biomedicina slovenica


"HYPERLIPOPROTEINEMIA" : 43

 1. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 2. Lewinska Monika; Rozman Damjana
  The role of CYP51 heterozygosity and genetic variability: from mouse model to disease in humans
  2013
 3. Pietroleonardo L; Ruzicka T
  Skin manifestations in familial heterozygous hypercholesterolemia
  2009
 4. Blinc A; Poredoš P
  Pharmacological prevention of atherothrombotic events in patients with peripheral arterial disease
  2007
 5. Dajčman Davorin
  Bolnik z mešano hiperlipidemijo, periferno okluzivno arterijsko boleznijo in prsno bolečino - prikaz primera
  [Patient with mixed hyperlipidemia, peripheral occlusive arterial disease and chest pain - case report]
  2006
 6. Završnik Matej
  Motnje v presnovi maščob
  [Dyslipidemia]
  2006
 7. Černe Darko
  Lipidi, lipoproteini in osnovna laboratorijska ocena tveganja za razvoj ateroskleroze
  2005
 8. Šebeštjen Miran
  Novi dejavniki tveganja za aterosklerozo: pomen in možnosti zdravljenja
  2005
 9. Mrevlje Franc
  Novoodkrita sladkorna bolezen tipa 2: kažipot prepoznavanja in ukrepanja
  2004
 10. Poredoš Pavel
  Periferna arterijska bolezen in hiperlipidemija
  [Peripheral artery disease and dyslipidemia]
  2004
 11. Medvešček Marko
  Preprečevanje ateroskleroze pri diabetikih
  1997
 12. Kveder Radoslav
  Neimunološko zdravljenje kronične ledvične bolezni
  2003
 13. Keber Irena
  Zgodnje zdravljenje s statini po akutnem koronarnem sindromu
  2001
 14. Kopčavar-Guček Nena
  Kožni znaki sistemskih bolezni, kožni tumorji, motnje v pigmentaciji ter bolezni las in nohtov
  2002
 15. Starc Radovan; Reschner Hrvoje; Starc Šarlota
  "Koronarni EKG" pri dobro treniranem rekreativnem športniku
  [Marked "coronary-like ECG changes" in a middle-aged and well-trained recreational sportsman]
  2002
 16. Sordi E; Concetta-Fargnoli M; Sordi O; Peris K
  Eruptive xanthomas as revealing sign of type V hyperlipoproteinemia in a patient with a psychotic syndrome
  2002
 17. Bobnar I
  Koronarna bolezen v povezavi s hiperlipoproteinemijo s kliničnega, epidemiološkega in farmakoekonomskega vidika
  [Coronary heart disease with hyperlipoproteinemia from clinical, epidemiological and pharmacoeconomical point of view]
  2001
 18. Slivnik Ružica; Dolenc-Šutalo Anica
  Zdrava prehrana in dietoterapija
  2000
 19. Poredoš P
  Sekundarne hiperlipoproteinemije
  [Secondary hyperlipoproteinemias]
  1984
 20. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 21. Boh Marko
  Pomen holesterola HDL v normalnih in bolezenskih okoliščinah ter zdravljenje hipoalfalipoproteinemije
  [The significance of HDL cholesterol in health and disease, and therapy of hypoalphalipoproteinemia]
  2000
 22. Keber I
  Zdravljenje hiperlipidemij
  1998
 23. Zorc Metka
  Pathohistological changes of coronary arteries in diffuse and distal coronary artery disease
  1998
 24. Suhadolnik-Ličina Angelca
  Nefrotični sindrom
  1998
 25. Kitek Andrej
  Motnje v presnovi maščob
  1998
 26. Letonja Mitja
  Ali je elastično skrčenje koronarnih arterij po PTCA predvidljivo
  1997
 27. Keber I
  Prebava in presnova maščob pri zdravem in bolnem človeku
  1991
 28. Suhadolnik-Ličina A
  Nefrotični sindrom
  1993
 29. Kitek A
  Motnje v presnovi maščob
  1993
 30. Černe D; Joković Ž
  Lipoprotein(a)
  [Lipoprotein(a)]
  1992
 31. Medvešček M
  Sladkorna bolezen in ateroskleroza
  1992
 32. Bosnić D
  Bolesti uz koje se često pojavljuje artropatija
  1991
 33. Reiner Ž; Sučić M; Čunović S; Škrabalo Z
  Poremećaji metabolizma lipida i purina
  1991
 34. Zdravković M
  Lipoproteini in patogeneza ateroskleroze pri ishemični bolezni srca
  1988
 35. Davignon J; Laplante L
  Metabolizem lipidov in učinki antihipertenzivnega zdravljenja
  1988
 36. Zalokar V
  Postupak tipizacije hiperlipoproteinemija
  1990
 37. Raišp J
  Hiperlipoproteinemije, ateromatoza i liječenje tih stanja u nerazvijenom svijetu: diskusija okruglog stola
  1987
 38. Gros J; Accetto B
  Učestalost hiperlipidemije u starosti
  [Hyperlipidemia distribution in the aged]
  1987
 39. Žemva A
  Histološke spremembe v aortokoronarnih premostitvah
  [Histological changes in aortocoronary bypass]
  1988
 40. Zorc M
  Raziskava histoloških sprememb koronarnih arterij v primerjavi s presnovo lipidov, ogljikovih hidratov in dejavniki tveganja
  1988
 41. Grom Igor
  Dejavniki tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja
  [Risk factors for the development of cardiovascular diseases]
  1987
 42. Vrhovec Anton
  Preprečevanje ateroskleroze - vplivanje na dejavnike tveganja
  [Prevention of aterosclerosis - affection on risk factors]
  1987
 43. Poredoš P
  Laboratorijska diagnostika hiperlipoproteinemij. (Laboratory diagnosis of hyperlipoproteinamias)
  [Laboratory diagnosis of hzperlipoproteinamias]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics