biomedicina slovenica


"HYPERLIPIDEMIA" : 274

 1. Poglajen Gregor; Jensterle Sever Mojca; Kravos Nika Aleksandra; Janež Andrej; Vrtovec Bojan
  Low serum testosterone is associated with graft function early after heart transplantation
  2017
 2. Klen Jasna; Goričar Katja; Janež Andrej; Dolžan Vita
  NLRP3 inflammasome polymorphism and macrovascular complications in type 2 diabetes patients
  2015
 3. Drobnič Radobuljac Maja; Shmueli-Goetz Yael
  Attachment to caregivers and type 1 diabetes in children
  [Navezanost na starše in sladkorna bolezen tipa 1 pri otrocih]
  2015
 4. Avberšek-Lužnik Ivica; Gartner Maja
  Laboratorijske preiskave - orodje za spremljanje hiperlipidemije in sladkorne bolezni
  2014
 5. Lenart Katarina; Grošel Alenka; Možina Barbara; Krhin Blaž
  Influence of lipemia at immunoturbidimetric transferrin determination
  2011
 6. Tetičkovič Erih
  Možganska kap zahteva previsok davek
  2007
 7. Lenart Katarina; Grošel Alenka; Krhin Blaž; Možina Barbara
  Preanalytical elimination of interferences affecting hematology results in oncologic patients
  2011
 8. Petek-Šter Marija
  Epidemiologija in smernice zdravljenja kroničnih bolezni
  [Epidemiology and guidelines for the management of chronicle diseases]
  2012
 9. Jaki-Mekjavič Polona; Mavri Alenka; Štalc Monika
  Zapora mrežničnih ven
  [Retinal vein occlusion]
  2011
 10. Bevc Sebastjan
  Nefrotski sindrom
  [The nephrotic syndrome]
  2011
 11. Conklin Daniel J; Prough Russell A; Juvan Peter; Režen Tadeja; Rozman Damjana; Haberzettl Petra; Srivastava Sanjay; Bhatnagar Aruni
  Acrolein-induced dyslipidemia and acute-phase response are independent of HMG-CoA reductase
  2011
 12. Boh M; Opolski G; Poredoš P; Eska R; Ježovnik M
  Therapeutic equivalence of the generic and the re-ference atorvastatin in patients with increased coronary risk
  2011
 13. Godina-Kariž Stanka; Kariž Stojan; Cvetičanin Branko
  Ocular ischemic syndrome as initial manifestation of bilateral internal carotid artery occlusion
  [Sindrom očesne ishemije kot začetni znak obojestranske zapore notranjih karotidnih arterij]
  2010
 14. Fras Zlatko; Jug Borut
  Nekateri vidiki sodobnega preprečevanja bolezni srca in žilja
  [Some contemporary views in cardiovascular prevention]
  2010
 15. Lakota Katja; Mrak-Poljšak Katjuša; Rozman Blaž; Sodin-Šemrl Snežna
  Serum Amyloid A and its potential physiological/pathological functions - an overview of patents
  2010
 16. Rozman D; Monostory K
  Perspectives of the non-statin hypolipidemic agents
  2010
 17. Pavčnik-Arnol Maja; Rus Rina
  Nefrotski sindrom v otroštvu - prikaz primera
  [Childhood nephrotic syndrome - case report]
  2010
 18. Pavčnik-Arnol M; Bratina N; Kotnik P; Žerjav-Tanšek M; Avbelj M; Kržišnik C; Battelino T
  Dislipidemije pri otrocih in mladostnikih
  [Dyslipidemias in children and adolescents]
  2009
 19. Ježovnik Mateja Kaja; Poredoš Pavel; Lusa Lara
  Idiopathic venous thrombosis is associated with preclinical atherosclerosis
  2010
 20. Conklin DJ; Barski OA; Lesgards JF; Juvan P; Režen T; Rozman D; Prough RA; Vladykovskaya E; Liu S; Srivastava S; Bhatnagar A
  Acrolein consumption induces systemic dyslipidemia and lipoprotein modification
  2009
 21. Fon-Tacer Klementina
  Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 - novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom?
  [Fasting hormone fibroblast growth factor 21 - new therapy for obesity and metabolic syndrome?]
  2009
 22. Rezen T; Tamasi V; Lovgren-Sandblom A; Bjorkhem I; Meyer UA; Rozman D
  Effect of CAR activation on selected metabolic pathways in normal and hyperlipidemic mouse liver
  2009
 23. Kuzman Drago; Fon Tacer Klementina; Černe M; Režen Tadeja; Ačimovič Jure; Čegovnik Urška; Kocjan Darko; Urleb Uroš; Rozman Damjana
  Modulation of hepatic transcriptomein the poloxamer P-407 hyperlipidemia mouse model
  2009
 24. Tetičkovič Erih
  Posebnosti v obravnavi mo ganske kapi pri starostnikih
  [Special considerations in management of stroke in elderly patients]
  2008
 25. Novo S; Balbarini A; Belch JJ; Bonura F; Clement DL; Diamantopoulos E; Fareed J; Norgren L; Poredoš P; Rotzocil K
  The metabolic syndrome: definition, diagnosis and management
  2008
 26. Pretnar-Oblak J; Šebeštjen M; Šabovič M
  Statin treatment improves cerebral more than systemic endothelial dysfunction in patients with arterial hypertension
  2008
 27. Poredoš Pavel; Jug Borut
  The prevalence of peripheral arterial disease in high risk subjects and coronary or cerebrovascular patients
  2007
 28. Vrtovec Bojan; Šebeštjen Miran; Breskvar Urška; Poglajen Gregor; Bunc Matjaž
  Izbira prejemnikov za presaditev srca in zdravljenje po presaditvi: smernice in priporočila
  [Guidelines and recommendations for heart transplantation candidate selection and management after the transplantation]
  2007
 29. Kuzman D; Fon-Tacer K; Černe M; Ačimovič J; Fink M; Peternel L; Kocjan D; Urleb U; Rozman D
  Modulation of atherogenic and circadian processes in the poloxamer chronic hyperlipidemia mouse model
  2007
 30. Bulc Mateja
  Vpliv sprememb življenjskega sloga odraslih prebivalcev Ljubljane na krvni tlak
  2006
 31. Zavratnik Andrej; Preželj Janez; Kocijančič Andreja; Marc Janja
  Exonic, but not intronic polymorphisms of ESR1 gene might influence the hypolipemic effect of raloxifene
  2007
 32. Jensterle Mojca; Janež Andrej; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Sindrom policističnih ovarijev - metabolični vidik
  [Metabolic aspects of polycystic ovary syndrome]
  2007
 33. Bedernjak-Bajuk Nataša
  Maščobe v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo
  1999
 34. Urbančič-Rovan Vilma; Vrtovec Matjaž
  Srčno-žilna ogroženost sladkornih bolnikov
  2006
 35. Medvešček Marko
  Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 za zmanjšanje srčno-žilne ogroženosti in merila za kakovosten nadzor dejavnikov tveganja
  2006
 36. Medvešček Marko
  Značilnosti sladkorne bolezni tipa 2 in možnosti za njeno preprečevanje
  2006
 37. Gaber Adrijan
  Prikradejo se zahrbtno: pridobljene srčno-žolne bolezni
  2004
 38. Menih Marija
  Ultrasonografske značilnosti karotidnih arterij in dejavniki tveganja za možgansko kap pri bolnikih pred operacijo na odprtem srcu
  2006
 39. Kecman Dejan; Jagodnik Robert
  Vpliv hiperlipidemije na sestavo možganskih sterolov pri laboratorijskih miškah C57BL/6
  [Influence of chronical hyperlipidemia on structure of cerebral sterols of laboratory mice C57BL/6]
  2005
 40. Tetičkovič Erih; Magdič Jožef
  Dejavniki tveganja za možgansko-žilne bolezni
  2006
 41. Černe Andreja; Čerček Miha; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Genski polimorfizmi in akutni koronarni sindrom
  [Gene polymorphism and acute coronary syndrome]
  2006
 42. Holm Cecilia; Osterlund Torben; Laurell Henrik; Contreras Juan Antonio
  Molecular mechanisms regulating hormone-sensitive lipase and lipolysis
  2000
 43. Gomez MI; Perez B; Contreras JA; de Las Heras MH; Rocamora A; Ledo A
  Xanthoma disseminatum associated with hypocholesterolemia and hypolipoproteinemia
  1994
 44. Medvešček Marko
  Metabolični sindrom
  2006
 45. Mrevlje Franc
  Nekateri kazalci zdravstvenega stanja bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji v letih 2005/2006
  2006
 46. Bulc Mateja
  Zdravljenje presnovnega sindroma brez zdravil
  [Nonpharmacological treatment of metabolic syndrome]
  2006
 47. Rotar-Pavlič Danica
  Obravnava bolnika s presnovnim sindromom v ambulanti družinske medicine (praktična izhodišča, osnovana na podlagi finskih smernic za delo družinskega zdravnika)
  [Management of patients with metabolic syndrome by family medicine practitioners (practical starting points)]
  2006
 48. Rotar-Pavlič Danica
  Presnovni sindrom: kakšno je stanje presnove vašega organizma?
  2006
 49. Blinc Aleš
  Zdravljenje hiperlipidemije pri zelo ogroženih bolnikih
  2006
 50. Šabovič Mišo
  Zdravljenje hiperlipidemije
  2006
 51. Turk Josip
  Medicinski vidiki staranja
  2005
 52. Šebeštjen Miran; Šabovič Mišo; Eržen Barbara; Simčič Saša; Žegura Branka; Poredoš Pavel; Keber Irena
  Role of endothelial function and inflammation in patients with cardiovascular risk factors, with and without a history od myocardial infarction
  2007
 53. Zemljič Eva; Čokolič Miro
  Dislipidemija in sladkorna bolezen - prikaz primera
  [Dyslipidemia and diabetes - case report]
  2006
 54. Hojs Radovan
  Motnje presnove maščob in ledvica
  [Dyslipidemia and the kidney]
  2006
 55. Urlep Dejan
  Motnje presnove maščob in trebušna slinavka
  [Pancreas and disorders of lipid metabolism]
  2006
 56. Kanič Vojko; Nedog Viljemka
  Motnje presnove maščob ter srce in ožilje
  [Dyslipidemia and cardiovascular diseases]
  2006
 57. Dajčman Davorin
  Bolnik z mešano hiperlipidemijo, periferno okluzivno arterijsko boleznijo in prsno bolečino - prikaz primera
  [Patient with mixed hyperlipidemia, peripheral occlusive arterial disease and chest pain - case report]
  2006
 58. Završnik Matej
  Motnje v presnovi maščob
  [Dyslipidemia]
  2006
 59. Jug Borut; Šabovič Mišo
  Novejši podatki o varnosti atorvastatina
  2006
 60. Žvan Bojana
  Karotidna bolezen in dislipidemija
  2006
 61. Vrtovec Bojan; Lainščak Mitja
  Agresivno zdravljenje presnovnih motenj - tudi pri srčnem popuščanju?
  2006
 62. Bunc Matjaž; Vrtovec Bojan
  Metabolic changes during advanced heart failure
  2006
 63. Poles Janez
  Telesna aktivnost in presnovni sindrom
  2006
 64. Fras Zlatko; Medvešček Marko
  Slovenska priporočila za klinično obravnavo oseb z metaboličnim sindromom
  [Slovene recommendations for clinical treatment of individuals with metabolic syndrome]
  2006
 65. Bunc Matjaž; Vrtovec Bojan
  Novi pogledi na kronično srčno popuščanje
  [New aspects of chronic heart failure]
  2006
 66. Cevc Matija
  Farmakoekonomika zdravljenja dislipedemij pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
  [Pharmacoeconomics of dyslipidemia treatment in patients with acute coronary syndrome]
  2006
 67. Accetto Rok
  Smernice za obravnavanje bolnika s hipertenzijo
  2003
 68. Fras Zlatko
  Kako obravnavamo dislipidemije v Sloveniji?
  2006
 69. Cevc Matija
  Farmakoekonomske osnove zdravljenja dislipidemij
  2006
 70. Rajapakse Renata
  Sočasne bolezni pri bolniku s kapjo
  2005
 71. Kravos Andrej
  Debelost in pridružene bolezni
  2005
 72. Grm Marjana; Bulc Mateja
  Presnovni sindrom
  2005
 73. Rozman D; Kuzman D; Černe M; Fon-Tacer K; Režen T; Čegovnik U; Ačimovič J; Urleb U
  Genetic and biochemical evaluation of the poloxamer P407-induced chronic hyperlipidemia in the mouse
  2005
 74. Pfeifer Marija
  Morbidna debelost
  [Morbid obesity]
  2005
 75. Černe Andreja; Kranjec Igor
  Atherosclerotic burden in coronary and peripheral arteries in patients with first clinical manifestation of coronary artery disease
  2002
 76. Kotnik Primož; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bratanič Nina; Avbelj Magdalena; Zupančič Ivica; Dolinar Marija; Murn Barbara; Dolinšek Tadeja; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Smernice za vodenje sladkorne bolezni pri malčkih, otrocih in mladostnikih
  2005
 77. Fras Zlatko
  Je mogoče s spremembami prehrane/prehranskimi dodatki ugodno vplivati na posameznikov krvni holesterol?
  2006
 78. Lučovnik Miha; Štabuc Borut
  Hiperlipidemični pankreatitis
  [Hyperlipidemic pancreatitis]
  2005
 79. Kovač Damjan; Knap Bojan
  Zdravljenje / vodenje kroničnega odpovedovanja ledvic
  2005
 80. Fras Zlatko
  Obravnava dislipidemije pri metaboličnem sindromu
  2005
 81. Accetto Rok
  Zdravljenje hipertenzij pri bolnikih z mataboličnim sindromom
  2005
 82. Šabovič Mišo
  Metabolični sindrom in ateroskleroza
  2005
 83. Medvešček Marko
  Metabolični sindrom: opredelitev in klinični pomen
  2005
 84. Medvešček Marko
  The metabolic syndrome
  2005
 85. Vujasinović Miroslav; Rijavec Borut
  Metabolični sindrom in nealkoholna steatoza jeter
  [Metabolic syndrome and nonalcoholic fatty liver]
  2005
 86. Kuzman D; Rozman D; Fon-Tacer K; Režen T; Černe M; Čegovnik U; Ačimovič J; Štalc A; Urleb U
  Transcriptome analysis of the poloxamer P-407-induced mouse model of chronic hyperlipidemia
  2005
 87. Šabovič Mišo
  Zdravljenje hiperlipidemije
  2005
 88. Blinc Aleš
  Zdravljenje hiperlipidemije pri zelo ogroženih bolnikih
  2005
 89. Kersnik Janko
  Kronična bolečina, hiperlipidemije, menopavza, hipertenzija, podporno zdravljenje rakavih bolnikov, erektilne motnje. Zbornik predavanj 7. Fajdigovi dnevi; 2005 okt 14-15; Kranjska Gora
  2005
 90. Mavri Alenka
  Povezava med metabolnim sindromom, inhibitorjem aktivatorja plazminogena (PAI-1) in aterosklerozo
  [Metabolic syndrome, plasminogen activator inhibitor (PAI-1) and atherosclerosis]
  2005
 91. Tomažič Marjeta
  Zdravstvena oskrba bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 v ambulanti splošne medicine
  2005
 92. Medvešček Marko
  Dislipidemija in sladkorna bolezen tipa 2
  2005
 93. Medvešček Marko
  Srčnožilni zapleti in sladkorna bolezen tipa 2
  2005
 94. Janež Andrej; Ravnik-Oblak Maja
  Etiopatogeneza sladkorne bolezni tipa 2
  2005
 95. Šebeštjen Miran
  Novi dejavniki tveganja za aterosklerozo: pomen in možnosti zdravljenja
  2005
 96. Gorišek-Miksić Nina
  Vpliv različnih dejavnikov na nastanek metabolnega sindroma z lipodistrofijo pri slovenskih bolnikih, okuženih s HIV
  2005
 97. Šebeštjen Miran; Žegura Branka; Videčnik Viktor; Keber Irena
  Determinants of endothelial dysfunction and carotid intima-media thickness in combined hyperlipidemia
  2005
 98. Gorjup Vojka
  Visoki odmerki statinov in zgodnje klinične koristi pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
  2005
 99. Cevc Matija
  Novosti v zdravljenju dislipidemije pri bolnikih s presnovnim sindromom
  2005
 100. Fras Zlatko
  Učinkovitost in varnost zdravljenja dislipidemij s fluvastatinom pri starejših
  2005

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics