biomedicina slovenica


"Gradnja" : 140

 1. Battelino Saba
  Nadgradnja ušesne kirurgije z uporabo elektronike
  [Upgrade of otosurgery with use of electrotechnics]
  2018
 2. Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Gradnja čvrstih kosti z biološkimi zdravili
  [Building stronger bones with biologics]
  2018
 3. Rant Živa; Levašič Vesna
  Building the National Arthroplasty Registry of Slovenia
  [Izgradnja Registra endoprotetike Slovenije]
  2016
 4. Gogala Andrej
  Vloga reber pri nastanku in napredovanju idiopatske skolioze
  [Role of the ribs in the onset and progression of idiopathic scoliosis]
  2017
 5. Pretnar-Oblak Janja; Furlan Tomaž
  TeleKap-razvoj in nadgradnja rešitve za oddaljeno diagnosticiranje in obravnavo možganske kapi
  [TeleKap-development and upgrade of remote stroke diagnosis and treatment solution]
  2016
 6. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 7. Bavcon Kralj Mojca; Franko Mladen; Trebše Polonca
  Ali so napredne oksidacijske metode primerne za varno odstranjevanje pesticidnih ostankov in izboljšanje kakovosti voda?
  [Advanced oxidation methods - are they safe in pesticide removal for rising quality of waters?]
  2007
 8. Lindič-Dragaš Zdenka
  Nujna pomoč bo na enem mestu
  2014
 9. Celin Mateja
  Lavre: Bolniki naj si pravice izborijo sami
  2014
 10. Farčnik Franc; Vrbič Vitomir
  Izgradnja racunalnisko podprtega zdravstveno informacijskega sistema in uporaba rezultatov v stomatoloski protetiki. Preventiva zobnega kariesa racunalniski program za registriranje in spremljanje stanja zobnega kariesa
  1984
 11. Celin Mateja
  Dodatek za modularne operacijske dvorane
  2011
 12. Kralj Tina; Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Letos nadgradnja programa za obravnavo bolnikov z dvojno diagnozo
  2015
 13. Juvan Jana; Petelinšek Andrej
  AVK dokončno: urgenco gradi kartel
  2015
 14. Kutin Lednik Andreja; Vanovšek Marko
  Urgenco gradi domnevni kartel
  2014
 15. Kutin Lednik Andreja; Napast Igor
  UKC zavaja javnost in institucije
  2014
 16. Kutin Lednik Andreja; Napast Igor
  Univerza in UKC se pogovarjata preko vlade
  2014
 17. Ferk Lidija; Napast Igor
  Negativni zaradi plačnih nesorazmerij
  2014
 18. Kutin Lednik Andreja; Napast Igor
  Gradnja urgence se končno začenja
  2014
 19. Kutin Lednik Andreja; Vanovšek Marko
  Nova urgenca vodi v obširno reorganizacijo
  2014
 20. Kutin Lednik Andreja
  Gradnja urgence se prične
  2014
 21. Pičerko Peklar Slavica; Napast Igor
  Ptujska bolnišnica zmanjšuje izgubo
  2015
 22. Podbrežnik Slavko
  Urgentni center sprl ptujske politike
  2015
 23. Lukman Žunec Darja
  Peticija in protest
  2015
 24. Potočnik Karin
  Čim prej razpis za opremo bolnišnice
  2014
 25. Potočnik Karin
  Gradnja pediatrije zamuja
  2013
 26. Komadina Radko; Četina Dimitrij; Gajšek Matej
  Multidisciplinarni pristop k pacientu z metastatskim zlomom
  [Multidisciplinary management of metastatic fractures]
  2013
 27. Juvan Jana; Napast Igor
  Urgence verjetno ne bo
  2013
 28. Juvan Jana; Kutin Andreja; Napast Igor
  Nova pogajanja za urgenco
  2013
 29. Juvan Jana; Kutin Andreja
  Urgenci se izteka čas
  2013
 30. Kutin Andreja; Napast Igor
  Urgenca: "Tega ne bomo več dovolili!"
  2013
 31. Grošelj Mateja; Juvan Jana; Kutin Andreja; Rath Janko
  Preveč "naključij" v boju za mariborsko urgenco
  2013
 32. Kutin Andreja
  Usoda mariborske urgence negotova
  2013
 33. Nova urgenca vse dlje
  2013
 34. Gider Nataša
  Do boljše obravnave
  2013
 35. Bregant Tina; Levstek Tatjana
  Učenje matematike
  [Learning mathematic]
  2013
 36. Klipšteter Tomaž
  Hitreje do urgentne pomoči
  2009
 37. Sinur Joži
  Urgenco bodo začeli graditi prihodnji teden
  2014
 38. Rubin Miha
  Po mesecu dni so le odprli urgentno pot
  2009
 39. Rubin Miha
  Najprej novi dovoz, nato reorganizacija centra
  2009
 40. Praprotnik Ivan
  Selitev v novi blok marca 2011
  2010
 41. Celin Mateja
  Začela se je dolgo pričakovana gradnja
  2010
 42. Zore Janoš
  Prihranek, ne selitev oddelkov
  2009
 43. Celin Mateja
  Borut Miklavčič: Denar za bolnišnico v Slovenj Gradcu je zagotovljen
  2009
 44. Celin Mateja
  Novogradnja bo cenejša
  2009
 45. Lavre Janez; Praprotnik Ivan
  Novi bolnišnični blok do leta 2011
  2008
 46. Celin Mateja
  Gradbeno dovoljenje pričakujejo do jeseni, začetek del še pred koncem leta
  2008
 47. Celin Mateja
  Gradnja prizidka k pediatriji že letos
  2008
 48. Gerič Stare Barbara; Širca Saša; Urek Gregor
  Model of 3D structure of putative parasitism factor, expansin (EXPB2) from golden potato cyst nematode Globodera rostochiensis
  [Model 3D-strukture verjetnega parazitskega dejavnika ekspanzina (EXPB2) pri rumeni krompirjevi ogorčici Globodera rostochiensis]
  2013
 49. Gerič Stare Barbara; Širca Saša; Urek Gregor
  Lack of introns in putative parasitism factor gene, expansin (expB2) from pale potato cyst nematode Globodera pallida
  [Odsotnost intronov v genu za ekspanzin (expB2), verjetnem parazitskem dejavniku, pri beli krompirjevi ogorčici Globodera pallida]
  2012
 50. Zalar Polona; Kavkler Katja; Demšar Andrej; Belšagič Petra; Gunde-Cimerman Nina
  Kserofilne glive okužujejo tekstilne predmete kulturne dediščine
  2014
 51. Krajnc Ivan
  Nagovor dekana red. prof. dr. Ivana Krajnca ob otvoritvi Medicinske fakultete Univerze v Mariboru Maribor 18. september 2013
  [The speech of the dean, full-time professor Ivan Krajnc MD at the opening of the Faculty of Medicine of the University of Maribor on September 18, 2013]
  2013
 52. Krajnc Ivan
  Prvi diplomanti in začetek novogradnje Medicinske fakultete
  [First graduates and building the Faculty of Medicine]
  2010
 53. Rotovnik-Kozjek Nada
  Športna prehrana - kakšna naj bo?
  2007
 54. Kavčič-Čolić Alenka
  Zbornik povzetkov
  2014
 55. Rubin Miha
  Začetek prenove urgence
  2014
 56. Majcenovič Dare; Turk Nana; Rožić Anamarija; Cafuta Vesna
  Gradnja digitalnih zbirk z orodjem LibGuides
  2014
 57. Fajfar Simona
  Župan bi ustavil gradnjo za dementne
  2014
 58. Mivšek Ana Polona; Skubic Metka; Petročnik Petra; Jug Došler Anita
  Izgradnja profesionalne identitete ter pomen poznavanja stilov spoznavanja posameznika
  [Establishment of professional identity and the importance of understanding the cognition styles of the individual]
  2014
 59. Žibert Ema; Berovič Marin; Perdih Anton
  Lakaze pri glivi Phanerochaete chrysosporium
  1999
 60. Emri Igor; Bek Marko; Oseli Alen; Saprunov Ivan; Zhumagulov B. T.; Mian Sultan M.; Gusev B. V.; Žarnić Roko; Bernstorff Bernd Steffen von; Holeček Nikola
  Visokotlačni granulirani disipativni materiali za protipotresno zaščito hiš
  2013
 61. Ihan Hren Nataša; Kiteska Biljana; Kopač Igor
  Stopnja preživetja in uspešnosti implantatnoprotetične oskrbe po desetih letih
  [Ten-year survival and success rate of implant-prosthodontic treatment]
  2013
 62. Steyer Andrej; Duraisamy Raja; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja; Grosek Štefan; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Strle Franc; Kapoor Amit; Lipkin Ian W.
  Upgrading of current viral diagnostics in gastroenteritis cases with next generation sequencing
  2013
 63. Hajnrih Breda
  Sistem vodenja kakovosti v UKC Maribor in akreditacija kot nadgradnja za varno zdravstveno obravnavo
  2012
 64. Vošner Janez; Blažun Helena; Kokol Peter
  Simulacije - inovativni pristop k izobraževanju zdravstvene nege
  [Simulations - an innovative approach to nursing education]
  2013
 65. Modic Mojca
  Uporaba antimikotika kaspofungina pri bolnici z akutno limfoblastno levkemijo kot protiglivično preventivno zdravljenje ob uporabi citostatika vinkristina pri gradnjah v bolnišnici
  [Prophylaxis of invasive aspergillosis with caspofungin during construction works in patient with acute lymphoblasic leukemia treated with vincristin]
  2012
 66. Dolenšek Marjan; Dolenšek Janez
  Nadgradnja
  2006
 67. Nerat Jasmina; Gönc Vida
  Zdravstvena nega bolnika pri trombolitičnem zdravljenju možganske kapi
  [Thrombolytic therapy of stroke patient and nursing care]
  2013
 68. Vidmar Gaj
  Poissonova porazdelitev - osnove, uporaba, nadgradnja
  [Poisson distribution - fundamentals, applications, extensions]
  2012
 69. Arko Darja
  Državni program obvladovanja raka in UKC Maribor
  2011
 70. Klemenc Darinka
  Klinične specializacije v zdravstveni negi - pomembna nadgradnja za razvoj stroke
  2011
 71. Lokar Lidija; Urlep-Šalinović Veronika
  Center za transfuzijsko medicino (CTM) v luči reorganizacije transfuzijske službe
  [Center of transfusion medicine throught the reorganisation of transfusion service]
  2010
 72. Vrhovšek Danijel; Ameršek Iztok; Hercog Andrej; Vrhovšek Martin; Zupančič-Justin Maja; Istenič Darja; Sajovic Alenka; Urana Danijela
  Izgradnja rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadne vode iz učnega centra na ERM poligonu v Modražah - občina Poljčane
  2010
 73. Mramor Minca
  Gradnja napovednih modelov in odkrivanje znanja iz podatkov DNA mikromrež
  2010
 74. Logar-Dolinšek Tadeja; Uršič-Bratina Nataša; Dolinar Marija; Zupančič Ivica; Bratanič Nina; Battelino Tadej
  Dobra šola vodenja sladkorne bolezni ob pomoči inzulinske črpalke - končna nadgradnja, senzor
  2008
 75. Kržišnik Ciril
  16 let prizadevanj za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani: gradnja bo predvidoma končana pred koncem poletja 2008, preselitev na novo lokacijo 2009?
  2008
 76. Dolenc-Grošelj Leja
  Zdravstveni vidik lesene gradnje
  [Health aspects of wooden construction]
  2008
 77. Kitek-Kuzman Manja
  Leja Dolenc Grošelj
  2008
 78. Kitek Kuzman Manja
  Gradnja z lesom - izziv in priložnost za Slovenijo
  2008
 79. Kržišnik Ciril
  16 let prizadevanj za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani: gradnja bo predvidoma končana pred koncem poletja 2008, preselitev na novo lokacijo 2009?
  2008
 80. Pal Marjetka; Krajnc Ivan; Potočnik Uroš
  Osteoartritis: patogeneza in farmakološko zdravljenje
  2008
 81. Šušteršič Olga; Horvat Martina; Cibic Darja; Peternelj Andreja; Brložnik Magda
  Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega - nadgradnja in prilagajanje novim izzivom
  2007
 82. Šušteršič Olga; Horvat Martina; Cibic Darja; Peternelj Andreja; Brložnik Magda
  Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega - nadgradnja in prilagajanje novim izzivom
  2006
 83. Zajc Irena; Bervar Aleš; Lah Tamara T
  Cysteine cathepsins, stefins and extracellular matrix degradation during invasion of transformed human breast cell lines
  [Cisteinski katepsini, stefini in razgradnja izvenceličnega matriksa med invazijo človeških transformiranih celičnih linij raka dojke]
  2006
 84. Govc-Eržen Jana
  Nadgradnja zdravljenja osteoporoze s podpornim programom za bolnike
  2006
 85. Zavašnik-Bergant Tina; Bergant Martina; Jeras Matjaž; Griffiths Gareth
  Different localisation of cystatin C in immature and mature dendritic cells
  [Različna lokalizacija cistatina C v nezrelih in zrelih dendritičnih celicah]
  2006
 86. Leskošek Brane; Dimec Jure
  Gradnja kooperativne bibliografske zbirke v evropski etiki. Slovenski prispevek
  2006
 87. Tomažič Tomaž; Lužnik Nataša; Fokter Samo; Silvester Tomaž; Dolinar Drago; Trebše Rihard; Strgar Metka
  Nacionalni projekt NALEP: nacionalna lista endoprotetike
  2005
 88. Ziherl Slavko; Zalar Bojan
  Izgradnja trajnega sistema spremljanja samomorilnosti v Sloveniji glede na njene psihopatološke razsežnosti in psihosocialne značilnosti ter njeno morebitno kavzalno ozadje: zaključno poročilo
  2000
 89. Može Majda
  Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstvene nege
  [National vocational qualifications in nursing care]
  2005
 90. Ščuka Leon
  Pomen metaanalize v medicini
  [Meta-analysis in medicine]
  2005
 91. Turk Zmago
  Manipulacijske tehnike pri zdravljenju bolečine na gibalnem sistemu
  2004
 92. Drev Darko
  Primer izvedenskega in cenilskega mnenja kemijske stroke "Vgradnja neustreznega filter medija"
  2004
 93. Tretjak Martin
  Miokardna kontrastna ehokardiografija pri akutnem miokardnem infarktu z dvignjeno veznico ST
  [Myocardial contrast echocardiography in acute ST elevation myocardial infarction]
  2004
 94. Bitenc Marko
  Najpomembnejša bo gradnja konsenza
  2004
 95. Pavlović Ivan; Kramar Peter; Čorović Selma; Cukjati David; Miklavčič Damijan
  A web-application that extends functionality of medical device for tumor treatment by means of electrochemotherapy
  [Spletna aplikacija kot nadgradnja funkcionalnosti medicinske naprave za zdravljenje tumorjev s pomočjo elektrokemoterapije]
  2004
 96. Urbanc-Berčič Olga; Germ Mateja; Tome Davorin; Šiško Milijan; Poboljšaj Katja
  Naravovarstvene študije za izdelavo PVO: (izgradnja elektrarn na spodnji Savi HE Boštanj)
  2003
 97. Stražišar M
  Biološka razgradnja odpadnega micelija glive rodu Aspergillus
  [Biological degradation of waste mycelium fungi genus aspergillus]
  2002
 98. Grgič Milan; Mihelin Marjan
  Informacijski ambulantni podsistem kot nadgradnja bolnišničnega informacijskega sistema Kliničnega centra (BIS KC)
  [An up-grade of the Ljubljana University medical centre hospital information system (UMC-HIS) by a local out-patient information system]
  2002
 99. Zupančič Maja
  Strokovna ocena o vplivih na okolje za projekt Izgradnja rastlinjaka za pridelavo vrtnin ogrevanega z geotermalno vodo
  2002
 100. Pižem Jože; Coer Andrej
  Kaspaze
  [Caspases]
  2001

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics