biomedicina slovenica


"HEMOPTYSIS" : 40

 1. Greif Boris; Klokočovnik Tomislav; Štupnik Tomaž
  Kirurško zdravljenje raka pljuč z razširjeno levo pnevmonektomijo in resekcijo dela prsne aorte pri bolnici z masivno hemoptizo
  [Surgical treatment of lung cancer with extended left pneumonectomy and partial resection of the thoracic aorta in a patient with massive hemoptysis]
  2016
 2. Kopčavar-Guček Nena; Mazej-Poredoš Barbara
  Simptomi in znaki s področja spodnjih dihal v ambulanti družinskega zdravnika
  [Lower respiratory tract symptoms in family practice]
  2012
 3. Marin Aleksander; Požek Igor; Eržen Renato; Meško-Brguljan Pika; Košnik Mitja
  Improving diagnostics of pulmonary embolism with clinical prediction models in a clinic of pulmonary diseases
  [Pomen algoritmov za izračun klinične verjetnosti pljučne embolije pri diagnosticiranju pljučne embolije v specializirani bolnišnici za pljučne bolezni]
  2010
 4. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 5. Remškar Zlata
  Diferencialno diagnostična analiza primera bolnika z bilateralnimi pljučnimi infiltrati, hipoksemijo in hemoptizami
  [Differential diagnosis in a patient with bilateral pulmonary infiltrates, hypoxemia and hemoptysis]
  2009
 6. Osrajnik Ilonka; Edelbaher Natalija
  Klinična slika in diagnoza pljučne embolije
  [Clinical presentation and diagnosis of pulmonary embolism]
  2009
 7. Zavrl M; Rozman A; Triller N
  Hemoptysis - analysis of 154 cases
  2009
 8. Chan EY; Avčin T; Dell S; Manson D; Cutz E; Schneider R; Ratjen F
  Massive hemoptysis in an 11-year-old girl with isolated pulmonary arteritis
  2007
 9. Cerović O
  Masivna hemoptiza
  2006
 10. Terčelj Marjeta
  Hemoptoe: diagnostični postopki in zdravljenje
  [Hemaptoe: diagnostic procedures and therapy]
  2006
 11. Jošt Jožica
  Zdravstvena nega ima pomemben vpliv na kakovost življenja pacienta s pljučnim rakom
  2005
 12. Terčelj-Zorman Marjeta; Kokalj-Oblak Nina
  The role of bronchoscopy in massive hemoptysis
  2002
 13. Ploj Tom; Košnik Mitja; Štabuc Borut; Markovič Saša; Lindič Jelka; Pajek Jernej; Možina Hugon; Štajer Dušan
  Simptomi in znaki bolezni
  2005
 14. Terbovšek Robert
  Ukrepi medicinske sestre pri bolniku s hemoptoe
  2003
 15. Cerović Ognjen
  Masivna hemoptiza
  2002
 16. Šuštaršič Vida; Jagrič Mojca
  Pulmonary tuberculosis
  [Pljučna tuberkuloza]
  2002
 17. Terčelj-Zorman M
  Vloga bronhoskopije pri masivni hemoptizi
  [The role of bronshoscopy in massive hemoptysis]
  2002
 18. Letonja Saša
  Bronhoskopija na intenzivnem oddelku
  [Bronchoscopy in the intensive care unit (ICU)]
  2002
 19. Triller Nadja; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Žolnir-Dovč Manca; Tomič Viktorija; Kern Izidor; Drinovec Igor; Trinkaus-Leiler Darinka; Fležar Matjaž; Petrinec-Primožič Marija; Koren Igor; Terčelj-Zorman Marjeta; Eržen Janez; Šorli Jurij
  Smernice za bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom
  [Flexible bronchoscopy guidelines]
  2002
 20. Pajk Bojana
  Kardiorespiratorna urgentna stanja
  2001
 21. Terčelj-Zorman Marjeta; Kern Izidor
  Percutaneous needle aspiration biopsy of mediastinum for staging of lung cancer
  2001
 22. Anderluh Franc
  Lymphangioleiomyomatosis
  [Limfangioleiomiomatoza]
  2002
 23. Terbovšek Robert
  Zdravstvena nega bolnika s hemoptoo
  [Nursing care of patient with massive hemoptysis]
  2001
 24. Terčelj-Zorman Marjeta; Kokalj-Oblak Nina; Turel Matjaž
  Vloga bronhoskopije pri masivni hemoptizi
  [The role of bronchoscopy in massive hemoptysis]
  2001
 25. Cerović Ognjen
  Masivna hemoptiza
  2000
 26. Žmavc Andrej
  Interna medicina
  2000
 27. Remškar Zlata; Ploj Tom; Bunc Matjaž; Vukelič Katarina
  Hemoptoe pri antifosfolipidnem sindromu
  [Massive hemoptysis in a patient with antiphospholipid antibody syndrome]
  2000
 28. Mušič Ema; Vencelj Barbara; Bajrovič Nisera; Kern Izidor; Debeljak Andrej; Gabrijelčič Jasmina
  Limfangioleiomiomatoza kot vzrok spontanih pnevmotoraksov
  [Lymphanigleiomyomatosis causing spontaneous pneumothoraces]
  2000
 29. Cerović Ognjen
  Masivna hemoptiza
  1999
 30. Rott Tomaž; Vizjak Alenka; Koselj Mira
  Organ involvement in ANCA-associated vasculitides (biopsy and autopsy study)
  1999
 31. Bavčar-Vodovnik Tanja
  Slikovne diagnostične metode pri urgentnih stanjih v področju toraksa
  [Imaging methods in emergency diagnostics of thorax]
  1999
 32. Gorjup Vojka; Ažman Katja; Tadel Špela; Horvat Matija
  Hemoptoe ali hematemeza?
  [Haemoptoe or haematemesis?]
  1998
 33. Koren Igor
  Hemoptize pri bolnikih z normalnim rentgenogramom prsnega koša
  [Hemoptysis in patients with normal chest radiograph]
  1997
 34. Eržen Janez
  Krvavitve v traheobronhialno vejevje
  1997
 35. Turel M
  Hemoptiza
  1994
 36. Pongrac I; Roglić M
  Intratorakalna ekstramedularna hematopojeza
  [Intrathoracic extramedullary hematopoiesis]
  1991
 37. Košnik M; Remškar Z; Plevnik F
  Hemoptiza kod normalnog rendgenograma grudnih organa
  [Hemoptysis in patient with normal chest roentgenogram]
  1989
 38. Orel J
  Nujni postopki v torakalni kirurgiji
  1987
 39. Janežič A
  Spoznava najpogostejših bolezenskih znakov s področja srca in obtočil
  1987
 40. Fortič B
  Spoznava najpogostejših bolezenskih znakov s področja prsnega koša in dihal
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics