biomedicina slovenica


"HEADACHE" : 374

 1. Ošep Anka; Savšek Lina
  Težko obvladljiv (hard to handle) HaNDL bolnik
  2017
 2. Osovnikar Marija; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija; Kravos Andrej
  Samozdravljenje bolnikov z glavobolom pred prihodom v ambulanto družinske medicine
  2017
 3. Borovnik Simona; Forštnarič-Klobasa Bojana
  Prisotnost glavobola med zdravstvenimi delavci na Kliniki za pediatrijo Maribor - raziskava
  [Presence of headaches in health proffesionals in The Paediatric Clinic Maribor - survey]
  2017
 4. Mlakar Mira; Turnšek Vesna
  Snemanje EEG pri otroku z glavobolom
  [Recording an EEG in a child with headache]
  2017
 5. Grad Anton; Baruca Mateja
  Glavobol z vrtoglavico
  [Headache with vertigo]
  2017
 6. Papuga Petar; Rožman Primož
  Zdravljenje primarnega glavobola z akupunkturo
  [Treatment of primary headache with acuouncture]
  2017
 7. Hojs-Fabjan Tanja
  Obravnava glavobola v nevrološki ambulanti
  [Management of headaches in the neurological outpatient clinic]
  2017
 8. Zaletel Marjan
  Nujne preiskave pri primarnih glavobolih
  [Neccesarry ancilliary diagnostic investigations in primary headache]
  2017
 9. Vudrag Borna; Žvan Bojana
  Kronični glavobol
  [Chronic headache]
  2017
 10. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Glavobol povezan s protikoagulacijskimi zdravili
  [Headache associated with anticoagulant dugs]
  2017
 11. Zaletel Marjan
  Glavobol, stres in socialna situacija
  [Primary headache fom a psychological point of view]
  2017
 12. Zaletel Marjan; Žvan Bojana
  Globalni vidiki glavobola
  [The global aspects of headache]
  2017
 13. Dernovšek Mojca Zvezdana; Tavčar Rok
  Duševne motnje in glavobol
  [Mental disorders and headache]
  2017
 14. Šoštarič Podlesnik Marija; Savšek Lina
  Migrena ali subarahnoidna krvavitev?
  [Migraine or subarachnoid hemorrhage?]
  2017
 15. Savšek Lina; Šoštarič Podlesnik Marija
  Novonastali glavoboli z vidnimi in spominskimi motnjami ter depresijo: znanilci možganske anevrizme, povezane z limbičnim sistemom?
  [Could a combination of new onset headache with visual and memory disturbances and depression be a sign of brain aneurysm affecting the limbic system?]
  2017
 16. Rener-Primec Zvonka
  Headache in childhood
  2016
 17. Mosa Fathy Osama; Skitek Milan; Jerin Aleš
  Validity of Klotho, CYR61 and YKL-40 as ideal predictive biomarkers for acute kidney injury
  [Validade de Klotho, CYR61 e YKL-40 como biomarcadores preditivos ideais para lesão renal aguda]
  2017
 18. Avsenik Jernej; Pretnar-Oblak Janja; Šurlan Popović Katarina
  Non-contrast computed tomography in the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis
  2016
 19. Hostnik Tadeja; Osredkar Damjan; Perković-Benedik Mirjana
  Glavobol pri otroku in mladostniku
  2016
 20. Pahor Dušica; Kavalar Rajko; Pahor Artur
  Histologisch nachgewiesene Riesenzellarteriitis und Sehverlust
  2016
 21. Gregorič Milan
  Zdravljenje bolečine z botulinom
  [Treatment of pain with botulinum toxin]
  2009
 22. Mlakar Jernej; Videčnik Jerneja; Matičič Mojca; Vrabec Matej; Alibegović Armin; Popović Mara
  Central nervous system granulomastous phlebitis with limited extracranial involvement of the heart and lungs
  2016
 23. Savšek Lina; Roš-Opaškar Tanja
  Cerebral toxoplasmosis in a diffuse large B cell lymphoma patient
  2016
 24. Posadzki Paul; AlBedah Abdulah MN; Khalil Mohamed MK; AlQaed Meshari S; Lee Myeong S; Ernst Edzard; Car Josip
  Complementary and alternative medicine for the prevention and treatment of migraine headache
  2015
 25. Turk Zmago; Plaskan Lidija
  Manual management of cervicogenic headache
  2007
 26. Krkoč Vesna
  Nefarmakološki ukrepi in psihološki pristopi pri obravnavi kroničnega glavobola
  [Non-pharmacological measures and psychological approaches to the management of chronic headache]
  2014
 27. Kolenc Judita
  Migrena - primarni glavobol pri otrocih
  [Migraine - primary headache in children]
  2014
 28. Poljanšek Saša; Župančič Barbara
  Kakovostna zdravstvena obravnava otrok z glavobolom
  [Quality healthcare of the child with headache]
  2014
 29. Rakuša Martin
  Povezava med pomanjkanjem vitamina D in glavobolom
  [Association between vitamin D deficiency and headache]
  2013
 30. Tetičkovič Erih
  Thunderclap glavobol
  2009
 31. Fabjan Andrej; Bajrović Fajko; Musizza Bojan; Vidmar Jernej; Štrucl Martin; Zaletel Marjan
  Study of neurovascular coupling during cold pressor test in patients with migraine
  2015
 32. Kopčavar Guček Nena
  Komunikacija med zdravnikom in bolnikom z glavobolom (individualno usmerjena anamneza)
  [Physician - patient with headache communication (individual-oriented history)]
  2014
 33. Hojs-Fabjan Tanja
  Glavobol in multipla skleroza
  [Headache and multiple sclerosis]
  2014
 34. Magdič Jožef
  Cervikogeni glavobol - zloraba diagnoze
  [Cervical headache - misuse of the diagnosis]
  2014
 35. Frol Senta
  Zdrav življenjski slog pri premagovanju glavobolov
  [Healthy life style in overcoming headaches]
  2014
 36. Rener-Sitar Ksenija
  Temporomandibularna motnja kot dejavnik tveganja za glavobol
  [Temporomandibular disorder as a risk factor for headache]
  2014
 37. Zaletel Marjan
  Stroški, povezani z glavobolom v Sloveniji, in možnost novega pristopa k obravnavi glavobola
  [Costs related to headache in Slovenia and possibilities of new approach to headache management]
  2014
 38. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 39. Limbäck-Stokin Clara
  Acute pyogenic leptomeningitis
  [(Leptomeningitis acuta purulenta)]
  2013
 40. Kolenc Matej; Božič Marjanca; Remec-Zafred Tatjana; Hočevar Alojzija; Kovačič Uroš
  Bolnik s temporalnim velikanskoceličnim arteritisom in vnetnim likvorjem
  [Patient with temporal giant cell arteritis and inflammatory cerebrospinal fluid]
  2014
 41. Ravnik Janez; Bunc Gorazd; Grčar Anja; Žunić Miodrag; Velnar Tomaž
  Colloid cysts of the third ventricle exhibit various clinical presentation
  2014
 42. Tetičkovič Erih
  Kako se izogniti glavobolu?
  2007
 43. Koršič Marjan
  Headache - intraventriculars tumors - neuroendoscopy
  2014
 44. Brvar Miran; Šarc Lucija; Jamšek Marija; Grenc Damjan; Finderle Žarko
  Smernice zdravljenja zastrupitev z ogljikovim monoksidom
  [Carbon monoxide treatment guidelines]
  2014
 45. Lesnjak Dermol Simona; Kušej Anita; Krevs Nedeljko
  Neobičajen migrenski glavobol z motnjo zavesti pri najstnici
  [Unusual migraine headache with changed consciousness in adolescent]
  2012
 46. Korošec Jagodič Helena; Lunder Dušan; Jagodič Klemen; Parežnik Roman
  Primer bolnika z rezistentnim alkoholnim delirijem
  [Resistent alcohol withdrawal]
  2012
 47. Kugonič Nika
  Sindrom izgorevanja pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči
  [Burnout syndrome in emergency medical assistance team]
  2013
 48. Klemenc-Ketiš Zalika; Križmarić Miljenko; Kersnik Janko
  Age- and gender-specific prevalence of self-reported symptoms in adults
  2013
 49. Jovčevska Ivana; Kočevar Nina; Komel Radovan
  Glioma and glioblastoma how much do we (not) know? (Review)
  2013
 50. Martinuč Maja; Lindič Jelka; Kovač Damjan; Ferluga Dušan; Pajek Jernej
  Successful treatment of severe hantavirus nephritis with corticosteroids
  2013
 51. Rijavec Nikolina; Novak-Grubič Virginija
  Painful physical symptoms in hospitalized patients with acute depressive episode
  [Telesni bolečinski simptomi pri hospitaliziranih bolnikih z akutno epizodo depresije]
  2013
 52. Kšela Urša; Zemljič Eva
  Tumorji hipofize - prikaz primerov
  [Pituitary tumors - case report]
  2013
 53. Završnik Matej
  Kdaj pomislimo na tumor v področju hipofize?
  [When we think on tumor in sellar region?]
  2013
 54. Mišić-Majerus Ljiljana; Sabol Zlatko; Toth-Mršić Maja; Bujić Nevenka; Ðaković-Rode Oktavija; Ružić-Sabljić Eva
  Postencefalitički sindrom u djece s krpeljnim meningoencefalitisom
  [Post-encephalitis syndrome in children with tick-borne encephalitis]
  2013
 55. Stepanović Aleksander; Pirc Jelka; Lahajnar-Čavlović Slavica
  Clinical efficacy of OROS((R)) hydromorphone in patients suffering from severe chronic pain: a study undertaken in routine clinical practice
  2011
 56. Pečavar B; Nadrah K; Papst L; Čeč V; Kotar T; Matičič M; Meglič-Volkar J; Vidmar L; Beović B
  Clinical characteristics of adult patients with influenza-like illness hospitalized in general ward during Influenza A H1N1 pandemic 2009/2010
  2011
 57. Strle Franc; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ogrinc Katarina; Stupica Daša; Nadelman Robert B; Nowakowski John
  Comparison of erythema migrans caused by Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii
  2011
 58. Petruša Katja; Ećimović Patricija
  Huda akutna hiponatriemija pri transuretralni resekciji prostate - prikaz primera in pregled literature
  [Severe acute hyponatriemia and transurethral resection of the prostate - case presentation and overview of literature]
  2011
 59. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Prevalence of pain in family practice: gender issues
  2010
 60. Perko D; Zaletel M; Žvan B; Pretnar-Oblak J
  Endothelium dependent vasodilatation in migraine patients
  2010
 61. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 62. Rigler Igor; Zaletel Marjan
  Disekcija karotidne arterije in neglekt leve roke - prikaz primera
  [Dissection of the carotid artery with a left hand neglect - case report]
  2010
 63. Kores-Plesničar Blanka
  Efficacy and tolerability of venlafaxine extended release in patients with major depressive disorder
  2010
 64. Rogač M; Župančič N
  Klinične značilnosti migrene v otroškem obdobju
  [Clinical characteristics of migraine in childhood]
  2006
 65. Kores-Plesničar Blanka
  Depresija in bolečina
  [Depression and pain]
  2010
 66. Pirtošek Zvezdan; Meglič Bernard
  Zdravljenje trdovratnih glavobolov in nevralgije trovejnega živca
  [Refractory headache and trigeminus neuralgia treatment]
  2009
 67. Turk Zmago; Jesenšek Papež Breda
  Cervikalni sindrom v naši praksi
  [Cervical syndrome in our praxis]
  2009
 68. Sočan Maja; Prosenc-Trilar Katarina; Berginc Nataša; Frelih Tatjana
  Epidemiološke in klinične značilnosti bolnikov, okuženih z virusom influence A (H1N1)v v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of patients infected with influenza A (H1N1)v in Slovenia]
  2009
 69. Ocvirk Janja; Boc Marko; Reberšek Martina; Ros Tanja
  Cisplatin-induced non-convulsive posterior reversible encephalopathy syndrome in a 41-year-old woman with metastatic malignant melanoma
  [Nekonvulzivna posteriorna reverzibilna encefalopatija povzročena s cisplatinom pri 41-letni bolnici z metastatskim malignim melanomom]
  2009
 70. Franko Artur; Antulov Ronald; Dunatov Siniša; Antončić Igor; Miletić Damir
  Spinal subdural haematoma in von Willebrand disease
  [Subduralni hematom hrbtenice pri von Willebrandovi bolezni]
  2009
 71. Sinkovič Andreja
  Zastrupitve s plini
  [Gas poisoning]
  2009
 72. Tetičkovič Erih
  Glavobol pri možganskem hiperperfuzijskem sindromu
  2008
 73. Ožura Ana; Horvat-Ledinek Alenka; Starovasnik Barbara; Sever Alenka; Vodušek David B
  Aleksija brez agrafije pri tumorski obliki multiple skleroze: prikaz primera
  [Alexia without agraphia in tumefactive multiple sclerosis: a case report]
  2009
 74. Zaletel M; Žvan B; Pretnar-Oblak J; Pogačnik T
  Migrane with aura and patent foramen ovale in ischemic stroke
  2008
 75. Anonymous ;
  Final programme and book of abstract of the European headache and migrene trust international congress; 2008 Sep 4-7; London
  2008
 76. Gašperšič Nataša; Praprotnik Sonja
  Temporalni arteritis: glavobol, ki lahko vodi v slepoto
  [Temporal arteritis: a headache, which may lead to blindness]
  2007
 77. Vodušek David B; Kos Mitja; Dolenc Vinko V; Tomori Martina; Neubauer David; Sobocki Patrik
  Cost of disorders of the brain in Slovenia
  [Stroški možganskih bolezni v Sloveniji]
  2008
 78. Strgar-Hladnik Mihaela; Kersnik Janko
  Kakovost življenja bolnic z migreno
  [Quality of life of migraine patients]
  2008
 79. Hlačer Matevž; Rejc-Marko Jana
  Laptospiroza
  2007
 80. Nosan G; Rener-Primec Z
  Sindrom Panayiotopoulos - pogosta benigna epilepsija otroštva
  [Panayiotopoulos syndrome - a common benign epilepsy of childhood]
  2007
 81. Mujezinović Faris
  Nujna stanja v nosečnosti
  [Emergency conditions in pregnancy]
  2007
 82. Cerar D; Avšič-Županc T; Jereb M; Strle F
  Case report: Severe neurological manifestation of Dobrava hantavirus infection
  2007
 83. Lanišnik Boštjan; Didanovič Vojislav
  Sphenoclival intraosseus lipoma: case report and literature review
  2007
 84. Abdulla Jamila K; Al-Tawari Asma; Cindro-Heberle Lada; Gopinath Musuwadi S; Neubauer David
  Neurocysticercosis in non-endemic Muslim areas: a report of seven cases from Kuwait
  2006
 85. Detsky Michael E; McDonald Devon R; Baerlocher Mark O; Tomlinson George A; McCrory Douglas C; Booth Christopher M
  Ali ima ta bolnik z glavobolom migreno ali pa potrebuje nevroslikovne preiskave? Randomizirana nadzorovana raziskava
  [Does this patients with headache have a migraine or need neuroimaging?]
  2006
 86. Logar Mateja; Bogovič Petra; Cerar Daša; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis in Slovenia from 2000 to 2004: comparison of the course in adult and elderly patients
  2006
 87. Lotrič-Furlan Stanka; Rojko Tereza; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with human granulocytic anaplasmosis in Slovenia
  2006
 88. Honkanen Helena; Piaggio Gilda; Hertzen Helena; Bartfai Gyorgy; Erdenetungalag Radnaabazar; Gemzell-Danielsson Kristina; Gopalan Sarala; Horga Mihai; Jerve Fridtjof; Mittal Suneeta
  WHO multinational study of three misoprostol regimens after mifepristone for early medical abortion
  2004
 89. Grad Anton
  Znaki možganske kapi
  2006
 90. Kocbek Jernej
  Možganska kap in subarahnoidalna krvavitev ter glavobol
  2004
 91. Strgar-Hladnik Mihaela
  Migrena in depresija
  [Migraine and depression]
  2006
 92. Gregorič Milan Roman
  Uporaba toksina botulin v zdravljenju kronične bolečine
  [Use of botulinum neurotoxin for the treatment of chronic pain]
  2006
 93. Brvar Miran; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Zastrupitve in spolni odnosi
  [Poisoning and sex]
  2006
 94. Ažman D; Košorok P; Novšak VG
  Anestezija pri ambulantnih operacijah kil
  2006
 95. Bunc M; Pezdir T; Možina H; Možina M; Brvar M
  Butanol ingestion in an airpost hangar
  2006
 96. Šubic Tjaša; Rozman Aleš
  Ugotavljanje in analiza morebitnih poznih posledic klopnega meningoencefalitisa
  1997
 97. Železnik Neva
  Človekov trdi disk: možgani skrivnostni in presenetljivi
  2006
 98. Poplas-Sušič Tonka
  Obdobje peri- in pomenopavze in z njo povezani simptomi in bolezni
  2005
 99. Žvan Bojana
  Ko se pred očmi zabliska
  2005
 100. Skerbinjek-Kavalar Maja; Kavalar Rajko; Strojnik Tadej
  A colloid cyst of the third ventricle - the cause of episodic headache and sudden unexpected death in an adolescent girl
  2005

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics