biomedicina slovenica


"HYPERANDROGENISM" : 34

 1. Chiofalo Benito; Laganà Antonio Simone; Palmara Vittorio Italo; Granese Roberta; Corrado Giacomo; Mancini Emanuela; Vitale Salvatore Giovanni; Ban Helena; Vrtačnik-Bokal Eda; Triolo Onofrio
  Fasting as possible complementary approach for polycystic ovary syndrome
  2017
 2. Pavičić Baldani Dinka; Skrgatić Lana; Černe Jasmina Živa; Kralik Oguic Sasa; Geršak Blaž M.; Geršak Ksenija
  Association between serum levels and pentanucleotide polymorphism in the sex hormone binding globulin gene and cardiovascular risk factors in females with polycystic ovary syndrome
  2014
 3. Rogl-Butina Mirjam; Bartenjev Igor
  Skin changes in obese patients
  2008
 4. Pavičić Baldani Dinka; Skrgatić Lana; Černe Jasmina Živa; Ferk Polonca; Šimunić Velimir; Geršak Ksenija
  Association of PPARG Pro12Ala polymorphism with insulin sensitivity and body mass index in patients with polycystic ovary syndrome
  2014
 5. Skrgatic L; Pavicic-Baldani D; Černe JZ; Ferk P; Geršak K
  CAG repeat polymorphism in androgen receptor gene is not directly associated with polycystic ovary syndrome but influences serum testosterone levels
  2012
 6. Bajuk-Studen Katica; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Mehanizmi srčno-žilne orgroženosti žensk s sindormom policističnih ovarijev
  [Mechanisms of cardiovascular disease risks in women with polycystic ovary syndrome]
  2009
 7. Ferk Polonca; Pohar Maja; Teran Nataša; Geršak Ksenija
  Androgen receptor gene (CAG)n polymorphism in patients with polycystic ovary syndrome
  2008
 8. Ferk Polonca; Čelhar Teja; Geršak Ksenija
  Genetika sindroma policističnih jajčnikov - vloga mikrosatelitskega polimorfizma (TAAAA)n v genu SHBG
  [Genetics of polycystic ovary syndrome - a role of microsatelite polymorphism (TAAAA)n in the SHBG gene]
  2007
 9. Jensterle Mojca; Janež Andrej; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Sindrom policističnih ovarijev - metabolični vidik
  [Metabolic aspects of polycystic ovary syndrome]
  2007
 10. Ferk Polona; Teran Nataša; Geršak Ksenija
  The (TAAAA)n microsatellite polymorphism in the SHBG gene influences serum SHBG levels in women with polycystic ovary syndrome
  2007
 11. Ferk Polona
  Nekateri genetski dejavniki pri bolnicah s sindromom policističnih jajčnikov
  2006
 12. Legan M; Osredkar J; Fisker S; Kocijančič A
  GH-binding protein is related to bone mineral density in non-obese androgenized women
  2006
 13. Ferk Polonca; Geršak Ksenija
  Genetic background of polycystic ovary syndrome - review
  [Genetsko ozadje sindroma policističnih jajčnikov - pregled]
  2005
 14. Nečas M; Semradova V; Vašku V
  Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome
  2005
 15. Osredkar Joško
  Klinični pomen določanja spolne hormone vezujočega globulina v plazmi in testosterona v slini pri sindromu funkcionalne androgenizacije
  1988
 16. Osredkar Joško
  Pomen določanja androgenov in njihovih presnovkov pri androgeniziranih ženskah
  1992
 17. Legan M; Kocijančič A; Preželj J; Osredkar J; Fisker S
  GH-IGF-I axis in non-obese women with functional hyperandnrogenism
  2002
 18. Legan Mateja; Kocijančič Andreja
  Funkcionalna androgenizacija
  [Functional hyperandrogenism]
  2001
 19. Eminović Izet; Liović Mirjana; Preželj Janez; Kocijančič Andreja; Rozman Damijana; Komel Radovan
  New steroid 5alpha-reductase type I (SRD5A1) homologous sequences on human chromosomes 6 and 8
  2001
 20. Vujić Goran; Pavičić-Baldani Dinka
  Estetska ginekološka endokrinologija u reproduktivno doba
  2001
 21. Preželj Janez
  Vpliv antiandrogenega zdravljenja na kostno maso bolnic s funkcionalno androgenizacijo: poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem sklopu URP za leto 1992
  1993
 22. Preželj Janez
  Androgenizacija: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanj
  1996
 23. Legan Matejka
  Rastni hormon pri funkcionalni androgenizaciji
  [Growth hormone in functional hyperandrogenism]
  2000
 24. Dolžan Vita; Preželj Janez; Vidan-Jeras Blanka; Breskvar Katja
  Adrenal 21-hydroxylase gene mutations in Slovenian hyperandrogenic women: evaluation of corticotrophin stimulation and HLA polymorphisms in screening for carrier status
  1999
 25. Eminović Izet
  Genska variabilnost steroidne 5alfa-reduktaze tipa 1 pri človeku
  1999
 26. Dolžan Vita; Vidan-Jeras Blanka; Preželj Janez; Breskvar Katja
  Molecular pathology of CYP21 genes-associations with HLA antigens and disease phenotypes
  1997
 27. Cuccia M; Blanche H; Dolžan V; Dondi E; Keller E; Mantovani V; Salvaneschi L; Albert E
  Mutations of CYP21 gene (MHC class III) in pathologies other than congenital adrenal hyperplasia (CAH)
  1997
 28. Dolžan Vita
  Analiza gena CYP21B pri bolnicah s funkcionalnim hiperandrogenizmom
  1997
 29. Liović M; Preželj J; Kocijančič A; Majdič G; Komel R
  CYP17 gene analysis in hyperandrogenised women with and without exaggerated 17-hydroxyprogesterone response to ovarian stimulation
  1997
 30. Dolžan V; Preželj J; Vidan-Jeras B; Breskvar K
  Molecular analysis of 21-hydroxylase gene region in women with functional hyperandrogenism
  1996
 31. Legan Mateja
  Korelacije med kostno maso in hormonskimi dejavniki pri androgeniziranih ženskah
  1994
 32. Battelino T; Kržišnik C; Goto M; Patrick-Zeller W
  Hiperandrogenizem pri dekletih v adolescenci
  [Hyperandrogenism in adolescent girls]
  1994
 33. Preželj J; Kocijančič A
  Antiandrogen treatment with spironolactone and linestrenol decreases bone mineral density in eumenorrhoeic women with androgen excess
  1994
 34. Preželj J; Kocijančič A; Andolšek L
  Dexamethasone and spironolactone in the treatment of non-tumorous hyperandrogenism
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics