biomedicina slovenica


"HYDRALAZINE" : 15

 1. Jarm Tomaž; Podobnik Blaž; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Effect of hydralazine on blood flow and oxygenation of subcutaneous tumors
  2001
 2. Jarm Tomaž; Podobnik Blaž; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Effect of hydralazine on blood flow, oxygenation, and interstitial fluid pressure in subcutaneous tumors
  2003
 3. Hojs Radovan; Ekart Robert
  Izjemno nujna in nujna hipertenzivna stanja
  [Hypertensive emergencies and urgencies]
  2003
 4. Jarm Tomaž; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Oxygenation and blood flow in tumors treated with hydralazine: evaluation with a novel luminescence-based fiber-optic sensor
  2002
 5. Meglič-Matoh Veruška
  Antihipertenzitivna zdravila v nosečnosti
  [Antihypertensive drugs in pregnancy]
  2003
 6. Beljanski-Rogan Slavenka
  Nujna stanja v porodništvu
  2003
 7. Podobnik Blaž; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Effect of hydralazine on interstitial fluid pressure in experimental tumours and in normal tissue
  2001
 8. Jarm Tomaž; Lešničar Hotimir; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  First experience with a novel luminescence-based optical sensor for measurement of oxygenation in tumors
  [Prve izkušnje z novo luminiscenčno optično metodo za merjenje oksigenacije v tumorjih]
  2001
 9. Podobnik Blaž; Miklavčič Damijan
  Influence of hydralazine on interstitial fluid pressure in experimental tumors - a preliminary study
  [Vpliv hydralazina na tlak medcelične tekočine v poskusnih tumorjih]
  2000
 10. Voga Gorazd
  Akutno srčno popuščanje
  1999
 11. Žemva A
  Farmakoterapija arterijske hipertenzije
  1993
 12. Nikolić-Heitzler V; Mihatov Š; Omčikus-Pevalek M; Rudar M; Vukosavić Ð; Biritić K
  Relativna mitralna insuficienca - terapevtski kazalnik v zdravljenju dilatativne kardiomiopatije
  [Relative mitral regurgitation - therapeutic indicator in treating dilated cardiomiopathy]
  1993
 13. Meglič V
  Antihipertenzivno zdravljenje v nosečnosti
  [Treatment of hypertension in pregnancy]
  1990
 14. Grad Anton; Pohar Bojan; Možina Martin; Horvat Matija
  Preizkušanje zdravil pri bolnikih s prekapilarno pljučno hipertenzijo
  [Drugs trial in patients with precapillary pulmonary hypertension]
  1987
 15. Grad A; Pohar B; Možina M; Horvat M
  Vazodilatatorji pri pljučni hipertenziji
  [Vasodilator drugs therapy in pulmonary hypertension]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics