biomedicina slovenica


"HEADACHE" : 359

 1. Rener-Primec Zvonka
  Headache in childhood
  2016
 2. Mosa Fathy Osama; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Validity of Klotho, CYR61 and YKL-40 as ideal predictive biomarkers for acute kidney injury
  [Validade de Klotho, CYR61 e YKL-40 como biomarcadores preditivos ideais para lesão renal aguda]
  2017
 3. Avsenik Jernej; Pretnar-Oblak Janja; Šurlan Popović Katarina
  Non-contrast computed tomography in the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis
  2016
 4. Hostnik Tadeja; Osredkar Damjan; Perković-Benedik Mirjana
  Glavobol pri otroku in mladostniku
  2016
 5. Pahor Dušica; Kavalar Rajko; Pahor Artur
  Histologisch nachgewiesene Riesenzellarteriitis und Sehverlust
  2016
 6. Gregorič Milan
  Zdravljenje bolečine z botulinom
  [Treatment of pain with botulinum toxin]
  2009
 7. Mlakar Jernej; Videčnik Jerneja; Matičič Mojca; Vrabec Matej; Alibegović Armin; Popović Mara
  Central nervous system granulomastous phlebitis with limited extracranial involvement of the heart and lungs
  2016
 8. Savšek Lina; Roš-Opaškar Tanja
  Cerebral toxoplasmosis in a diffuse large B cell lymphoma patient
  2016
 9. Posadzki Paul; AlBedah Abdulah MN; Khalil Mohamed MK; AlQaed Meshari S; Lee Myeong S; Ernst Edzard; Car Josip
  Complementary and alternative medicine for the prevention and treatment of migraine headache
  2015
 10. Turk Zmago; Plaskan Lidija
  Manual management of cervicogenic headache
  2007
 11. Krkoč Vesna
  Nefarmakološki ukrepi in psihološki pristopi pri obravnavi kroničnega glavobola
  [Non-pharmacological measures and psychological approaches to the management of chronic headache]
  2014
 12. Kolenc Judita
  Migrena - primarni glavobol pri otrocih
  [Migraine - primary headache in children]
  2014
 13. Poljanšek Saša; Župančič Barbara
  Kakovostna zdravstvena obravnava otrok z glavobolom
  [Quality healthcare of the child with headache]
  2014
 14. Rakuša Martin
  Povezava med pomanjkanjem vitamina D in glavobolom
  [Association between vitamin D deficiency and headache]
  2013
 15. Tetičkovič Erih
  Thunderclap glavobol
  2009
 16. Fabjan Andrej; Bajrović Fajko; Musizza Bojan; Vidmar Jernej; Štrucl Martin; Zaletel Marjan
  Study of neurovascular coupling during cold pressor test in patients with migraine
  2015
 17. Kopčavar Guček Nena
  Komunikacija med zdravnikom in bolnikom z glavobolom (individualno usmerjena anamneza)
  [Physician - patient with headache communication (individual-oriented history)]
  2014
 18. Hojs-Fabjan Tanja
  Glavobol in multipla skleroza
  [Headache and multiple sclerosis]
  2014
 19. Magdič Jožef
  Cervikogeni glavobol - zloraba diagnoze
  [Cervical headache - misuse of the diagnosis]
  2014
 20. Frol Senta
  Zdrav življenjski slog pri premagovanju glavobolov
  [Healthy life style in overcoming headaches]
  2014
 21. Rener-Sitar Ksenija
  Temporomandibularna motnja kot dejavnik tveganja za glavobol
  [Temporomandibular disorder as a risk factor for headache]
  2014
 22. Zaletel Marjan
  Stroški, povezani z glavobolom v Sloveniji, in možnost novega pristopa k obravnavi glavobola
  [Costs related to headache in Slovenia and possibilities of new approach to headache management]
  2014
 23. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 24. Limbäck-Stokin Clara
  Acute pyogenic leptomeningitis
  [(Leptomeningitis acuta purulenta)]
  2013
 25. Kolenc Matej; Božič Marjanca; Remec-Zafred Tatjana; Hočevar Alojzija; Kovačič Uroš
  Bolnik s temporalnim velikanskoceličnim arteritisom in vnetnim likvorjem
  [Patient with temporal giant cell arteritis and inflammatory cerebrospinal fluid]
  2014
 26. Ravnik Janez; Bunc Gorazd; Grčar Anja; Žunić Miodrag; Velnar Tomaž
  Colloid cysts of the third ventricle exhibit various clinical presentation
  2014
 27. Tetičkovič Erih
  Kako se izogniti glavobolu?
  2007
 28. Koršič Marjan
  Headache - intraventriculars tumors - neuroendoscopy
  2014
 29. Brvar Miran; Šarc Lucija; Jamšek Marija; Grenc Damjan; Finderle Žarko
  Smernice zdravljenja zastrupitev z ogljikovim monoksidom
  [Carbon monoxide treatment guidelines]
  2014
 30. Lesnjak Dermol Simona; Kušej Anita; Krevs Nedeljko
  Neobičajen migrenski glavobol z motnjo zavesti pri najstnici
  [Unusual migraine headache with changed consciousness in adolescent]
  2012
 31. Korošec Jagodič Helena; Lunder Dušan; Jagodič Klemen; Parežnik Roman
  Primer bolnika z rezistentnim alkoholnim delirijem
  [Resistent alcohol withdrawal]
  2012
 32. Kugonič Nika
  Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči
  [Burnout syndrome in emergency medical assistance team]
  2013
 33. Klemenc-Ketiš Zalika; Križmarić Miljenko; Kersnik Janko
  Age- and gender-specific prevalence of self-reported symptoms in adults
  2013
 34. Jovčevska Ivana; Kočevar Nina; Komel Radovan
  Glioma and glioblastoma how much do we (not) know? (Review)
  2013
 35. Martinuč Maja; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Ferluga Dušan; Pajek Jernej
  Successful treatment of severe hantavirus nephritis with corticosteroids
  2013
 36. Rijavec Nikolina; Novak-Grubič Virginija
  Painful physical symptoms in hospitalized patients with acute depressive episode
  [Telesni bolečinski simptomi pri hospitaliziranih bolnikih z akutno epizodo depresije]
  2013
 37. Kšela Urša; Zemljič Eva
  Tumorji hipofize - prikaz primerov
  [Pituitary tumors - case report]
  2013
 38. Završnik Matej
  Kdaj pomislimo na tumor v področju hipofize?
  [When we think on tumor in sellar region?]
  2013
 39. Mišić-Majerus Ljiljana; Sabol Zlatko; Toth-Mršić Maja; Bujić Nevenka; Ðaković-Rode Oktavija; Ružić-Sabljić Eva
  Postencefalitički sindrom u djece s krpeljnim meningoencefalitisom
  [Post-encephalitis syndrome in children with tick-borne encephalitis]
  2013
 40. Stepanović Aleksander; Pirc Jelka; Lahajnar-Čavlović Slavica
  Clinical efficacy of OROS((R)) hydromorphone in patients suffering from severe chronic pain: a study undertaken in routine clinical practice
  2011
 41. Pečavar B; Nadrah K; Papst L; Čeč V; Kotar T; Matičič M; Meglič-Volkar J; Vidmar L; Beović B
  Clinical characteristics of adult patients with influenza-like illness hospitalized in general ward during Influenza A H1N1 pandemic 2009/2010
  2011
 42. Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Stupica Daša; Nadelman Robert B; Nowakowski John
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii
  2011
 43. Petruša Katja; Ećimović Patricija
  Huda akutna hiponatriemija pri transuretralni resekciji prostate - prikaz primera in pregled literature
  [Severe acute hyponatriemia and transurethral resection of the prostate - case presentation and overview of literature]
  2011
 44. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Prevalence of pain in family practice: gender issues
  2010
 45. Perko D; Zaletel M; Žvan B; Pretnar-Oblak J
  Endothelium dependent vasodilatation in migraine patients
  2010
 46. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 47. Rigler Igor; Zaletel Marjan
  Disekcija karotidne arterije in neglekt leve roke - prikaz primera
  [Dissection of the carotid artery with a left hand neglect - case report]
  2010
 48. Kores-Plesničar Blanka
  Efficacy and tolerability of venlafaxine extended release in patients with major depressive disorder
  2010
 49. Rogač M; Župančič N
  Klinične značilnosti migrene v otroškem obdobju
  [Clinical characteristics of migraine in childhood]
  2006
 50. Kores-Plesničar Blanka
  Depresija in bolečina
  [Depression and pain]
  2010
 51. Pirtošek Zvezdan; Meglič Bernard
  Zdravljenje trdovratnih glavobolov in nevralgije trovejnega živca
  [Refractory headache and trigeminus neuralgia treatment]
  2009
 52. Turk Zmago; Jesenšek Papež Breda
  Cervikalni sindrom v naši praksi
  [Cervical syndrome in our praxis]
  2009
 53. Sočan Maja; Prosenc-Trilar Katarina; Berginc Nataša; Frelih Tatjana
  Epidemiološke in klinične značilnosti bolnikov, okuženih z virusom influence A (H1N1)v v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of patients infected with influenza A (H1N1)v in Slovenia]
  2009
 54. Ocvirk Janja; Boc Marko; Reberšek Martina; Ros Tanja
  Cisplatin-induced non-convulsive posterior reversible encephalopathy syndrome in a 41-year-old woman with metastatic malignant melanoma
  [Nekonvulzivna posteriorna reverzibilna encefalopatija povzročena s cisplatinom pri 41-letni bolnici z metastatskim malignim melanomom]
  2009
 55. Franko Artur; Antulov Ronald; Dunatov Siniša; Antončić Igor; Miletić Damir
  Spinal subdural haematoma in von Willebrand disease
  [Subduralni hematom hrbtenice pri von Willebrandovi bolezni]
  2009
 56. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisoning]
  2009
 57. Tetičkovič Erih
  Glavobol pri možganskem hiperperfuzijskem sindromu
  2008
 58. Ožura Ana; Horvat-Ledinek Alenka; Starovasnik Barbara; Sever Alenka; Vodušek David B
  Aleksija brez agrafije pri tumorski obliki multiple skleroze: prikaz primera
  [Alexia without agraphia in tumefactive multiple sclerosis: a case report]
  2009
 59. Zaletel M; Žvan B; Pretnar-Oblak J; Pogačnik T
  Migrane with aura and patent foramen ovale in ischemic stroke
  2008
 60. Anonymous ;
  Final programme and book of abstract of the European headache and migrene trust international congress; 2008 Sep 4-7; London
  2008
 61. Gašperšič Nataša; Praprotnik Sonja
  Temporalni arteritis: glavobol, ki lahko vodi v slepoto
  [Temporal arteritis: a headache, which may lead to blindness]
  2007
 62. Vodušek David B; Kos Mitja; Dolenc Vinko V; Tomori Martina; Neubauer David; Sobocki Patrik
  Cost of disorders of the brain in Slovenia
  [Stroški možganskih bolezni v Sloveniji]
  2008
 63. Strgar-Hladnik Mihaela; Kersnik Janko
  Kakovost življenja bolnic z migreno
  [Quality of life of migraine patients]
  2008
 64. Hlačer Matevž; Rejc-Marko Jana
  Laptospiroza
  2007
 65. Nosan G; Rener-Primec Z
  Sindrom Panayiotopoulos - pogosta benigna epilepsija otroštva
  [Panayiotopoulos syndrome - a common benign epilepsy of childhood]
  2007
 66. Mujezinović Faris
  Nujna stanja v nosečnosti
  [Emergency conditions in pregnancy]
  2007
 67. Cerar D; Avšič-Županc T; Jereb M; Strle F
  Case report: Severe neurological manifestation of Dobrava hantavirus infection
  2007
 68. Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav
  Sphenoclival intraosseus lipoma: case report and literature review
  2007
 69. Abdulla Jamila K; Al-Tawari Asma; Cindro-Heberle Lada; Gopinath Musuwadi S; Neubauer David
  Neurocysticercosis in non-endemic Muslim areas: a report of seven cases from Kuwait
  2006
 70. Detsky Michael E; McDonald Devon R; Baerlocher Mark O; Tomlinson George A; McCrory Douglas C; Booth Christopher M
  Ali ima ta bolnik z glavobolom migreno ali pa potrebuje nevroslikovne preiskave? Randomizirana nadzorovana raziskava
  [Does this patients with headache have a migraine or need neuroimaging?]
  2006
 71. Logar Mateja; Bogovič Petra; Cerar Daša; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis in Slovenia from 2000 to 2004: comparison of the course in adult and elderly patients
  2006
 72. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with human granulocytic anaplasmosis in Slovenia
  2006
 73. Honkanen Helena; Piaggio Gilda; Hertzen Helena; Bartfai Gyorgy; Erdenetungalag Radnaabazar; Gemzell-Danielsson Kristina; Gopalan Sarala; Horga Mihai; Jerve Fridtjof; Mittal Suneeta
  WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion
  2004
 74. Grad Anton
  Znaki možganske kapi
  2006
 75. Kocbek Jernej
  Možganska kap in subarahnoidalna krvavitev ter glavobol
  2004
 76. Strgar-Hladnik Mihaela
  Migrena in depresija
  [Migraine and depression]
  2006
 77. Gregorič Milan Roman
  Uporaba toksina botulin v zdravljenju kronične bolečine
  [Use of botulinum neurotoxin for the treatment of chronic pain]
  2006
 78. Brvar Miran; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Zastrupitve in spolni odnosi
  [Poisoning and sex]
  2006
 79. Ažman D; Košorok P; Novšak VG
  Anestezija pri ambulantnih operacijah kil
  2006
 80. Bunc M; Pezdir T; Možina H; Možina M; Brvar M
  Butanol ingestion in an airpost hangar
  2006
 81. Šubic Tjaša; Rozman Aleš
  Ugotavljanje in analiza morebitnih poznih posledic klopnega meningoencefalitisa
  1997
 82. Železnik Neva
  Človekov trdi disk: možgani skrivnostni in presenetljivi
  2006
 83. Poplas-Sušič Tonka
  Obdobje peri- in pomenopavze in z njo povezani simptomi in bolezni
  2005
 84. Žvan Bojana
  Ko se pred očmi zabliska
  2005
 85. Skerbinjek-Kavalar Maja; Kavalar Rajko; Strojnik Tadej
  A colloid cyst of the third ventricle - the cause of episodic headache and sudden unexpected death in an adolescent girl
  2005
 86. Dolenc-Grošelj Leja
  Obravnava bolnika z nespečnostjo
  2005
 87. Ogrinc Katarina
  Zdravljenje bolnikov s kronično lymsko boreliozo
  2005
 88. Žvan Bojana
  Diagnoza in diferencialna diagnoza ustne in obrazne bolečine
  2005
 89. Frol Senta; Mesec Anton
  Glavobol
  2005
 90. Lainščak Mitja; Božikov Krešimir; Bednarik Jurij
  Obravnava nekaterih pogostejših simptomov in znakov. Zbornik predavanj Srečanje mladih zdravnikov, 2005 okt 8; Ljubljana
  2005
 91. Savanović Vlado; Jovičić Aco; Umićević Pero; Savanović Ljiljana
  Subjektivne smetnje bolesnika koji su pretrpeli zatvorenu povredu glave
  [Subjective complaints in the patients following a closed head injury]
  1999
 92. Linde Klaus; Streng Andrea; Juergens Susanne; Hoppe Andrea; Brinkhaus Benno; Wagenpfeil Stepan; Witt Claudia; Pfaffenrath Volker; Hammes Micahel G; Weidenhammer Wolfang
  Akupunktura pri bolnikih z migreno: randomizirana nadzorovana študija
  [Acupuncture for patients with migraine. A randomized controlles trial]
  2005
 93. Ivetić Vojislav
  Medicinsko nepojasnjena stanja
  [Medically unexplained symptoms]
  2005
 94. Polenčič Aljoša; Popović Mara; Vodušek David B
  Primarni vaskulitis osrednjega živčevja, omejen na možgansko deblo
  [Primary vasculitis of the CNS restricted to the brainstem]
  2005
 95. Kupnik Dejan; Hren Tatjana
  Zastrupitev z ogljikovim monoksidom - pomembno je pomisliti na njo
  [Carbon monoxide poisoning - it is important to think of it]
  2005
 96. Jereb Matjaž; Lainščak Mitja; Marin Jožica; Popović Mara
  Herpes simplex virus infection limited to the brainstem
  2005
 97. Pal Emil; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Pomurje region of Slovenia - an 18-year survey
  2005
 98. Mesec Anton
  Pomembni nevrološki simptomi in znaki v nosečnosti ter ukrepanje
  [Important neurological symptoms and signs in pregnancy and tratment]
  2005
 99. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 100. Pogorevc R; Miksić M; Roškar Z
  Diagnostična vrednost bolečine pri otroku
  [The diagnostic value of pain in children]
  2005

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics