biomedicina slovenica


"HEMOGLOBINOPATHIES" : 8

 1. Ahčan Jerneja; Andlovic Alenka; Radšel Anja
  Okužbe z neprilagojenimi salmonelami pri otrocih
  [Nontyphoidal salmonella infections in children]
  2007
 2. Pretnar Jože; Mlakar Uroš; Černelč Peter; Andoljšek Dušan; Kralj Jana; Podgornik Helena; Pajič Tadej; Žontar Darja; Modic Mojca; Zver Samo; Preložnik-Zupan Irena
  Bolezni krvi in krvotvornih organov
  2005
 3. Premru-Sršen Tanja
  Anemije v nosečnosti
  2004
 4. Levičnik Marija-Ana; Bobek Angela; Flisar Živa
  Genetske variante hemoglobinov
  [Genetic variability of hemoglobin]
  2000
 5. Podpečnik D; Potočnik U; Ravnik-Glavač M; Wine JJ; Glavač D; Novak A; Krašovec T
  Nucleotide diversity in beta globin for non-human primates
  2000
 6. Mlakar Uroš
  Motnje v sintezi globina
  1998
 7. Drinovec J; Pečovnik-Balon B
  Rekombinantni humani eritropoetin I
  [Recombinant human erythropoietin I]
  1995
 8. Mlakar U
  Motnje v sintezi globina
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics