biomedicina slovenica


"HEMOGLOBINOMETRY" : 16

 1. Van Berk Marjan; Albarede Stephanie; Deom Andre; Gutierrez Gabriela; Heller Silke; Nazor Aida; Pakkanen Anja; Rej Robert; Curran Kathleen M; Skitek Milan
  Comparison of evaluation procedures used by European external quality assessment scheme organizers for haemoglobin concentration and leukocyte concentration
  2008
 2. Preložnik-Zupan Irena; Lenart Katarina
  Klinični pomen novih metod (količina hemoglobina v retikulocitih in hipokromni eritrociti) za oceno pomanjkanja železa v telesu
  [Clinical utility of new diagnostic approaches (reticulocyte hemoglobin content and hypochromic red cells) for iron deficiency states]
  2004
 3. Gombotz Hans
  Risk of anaemia
  2002
 4. Bren Andrej F; Kandus Aljoša; Varl Janez; Buturović Jadranka; Ponikvar Rafael; Primožič Stanislav; Ivanovich Peter
  Epoetin omega vs epoetin alfa in the correction of anemia in hemodialysis patients
  2000
 5. Modic T; Jazbec I
  Umerjanje elektronskega števca Lericont II in hemoglobinometra za določanje števila eritrocitov in levkocitov ter koncentracije hemoglobina pri domačih živalih
  [Calibration of electronic instrument Lericont II and hemoglobinometer for erythrocyte and leukocyte as well as of the hemoglobin concentration at domestic animals]
  1997
 6. Gangoly W; Weber G; Unterberger J
  Low hemoglobin concentration and postoperative complication rate in high risk infants
  1991
 7. Bohar F; Drinovec J
  Nekateri medicinski in antropometrični podatki pri zaposlenih v polnilnici mineralne vode Radenska
  [Some medical and anthropometric data within the workers in the department of bottling for "Radenska" mineral water]
  1991
 8. Skitek M; Lukić L; Pivk I; Jesenovec N
  Kontrola kvalitete hemoglobina, MCV in številčne koncentracije eritrocitov in levkocitov krvi z lastnim pripravkom stabilne krvi
  [Quality control of hemoglobin, MCV red and white blood cell counts with our whole blood control]
  1989
 9. Jesenovec N; Porekar M
  Priprema hemolizata kao radnog standarda kod određivanja koncentracije hemoglobina u krvi
  1988
 10. Jesenovec N; Porekar M
  Određivanje koncentracije hemoglobina u krvi
  1988
 11. Breznik A; Urlep-Šalinović V; Jelatancev B
  Celjenje ran in faktor XIII v krvi
  1986
 12. Klinkon-Ogrinec M
  Hematološki in biokemijski profil pri živalih, pozitivnih in negativnih glede na enzootsko govejo levkozo. (Haematological and biochemical prophyle in animals positive and negative regarding enzootic bovine leucosis)
  1986
 13. Gregorović V; Jazbec I; Lobnik R; Skušek F; Klinkon M; Zadnik T
  Rezultati spomladanske in jesenske dispanzerizacije molznic na območju občine Radlje ob Dravi. (The results of spring and autumn dispenserisation of milk cows within the community of Radlje ob Dravi (Slovenia))
  1986
 14. Skušek F; Gregorović V; Jazbec I; Klinkon M; Mikulec M; Zadnik T
  Prispevek k reševanju zdravstvene, proizvodne in reprodukcijske problematike v farmski reji molznic. Hematološki in biokemijski profil pri molznicah Ljubljanskih mlekarn - Obrat Gmajnica. (Study of health, production and reproduction state of public dairy cattle units. Hematological and biochemical profil of dairy cows)
  1986
 15. Gregorović V; Jazbec I; Skušek F
  Subklinične presnovne motnje v čredah molznic. 11. Hematološki in biokemijski profil pri kravah v SR Sloveniji. (Subclinical metabolic disorders in the herds of dairy cows. 11. Hematological and biochemical profile in dairy cattle in the SR Slovenia)
  1986
 16. Kobal S
  Krvna slika pri podganah pasme Wistar kot eden od parametrov pri študiju kronične strukturnosti kemičnih strupenosti spojin. (Blood picture of rats of the Wistar breed as one of the parameters for studying chronical toxicity of chemical compounds)
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics