biomedicina slovenica


"HYPERALGESIA" : 20

 1. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Opioidna hiperalgezija
  2009
 2. Stepanović Aleksander; Kolšek Marko; Kersnik Janko; Erčulj Vanja
  Prevention of post-herpetic neuralgia using transcutaneous electrical nerve stimulation
  [[Prävention von Post-Zoster-Neuralgie durch transkutane elektrische Nervenstimulation]]
  2014
 3. Hernja-Rumpf Tadeja; Turk Zmago
  Obravnava bolnikov s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip 1 po zlomu distalnega dela koželjnice
  [Treatment of patients with complex regional pain syndrome after distal radius fracture]
  2011
 4. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Variability in the response to opioid therapy
  2009
 5. Krčevski-Škvarč Nevenka; Kamenik Mirt
  Effects of pregabalin on acute herpetic pain and postherpetic neuralgia incidence
  2010
 6. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Lajšanje bolečine po operaciji pri bolnikih s spremenjenim odzivom na opioide
  2008
 7. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 8. Zaletel Marjan
  Vloga simpatikusa - periferni nevron in bolečina
  2005
 9. Pražnikar Aleš; Požlep Gorazd
  Periferna hiperalgezija in njen klinični pomen
  2005
 10. Salihović Mensur
  Diagnosticiranje nevropatske bolečine: kvantitativne preiskave zaznavanja
  2004
 11. Požlep Gorazd
  Kronična bolečina
  2004
 12. Meh Duška
  Zdravljenje bolnikov z diabetično nevropatijo s fizikalnimi sredstvi
  [Physical treatment of diabetic patients]
  2003
 13. Salihovič Mensur
  Senzorične motnje pri CRPS-u
  2002
 14. Bovill JG
  "The physiology of acute pain"
  1999
 15. Cesar-Komar Marija; Vodopija Nado; Zajec Miha
  Multimodal compound analgesia after the laparoscopic cholecystectomy
  [Sestavljena (modulirana) analgezija po endoskopsko odstranjenem žolčniku]
  1999
 16. Cesar-Komar Marija
  Sestavljena (modulirana) analgezija po endoskopsko odstranjenem žolčniku
  [Multimodal compound analgesia after the endoscopic cholecystectomy]
  1999
 17. Meh Duška
  Ocenjevanje občutljivosti
  [Sensitivity estimation]
  1998
 18. Bresjanac Mara
  Bolečina
  1998
 19. Plaskan Lidija
  Kompleksni regionalni bolečinski sindrom tipa 1
  1998
 20. Ilias Wilfried K
  Vrste bolečine
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics