biomedicina slovenica


"HEDGEHOGS" : 3

 1. Klenovšek Danica
  Rastlina in žival leta 1999: sibirska perunika, beloprsi in rjavoprsi jež: poročilo o rezultatih razpisa in nagrajencih
  [The plant and animal of 1999: the Siberian iris (Iris sibirica) and the hedgehog. A report on our competition]
  2000
 2. Mihelič Barbara
  Žival meseca aprila. Jež: beloprsti (Erinaceus concolor) in rjavoprsti jež (Erinaceus europaeus)
  [The creature of the month in April: hedgehogs (Erinaceus concolor and Erinaceus europaeus)]
  1999
 3. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav
  Epidemiology of tick-borne encephalitis
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics