biomedicina slovenica


"HAEMOPHILUS" : 92

 1. Papst Lea; Beović Bojana; Tomazin Rok; Seme Katja
  Antimicrobials: epidemiology of MDR Gram-negatives
  2015
 2. Tomazin Rok; Cirman Sandra; Matos Tadeja
  New MALDI-TOF applications
  2015
 3. Škamperle Mateja; Cerar Kišek Tjaša; Furlan Marja; Hrvat Petra; Pirš Mateja; Seme Katja
  Increase of beta-lactam-resistant Haemophilus influenzae after changing from CLSI to EUCAST antibiotic susceptibility testing guidelines - characterization of beta-lactam resistance mechanisms
  2015
 4. Tomič Viktorija; Dowzicky Michael J.
  Regional and global antimicrobial susceptibility among isolates of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae collected as part of the Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial (T.E.S.T.) from 2009 to 2012 and comparison with previous years of T.E.S.T. (2004-2008)
  2014
 5. Kastrin Tamara
  Molekularna opredelitev invazivnih izolatov bakterij Streptococcus pneumoniae in Haemophilus influenzae v Sloveniji
  [Molecular characterization of the invasive Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Slovenia]
  2012
 6. Kastrin Tamara; Paragi Metka; Kolman Jana; Čižman Milan; Kraigher Alenka; Gubina Marija; Muller-Premru Manica; Štrumbelj Iztok; Žohar-Čretnik Tjaša; Fišer Jerneja; Berce Ingrid; Ribič Helena; Novak Dušan; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Piltaver-Vajdec Irena; Tomič Viktorija
  Characterisation of invasive Haemophilus influenzae isolates in Slovenia, 1993-2008
  2010
 7. Čižman Milan; Beović Bojana; Seme Katja; Paragi Metka; Štrumbelj Iztok; Muller-Premru Manica; Čad-Pečar Silva; Pokorn Marko
  Macrolide resistance rates in respiratory pathogens in Slovenia following reduced macrolide use
  2006
 8. Mueller-Premru M; Štrumbelj I; Seme K; Ribič H; Tomič V; Kolman J; Franko-Kancler T; Zdolšek B; Božanić V; Piltaver-Vajdec I; Paragi M; Dermota U; Fišer J; Sarjanović L; Kavčič M; Harlander T
  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis in Streptoccocus pyogenes - občutljivost izolatov iz dihal in invazivnih izolatov v okviru projekta EARSS za antibiotike leta 2006
  [Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis in Streptoccocus pyogenes - antimicrobial susceptibility of respiratory isolates and invasive isolates from EARSS project in the year 2006]
  2008
 9. Saletinger Rajko; Baklan Zvonko
  Status febrilis in meningizem
  [Febrile state and meningism]
  2007
 10. Vodopivec-Jamšek Vlasta; Beović Bojana
  Obravnava pljučnic, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja
  [Management of community-acquired pneumonia in primary care]
  2006
 11. Paragi Metka
  Infectious diseases caused by invasive strains of Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae in Slovenia
  2006
 12. Jereb Matjaž; Strunjaš Natalija
  Življenjsko nevarne okužbe po splenektomiji
  [Life threatening infection after splenectomy]
  2006
 13. Paragi Matka; Kastrin Tamara; Kolman Jana; Čižman Milan; Gubina Marija; Ribič Helena
  Spremljanje občutljivosti invazivnih izolatov bakterije Streptococcus pneumoniae za antibiotike v Sloveniji
  [The antimicrobial susceptibility in invasive isolates of bacteria Streptococcus pneumoniae in Slovenia]
  2006
 14. Pavlišič Matjaž
  Klaritromicin v zdravljenju bolnikov z okužbami spodnjih dihal in napovedna vrednost mikrobioloških preiskav pri bolnikih s kroničnim bronhitisom
  2006
 15. Seme Katja; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Tomič Viktorija; Kancler Franko; Zdolšek Barbara; Božanić Vinko; Naveržnik-Troha Breda; Dermota Urška; Sarjanović Ljudmila; Fišer Jerneja; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Vrabič Verica; Sodja Eva
  Občutljivost povzročiteljev okužb dihal na antibiotike v Sloveniji
  [Antimicrbial susceptibility of common respiratory tract pathogens in Slovenia]
  2006
 16. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Nacionalno spremljanje odpornosti pri sevih bakterije Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2003
  [Nation-wide surveillance of antimicrobial resistance of haemophilus influenzae strains from respiratory tract, Slovenia, 2003]
  2005
 17. Matičič Mojca
  Spolno prenosljive okužbe pri popotnikih
  [Sexually transmitted infections in travellers]
  2004
 18. Guzej Žare
  Sepsa s smrtnim izidom po odstranitvi psevdociste vranice: prikaz primera
  [Death due to septicemia after splenectomy for splenic pseudocyst: case report]
  2004
 19. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Spremljanje odpornosti proti antibiotikom pri sevih Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2002
  [Surveillance of antimicrobial resistance in strains of Haemophilus influenzae from respiratory tract in Slovenia in 2002]
  2004
 20. Pokorn Marko; Gros Anton
  Vnetje zunanjega in srednjega ušesa
  [Inflammation of the external and middle ear]
  2004
 21. Spudič Štefan; Lotrič-Furlan Stanka
  Akutno in kronično vnetje obnosnih votlin
  [Acute and chronic rhinosinusitis]
  2004
 22. Čižman Milan; Seme Katja
  Povzročitelji okužb zgornjih dihal in diagnostika
  [Etiology and diagnostics of upper respiratory tract infections]
  2004
 23. Paragi Metka; Kolman Jana; Kraigher Alenka; Čižman Milan; Gubina Marija; Ribič Helena
  Possibility of application of new pneumococcal conjugate vaccines in children in Slovenia
  2003
 24. Glavnik Vesna
  Alergija na cepiva
  2003
 25. Beović B; Bonač B; Keše D; Avšič-Županc T; Kreft S; Lešničar G; Gorišek-Reberšek J; Rezar L; Letonja S
  Aetiology and clinical presentation of mild community-acquired bacterial pneumonia
  2003
 26. Čižman Milan
  The use and resistance to antibiotics in the community
  2003
 27. Grilc Eva; Pirnat Nina
  Sistem obveščanja ter izvajanja ukrepov preprečevanja in obvladovanja ob pojavu nalezljivih bolezni iz 1. skupine
  2003
 28. Eržen Renato; Letonja Saša
  Klinična slika bronhitisa in njegovi povzročitelji
  [Bronchitis - clinical picture and pathogens]
  2003
 29. Ribič Helena; Sočan Maja
  Spremljanje odpornosti neinvazivnih sevov Haemophilus influenzae proti antibiotikom v ljubljanski regiji
  [Surveillance of antimicrobial resistance in non-invasive strains of Haemophilus influenzae in the Ljubljana region]
  2003
 30. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok
  Interpretacija antibiograma za zdravnike
  2002
 31. Ihan Alojz
  Cepljenje
  2002
 32. Ihan Alojz
  Hemofilusi
  2002
 33. Bregant L; Kraigher A
  Pomen zgodnjega cepljenja pri nedonošenčkih
  [The importance of early vaccination of premature born infants]
  2001
 34. Tomič Viktorija; Šorli Jurij
  Diagnostična vrednost razmaza sputuma in endotrahealnega aspirata, obarvanega po Gramu
  [Diagnostic value of sputum and endotracheal aspirate Gram stain]
  2002
 35. Mušič Ema
  Za izbiro antibiotikov ne more biti splošnih priporočil: sodobno zdravljenje pljučnice
  2001
 36. Lejko-Zupanc Tatjana
  Problematika odpornih bakterij v domačem okolju in ustanovah za kronično nego
  2001
 37. Paragi M; Kraigher A
  Epidemiology of invasive diseases caused by Haemophilus influenzae in children in Slovenia
  2001
 38. Čižman Milan; Paragi Metka; Gubina Marija; Kraigher Alenka; Fišer Jerneja; Kolman Jana; Novak Dušan; Drinovec Borut; Harlander Tatjana; Sabotin Davorin; Božanić Vinko
  Invazivne okužbe s pnevmokoki, meningokoki in hemofilusom influence v Sloveniji, 1993-2000
  [Invasive infections with Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae in Slovenia in the period 1993-2000]
  2001
 39. Hoppenbrouwers Karel
  Vaccinations in childhood
  [Cepljenja v otroštvu]
  2001
 40. Pokorn M; Kopač S; Neubauer D; Čižman M
  Economic evaluation of Haemophilus influenzae type b vaccination in Slovenia
  2001
 41. Čižman Milan; Pokorn Marko; Seme Katja; Oražem Andreja; Paragi Metka
  The relationship between trends in macrolide use and resistance to macrolides of common respiratory pathogens
  2001
 42. Brzin Bronka
  Haemophilus influenzae in akutni epiglotitis
  1972
 43. Šenk L; Mehle J; Boehm O
  Pleuropneumonija svinja koju prouzrokuju ili Haemophilus pleuropneumoniae (parahaemolyticus) ili bakteriji Pasteurella haemolytica sličan mikroorganizam
  1982
 44. Radšel-Medvešček A; Čeč V; Gubina M
  Sepsa izazvana sa Haemophilus parainfluenzae u odrasle bolesnice
  1982
 45. Kozamernik-Stojković M
  KRETANJE OSETLJIVOSTI HAEMOPHILUS INFLUENZAE PREMA AMPICILINIMA U GODINAMA 1973-1981
  1981
 46. Kozamernik-Stojković M; Gashi A
  KLINIčKI ZNAčAJ HAEMOPHILUS INFLUENZAE I NJEGOVA OSETLJIVOST NA TETRACIKLINE
  1977
 47. Lovinčič Helena
  Cepljenje proti gnojnemu meningitisu. 1. del
  2000
 48. Lovinčič Helena
  Cepljenje otrok. 2. del
  2000
 49. Tomič Viktorija; Eržen Renato; Mušič Ema
  Povzročitelji okužb pri kronični obstruktivni pljučni bolezni in njihova občutljivost na zdravila
  [Etiologic agents of infections in chronic obstructive pulmonary disease and their antimicrobial susceptibility]
  2000
 50. Tedesco Francesco
  Complement deficiencies and infectious diseases
  [Pomanjkljivosti sistema komlementa in nalezljive bolezni]
  2000
 51. Zupanc Oskar; Baebler Boštjan; Bunc Matjaž
  Neprepoznani akutni hematogeni stafilokokni osteomielitis subtrohanterne regije stegnenice pri otroku
  [Unrecognised acute haematogenic staphylococcal osteomyelitis in subtrochanteric region of femur in child]
  2000
 52. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Občutljivost bakterij, izoliranih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani v letu 1999, in občutljivost bakterij v intenzivnih enotah Kliničnega centra v letu 1998
  [Antibiotic susceptibility of the bacteria isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Ljubljana Medical faculty in 1999 and antibiotic susceptibility at Intensive care units of the Ljubljana medical centre in 1998]
  2000
 53. Čižman Milan; Oražem Andreja; Križan-Hergouth Veronika
  Poraba antibiotikov in odpornost bakterij v splošni populaciji
  [Use of antibiotics in the community and resistance]
  2000
 54. Čižman Milan
  Cepljenje proti haemophilusu influenzae tip b
  [Haemophilus influenzae type b vaccination]
  2000
 55. Pokorn Marko
  Ocena ekonomske upravičenosti uvedbe cepljenja proti bakteriji tipa B Haemophilus influenzae v Sloveniji
  1999
 56. Pokorn M; Čižman M; Kopač Š; Kompare Z; Neubauer D
  A cost-benefit study of Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccination in Slovenia, ie. a country with a low disease incidence
  1998
 57. Tomič Viktorija
  Mikrobiološki vidiki okužb na spodnjih dihalih
  [Microbiological aspects of lower respiratory tract infections]
  1999
 58. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Pregled ekonomske upravičenosti cepljenja proti Haemophilusu influenzae tip b
  [Economic evaluation of Haemophilus influenzae type b vaccination - an overview]
  1999
 59. Zakotnik Breda; Čižman Milan
  Nekatera novejša cepiva in indikacije za njihovo uporabo
  [Some new vaccines and indications for immunization]
  1999
 60. Lejko-Zupanc Tatjana
  Rifampin - klinična uporaba
  [Rifampin - clinical use]
  1999
 61. Mueller-Premru Manica; Seme Katja; Križan-Hergouth Veronika; Andlovic Alenka; Gubina Marija
  Občutljivost bakterij, izoliranih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani v letu 1998
  [The antibiotic susceptibility of bacteria isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Medical faculty of Ljubljana in 1998]
  1999
 62. Čižman Milan
  Meningitis
  [Meningitis]
  1998
 63. Kumelj Marko; Tomič Viktorija; Triller Nadja
  Bakteriologija invazivno odvzetih vzorcev
  [Bacteriology of specimens collected by invasive techniques]
  1998
 64. Trampuž Andrej
  Okužbe po ugrizih živali in človeka
  [Infections after animal and human bites]
  1997
 65. Kraut Aleksandra
  Lokalna uporaba antibiotikov v oftalmologiji
  [Local use of antibiotics in ophthalmology]
  1997
 66. Debeljak Andrej; Mušič Ema; Kumelj Marko
  Bakterijska poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) in občutljivost za antibiotike
  [Bacterial exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and sensitivity for antibiotics]
  1998
 67. Isenberg Hannes
  Haemophilus influenzae - infections in Germany
  1998
 68. Paragi Metka; Kraigher Alenka; Čizman Milan; Caugant Dominique
  The prevalence of Neisseria meningitidis in invasive diseases in children in Slovenia
  1997
 69. Mastori Elveta; Tapsal J; Thiel W; Andre P; Haydouchka Irina; Hernandaz MS; Kriz-Kuzemenska P; Lind I; Hansen E; Kraigher A; et al ;
  Surveillance of bacterial meningitis in Europe 1996
  1997
 70. Paragi M; Kraigher A; Čižman M; Gubina M; Caugant D
  Epidemiology of some bacterial invasive diseases in children in Slovenia
  1997
 71. Čižman M; Paragi M; Gubina M
  Antimicrobial susceptibility of invasive isolates of H. influenzae (Hi), N. meningitidis (Nm) and S. pneumoniae (Sp) in Slovenia
  1997
 72. Čižman Milan; Paragi Metka; Gubina Marija; Jovan-Kuhar Nadja; Pokorn Marko; Kraigher Alenka; Fišer Jerneja; Kolman Jana; Novak Dušan; Drinovec Bojan; et al ;
  Epidemiologija invazivnih okužb s haemophilusom influenzae tip B pri otrocih v Sloveniji, 1993-1995
  [Epidemiology of invasive Haemophilus influenzae type B disease in children in Slovenia, 1993-1995]
  1997
 73. Mušič Ema
  Vloga antibiotikov pri zdravljenju KOPB
  [Role antibiotics in the management of COPD]
  1997
 74. Noah Norman; Connolly Marian; Tapsall J; Andre P; Kriz-Kuzemenska P; Hansen E; Thornton L; Fogarty J; Riou J; Kraigher A
  Surveillance of bacterial meningitis in Europe 1995
  1996
 75. Paragi Metka; Kraigher Alenka; Čižman Milan; Gubina Marija; et al ;
  Razširjenost serotipov pri invazivnih obolenjih, ki jih pri otrocih v Sloveniji povzročajo Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis in Streptococcus pneumoniae
  [Spreading of serotypes in invasive diseases caused by Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae in children in Slovenia]
  1997
 76. Radšel-Medvešček Alenka
  Imunoprofilaksa pri odraslih
  [Immunizations for adults]
  1996
 77. Čižman M; Paragi M; Jovan-Kuhar N; Gubina M; Kraigher A; Jazbec J
  Incidence of Haemophilus influenzae meningitis among children in Slovenia
  1995
 78. Paragi M; Čižman M; Kraigher A; Gubina M
  Epidemiološke značilnosti invazivnih bolezni, ki jih povzročajo Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis in Streptococcus pneumoniae pri otrocih v Sloveniji
  [Epidemiology of invasive diseases caused by Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae in children in the Republic of Slovenia]
  1995
 79. Čižman M; Paragi M; Gubina M; Jovan-Kuhar N; Kraigher A; Jazbec J
  Okužbe z meningokoki, pnevmokoki in Haemophilus influenzae pri otrocih
  [Infections due to meningococci, pneumococci and Haemophilus influenzae in children]
  1994
 80. Čižman M; Furman-Jakopič M; Arnež M
  Bakterijski meningitis pri otroku
  [Bacterial meningitis in childhood]
  1992
 81. Radšel-Medvešček A
  Gnojni meningitis
  1992
 82. Pinter B
  Pregled hormonske kontracepcije
  [A review of hormonal contraception]
  1991
 83. Čižman M; Gubina M; Lešničar G; Furman-Jakopič M; Tancar B; Kolman J; Minović R
  Incidenca Haemophilus influenzae meningitisa pri otrocih v Sloveniji
  [Incidence of haemophilus influenzae meningitis in childhood in Slovenia]
  1990
 84. Banič S; Gubina M; Banič B
  Efficiency of a liquid CSF medium for isolation of bacteria from cerebrospinal fluid
  1989
 85. Radšel-Medvešček A
  Zaščita bolnikov s cepljenji
  1989
 86. Clemenz M; Pogačnik T; Radšel-Medvešček A
  Motnje zavesti in okužbe osrednjega živčevja
  1988
 87. Likar M
  Manj znane, redke bakterijske infekcije
  1986
 88. Likar M; Hren-Vencelj H
  Bakterijske infekcije dihal
  1986
 89. Marolt-Gomišček M; Furman-Jakopič M
  Suppurative meningitis from 1976 to 1985
  1986
 90. Rus-Vaupot Viktorija
  Epiglotitis, vzrok nenadne dihalne zapore
  [Epiglottitis, the cause of sudden respiratory blockage]
  1988
 91. Pavlović J; Kecmanović M; Šašić M; Pavlović M; Vujošević M; Dragojlović J; Dulović O; Nikolić S
  Infekcije centralnog nervnog sistema
  1987
 92. Jurkovič J
  O začetkih načrtnega zdravstvenega varstva plemenskih žrebcev v Sloveniji. (About the beginings of systematic medical protection of breeding stallions in Slovenia)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics