biomedicina slovenica


"HEATING" : 72

 1. Fattorini Paolo; Marrubini Giorgio; Bonin Serena; Bertoglio Barbara; Grignani Pierangela; Recchia Elisa; Pitacco Paola; Procopio Francesca; Cantoni Carolina; Zupanič-Pajnič Irena
  Producing standard damaged DNA samples by heating
  2018
 2. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on skin
  2017
 3. Blokar Elizabeta; Čepar Metka; Cankar Ksenija; Melik Živa; Ambrožič Aleš
  Vasodilation response to local heating in patients with antiphospholipid syndrome
  2016
 4. Glažar Karmen; Bogerd Nina; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
  [Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field]
  2015
 5. Glažar Karmen; Bogerd Nina; Grapar Žargi Tina; Kacin Alan
  Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
  [Comparison of thermal and hemodynamic responses in the skin and muscles to heating with electric and magnetic field]
  2013
 6. Veladžić Simon; Šavora Mira; Karnjuš Igor
  Vzdrževanje telesne temperature pacientov v medoperativnem obdobju in različne metode ogrevanja
  [Patient body temperature maintaining during intraoperative period and different heating methods]
  2013
 7. Šegula Sabina
  Stroški ogrevanja rastlinjakov pri proizvodnji okrasnih rastlin v Sloveniji
  [Greenhouse heating costs in decorative plants production in Slovenia]
  2013
 8. Šegula Sabina
  Stroški ogrevanja rastlinjakov pri proizvodnji okrasnih rastlin v Sloveniji
  [Greenhouse heating costs in decorative plants production in Slovenia]
  2013
 9. Šavc Kristina
  Možnosti izrabe lesne biomase za ogrevanje v mestni občini Slovenj Gradec
  [The possibilities of woody biomass use for heating purposes in municipality of Slovenj Gradec]
  2012
 10. Kostanjevec Tomaž; Kostanjevec Metka
  Multicriteria product development as effective manufacturing tool
  2010
 11. Lacković Igor; Magjarević Ratko; Miklavčič Damijan
  Analysis of tissue heating during electroporation based therapy: #a #3D FEM model for a pair of needle electrodes
  2007
 12. Felicijan Ana
  Vpliv višinske aklimatizacije na mehanizem z mrazom izzvane vazodilatacije
  2006
 13. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 14. Pivec Gregor
  Maribor General hospital from its foundation until world war II
  2006
 15. Kuhelj Dimitrij; Stankovič Milenko; Popovič Peter; Salapura Vladka; Kocijančič Ksenija; Šurlan Miloš
  Perkutano zdravljenje tumorjev z radiofrekvenčno ablacijo
  2006
 16. Saksida Karmen; Šinigoj Damijana
  Zastrupitev s kurilnim oljem - prikaz primera
  [Heating oil poisoning - case report]
  2005
 17. Pivec Gregor
  Bolnišnica v Mariboru od ustanovitve do 2. svetovne vojne
  [General hospital Maribor from its foundation till world war 2]
  2004
 18. Baloh Ljubica
  Analiza delovnega mesta samostojni ključavničar v Termoelektrarni Šoštanj
  2000
 19. Bronnikov Sergei; Sukhanova Tatiana
  Recognition and statistical size distribution of microdomains in TEM-images of polyimide films during their processing
  2003
 20. Bronnikov Serguei; Sukhanova Tatiana
  Statistical aspect of the polyimide films morphology
  2001
 21. Veselko-Vinko Tanja
  Mikrobiološki nadzor v proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov
  [Microbiological control in milk processing and dairy products]
  2002
 22. Gošnjak Maja; Car-Drnovšek Tatjana
  Izbor metod v sanitarni mikrobiologiji
  [Method selection in food, water and environmental microbiology]
  2002
 23. Mekjavić Igor B; Drobnič Matej; Dobnikar Uroš; Tipton Michael J
  The effect of spinal heating on shivering in humans
  1997
 24. Drobnič Matej; Dobnikar Uroš
  Vpliv ogrevanja hrbtenične regije na drgetanje pri zmerno podhlajenem človeku
  1996
 25. Mekjavić Igor B; Drobnič Matej; Dobnikar Uroš; Tipton Michael J
  The effect of the spinal heating on shivering in humans
  1997
 26. Mihelič Igor; Krajnc Matjaž; Koloini Tine; Podgornik Aleš
  Kinetic model of a methacrylate-based monolith polymerization
  2001
 27. Drnovšek-Olup Brigita
  Blefaroplastika in odstranitev periokularnih kožnih gub z Er:YAG laserjem nove generacije
  [Blepharoplasty and periocular skin resurfacing with new geneartion Er:YAG laser]
  2002
 28. Brvar Miran; Jamšek Marija; Možina Martin; Horvat Matija; Gorjup Vojka
  Epidemiološki pregled zastrupitev z ogljikovim monoksidom v Ljubljani od 1990 do 1999
  [Epidemiology of carbon monoxide poisoning in Ljubljana from 1990 to 1999]
  2002
 29. Pakhomov Andrei G; Gajšek Peter; Allen Lori; Stuck Bruce E; Murphy Michael R
  Compariosn of dose dependences for bioeffects of continuous-wave and high-peak power microwave emissions using gel-suspended cell cultures
  2002
 30. Maver Jerica; Štrucl Martin
  Central and local microvascular reactivity in normotensive subjects with a family history of hypertension
  [Centralni in lokalni vplivi na odzivnost drobnega žilja pri normotonikih, družinsko obremenjenih s hipertenzijo]
  2001
 31. Karner Katarina Barbara
  Učinek električnih impulzov in pregrevanja na krvni pretok in rast mišjega tumorja in vivo
  2001
 32. Planinšek Odon; Zajc Natalija; Srčič Stane
  Uporaba diferenčne dinamične kalorimetrije v farmaciji
  [Differential scanning calorimetry used in pharmacy]
  2001
 33. Brvar Miran; Jamšek Marija; Možina Martin; Horvat Matija; Gorjup Vojka
  Epidemiologija, klinična slika in zdravljenje zastrupitev z ogljikovim monoksidom v Ljubljani od l. 1990 do l. 1999
  [Epidemiology, clinical picture and treatment of carbon monoxide poisoning in Ljubljana from 1990 to 1999]
  2001
 34. Drobnič Matej; Dobnikar Uroš
  The effect of spinal heating on shivering in mildly hypothermic humans
  [Vpliv ogrevanja hrbtenične regije na drgetanje pri zmerno podhlajenem človeku]
  1997
 35. Pohar-Marinšek Ž; Srebotnik-Kirbiš I
  Desmin detection in FNAB samples of rhabdomyosarcoma: an immunocytochemical study
  2000
 36. Maver J; Štrucl M
  Microvascular reactivity in normotensive subjects with a familial predisposition to hypertension
  2000
 37. Serša Igor; Šinkovec Matjaž
  Treatment of in-stent restenosis by RF heating
  2000
 38. Rott Tomaž; Staniša Olga; Jerše Maja; Hvala Asta; Ermenc Branko; Eržen Janez
  Influence of heat-based antigen retrieval (HBAR) on possible false-positive immunoreactivity
  1999
 39. Zagajšek Aleš; Carevič Stojan; Uršič Andrej
  Analysis of volatiles by means of the P&T heating technique in contaminated soil
  1999
 40. Mašera Andrej; Staniša Olga; Ovčak Zdenka; Coer Andrej
  Effect pf pH on Ki-67 antigen retrieval in renal cell carcinoma
  1999
 41. Turk Zmago; Baričevič Jože
  Neionizirajoče sevanje in sprememba v mikroklimatskem okolju delovnih prostorov
  1998
 42. Turk Zmago; Barovič Jože
  Non-ionizing radiation and changes in the microclimate of the working place
  1998
 43. Krope J; Novak P
  Heating and air-conditioning of buildings: energy and environment. SITHOK-3. Proceedings of the 3rd international congress; 1998 May 9-11; Maribor
  1998
 44. Kristl A; Srčič S; Vrečer F; Šuštar B; Vojnovic D
  Polymorphism and pseudopolymorphism: influencing the dissoltion properties of the guanine derivative acycloric
  1996
 45. Šušterčič Dušan; Lukač Matjaž; Majaron Boris; Funduk Nenad
  Influence of Er:YAG laser parameters on ablation of enamel and dentin
  [Vpliv parametrov Er:YAG laserskega snopa na ablacijo sklenine in dentina]
  1998
 46. Tanabe Minoru; Shido Osamu; Nagasaka Tetsuo
  Lower body negative pressure suppresses sweating rate in hyperthermic subjects
  1996
 47. Turk Zmago
  Vpliv bivalnega okolja na hemodinamske mehanizme človeka
  1997
 48. Krope Jurij; Novak Peter
  SITHOK-2. Mednarodni kongres Ogrevanje in klimatizacija zgradb; 1997 maj 11-12; Maribor
  1997
 49. Filipič Metka
  Genotoksičnost mesa
  1997
 50. Liang Lian; Horvat Milena; Danilchik Paul
  A novel analytical method for determination of picogram levels of total mercury in gasoline and other petroleum based products
  1996
 51. Lenasi H
  Progesterone binding sites in the cytosol of filamentous fungi Rhizopus nigricans and Cochliobolus lunatus
  1995
 52. Kopač I
  Prenos programirane voščene modelacije v začasno fiksnoprotetično oskrbo
  [The use of diagnostic wax up to achieve adequate aesthetic appearance and function in fixed prosthodontics]
  1997
 53. Mijovič A; Zadnik T; Jazbec I
  Acute bovine pulmonary emphysema and edema associated with heating and deficient nutrition
  [Akutni goveji pljučni emfizem in edem v sovpadu z estrusom in pomanjkljivo prehrano molznic]
  1996
 54. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (TcPO2) pri motnjah prekrvitve udov
  [Transcutaneous measurement of partial pressure of oxygen (TcPO2) in circulatory disorders of extremities]
  1996
 55. Nepomnyashckikh LM; Lushnikova EL
  Stereological analysis of myocardium reorganization under the influence of extreme environmental conditions
  1996
 56. Stropnik B; Byrne AR; Smodiš B; Stegnar P
  Chemical composition of airborne particulate matter (APM) in the Šaleška Valley, Slovenia
  1992
 57. Milačič R; Leskovšek H; Dolinšek F; Hrček D
  A complex study of air pollution with cadmium, lead, polycyclic aromatic hydrocarbons, sulfur dioxide, and black smoke in teh Zasavje industrialized urban region in Slovenia
  1995
 58. Siddiqi F; Blinc A; Braaten J; Francis CW
  Ultrasound increases flow through fibrin gels
  1995
 59. Kashyap Ashwin; Blinc Aleš; Marder Victor J; Penney David P; Francis Charles W
  Acceleration of fibrinolysis by ultrasound in a rabbit ear model of small vessel injury
  1994
 60. Jan J; Buser HR
  Formation of polychlorinated dibenzodioxins on heating lindane in the presence of hydrogen peroxide
  1989
 61. Jan J; Perdih A
  Formation of polychlorinated biphenyls and chlorinated benzenes by heating of bis(2,4-dichlorobenzoyl peroxide)
  1991
 62. Jan J; Perdih A
  Formation of polychlorinated biphenyls and chlorinated benzenes by heating of bis (2,4-dichlorobenbezoyl) peroxide
  1990
 63. Stanta G; Bonin S; Perin R
  Detection of Borrelia burgdorferi specific DNA in tissues by PCR technology
  1994
 64. Vaupotič J; Križman M; Planinič J; Kobal I
  Radon level reduction in two kindergartens in Slovenia
  1994
 65. Blinc Aleš; Francis Charles W; Trudnowski Janet L; Carstensen Edwin L
  Characterization of ultrasound-potentiated fibrinolysis in vitro
  1993
 66. Kaes J; Sackmann E; Podgornik R; Svetina S; Žekš B
  Thermally induced budding of phospholipid vesicles - a discontinuous process
  1993
 67. Vedenik-Novak M; Sever J
  Izkušnje pri meritvah NOx v Termoelektrarni-toplarni Ljubljana
  [NOx measurements in thermal-power and heating plants in Ljubljana]
  1989
 68. Drev J; Lukan B
  Podloge za izdelavo sanacijskega programa za zrak na področju mariborskih občin
  1987
 69. Križnar Š
  Vzroki pojavljanja obstruktivnih obolenj dihal pri predšolskih in šolskih otrocih v Škofji Loki. (Causes of appearance of obstructive respiratory diseases in pre-school and school children in Škofja Loka)
  1987
 70. Kancler K
  Onesnaženost ozračja in pogostnost obolevanja otrok. (Air pollution and frequency of children morbidity)
  1987
 71. Drev J
  Onesnaženost ozračja v Mariboru v sezoni 1985/1986
  1986
 72. Gspan P
  Toplotne razmere in delo. (Heat conditions and work)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics