biomedicina slovenica


"HOMOSEXUALITY" : 25

 1. Skerrett Delaney M.; Kölves Kairi; De Leo Diego
  Are LGBT populations at a higher risk for suicidal behaviors in Australia?
  2015
 2. Domajnko Barbara
  Towards unprejudiced midwifery care - midwifery students' views on homosexuality
  2015
 3. Velušček Maša; Tomažič Janez; Simčič Saša
  Spolno vedenje moških, ki imajo spolne odnose z moškimi in so okuženi s HIV
  2014
 4. Benjamin RJ; Bianco C; Goldman M; Seed CR; Yang H; Lee J; Keller AJ; Wendel S; Mali P; Rožman P
  Deferral of males who had sex with other males
  2011
 5. Milošević Miloš; Poljak Mario; Mlakar Boštjan
  Anal HPV infection in Slovenian men who have sex with men
  2010
 6. Božnar Romana
  Babiška nega lezbičnih mater
  [Midwifery care for lesbians mothers]
  2010
 7. Millett Gregorio A; Flores Stephen A; Marks Gary; Bailey-Reed J; Herbst Jeffrey H
  Obrezanost in tveganje za okužbo s HIV-om in s spolno prenosljivimi okužbami pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi: metaanaliza
  [Circumcision status and risk of HIV and sexually transmitted infections among men who have sex with men. A meta-analysis]
  2009
 8. Topčič Viljem Haris; Mlakar Boštjan
  Missed cases of syphilis
  [Spregledani primeri sifilisa]
  2009
 9. Mlakar B
  Proctoscopy should be mandatory in men that have sex with men with external anogenital warts
  2009
 10. Pirš Mateja; Poljak Mario; Seme Katja; Babič Dunja Z; Tomažič Janez
  Clinical features and virologic characteristics of primary and early HIV-1 infection in Slovenian patients
  2006
 11. Mlakar Boštjan
  Zdravstveno varstvo moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM)
  2006
 12. Pačnik Tone
  Motnje spolne identitete
  2000
 13. Pačnik Tone
  Razvoj spolnih žlez
  1999
 14. Petek-Šter Marija
  Spolna orientacija in odnos do zdravja in zdravljenja
  2004
 15. Brkič Daniel
  Protestantski vidik do bioetike
  2004
 16. Klavs Irena; Poljak Mario
  Unlinked anonymous monitoring of human immunodeficiency virus prevalence in high- and low-risk groups in Slovenia, 1993-2002
  2003
 17. Pečjak Vid
  Vzpon evolucijske psihologije
  [The rise of evolutionary psychology]
  2001
 18. Dulion Annick
  Role of pharmacists in the right against AIDS: Vancouver declaration
  [Vloga farmacevta v borbi proti AIDS: Vancouverska deklaracija]
  1998
 19. Pačnik Tone
  Razvoj spolnih želja
  1999
 20. Urek Mojca
  Vprašanje materinstva v teoriji in paksi feminističnega socialnega dela v ženski svetovalnici
  [Motherhood issue in feminist social work theory and practice in women's counselling project]
  1998
 21. Klavs Irena; Vidmar Ludvik; Tomažič Janez; Kristančič Lidija; Poljak Mario; Čelan-Lucu Branka; Krek Jelka; Krek Milan; Kastelic Zdenka
  Prijavljeni bolniki z aidsom in okuženi s HIV in rezultati nevezanega anonimnega spremljanja razširjenosti okužbe s HIV v Sloveniji
  [Reported AIDS and HIV infection and unlinked anonymous HIV prevalence monitoring in Slovenia]
  1997
 22. Lokar J
  Psihijatrijski aspekti seksualnosti
  1989
 23. Lokar J
  Pravica do različnosti? Pripomba ob šokantnem partijskem programu
  1989
 24. Lokar J
  Homoseksualnost
  1988
 25. Lokar J
  Spolno življenje, odkloni in motnje spolnega vedenja
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics