biomedicina slovenica


"Gonadotrophins" : 16

 1. Breznik Radovan; Borko Elko; Turk Rudi; Šubic Jurij; Rižnik Majda
  Endogeni gonadotropini kod muške infertilnosti
  [Endogenous gonadotrophins in infertile men]
  1981
 2. Devjak Rok; Vrtačnik-Bokal Eda; Rozman Damjana
  Izražanje genov v celicah granuloze pri spodbujanju jajčnikov z gonadotropini v kombinaciji z analogi gonadoliberinov
  2013
 3. Kores Testen Polona; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Intrauterina inseminacija - analiza in primerjava ciklov, spodbujenih s klomifen citratom ali z gonadotropini
  [Intrauterine insemination - analysis and comparison of cycles stimulated with clomiphene citrate or gonadotrophins]
  2011
 4. Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma; Rozman Damjana; Fon-Tacer Klementina; Juvan Peter
  Granulosa cell gene expression in controlled ovarian stimulation in in vitro fertilization after gonadotrophins and GnRH analogues administration
  2011
 5. Vrtačnik-Bokal Eda; Virant-Klun Irma; Rozman Damjana; Fon-Tacer Klementina; Juvan Peter
  Granulosa cell gene expression in controlled ovarian stimulation in in vitro fertilization after gonadotrophins and GnRH analogues adminstration
  2010
 6. Čižek-Sajko Mojca
  Jedrne nepravilnosti nedozorelih in neuspešno oplojenih človeških jajčnih celic po zorenju v pogojih in vitro
  [Nuclear abnormalities of immature and unsuccessfully fertilized human oocytes after in vitro maturation]
  2007
 7. Jančar Nina; Kopitar Andreja N; Ihan Alojz; Virant-Klun Irma; Vrtačnik-Bokal Eda
  Effect of apoptosis and reactive oxygen species production in human granulosa cells on oocyte fertilization and blastocyst development
  2007
 8. Zorn Branko; Pfeifer Marija; Virant-Klun Irma; Meden-Vrtovec Helena
  Intracytoplasmic sperm injection as a complement to gonadotrophin treatment in infertile men with hypogonadotrophic hypogonadism
  2005
 9. Kovač V; Vlaisavljević V; Reljič M; Gavrić-Lovrec V; Čižek-Sajko M; Kovačič B
  The use of gonadotropin releasing hormone antagonist in cycles stimulated with clomiphene citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures
  2003
 10. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Ocena uspešnosti uporabe antagonistov gonadotropin sproščujočega hormona v ciklusih, stimuliranih s klomifen-citratom in gonadotropini v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [The use of gonadotropin releasing hormon antagonist in cycles stimulated with clomifen citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures]
  2003
 11. Vrtačnik-Bokal Eda; Meden-Vrtovec Helena; Osredkar Joško; Verdenik Ivan
  Follicular fluid renin concentration in patients with polycystic ovaries treated with gonadotrophins in an in vitro fertilisation programme
  2003
 12. Tomaževič Tomaž; Virant-Klun I; Korošec S; Mramor M; Drobnič S; Pinter B; Bačer-Kermavner L; Mivšek J; Vrtačnik-Bokal E; Ribič-Pucelj M; Vogler A; Zorn B; Meden-Vrtovec H
  Minimal stimulation by gonadotrophins for transfer of frozen thawed embryos in infertility treatment
  2002
 13. Vrtačnik-Bokal Eda
  Vazoaktivne snovi in arterijski pretok v maternici po vzpodbujanju jajčnikov z gonadotropini
  [Vasoactive substances and uterine arterial blood flow after gonadotrophin ovarian stimulation]
  2000
 14. Vrtačnik-Bokal E; Meden-Vrtovec H; Tomaževič T
  Uterine arterial blood flow and analysis of vasoactive substances in the patients with polycystic ovaries treated by gonadotrophins during IVF-ET procedure
  1999
 15. Salobir B
  Vpliv insulinske rezistence na izid zdravljenja infertilnosti pri ženskah s sindromom policističnih ovarijev
  [Insulin resistance and the outcome of infertility treatment in women with polycystic ovary syndrome]
  1995
 16. Tomaževič T
  Vaginalni ultrazvučni monitoring u stimuliranim ciklusima kod postupka izvantjelesne oplodnje
  [Vaginal ultrasound monitoring in stimulated cycles during in vitro fertilization programme]
  1992New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics