biomedicina slovenica


"HOSPITALS" : 1343

 1. Lunder Urška; Červ Branka; Kodba Čeh Hana
  Impact of advance care planning on end-oflife management
  2017
 2. Dutau H.; Breen D.; Bugalho António; Dalar L.; Daniels J.; Dooms C.; Eberhardt R.; Ek L.; Encheva M.; Rozman Aleš
  Current practice of airway stenting in the adult population in Europe
  2018
 3. Olenik Helena; Mihelič Zajec Andreja
  Zgodovinski pogled na Suvereni malteški viteški red v povezanosti z zdravstveno nego
  [Historical view on the Knights of Malta leading category in connection with nursing care]
  2017
 4. Majcen Dvoršak Suzana; Kaučič Boris Miha
  Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici
  2017
 5. Sartelli Massimo; Rems Miran
  The global alliance for infections in surgery
  2017
 6. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Povalej Petra; Edvardsson David; Pajnkihar Majda
  Psychometric testing of the Slovenian Person-centred Climate Questionnaire - staff version
  2017
 7. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 8. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe
  2016
 9. Germ Julija; Stankovič Elesini Urška; Dolenc Mateja; Seme Katja
  Antimicrobial activity of essential oils selected for potential use in textile finishing industries
  2014
 10. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 11. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 12. Baruca Mateja; Štrumbelj Erik; Grad Anton
  Obravnava novoodkritih bolnikov z miastenijo gravis v regionalni bolnišnici med leti 2003-2013
  [Treatment of newly diagnosed patients with myasthenia gravis at a regional hospitals in years 2003-2013]
  2017
 13. Winkler Petr; Krupchanka Dzmitry; Roberts Tessa; Kondratova Lucie; Machů Vendula; Höschl Cyril; Sartorius Norman; Voren Robert van; Aizberg Oleg; Novak Šarotar Brigita
  A blind spot on the global mental health map
  2017
 14. Meško Meglič Karmen; Koren Srečko; Ambrožič Jerneja
  Karakterizacija plazmidov in klonov bakterije Klebsiella pneumoniae, ki so odgovorni za širjenje ESBL v slovenskih bolnišnicah
  [Characterisation of plasmid and clones of Klebsiella pneumoniae responsible for the spread of ESBLs ib Slovenian hospitals]
  2017
 15. Fister Petja; Grosek Štefan
  Non-pulmonary management of newborns with respiratory distress
  2016
 16. Grundmann Hajo; Glasner Corinna; Albiger Barbara; Aanensen David M; Tomlinson Chris T; Tambić Andrasević Arjana; Cantón Rafael; Carmeli Yehuda; Friedrich Alexander W; Giske Christian G; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša
  Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)
  2016
 17. Schindler Karin; Themessl-Huber Michael; Hiesmayr Michael; Kosak Sigrid; Lainščak Mitja; Laviano Alessandro; Ljungqvist Olle; Mouhieddine Mohamed; Schneider Stephane; Schueren Marian de van der; Schütz Tatjana; Schuh Christian; Singer Pierre; Bauer Peter; Pichard Claude
  To eat or not to eat? Indicators for reduced food intake in 91,245 patients hospitalized on nutritionDays 2006-2014 in 56 countries worldwide: a descriptive analysis
  2016
 18. Vrdoljak Eduard; Bodoky Gyorgy; Jassem Jacek; Popescu Razvan A.; Mardiak Jozef; Pirker Robert; Čufer Tanja; Beslija Semir; Eniu Alexsandru; Todorović Vladimir
  Cancer Control in Central and Eastern Europe
  2016
 19. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 20. Serdt Mojca; Lejko-Zupanc Tatjana; Korošec Aleš; Klavs Irena
  Sensitivity and specificity of the method used for ascertainment of healthcare-associated infections in the second Slovenian national prevalence survey
  [Občutljivost in specifičnost metode prepoznavanja bolnišničnih okužb v drugi slovenski nacionalni presečni raziskavi]
  2016
 21. Klavs Irena; Kolman Jana; Lejko-Zupanc Tatjana; Kotnik-Kevorkijan Božena; Korošec Aleš; Serdt Mojca; Lavtar Darja; Lužnik-Bufon Tatjana; Škerl Marjeta; Logar Mateja; Mrvič Tatjana; Kotar Tadeja; Dolinšek Mojca; Šubelj Maja; Tomič Viktorija; Pikelj Pečnik Andreja; Virant Irena; Čelhar Jana; Pohar Lidija; Habjan Sara; Kerin-Povšič Milena; Pucer-Kruljac Miriana; Savnik-Iskra Mojca; Krznar Aleksandra; Lešničar Gorazd; Fišer Jerneja; Knez Lea; Ribič Helena; Ekart-Fakin Vlasta; Pal Emil; Remec-Zafred Tatjana; Piltaver-Vajdec Irena; Kalan Uštar Katja
  The prevalence of and risk factors for healthcare associated infections in Slovenia
  [Prevalenca in dejavniki tveganja za bolnišnične okužbe v Sloveniji]
  2016
 22. Černoga Andreja; Kregar-Velikonja Nevenka; Rodica Barbara
  Dokumentiranje zdravstvene obravnave v bolnišnici
  2016
 23. Sotler Robert
  Pregled razvoja kulturnih kompetenc zdravstvenega osebja v slovenskih bolnišnicah
  2016
 24. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Pajnkihar Majda
  Nurses' perception of why medication errors are not reported
  2016
 25. Strojan Primož
  Poročilo o opravljeni mednarodni strokovni praksi na Finskem
  1992
 26. Zoratti Raffaele; Bukholm Ida RK; Farkaš-Lainščak Jerneja; Frampton Susan; Walewska-Zielecka Bozena; Santiñà Manel; Pelikan Jürgen M.; Tønnesen Hanne Hjorth
  Importance of a global strategy for the International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
  2016
 27. Brumen Marina
  Management človiških [i. e. človeških] virov kot priložnost obvladovanja izzivov bolnišnične zdravstvene nege
  [Human resources management as an opportunity of coping vith [i. e. with] the hospital nursing care challenges]
  2009
 28. Kotnik-Kevorkijan Božena; Simonovič Zoran
  Epidemiologija okužb, povezanih z zdravstvom v Sloveniji: kaj vemo
  [Epidemiology of healthcare associated infections in Slovenia: what we know]
  2009
 29. Meden-Vrtovec Helena; Cerar Matko-Vasili; Ilijaš-Koželj Marija; Lukanovič Adolf; Takač Iztok; Verdenik Ivan; Vlaisavljević Veljko
  Racionalizacija mreže porodnišnic v Sloveniji
  2009
 30. Vrbnjak Dominika; Pahor Dušica; Štiglic Gregor; Pajnkihar Majda
  Content validity and internal reliability of Slovene version of Medication Administration Error Survey
  [Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi]
  2016
 31. Vujasinović Miroslav; Tepeš Bojan
  Percutaneous endoscopic gastrostomy
  2014
 32. Rietjens Judith A. C.; Korfage Ida J.; Dunleavy Lesley; Preston Nancy J.; Jabbarian Lea J.; Červ Branka; Lunder Urška; Mimič Alenka; Simonič Anja
  Advance care planning - a multi-centre cluster randomised clinical trial
  2016
 33. Lorber Mateja; Treven Sonja; Mumel Damijan
  The examination of factors relating to the leadership style of nursing leaders in hospitals
  2016
 34. Skela-Savič Brigita; Pagon Milan; Robida Andrej
  Predictors of the level of personal involvement in an organization
  2007
 35. Albiger B; Glasner C; Struelens Marc; Grundmann Hajo; Monnet Dominique L.; Pirš Mateja; Kolman Jana
  Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe
  2015
 36. McKay Ailsa; Newson Roger B; Soljak Michael; Riboli Elio; Car Josip; Majeed Azeem
  Are primary care factors associated with hospital episodes for adverse drug reactions? A national observational study
  2015
 37. Greenfield Geva; Ignatowicz Agnieszka M; Gnani Shamini; Bucktowonsing Medhavi; Ladbrooke Tim; Millington Hugh; Car Josip; Majeed Azeem
  Staff perceptions on patient motives for attending GP-led urgent care centres in London
  2016
 38. Poženel Primož; Zver Samo; Nikolić Božidar; Rožman Primož
  Klinično vodenje transfuzije - sodobni pristopi za optimizacijo transfuzije
  [Patient Blood Management - modern approaches for optimization of blood transfusion]
  2015
 39. Tekauc-Golob Andreja
  Ali je novorojencem prijazna porodnišnica prijazna tudi materam?
  [Is baby friendly hospital also mothers' friendly?]
  2007
 40. Perme Tina; Cerkvenik Škafar Andreja; Grosek Štefan
  Newborn readmissions to slovenian children's hospitals in one summer month and one autumn month
  2016
 41. Došenović Bonča Petra; Tajnikar Maks
  Measuring the impact of innovations on efficiency in complex hospital settings
  2015
 42. Kotnik-Kevorkijan Božena; Unuk Sibila
  Prevention of HCAI (health care associated infections), infection transmission in collectives, the most common causes, hygiene and legal measures/regulations against the spread of infection
  2009
 43. Tekauc-Golob Andreja
  Is a baby-friendly hospital also mother friendly?
  2008
 44. Pivec Gregor
  The role of the Director Zmago Slokan in the development of Maribor General Hospital in the first period after the Second World War (1953-1970)
  2015
 45. Skela-Savič Brigita; Pagon Milan
  Kultura kakovosti v slovenskih bolnišnicah
  [Quality culture in Slovenian hospitals]
  2007
 46. Tornero Eduard; Senneville Eric; Euba Gorane; Petersdorf Sabine; Lakatos Botond; Pilares Martín; Ferrari Mateo Carlo; Bahamonde Alberto; Trebše Rihard; Benito Natividad
  Characteristics of prosthetic joint infections due to Enterococcus sp. and predictors of failure
  2014
 47. Lučev Jernej; Dinevski Dejan
  Teleradiologija v Sloveniji
  [Teleradiology in Slovenia]
  2014
 48. Pevec Teodor; Majerič Mihael; Jakopanec Matija
  The difference in a patient satisfaction regarding the reason of admission to the Department of Surgery in General Hospital Ptuj, Slovenia
  2015
 49. Beović Bojana; Kores-Plesničar Blanka; Potočan Matej; Žmitek Andrej; Winkler Valentina; Čelan-Stropnik Saša; Kelc Janja; Prašnički Maja; Štuhec Matej
  Antibiotic prescribing in psychiatric hospitals and interactions between antibiotics and psychotropic drugs
  2015
 50. Frangež Aleksandra; Pušnik Danijela
  Vpliv vodenja na kakovost zdravstvene nege
  2008
 51. Šafarič-Murko Zdenka
  S pravilnim ravnanjem z bolnišničnimi odpadki varujemo okolje
  2008
 52. Djurič Marinka; Koncilja Andrej; Raztočnik Damjana
  Padci - nadzor in dokumentiranje
  2008
 53. Kregar-Velikonja Nevenka; Martinčič David; Drobnič Matej
  Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov z metodo EQ-5D
  2015
 54. Koželj Darja
  Negovalni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
  2012
 55. Lipar Tina; Ramovš Jože
  Rehabilitacijska bolnišnica
  2012
 56. Ramovš Jože; Lipar Tina
  Negovalna bolnišnica
  2012
 57. Čufar Andreja
  Biološka in podobna biološka zdravila - kako izmeriti podobnost?
  [Biologicals and biosimilars - how to measure similarity?]
  2015
 58. Kavčič Marko
  Assembly of a cohort of children treated for acute myeloid leukemia at free-standing children's hospitals in the United States using an administrative database
  2013
 59. Kovač Sonja; Ferjan Marko
  Primerjava poznavanja otrokovih pravic med starši hospitaliziranih otrok in medicinskimi sestrami
  [Comparison of the awareness of children's rights in parents of hospitalised children and nurses]
  2015
 60. Lavrinec Pavla
  Medicinska sestra - pomemben član zdravstvenega tima pri prehranski oskrbi bolnikov v bolnišnici
  [Nurse - valued member of the healthcare team at the nutritional care of patients in hospitals]
  2015
 61. Vujasinović Miroslav; Makuc Jana; Tepeš Bojan; Marolt Apolon; Kikec Zdenko; Robač Nace
  Impact of a clinical pathway on treatment outcome in patients with acute pancreatitis
  2015
 62. Gabrovec Branko; Lobnikar Branko
  The analysis of the role of an institution in providing safety and quality in psychiatric health care
  2015
 63. Urlep-Šalinović Veronika; Maračić Irena; Majcen-Vivod Božislava; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Leber Petra; Pajk Janja
  Is the use of blood in two Slovenian hospitals more rational?
  2006
 64. Hvalič Touzery Simona
  Izkušnje študentov zdravstvene nege z umiranjem in žalovanjem
  2015
 65. Skela-Savič Brigita; Pesjak Katja; Lobe Bojana
  Prepričanja in uporaba na dokazih podprte prakse med diplomiranimi medicinskimi sestrami v slovenskih bolnišnicah
  2015
 66. Bregar Branko; Klančnik-Gruden Maja
  Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege v slovenskih bolnišnicah v letu 2013
  [Categorization of the complexity of hospital nursing care in Slovenian hospitals in 2013]
  2015
 67. Jakše Hren Sabina; Štajer Dušan
  Primerjava prognoze bolnikov z akutnim srčnim infarktom z dvigom spojnice ST, sprejetih v regionalno bolnišnico in v itervencijski center
  2015
 68. Dobnik Mojca; Skela-Savič Brigita
  Menedžment kakovosti v bolnišnici
  [Quality management in hospitals]
  2015
 69. Filej Bojana
  Pogled študentov magistrskega študija vzgoje in menedžmenta v zdravstvu na pridobljeno znanje
  [The views of master students of the study programme Education and management in health care on the acquired knowledge]
  2015
 70. Petkovšek Gregorin Romana; Skela-Savič Brigita
  Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing
  [Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi]
  2015
 71. Rems Miran; Jarm Katja; Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Lokalna ponovitev bolezni pri bolnikih, operiranih zaradi nemetastatskega raka danke, zbolelih v obdobju 2003 - 2005
  [Local recurence of rectal cancer in patients with nonmetastatic disease, diagnosed in 2003-2005]
  2015
 72. Vincent Jean Louis; Voga Gorazd; Rupnik Erik; Kosec Lučka; Kerin-Povšič Milena; Osojnik Irena; Tomič Viktorija; Sinkovič Andreja
  Assessment of the worldwide burden of critical illness
  2014
 73. Emeršič Tjaša; Plazar Nadja; Babnik Katarina
  Negativni stres anestezijskih medicinskih sester v slovenskih bolnišnicah
  [Negative stress in nurse aneshetists [!] in Slovenian hospitals]
  2014
 74. Božić Josip; Skela-Savič Brigita; Rems Miran
  Uspešnost preprečevanja in lajšanja pooperativne bolečine pri pacientih v hrvaških bolnišnicah
  [Efficiency of postoperative pain prevention and relief in patients admitted to Croatian hospitals]
  2014
 75. Vičič Vid; Pandel Mikuš Ruža
  Vrednotenje vnosa hrane v bolnišnicah kot elementa kakovostne zdravstvene nege
  [Food intake monitoring in hospitals as an element of quality nursing care]
  2015
 76. Sedej Irena; Kosec Lučka
  Organizacija prehranske podpore v bolnišnicah
  [[The organisation of nutritional support in hospitals]]
  2014
 77. Sedej Irena; Kosec Lučka; Špilek Barbara
  Vloga medicinske sestre pri prepoznavi in obravnavi prehransko ogroženih bolnikov v bolnišnici
  [The Role of nurses in indentifying and treating patients that are at risk of malnutrition in hospitals]
  2012
 78. Sedej Irena; Kosec Lučka
  Organizacija prehranske podpore v bolnišnicah
  [The Organisation of nutritional support in hospitals]
  2013
 79. Djalali Ahmadreza; Komadina Radko
  Art of disaster preparedness in European Union: a survey on the health systems
  2014
 80. Premuš Marušič Alenka
  Farmakoterapijski pregledi v bolnišnicah in v ambulantah
  [Pharmacotherapy reviews in hospitals and at an outpatient clinic]
  2014
 81. Lorber Mateja
  Emotional intelligence: a key ability for leaders in nursing
  2015
 82. Zhang Yanfeng; Wu Qiong; van Velthoven Michelle HMMT; Chen Li; Car Josip; Li Ye; Wang Wei; Scherpbier Robert
  Care-seeking and quality of care for outpatient sick children in rural Hebei, China
  2013
 83. Kaučič Boris Miha; Ovsenik Marija
  Identifikacija modela vođenja i vrijednosti vodećih medicinskih sestara u slovenskim bolnicama pomoću karijernih sidara
  [The identification models of the leadership and value of the leading nurses in the Slovene hospitals using carrier anchors]
  2011
 84. Lorber Mateja; Skela-Savič Brigita
  Factors affecting nurses' organizational commitment
  [Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov]
  2014
 85. Gabrovec Branko; Lobnikar Branko
  Organizational model of ensuring safety and quality of treatment of aggressive psychiatric patients in mental health nursing in Slovenia
  [Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji]
  2014
 86. Skinder Savić Katja; Skela-Savič Brigita
  Organizational culture in general hospitals and its relationship with job satisfaction
  [Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih]
  2014
 87. Simonišek Franc; Sotler Robert
  Vpliv modelov financiranja zdravstvenih storitev na poslovanje bolnišnic in izkoriščenost resursov
  [The influence of health care financing models on the operation of hospitals and the exploitation of resources]
  2012
 88. Health promoting hospitals newsletter
  1993
 89. Tekauc-Golob Andreja
  Izkušnje s hranjenjem nedonošenčkov v Sloveniji
  [Experiences with the feeding of premature babies in Slovenia]
  2011
 90. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 91. Fokter Samo K.
  Zlom kolka pri starostniku - parcialna ali totalna proteza?
  [PEP or TEP in hip fractures?]
  2011
 92. Petrovič Danijel; Grabar Daniel
  Ob 120-letnici Splošne bolnišnice Murska Sobota. Ali je v regijskih bolnišnicah možno kakovostno raziskovalno delo?
  [At the 120th anniversary of Murska Sobota General Hospital - is quality research work possible in regional hospitals?]
  2014
 93. Groleger Katja; Vidmar Gaj; Sočan Gregor; Zupan Anton
  Parental evaluation of processes of care in relation to the child, parent and family characteristics
  2014
 94. Cugelj Robert
  The University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia
  2012
 95. Ahec Lidija; Arnež Teja; Avberšek-Lužnik Ivica; Bahun Mateja; Bašić-Narić Brankica; Berdajs Avsenek Marjetka; Bijol Alenka; Borič Janja; Ćurčija-Jurišin Marina; Dolžan Lindič Helena; Horvat Slavica; Janša Karmen; Jovan Primož; Jurekovič Vlado; Kaker Maja; Kalan Gregor; Kramar Zdenka; Lavrinec Pavla; Lavtižar Jana; Lopuh Mateja; Macun Eva; Macura Višić Nada; Kunčič Mandelc Judita; Mavsar-Najdenov Brigita; Mertelj Oti; Bergant Anja; Mežik-Veber Marija; Najdenov Peter; Nikolić Vranić Ozrenka; Panić Zorica; Perko Mateja; Poklukar Janez; Pristavec Tanja; Pšenica Janez; Rabič Renata; Rajgelj Darja; Ribič Helena; Rus Igor; Sivec Gordana; Strgar Mojca; Virnik-Kovač Lina; Volčini Krumpestar Majda; Zupan Nina; Janša Karmen; Micco Irena
  Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2013
  2014
 96. Slapničar Sergeja; Ugovšek Jure
  Oskrba bolnikov odvisna od nadzora nad financami
  2012
 97. Rodriguez-Jareño Maria Cruz; Demou Evangelia; Vargas-Prada Sergio; Sanati Kaveh A; Škerjanc Alenka; Reis Pedro G; Helimäki-Aro Ritva; Macdonald Ewan B; Serra Consol
  European Working Time Directive and doctor&x02BC;s health
  2014
 98. Stariha Jurij
  Povezava med višino cene uteži in uspešnostjo poslovanja bolnišnic v letih 2006-2009
  [Relationship between the cost of weights and the success of hospital performance from 2006 to 2009]
  2012
 99. Dal Bosco Flavia; Bertinato Luigi; Ruscitti Giancarlo; Canapero Marina
  eHealth Procurement: The Veneto Region experience
  [eZdravje javna naročila: izkušnje regije Veneto]
  2010
 100. Jekić Ivan M.; Katrava Annette; Obrovacki Miroslav; Milojković Aleksandar
  Uporaba podatkov bolnišničnih dejavnosti kot osnova za načrtovanje zmoglivosti- primer univerzitetnih bolnišnic v Srbiji
  [Use of hospital activity data as information basis for planning their future capacity - case of Serbia university hospitals]
  2009

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics