biomedicina slovenica


"HEMAGGLUTINATION" : 26

 1. Simčič Saša; Potočnik Marko
  Serological diagnosis of syphilis
  2015
 2. Logar Jernej; Šoba Barbara; Kotar Tadeja
  Serological evidence for human cystic echinococcosis in Slovenia
  2008
 3. Logar J; Šoba B; Lejko-Zupanc T; Kotar T
  Human alveolar echinococcosis in Slovenia
  2007
 4. Kramar Irena; Maver Slavica; Galvani Vesna
  Detection of red cell alloantibodies during the 10 year period (1996-2005) in the General hospital Izola (Slovenia)
  2006
 5. Rožman Primož; Urlep-Šalinović Vera
  Zbornik predavanj 10 let uporabe gelske aglutinacijske metode pri tranfuzisjkih preiskavah v Sloveniji;
  [Book of lectures 10 years of using gel agglutination for transfusion testing in Slovenia]
  2006
 6. Tomažič J
  Standard of care for HIV infected individuals/aids patients in Slovenia: short review
  2003
 7. Sepčić Kristina; Krušnik Ciril
  Ugotavljanje bioloških aktivnosti v ekstraktih sladkovodne spužve Spongilla lacustris Linneaus 1758
  [Screening of biological activities in extracts of the freshwater sponge Spongilla lacustris Linneaus 1758]
  2001
 8. Drobnič-Valič Magda
  Molekularne osnove nastanka antigenskih variant hemaglutinina pri bakteriji Mycoplasma synoviae
  [Molecular basis of Mycoplasma synoviae hemagglutinin antigenic variants]
  2001
 9. Urbančič A; Josipović D; Mrzel I; Zorman-Rojs Olga
  Vpliv resorbcije rumenjakovih vrečk na višino HI titrov proti virusu NCD pri piščancih brojlerjih v prvem tednu starosti
  1991
 10. Zorman-Rojs Olga; Ergotić Neda; Josipović D; Čajavec S; Sladić D; Mrzel I; Lukežić I
  Testiranje dveh inaktiviranih polivalentnih vakcin gumpeskal + IB in NOBI - VAC IB + G + ND v matičnih jatah kokoši
  1991
 11. Avšič-Županc Tatjana
  Posredno dokazovanje virusov
  1998
 12. Ružić-Sabljić E
  Laboratorijsko dokazovanje lymske borelioze
  1996
 13. Matjašič M
  Sodobna laboratorijska diagnostika klopnega meningoencefalitisa
  1993
 14. Benčina D; Tadina T; Dorrer D
  Natural infection of ducks with Mycoplasma synoviae and Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma egg transmission
  1988
 15. Benčina D; Tadina T; Dorrer D
  Natural infection of geese with Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae and egg transmission of the mycoplasmas
  1988
 16. Benčina D; Bradbury JM
  Indirect immunoperoxidase assay for the detection of antibody in chicken Mycoplasma infections
  1991
 17. Benčina D; Mrzel I; Svetlin A; Dorrer D; Tadina-Jakšič T
  Reactions of chicken biliary immunoglobulin A with avian mycoplasmas
  1991
 18. Benčina D; Svetlin A; Dorrer D; Tadina-Jakšič T
  Humoral and local antibodies in chickens with mixed infection with three Mycoplasma species
  1991
 19. Punda V; Ropac D; Vesenjak-Hirjan J
  Incidence of hemagglutination-inhibiting antibodies for Bhanja virus in humans along the north-west border of Yugoslavia
  1987
 20. Pavlin K; Gaberšček S; Avčin J; Hojker S; Fidler V; Porenta M
  Comparison of radioimmune methods for determining autoantibodies to thyroid peroxidase and microsomal antigen as well as the passive hemagglutination method
  1991
 21. Hostnik P; Grom J; Železnik Z; Valenčak Z
  Zamrzovanje eritrocitov za uporabo v hemaglutinacijskih testih
  [Freezing of erythrocytes for use in the hemagglutination tests]
  1988
 22. Kralj J
  Fibrinogenski i fibrinski produkti razgradnje (FDP): postupak inhibicije hemaglutinacije
  1990
 23. Urlep-Šalinović V; Jelatancev B; Mihev D
  Poliaglutinabilnost eritrocita
  [Erythrocyte polyagglutinability]
  1989
 24. Zorman O
  Uvajanje testov inhibicije hemaglutinacije in imunodifuzije v diagnostiko infekcioznega bronhitisa
  [Application of haemagglutination inhibition and immunodiffusion tests in infectious bronchitis diagnostics]
  1988
 25. Drinovec B; Filipič B; Poljšak-Prijatelj M; Keše D; Legat M
  An approach to prepare the monoclonal antibodies against human rotaviruses
  1986
 26. Božić M; Milošević-Jovčić N; Tošić Lj; Čvorić M
  Prognostički značaj određivanja imunokompleksa u cirkulaciji (CIC) u fulminantnom hepatitisu
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics