biomedicina slovenica


"HYPERPARATHYROIDISM" : 117

 1. Marn-Pernat Andreja; Zrimšek Matej
  Bone mineral disturbances in patients with chronic kidney disease stage 5 not yet on dialysis
  2017
 2. Lončar Goran; Božić Biljana; Cvetinović Nataša; Düngen Hans-Dirk; Lainščak Mitja; Von Haehling Stephan; Doehner Wolfram; Radojičić Zoran; Putniković Biljana; Trippel Tobias D.; Popović V.
  Secondary hyperparathyroidism prevalence and prognostic role in elderly males with heart failure
  2016
 3. Ahac Valentina; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Hiperparatiroidizem in celiakija-izzivi v diagnstiki
  [Hyperparathyroidism and celiac disease-challenges in diagnosis]
  2017
 4. Ahac Valentina; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Hiperparatioridizem in celiakija - izzivi v diagnostiki
  [Hyperparathyroidism and celiac disease - challenges in diagnosis]
  2017
 5. Snoj Žiga
  Brown tumours
  2016
 6. Hočevar Marko; Ležaič Luka; Rep Sebastijan; Zaletel Katja; Kocjan Tomaž; Jensterle Sever Mojca; Žgajnar Janez; Perić Barbara
  Focused parathyroidectomy without intraoperative parathormone testing is safe after pre-operative localization with 18F-Fluorocholine PET/CT
  2016
 7. Večerić-Haler Željka; Romozi Karmen; Antonič Manja; Benedik Miha; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael; Knap Bojan
  Comparison of the pharmacological effects of paricalcitol versus calcitriol on the secondary hyperparathyroidism and inflammation in dialysis population
  2016
 8. Rep Sebastijan; Hočevar Marko; Vaupotič Janja; Ležaič Luka
  Ocena SPECT/CT in odštevne scintigrafije pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom
  [Estimation of SCPECT/CT and subtraction scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism]
  2016
 9. Naranđa Jakob; Pečovnik-Balon Breda
  Total parathyroidectomy with forearm autotransplantation as the treatment of choice for secondary hyperparathyroidism
  2009
 10. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja
  Detection of parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism: are adenomas in primary hyperparathyroidism mostly localized on the right side of the neck?
  2007
 11. Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Gorenjak Maksimiljan
  Fibroblastni rastni faktor 23 in kronična ledvična bolezen
  [Fibroblast growth factor 23 in chronic kidney disease]
  2013
 12. Greif Boris; Hojski Aljaž; Crnjac Anton
  Intraoperatiove parathyroid hormone assessment in patients with primary hyperparathyroidism - one-year experience
  [Intraoperativno določanje paratiroidnega hormona pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom - naše enoletne izkušnje]
  2014
 13. Ležaič Luka; Rep Sebastijan; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž; Hočevar Marko; Fettich Jurij
  18 [sub] F-Fluorocholine PET/CT for localization of hyperfunctioning parathyroid tissue in primary hyperparathyroidism
  2014
 14. Hodolič Marina; Fettich Jurij
  Incidental uptake of 18F-fluorocholine (FCH)in the head or in the neck of patients with prostate cancer
  2014
 15. Kovatcheva Roussanka; Vlahov Jordan; Stoinov Julian; Lacoste Francois; Ortuno Catherine; Zaletel Katja
  US-guided high-intensity focused ultrasound as a promising non-invasive method for treatment of primary hyperparathyroidism
  2014
 16. Perić Barbara; Pilko Gašper; Dragonja Zala; Hočevar Marko
  Drugs affecting bone remodelling and postoperative hypercalcemia in patients with primary hyperparathyroidism
  2013
 17. Hojs Nina; Bevc Sebastjan; Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Ekart Robert
  Paricalcitol reduces proteinuria in non-dialysis chronic kidney disease patients
  2013
 18. Večerić-Haler Željka; Kandus Aljoša; Bren Andrej
  Zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma z analogi vitamina D pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo: pomen selektivnosti aktivatorjev receptorjev za vitamin D
  [Vitamin D treatment of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: the significance of vitamin D receptor activator selectivity]
  2012
 19. Večerič-Haler Z; Buturović-Ponikvar J; Marn-Pernat A; Benedik M; Varl J; Knap B; Kovač J; Ponikvar R
  Intravenous paricalcitol for the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients on hemodialysis - preliminary results of a pilot study
  2010
 20. Borštnar Špela
  Zdravljenje hiperparatiroidizma po presaditvi ledvice s cinakalcetonom
  2010
 21. Bren Andrej; Kandus Aljoša
  Klinične smernice za diagnozo, oceno, preprečevanje in zdravljenje kronične ledvične bolezni - mineralne in kostne bolezni (KLB-MKB) pri odraslih
  [Clinical guidelines for the diagnosis, assesment, prevention, and treatment of chronic kidney disease - mineral and bone disorders (CKD-MBD)]
  2010
 22. Borštnar S; Eržen B; Gmeiner-Stopar T; Kocjan T; Arnol M; Kandus A; Kovač D
  Treatment of hyperparathyroidism with cinacalcet in kidney transplant recipients
  2010
 23. Veceric-Haler Z; Buturović-Ponikvar J; Marn-Pernat A; Benedik M; Varl J; Knap B; Kovač J; Ponikvar R
  Intravenous paricalcitol for the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients on hemodialysis: preliminary results of a pilot study
  2010
 24. Benedik M; Guček A
  Cinacalcet is successful for therapy of secondary hyperparathyroidism in CAPD patients
  2009
 25. Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Jakopin Eva; Rupreht Mitja
  Srčnožilne kalcifikacije in ateroskleroza pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
  [Cardiovascular calcifications and atherosclerosis in patients with end stage disease]
  2009
 26. Benedik M; Guček A
  Cinacalcet is successful for therapy of secondary hyperparathyroidism in CAPD patients
  2008
 27. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalović Mitja
  Vloga nuklearne medicine v obravnavi primarnega hiperparatiroidizma
  [The role of nuclear medicine in primary hyperparathyroidism]
  2007
 28. Stopar-Pintarič Tatjana; Hočevar Marko; Jereb Simona; Casati A; Novak-Jankovič Vesna
  A prospective, randomized comparison between combined (deep and superficial) and superficial cervical plexus block with levobupivacaine for minimally invasive parathyroidectomy
  2007
 29. Gantar-Rott Urška
  Diagnostika in zdravljenje hiperkalcemičnih stanj
  [Hypercalcemia: diagnosis and therapy]
  1996
 30. Gantar-Rott Urška
  Primarni hiperparatiroidizem
  2006
 31. Strewler Gordon J
  Štiriinšestdesetletna ženska s primarnim hiperparatiroidizmom
  [A 64-year-old woman with primary hyperparathyroidism]
  2005
 32. Salobir Boštjan
  Primarni hiperparatiroidizem z blago hiperkalciemijo
  2005
 33. Kovač Damjan; Knap Bojan
  Zdravljenje / vodenje kroničnega odpovedovanja ledvic
  2005
 34. Kovač Damjan
  Bone and renal disease
  2005
 35. Pajek Jernej; Bučar-Pajek Maja; Grego Katarina; Guček Andrej; Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Vujkovac Bojan; Golob-Kosmina Polona; Kandus Aljoša; Bren Andrej F
  Epoetin responsiveness in peritoneal dialysis patients: a multi-center Slovenian study
  2005
 36. Pečovnik-Balon Breda
  Kostne spremembe pri kronični ledvični bolezni
  [Osseus changes in chronic renal disease]
  2005
 37. Pernat Cvetka; Skalicky Marjan
  Metabolne bolezni kosti pri boleznih prebavil
  [Metabolic bone disease in gastrointestinal disorders]
  2005
 38. Podkrajšek M; Hočevar M; Kadivec M; Mušič M; Jereb S; Žagar I
  Role of preoperative imaging modality in patients (US, CT and sestamibi-spect scintigraphy) with primary hyperparathyroidism
  2004
 39. Kocijančič Andreja; Gantar-Rott Urša
  Motnje presnove kalcija in kostne bolezni
  2005
 40. Benedik Miha
  Uremična osteopatija
  1994
 41. Legan Mateja
  Histološke značilnosti kosti pri nekaterih presnovnih kostnih boleznih
  [Mineralized bone histology of metabolic bone diseases]
  2004
 42. Legan M; Benedik M; Kovač D; Coer A
  Renal bone disease in Slovenian patients with end-stage renal failure
  2004
 43. Žagar I; Hočevar M; Vidergar-Kralj B; Schwarzbartl-Pevec A; Podkrajšek M; Bergant D; Pompe F; Bešić N
  Primerjava postopkov preoperativne lokalizacije obščitnic pri pacientih s primarnim hipertireoidizmom
  2004
 44. Podkrajšek M; Hočevar M; Žagar I; Kadivec M; Mušič-Marolt M; Jereb S
  Vloga predoperativnih preiskav pri bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom
  [The role of imaging modalities in patients with primary hyperparathyroidism before surgery]
  2004
 45. Gantar-Rott Uršula
  Primarni hiperparatiroidizem
  2004
 46. Žagar I; Vidergar-Kralj B; Schwarzbartl-Pevec A; Hočevar M
  Value of preoperative localisation studies in primary hyperparathyroidism
  2004
 47. Benedik Miha
  Kostne okvare pri ledvičnih bolnikih
  2004
 48. Hojs Radovan; Ekart Robert; Dvoršak Benjamin
  Srčnožilne bolezni in kronična ledvična odpoved
  [Cardiovascular disease and chronic renal failure]
  2004
 49. Benedik Miha
  Novosti pri uporabi fosfatnih vezalcev
  2003
 50. Avberšek-Lužnik Ivica; Malešič Ivan; Rus Igor; Marc Janja
  Increased levels of osteoprotegerin in hemodialysis patients
  2002
 51. Benedik Miha
  Kostna bolezen pri transplantiranem bolniku
  2003
 52. Premru V; Malovrh M
  Alphacalcidiol is as effective as calcitriol in controlling 2nd hyperparathyroidism in hemodialysis patients
  2002
 53. Abdu Tarig AM; Elhadd Tarik; Pfeifer Marija; Clayton Richard N
  Endothelial dysfunction in endocrine disease
  2001
 54. Varl Bojan; Kocijančič Andreja; Rosina Mira; Karo Franc
  Obravnava sedmih primerov primarnega hiperparatiroidizma in ene hiperparatiroidne krize
  [Clinical study of seven primary hyperparathyroidism cases and one of hyperparathyroid crisi]
  1974
 55. Zavratnik Andrej; Šubic Jurij
  Huda osteomalacija pri bolnici s celiakijo (prikaz primera)
  2002
 56. Mijatovič Spomenka
  Nega bolnika s primarnim hiperparatiroidizmom
  2000
 57. Gantar-Rott Urška
  Primarni hiperparatiroidizem
  2000
 58. Jerman Jože
  Zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma z operacijo
  [Operative treatment of secundary hyperparathyroidism]
  2001
 59. Eržen Janez
  Kirurško zdravljenje primarnega hiperparatiroidizma
  [Surgical treatment of primary hyperparathyroidism]
  2001
 60. Gantar-Rott Uršula
  Diagnostika bolezni obščitnic
  [Diagnosis of parathyroid disorders]
  2001
 61. Pečovnik-Balon Breda
  Kostne spremembe pri bolnikih z ledvično odpovedjo
  2001
 62. Benedik Miha
  Motnje v ravnotežju kalcija
  2001
 63. Čokolič Miro
  Bolezni žlez z notranjim izločanjem in presnove
  2000
 64. Pečovnik-Balon B; Stropnik T
  Učinek zdravljenja s hemodializo in kalcitriolom na kostne spremembe pri bolnici s kroničnim pielonefritisom
  2000
 65. Knap Bojan
  Srce in uremija
  [Heart and uremia]
  2000
 66. Pavlovčič V; Kaplan-Pavlovčič S; Suhadolnik-Ličina A
  Operative treatment of destructive spondyloarthropathy of the lumbar spine in a patient on chronic dialysis
  2000
 67. Kovač Damjan
  Osteoporoza po presaditvi ledvice
  2000
 68. Pečovnik-Balon B; Zavratnik A
  Zmanjšana kostna gostota izmerjena s kvantitativno digitalno radiografijo (QDR) pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo ob začetku hemodializnega zdravljenja
  2000
 69. Pečovnik-Balon Breda
  Utjecaj vitamina 1,25(OH)2D3 na sekundarni hiperparatireoidizam u dijaliziranih bolesnika
  1994
 70. Eržen Janez
  Razmerje serumskega kalcija in parathormona s težo nenormalnega obščitničnega tkiva pri primarnem hiperparatiroidizmu
  1997
 71. Pečovnik-Balon B; Krpan D
  Patients with analgetic nephropathy on chronic hemodialysis have a high incidence of severe secondary hyperparathyroidism
  1999
 72. Pečovnik-Balon Breda; Kavalar Rajko
  Brown tumor in association with secondary hyperparathyroidism: a case report and review of the literature
  1998
 73. Pečovnik-Balon B; Krpan D
  Patients with analgetic nephropathy on chronic hemodialysis have a high incidence of severe secondary hyperparathyroidism
  1998
 74. Grubič Zoran
  Motnje v presnovi kalcija in fosfatov
  1999
 75. Pečovnik-Balon Breda
  Korelacija histomorfometrije kosti s koncentracijom intaktnog parathormona u serumu (iPTH) te s denzitometrijom kosti u hemodijaliziranih bolesnika
  1999
 76. Ponikvar Mario
  Metabolne bolezni hrbtenice
  1997
 77. Grubič Zoran
  Motnje v presnovi kalcija in fosfatov
  1998
 78. Gantar-Rott U
  Primarni hiperparatiroidizem
  1998
 79. Koselj Mira; Jevtič Vladimir
  Sekundarni hiperparatiroidizem
  1998
 80. Gantar-Rott Urša; Jevtič Vladimir
  Bolezni obščitnic
  1998
 81. Jerman Jože
  Kirurško zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma
  1998
 82. Eržen Janez
  Zdravljenje primarnega hiperparatiroidizma z operacijo
  1998
 83. Koselj Mira; Benedik Miha
  Sekundarni hiperparatiroidizem - diagnostika in zdravljenje
  1998
 84. Benedik Miha; Koselj Mira
  Etiopatogeneza sekundarnega hiperparatireoidizma
  1998
 85. Eržen Janez; Kocijančič Andreja; Jerman Jože; Gantar-Rott Urška; Rott Tomaž
  Razmerje med težo nenormalnega obščitničnega tkiva, intaktnim parathormonom in serumskim kalcijem pri primarnem hiperparatiroidizmu
  [The relationship between weight of abnormal parathyroid tissue, intact parathormone and serum calcium level in primary hyperparathyroidism]
  1998
 86. Pečovnik-Balon Breda; Kolenc Marija; Krajnc Ivan
  The effect of calcitriol on secondary hyperparathyroidism in patients on hemodialysis
  1992
 87. Pečovnik-Balon Breda
  Small doses of peroral calcitriol in therapy of secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients
  [Liječenje sekundarnog hiperparatiroidizma hemodiajliziranih bolesnika malim dozama kalcitriola]
  1996
 88. Pečovnik-Balon Breda; Kramberger Slavko
  Tumoral calcinosis in patients on hemodialysis: case report and review of the literature
  1997
 89. Kaplan-Pavlovčič S; Ličina A; Kveder R; Perković T; Eržen J
  Calciphylaxis in secondary hyperparathyroidism
  [Kalcifilaksija u sekundarnom hiperparatireoidizmu]
  1996
 90. Benedik M; Varl J
  Paratireoidektomija - kirurška ali medikamentozna?
  1996
 91. Lukman K; Bačetić Z
  Sekundarni (renalni) hiperparatiroidizem
  [Secondary (renal) hyperparathyroidism]
  1996
 92. Pečovnik-Balon B
  The effect of peroral calcitriol in small doses on mild secondary hyperparathyroidism in patients on hemodialysis
  1995
 93. Pečovnik-Balon B
  Kostne spremembe pri bolnikih z ledvično odpovedjo
  [Osseous changes in patients with renal failure]
  1995
 94. Rott T; Gantar-Rott U; Eržen J
  Patologija obščitnic pri 73 bolnikih s primarnim hiperparatiroidizmom (PHPT)
  [Pathology of parathyroid glands in 73 patients with primary hiperparathyroidism (PHPT)]
  1995
 95. Eržen J; Gantar-Rott U; Jerman J; Orel J; Rott T
  Operacijsko zdravljenje primarnega hiperparatiroidizma
  [Operative treatment of primary hyperparathyroidism]
  1995
 96. Gantar-Rott U; Perovič A; Budihna N; Brenčič E; Eržen J; Rott T
  Primarni hiperparatiroidizem (PHPT) - predoperativna lokalizacija povečanih obščitnic in primerjava s patološkimi spremembami
  [Primary hyperparathyroidism (PHPT) - preoperative localisation of the enlarged parathyroid glands and comparison with pathologic changes]
  1995
 97. Višnar-Perovič A
  Ultrazvok v diagnostiki primarnega hiperparatiroidizma
  [Ultrasound in diagnostics of primary hyperparathyroidism]
  1995
 98. Rott T; Gantar-Rott U; Eržen J; Orel J
  Pathologic changes in primary hyperparathyroidism (PH) - differentiation between parathyroid hyperplasia and adenoma
  1992
 99. Gantar-Rott U; Červek J
  Hiperkalcemija
  1993
 100. Pečovnik-Balon B; Kolenc M
  Vpliv kalcitriola na plazemske koncentracije kalcija, fosfata, alkalne fosfataze in parathormona pri bolnikih na hemodializi
  [The effect of calcitriol on plasmic concentrations of calcium, phosphate, alcaline phosphatase and parathormone in patients on hemodialysis]
  1993

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics