biomedicina slovenica


"HIRSUTISM" : 54

 1. Skrgatić Lana; Pavičić Baldani Dinka; Geršak Ksenija; Černe Jasmina Živa; Ferk Polonca; Čorić Mario
  Genetic polymorphisms of INS, INSR and IRS-1 genes are not associated with polycistic ovary syndrome in Croatian women
  [Polimorfizmi gena za INS, INSR i IRS-1 nisu povezani sa sindromom policističnih jajnika u hrvatskoj populaciji PCOS bolesnica]
  2013
 2. Valassi Elena; Pfeifer Marija
  The European registry on Cushing's syndrome: 2-year experience
  2011
 3. Beranič Nataša; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  Pregled pomembnejših inhibitorjev 5alfa-reduktaz tipa 1 in 2
  [An overview of importnant 5alpha-reductase type 1 and 2 inhibitors]
  2012
 4. Skrgatic L; Pavicic-Baldani D; Černe JZ; Ferk P; Geršak K
  CAG repeat polymorphism in androgen receptor gene is not directly associated with polycystic ovary syndrome but influences serum testosterone levels
  2012
 5. Košir Renata; Meden-Vrtovec Helena
  Vloga metformina pri obravnavi bolnic s sindromom policističnih jajčnikov
  [The role of metformin in the treatment of patients with polycystic ovary syndrome]
  2009
 6. Al Robae A; Al-Zolibani A; Al-Shobaili H; Aslam M
  Update on hirsutism
  2008
 7. Kocijančič Andreja
  Hirsutizem in androgeni
  1975
 8. Legan M; Osredkar J; Fisker S; Kocijančič A
  GH-binding protein is related to bone mineral density in non-obese androgenized women
  2006
 9. Adamič Metka
  Ne obupajmo zaradi dlak
  2005
 10. Adamič M; Mohorko P; Stupnik S
  Diode laser assisted hair removal in two patients with severe hirsutism
  2003
 11. Adamič Metka
  Diode laser assisted hair removal in two patients with severe hirsutism: two case reports
  2002
 12. Buturović-Ponikvar J; Novljan G; Ponikvar R
  Cosmetic side effects of immunosuppressive therapy in children and adolescents with renal grafts
  2002
 13. Pinter B
  Hormonsko zdravljenje idiopatskega hirzutizma
  2002
 14. Meden-Vrtovec H
  Hormonsko zdravljenje sindroma policističnih ovarijev
  2002
 15. Kopčavar-Guček Nena
  Kožni znaki sistemskih bolezni, kožni tumorji, motnje v pigmentaciji ter bolezni las in nohtov
  2002
 16. Legan Mateja; Kocijančič Andreja
  Funkcionalna androgenizacija
  [Functional hyperandrogenism]
  2001
 17. Adamič Metka
  Lasersko zdravljenje prekomerne poraščenosti
  2001
 18. Logar Tadeja
  Vloga medicinske sestre pri izvedbi testov za ugotavljanje vzrokov prekomerne poraščenosti
  2001
 19. Battelino Tadej
  Prekomerna poraščenost
  2001
 20. Vujić Goran; Pavičić-Baldani Dinka
  Estetska ginekološka endokrinologija u reproduktivno doba
  2001
 21. Kocijančič A; Preželj J
  Effect of cyproterone acetate on gonadotropins and prolactin levels in women with idiopathic hirsutism
  1985
 22. Kocijančič A; Preželj J
  UNUSAL RESPONSE OF PLASMA PROLACTIN TO SYNTHETIC GONADOTROPHIN RELEASING HORMONE IN HIRSUTISM
  1981
 23. Meden-Vrtovec H
  Sindrom policističnih ovarijev - diagnostika in zdravljenje
  2000
 24. Majdič Gregor
  Odkrivanje enoverižnih konformacijskih polimorfizmov v genu za 17 alfa-hidroksilazo
  1994
 25. Liovič Mirjana; Komel Radovan; Preželj Janez
  Searching for mutations in the 17-alpha-hydroxylase gene as a possible cause of hirsutism in women
  1994
 26. Legan Matejka
  Rastni hormon pri funkcionalni androgenizaciji
  [Growth hormone in functional hyperandrogenism]
  2000
 27. Preželj Janez
  Odraz hormonskih sprememb na koži
  1999
 28. Eminović Izet
  Genska variabilnost steroidne 5alfa-reduktaze tipa 1 pri človeku
  1999
 29. Dolžan Vita
  Analiza gena CYP21B pri bolnicah s funkcionalnim hiperandrogenizmom
  1997
 30. Meden-Vrtovec Helena
  Zdravljenje policistične bolezni jančnikov
  [Treatment of polycystic ovarian disease]
  1996
 31. Osredkar J; Kocijančič A
  Serum androgens in women with hirsutism
  1995
 32. Bratanič N; Kržišnik C
  Pregled nekaterih pogostejših endokrinopatij v šolskem obdobju
  [A review of some of the more common endocrinopathies during school age]
  1994
 33. Meden-Vrtovec H
  Theoretical and practical aspects of treating PCOD patients
  1991
 34. Legan Mateja
  Korelacije med kostno maso in hormonskimi dejavniki pri androgeniziranih ženskah
  1994
 35. Geršak K; Meden-Vrtovec H; Tomaževič T
  Effect of GnRH agonist treatment on follicular development in women with polycystic ovary syndrome in the IVF-ET program
  1992
 36. Battelino T; Kržišnik C; Goto M; Patrick-Zeller W
  Hiperandrogenizem pri dekletih v adolescenci
  [Hyperandrogenism in adolescent girls]
  1994
 37. Osredkar J
  Determination of salivary testosterone: diagnostic value in hirsute women
  1993
 38. Jukić M
  Usporedba efekata prednisona, spironolaktona i ketokonazola na hormonski status i stupanj dlakavosti u žena s hirzutizmom
  1991
 39. Jašić B
  Korelacija endokrinoloških i kliničkih parametara s ultrazvučnim nalazom jajnika u sindromu policističnih jajnika
  1991
 40. Škrabalo Z; Cvitković P
  Endokrini sustav
  1991
 41. Osredkar J; Vrhovec I; Jesenovec N; Kocijančič A; Preželj J
  Salivary free testosterone in hirsutism
  1989
 42. Pfeifer M; Kocijančič A; Preželj J
  Vpliv spironolaktona na izločanje androgenov in estrogenov pri hirsutizmu
  [The influence of spironolactone on the secretion of androgens and estrogens in hirsutism]
  1990
 43. Nešović M; Vujović-Mitraković S; Drezgić M; Trbojević B; Slijepčević D
  Primarna amenoreja u pacijentkinje sa kasnom formom kongenitalne adrenalne hiperplazije
  [Primary amenorrhoea in a patient with late-onset congenital adrenal hyperplasia]
  1989
 44. Pfeifer M; Kocijančič A; Preželj J
  Vpliv spironolaktona na izločanje androgenov in estrogenov pri hirsutizmu
  [The influence of spironolactone on the secretion of androgens and estrogens in hirsutism]
  1989
 45. Preželj J; Kocijančič A; Andolšek L
  Dexamethasone and spironolactone in the treatment of non-tumorous hyperandrogenism
  1989
 46. Prelević GM; Vircburger MI; Perić LjA; Puzigača Ž
  Klinički i endokrinološki efekti Diane-35 u bolesnica sa sindromom policističnih ovarijuma
  [Clinical and endocrinologic effects of Diane-35 in patients with polycystic ovary syndrome]
  1988
 47. Petelin M; Kocijančič A; Tušak M; Preželj J
  Identifikacija psiholoških činilaca u genezi hirsutisma
  [The identification of psychological factors in the genesis of hirsutism]
  1988
 48. Osredkar J
  Hirsutizem: zakaj ne samo celotni testosteron v serumu?
  [Hirsutizem: why not only total testosterone in serum?]
  1989
 49. Osredkar J; Vrhovec I; Jesenovec N
  Spolne hormone vežoči globulin (SHBG): fizikalno-kemijske lastnosti, fiziološka ter patofiziološka vloga in analitika
  [Sex hormone binding globulin (SHBG): physico-chemical properties, physiologic and pathophysiologic role and methods for measurement]
  1988
 50. Preželj J
  Antiandrogeni učinek spironolaktona v zdravljenju sindroma policističnih ovarijev
  1988
 51. Pfeifer M
  Bazalne in stimulirane koncentracije insulina v serumu pri androgenizaciji
  1988
 52. Budeč M; Pjević M
  Tolerancija glukoze u osoba sa hirzutizmom
  [Glucose tolerance in women with hirsutism]
  1987
 53. Preželj J
  Bolezni nadledvične žleze
  1987
 54. Kocijančič A; Preželj J
  Effect of cyproterone acetate on gonadotropins and prolactin levels in women with idiopathic hirsutism
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics