biomedicina slovenica


"HEPARIN" : 321

 1. Maličev Elvira; Maček Marjeta; Klemenc Polona; Rožman Primož
  The level of heparin-induced antibodies in correlation with the result of the flow cytometric functional assay in the patients with suspected HIT
  2017
 2. Maličev Elvira
  A flow cytometric assay for the confirmation of heparin-induced thrombocytopenia (HIT)
  2017
 3. Maličev Elvira
  A flow cytometric assay for the confirmation of heparin-induced thrombocytopenia (HIT)
  2017
 4. Mahne Blanka; Gasparini Mladen; Kozak Matija
  Recidivne tromboze arterij spodnjega uda pri bolniku s trombocitopenijo, povzročeno s heparinom-prikaz primera
  [Recurrent lower limb arterial thrombosis in a patient with heparin-induced thrombocytopenia-case report]
  2017
 5. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 6. Kozak Matija; Šajina-Stritar Barbara
  Tromboprofilaksa v nosečnosti-imamo razloge za različne prakse?
  2017
 7. Košir Jurij; Jug Borut
  Zdravljenje z antikoagulantnimi zdravili
  [Treatment with anticoagulant drugs]
  2016
 8. Premuš Marušič Alenka; Petrovič Danijel; Mrhar Aleš; Locatelli Igor
  Polypharmacotherapy and blood products as risk factors for venous thromboembolism in postsurgical patients
  2017
 9. Premuš Marušič Alenka; Locatelli Igor; Mrhar Aleš; Caprnda Martin; Gaspar Ludovit; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Influence of prescribed blood products on the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in surgical patients
  2017
 10. Maličev Elvira; Klemenc Polona; Rožman Primož
  Laboratorijska diagnostika s heparinom izzvane trombocitopenije (HIT)
  [Heparin - induced thrombocytopenia (HIT) - laboratory testing]
  2016
 11. Maličev Elvira; Kozak Matija; Rožman Primož
  Evaluation of a flow cytometric assay for the confirmation of heparin-induced thrombocytopenia
  2016
 12. Kanič Vojko; Šuran David
  Low molecular weight heparin treatment failure with prosthetic mitral valve
  2008
 13. Naji Franjo; Kanič Vojko
  Temelji antikoagulantnega zdravljenj[a]
  2007
 14. Spirkoska Ana; Ježovnik Mateja; Poredoš Pavel
  Time course and the recanalization rate of superficial vein thrombosis treated with low-molecular-weight heparin
  2015
 15. Sinkovič Andreja; Piko Nejc; Privšek Matevž; Markota Andrej
  Gender-related differences in patients with ST-elevation myocardial infarction
  2015
 16. Kikelj Danijel
  Antitrombotične učinkovine
  2009
 17. Štalc Monika; Vižintin Cuderman Tjaša; Kozak Matija; Vene Nina
  Long term outcome in patients with superficial vein thrombosis of the legs treated with therapeutic doses of low molecular weight heparin
  2011
 18. Sonc Monika
  Smernice pri onkoloških bolnikih, ki imajo z rakom povezano trombozo
  2009
 19. Flis Vojko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Lemierre's syndrome
  2012
 20. Letonja Mitja; Šantl-Letonja Marija
  Pomen farmakomehanske trombektomije v zdravljenju simptomatske globoke venske tromboze spodnjih okončin
  2011
 21. Pipuš Mateja; Rožman Primož; Maličev Elvira
  Primerjava dveh laboratorijskih preiskav za potrditev s heparinom izzvane trombocitopenije
  [Comparison of two laboratory assays for confirmation of heparin-induced thrombocytopenia]
  2014
 22. Božič Mojca; Vučnik Maja; Boc Vinko; Blinc Aleš; Stegnar Mojca
  Ex vivo neutralization of unfractionated heparin for assessing overall haemostatic potential in patient plasma
  2014
 23. Štabuc Borut; Tepeš Bojan; Skok Pavel; Vujasinović Miroslav; Blinc Aleš; Čerček Miha; Tomšič Matija; Markovič Saša
  Smernice za preprečevanje in zdravljenje neželenih učinkov nesteroidnih protivnetnih in antiagregacijskih učinkovin na prebavila
  [Guidelines for the prevention and management of gastrointestinal adverse effects in patients receiving non- steroidal anti-inflammatory and antiaggregant therapy]
  2014
 24. Bilač-Krašnja Mojca; Černe Darko
  Optimizacija analiznega postopka merjenja aktivnosti lipoproteinske lipaze v rakavem tkivu
  [Optimization of an analytical procedure of lipoprotein lipase activity measurement in cancer tissue]
  2009
 25. Kranokpiraksa Pawanrat; Pavčnik Dušan; Kakizawa Hideaki; Uchida Barry T.; Jeromel Miran; Keller Frederick S.; Rösch Josef
  Hemostatic efficacy of chitosan-based bandage for closure of percutaneous arterial access sites
  2010
 26. Konstantinides Stavros V.; Kozak Matija
  Single-bolus tenecteplase plus heparin compared with heparin alone for normotensive patients with acute pulmonary embolism who have evidence of right ventricular dysfunction and myocardial injury
  2012
 27. Zbornik predavanj
  2014
 28. Premuš Marušič Alenka; Kovačič Sašo; Mrhar Aleš; Petrovič Danijel
  Tromboprofilaksa pri kirurških bolnikih s pljučno embolijo in globoko vensko trombozo v Splošni bolnišnici Murska Sobota
  [Thromboprofylaxis in surgical patients with pulmonary embolism and deep vein thrombosis in Murska Sobota General Hospital]
  2014
 29. Radivojša M.; Grabnar Iztok; Ahlin Grabnar Pegi
  Novel approach for prolonged subcutaneous release of UFH and LMWH: thermoresponsive poloxamer-based hydrogels with chitosan nanocomplexes
  2014
 30. Steg Philippe Gabriel; Hof Arnoud van 't; Clemmensen Peter; Lapostolle Frederic; Dudek Dariusz; Hamon Martial; Cavallini Claudio; Gordini Giovanni; Huber Kurt; Coste Pierre; Kanič Vojko
  Design and methods of European Ambulance Acute Coronary Syndrome Angiography Trial (EUROMAX)
  2013
 31. Kalan Gorazd; Melkič Enver; Grošelj-Grenc Mojca
  Thromboelastometry in neonates and infants undergoing cardiac surgery
  2013
 32. Knehtl Maša; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Platelet-related hemostasis before and after hemodialysis with five different anticoagulation methods
  2013
 33. Andoljšek Dušan; Preložnik-Zupan Irena
  Kirurško zdravljenje odraslih z dedno moteno koagulacijo - kako ga izvajamo?
  [Surgery in adults with congenital coagulation deficiencies: how do we do it?]
  2012
 34. Velnar Tomaž; Smrkolj Vladimir; Rupnik Marjan; Gradišnik Lidija
  Is tissue augmentation a reality in biosurgery? An experimental study of endothelial cell invasion into tissue filler
  2013
 35. Agnelli Giancarlo; Takač Iztok; Triller Nadja
  Semuloparin for thromboprophylaxis in patients receiving chemotherapy for cancer
  2012
 36. Nosan Gregor; Grošelj-Grenc Mojca; Paro Panjan Darja
  Thrombosis in newborns: experience from 31 cases
  2012
 37. Kopitar AN; Maličev E; Korač T; Ihan A; Blinc A
  Phenotypisation of microparticles in heparin-induced thrombocytopenia
  2012
 38. Majcen-Vivod Božislava
  Vodenje bolnika z antikoagulacijskimi zdravili v ambulanti
  2012
 39. Stvrtinova V; Poredoš P; Allegra C
  Superficial thrombophlebitis - Consensus proposal from Central European Vascular Forum (CEVF) for diagnosis and treatment
  2011
 40. Maličev Elvira; Dovč-Drnovšek Tadeja; Rožman Primož
  Serološke in funkcijske preiskave pri diagnosticiranju trombocitopenije, povzročene s heparinom (HIT)
  [Serological and functional tests for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia]
  2012
 41. Grynyuk Andriy; Tišler Uršula; Šoštarič Maja
  Use of bivalirudin in patients with heparin - induced thrombocytopenia scheduled for cardiac surgery
  2011
 42. Janša Vid; Sušanj Petra
  Preprečevanje mikrovesikulacije membrane - antikoagulantni in antimetastatski mehanizem
  2010
 43. Gubenšek Jakob; Kovač Janko; Benedik Miha; Marn-Pernat Andreja; Knap Bojan; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Long-term citrate anticoagulation in chronic hemodialysis patients
  2011
 44. Pintar T
  Heparin-induced thrombocytopenia and endocarditis after mitral valve replacement and plastic of the tricuspid valve - a case report
  2011
 45. Maličev Elvira; Jerlah Tomaž; Dovč-Drnovšek Tadeja; Rožman Primož
  Laboratory detection of heparin-induced trombocytopenia: functional assay by flow cytometry
  2010
 46. Jakovac-Strajn B; Ihan A; Kopitar AN; Malovrh T
  Phagocytic activity in blood and proliferation of peripheral blood lymphocytes during the perinatal period in primiparous sows
  2011
 47. Vučnik M; Boc V; Božič-Mijovski M; Stegnar M
  In vitro neutralization of heparin with protamin and polybrene
  2010
 48. Poredoš P; Ježovnik MK
  Management of superficial thrombophlebitis - use of low molecular weight heparin
  2009
 49. Takač Iztok; Kupnik Dejan; Fokter Nina
  Venska trombembolija pri bolnicah z rakom jajčnikov
  [Venous tromboembolism in patients with ovarian cancer]
  2010
 50. Buturović-Ponikvar Jadranka
  The use of citrate in hemodialysis
  2010
 51. Ponikvar Mario; Vene Nina; Mavri Alenka; Boc Anja; Fokter Samo K
  Preprečevanje venske trombembolije pri artroplastiki kolka in kolena
  [Prevention of venous thromboembolism in hip and knee arthroplasty]
  2010
 52. Sinkovič Andreja
  Bolnik z akutnim miokardnim infarktom - ukrepi ob akutnem dogodku in ukrepanje v bolnišnici
  2010
 53. Benetti Federico; Prapas Sotirios; Angeletti Ernesto; Ameriso Jose Luis; Cicalle Eduardo; Klokočovnik Tomislav; Kneževič Ivan; Geršak Borut
  Xiphoid lower-sternotomy approach for multivessel revascularization of the left internal mammary artery to the left anterior descending artery and right internal mammary artery inflow to the other vessels
  2010
 54. Kirbiš Simona; Sinkovič Andreja
  Alveolarna krvavitev kot zaplet po kombiniranem zdravljenju z antiagregacijskimi in antikoagulantnimi zdravili pri primarni koronarni intervenciji pri bolniku z akutnim koronarnim sindromom z elevacijo ST veznice - prikaz primera
  [Alveolar hemorrhage after treatment with combined antiplatelet and anticoagulation therapy before and during primary coronary intervention in acute coronary syndrome with ST elevation - a case report]
  2009
 55. Popovič Peter; Bunc Matjaž
  Massive pulmonary embolism: percutaneous emergency treatment using an aspirex thrombectomy catheter
  2009
 56. Šoštarič Maja; Mavri Alenka; Vene Nina; Poredoš Peter; Kodrič Nada
  Usmeritve za vodenje protitrombotičnega zdravljenja ob področni anesteziji
  [Management of antithrombotic therapy in patients undergoing regional anesthesia]
  2009
 57. Conklin DJ; Barski OA; Lesgards JF; Juvan P; Režen T; Rozman D; Prough RA; Vladykovskaya E; Liu S; Srivastava S; Bhatnagar A
  Acrolein consumption induces systemic dyslipidemia and lipoprotein modification
  2009
 58. Poredoš Pavel
  Management of superficial thrombophlebitis using low-weight molecular heparin
  2009
 59. Antonič Manja; Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael
  Comparison of citrate anticoagulation during plasma exchange with different replacement solutions
  2009
 60. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Marn-Pernat Andreja; Kovač Janko; Knap Bojan; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael
  Treatment of hyperlipidemic acute pancreatitis with plasma exchange: a single-center experience
  2009
 61. Bergauer Andrej; Kobilica Nina; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Flis Vojko
  Akutna ishemija uda
  [Acute limb ischaemia]
  2009
 62. Frank Mojca; Sodin-Šemrl Snežna; Rozman Blaž; Potočnik Marko; Kralj-Iglič Veronika
  Effects of low-molecular-weight heparin on adhesion and vesiculation of phospholipid membranes: a possible mechanism for the treatment of hypercoagulability in antiphospholipid syndrome
  2009
 63. Šoštarič Maja
  S heparinom povzročena trombocitopenija
  2009
 64. Jančar Petra; Morgan Tina; Mrhar Aleš; Košnik Mitja; Lainščak Mitja
  Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients with pneumonia: a prospective survey
  2009
 65. Vidovič Dušanka; Regvat Jurij
  Zdravljenje in spremljanje bolnikov s pljučno embolijo
  [Treatment and follow up of patients with pulmonary embolism]
  2009
 66. Šuran David; Kanič Vojko; Hren Jožef; Naji Husam Franjo; Golob-Gulič Tatjana
  Tromboza na umetni mitralni zaklopki - prikaz primera
  [Prosthetic mitral valve thrombosis - case report]
  2009
 67. Šuštar Vid; Janša Rado; Frank Mojca; Hagerstrand Henry; Kržan Mojca; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Suppression of membrane microvesiculation - a possible anticoagulant and anti-tumor progression effect of heparin
  2009
 68. Šuran David; Kanič Vojko; Golob-Gulič Tatjana; Naji Husam-Franjo; Lipovec Robert
  Neučinkovitost nizkomolekularnega heparina pri preprečevanju tromboze na umetni mitralni zaklopki
  [Low-molecular-weight heparin treatment failure in prevention of prosthetic mitral valve thrombosis]
  2009
 69. Šoštarič Maja
  A patient with acute heparin induced thrombocytopenia scheduled for cardiac surgery with the use of cardiopulmonary bypass
  2008
 70. Jančar P; Morgan T; Lainščak M; Mrhar A; Košnik M
  Efficiency analysis of the clinical pathway for the treatment with low molecular weight heparins at the University clinic Golnik
  2008
 71. Sinkovič Andreja
  Dileme in tveganja v diagnostiki in zdravljenju bolnikov z akutnimi koronarnimi sindromi pred in po perkutani koronarni intervenciji
  [Dilemmas and risks in treatment of patients with acute coronary syndromes before and after percutaneous coronary]
  2008
 72. Šuran David; Kanič Vojko; Lipovec Robert; Naji Husam Franjo
  Prosthetic mitral valve thrombosis caused by low-molecular-weight heparin treatment failure
  2008
 73. Željko Tadej; Sinkovič Andreja
  Intraabdominal bleeding after cardiopulmonary resuscitation due to pulmonary embolism - A case report
  2008
 74. Pernat A; Logar M; Zorman SK
  Two cases of complications of the thrombolysis of right heart free-floating thrombi with pulmonary embolism: important role of echocardiographically based management
  2004
 75. Tratar Gregor; Mavri Alenka; Gubenšek Mirjam; Krevel Barbara; Ježovnik Mateja Kaja; Ostaševski Nina; Štalc Monika; Vižintin-Cuderman Tjaša
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem
  [Anticoagulant treatment in patients with renal insufficiency]
  2008
 76. Šoštarič Maja; Geršak Borut; Preložnik-Zupan Irena
  Srčna operacija pri bolniku s heparinom povzročeno trombocitopenijo
  [Heparin induced thrombocytopenia and cardiac surgery]
  2008
 77. Kozak Matija; Dovč-Drnovšek Tadeja; Gmeiner-Stopar Tanja
  S heparinom povzročena trombocitopenija - HIT
  [Heparin induced thrombocytopenia]
  2008
 78. Gregorič Igor D; Patel Vijay; Radovančević Rajko; Bracey Artur W; Radovančević Branislav; Frazier OH
  Pulmonary microthrombi during left ventricular assist device implantation
  2005
 79. Cooper John R; Abrams Jacki; Frazier OH; Radovancevic Rajko; Radovancevic Branislav; Bracey Arthur W; Kindo Michel J; Gregorič Igor D
  Fatal pulmonary microthrombi during surgical therapy for end-stage heart failure: possible association with antifibrinolytic therapy
  2006
 80. Cohn W; Gregorič ID; Frazier OH
  Staged reoperation: a novel strategy for high-risk patients
  2007
 81. Schara Karin; Frank Mojca; Šuštar Vid; Sušanj Petra; Manček-Keber Mateja; Kržan Mojca; Iglič Aleš; Kralj-Iglič Veronika
  Effect of heparin on microvesiculation of membranes. A possible mechanism of treatment of Trousseau syndrome
  2008
 82. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Bolnik z vensko trombozo - izziv za zdravnika družinske medicine
  [Patient with venous thrombosis - a challenge for general practitioners]
  2007
 83. Mavri A; Benko D; Petelin M
  Priporočila za pripravo bolnika z antikoagulacijskim zdravljenjem na stomatološki kirurški poseg
  [Recommendations for management of patients on oral anticoagulant therapy during surgical dental procedures]
  2007
 84. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Amitriptyline affects histamine-N-methyltransferase and diamine oxidase activity in rats and guinea pigs
  2007
 85. Rajtar S; Irman-Florjanc T
  Amitriptyline affects guinea-pig post-heparin plasma diamine oxidase activity
  2007
 86. Dovč-Drnovšek Tadeja; Rožman Primož
  Diagnostics of heparin induced thrombocytopenia (HIT) using gel column agglutination method
  2006
 87. Černe Senka
  Področno preprečevanje strjevanja krvi s citratom med hemodializo: primerjava dializne raztopine z in brez kalcija
  2007
 88. Vene Nina
  Priprava na invazivni poseg ob antikoagulacijskem zdravljenju
  [Preparation of patients on anticoagulant therapy for invasive procedures]
  2007
 89. Peternel Polona
  Novi pogledi na preprečevanje in zdravljenje venske tromboze
  [New guidelines for prophylaxis and tretament of venous thrombosis]
  2007
 90. Kupnik Dejan; Takač Iztok
  Diagnostični in prognostični pomen venske trombembolije pri raku jajčnikov
  [Diagnostic and prognostic importance of venous thromboembolism in ovarian cancer]
  2007
 91. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 92. Spaseska Jasmina; Gorjup Vojka
  Zdravljenje z nizkomolekularnim heparinom. Kaj pa zapleti?
  2006
 93. Strgulc Maruša; Gorjup Vojka
  Zapleti pri uporabi nizkomolekularnih heparinov so!
  2006
 94. Godec Manca; Sinkovič Andreja
  Gastrointestinal bleeding after primary percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome with ST-elevation on electrocardiogram - case report and review of literature
  [Krvavitev iz prebavil po primarni perkutani koronarni intervenciji zaradi akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST segmenta v elektrokardiogramu - prikaz primera in pregled literature]
  2006
 95. Spaseska Jasmina; Sever Matjaž; Gorjup Vojka
  Iatrogeni zapleti pri zdravljenju bolnikov z nizkomolekularnimi heparini
  [Iatrogen complications by the treatment of patients with low molecular heparins]
  2006
 96. Vižintin-Cuderman Tjaša
  Načrtovanje antikoagulacijskega zdravljenja pri invazivnih posegih
  [Planning anticoagulant treatment with invasive procedure]
  2006
 97. Kmet-Lunaček Nina; Pernat Andrej; Možina Hugon
  Prognostični pomen srčnih biomarkerjev pri bolnikih s pljučno trombembolijo
  [Cardiac biomarkers in prognostic stratification of patients with pulmonary thrombembolism]
  2006
 98. Iglesias A; Contreras JA; Martinez-Pardo M; Entrala A; Herrera E; Lasuncion MA
  Cholesteryl ester transfer activity in lipoprotein lipase deficiency and other primary hypertriglyceridemias
  1993
 99. Lokar Lidija; Urlep-Šalinović Vera
  Zapleti preprečevanja in zdravljenja z nizkomolekularnimi heparini - heparin inducirana trombocitopenija - HIT - naše izkušnje
  [Complications of prevention and therapeutic treatment with low molecular weight heparins - heparin-induced thrombocytopenia (HIT) - our experience]
  2006
 100. Vene Nina
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
  [Anticoagulant treatment in atrial fibrillation]
  2006

1 101 201 301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics