biomedicina slovenica


"Gonadotropini" : 10

 1. Breznik Radovan; Borko Elko; Turk Rudi; Šubic Jurij; Rižnik Majda
  Endogeni gonadotropini kod muške infertilnosti
  [Endogenous gonadotrophins in infertile men]
  1981
 2. Devjak Rok; Vrtačnik-Bokal Eda; Rozman Damjana
  Izražanje genov v celicah granuloze pri spodbujanju jajčnikov z gonadotropini v kombinaciji z analogi gonadoliberinov
  2013
 3. Reljič Milan; Knez Jure; Vlaisavljević Veljko
  Human chorionic gonadotropin levels are equally predictive for pregnancy outcome after fresh and vitrified-warmed blastocyst transfer
  2013
 4. Kores Testen Polona; Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Intrauterina inseminacija - analiza in primerjava ciklov, spodbujenih s klomifen citratom ali z gonadotropini
  [Intrauterine insemination - analysis and comparison of cycles stimulated with clomiphene citrate or gonadotrophins]
  2011
 5. Ribič-Pucelj Martina; Tomaževič Tomaž; Vogler Andrej; Vrtačnik-Bokal Eda; Drobnič Sašo; Zorn Branko; Meden-Vrtovec Helena
  Kirurško zdravljenje policističnih jajčnikov pri neplodnih bolnicah
  [Surgical treatment of polycystic ovaries in infertile patients]
  2003
 6. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Ocena uspešnosti uporabe antagonistov gonadotropin sproščujočega hormona v ciklusih, stimuliranih s klomifen-citratom in gonadotropini v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [The use of gonadotropin releasing hormon antagonist in cycles stimulated with clomifen citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures]
  2003
 7. Medved Robert; Korošec Sara; Virant Irena; Meden-Vrtovec Helena
  Spodbujanje ovulacije v postopku IVF-ET
  [Ovarian stimulation for IVF-ET procedure]
  2002
 8. Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Rezultati in vitro zorenja mejotsko nezrelih človeških jajčnih celic v enostavnem gojišču
  [Results of in vitro maturation of meiotically immature human oocytes in a simple medium]
  2002
 9. Lavrič M; Rizner T
  četverčki po zdravljenju z gonadotropini
  1985
 10. Vrtačnik-Bokal Eda
  Vazoaktivne snovi in arterijski pretok v maternici po vzpodbujanju jajčnikov z gonadotropini
  [Vasoactive substances and uterine arterial blood flow after gonadotrophin ovarian stimulation]
  2000New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics