biomedicina slovenica


"HOBBIES" : 7

 1. Brezovar Darinka
  Delovna terapija po amputaciji zgornjega uda
  2002
 2. Doupona Mojca; Petrović Krešimir
  Sport activity of women and men regarding their family status
  1999
 3. Petelin M; Mesec A; Pavlica Z
  Nekatere delovne poškodbe rok zobozdravnikov
  [Cumulative trauma disorders in dentistry]
  1999
 4. Zalokar-Divjak Zdenka
  Zaposlitvena priprava za pozna leta
  1998
 5. Janežič Tomaž; Arnež Zoran
  Indikacije za replantacijo
  [Indications for replantation]
  1998
 6. Slepičkova Irena
  Position of sport in leisure-time activities of young people in the Czech republic
  [Mesto športa v prostočasnih dejavnostih mladine v Češki republiki]
  1997
 7. Ravnik-Štirn D; Hojnik-Zupanc I
  Pomen in oblike delovnih aktivnosti starejših ljudi za njihovo zdravje
  [The importance and forms of work activities of elderly people for their health]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics