biomedicina slovenica


"HYPNOTICS" : 49

 1. Riemann Dieter; Baglioni Chiara; Bassetti Claudio; Byorvatin Bjørn; Dolenc-Grošelj Leja; Ellis Jason G.; Espie Colin; Garcia-Borreguero Diego; Gjerstad Michaela D.
  European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia
  2017
 2. Rituper Denis; Rifel Janez; Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor
  Uporaba uspaval in poznavanje nefarmakoloških ukrepov pri bolnikih s kronično nespečnostjo v ambulanti družinske medicine
  2016
 3. Leban Vid; Brvar Miran
  Zastrupitve z zdravili
  [Drug poisoning]
  2015
 4. Peklar Jure; O'Halloran Aisling M.; Maidment Ian D.; Henman Martin Charles; Kenny Rose Anne; Kos Mitja
  Sedative load and frailty among community-dwelling population aged >-65 years
  2015
 5. Petek-Šter Marija; Cedilnik-Gorup Eva
  Psychotropic medication use among elderly nursing home residents in Slovenia: cross-sectional study
  2011
 6. Kremesec Milena; Štupnik Špela; Salihović Mensur; Marić Stela; Novak-Janković Vesna; Paver-Eržen Vesna
  Comparison of needed end-tidal concentration of sevoflurane in children with balanced intravenous intraoperative analgesia versus epid ral caudal intraoperative analgesia: prospective randomized trial
  2011
 7. Šabić Samir; Tušek-Bunc Ksenija
  Nespečnost - vsakdanji problem v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Insomnia - a common problem in daily practice of family doctor]
  2010
 8. Chandrasena R; Dvorakova D; Lee SI; Loza N; Mosolov SN; Osvath P; Pregelj P; Walton RJ; Karagianis J; Treuer T
  Intramuscular olanzapine vs. intramuscular short-acting antipsychotics: safety, tolerability and the switch to oral antipsychotic medication in patients with schizophrenia or acute mania
  2009
 9. Brvar Miran; Možina Martin
  Zastrupitve z zdravili v Sloveniji
  [Drug poisoning in Slovenia]
  2008
 10. Kocmur M; Vodopivec Z
  Reappearance of catatonia. A case report
  2006
 11. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2007
 12. Fuerst Jurij; Peklar Jure; Samaluk Vita
  Poraba anksiolitikov ter hipnotikov in sedativov v Sloveniji
  [Use of anxiolytics, hypnotics and sedatives in Slovenia]
  2006
 13. Primožič Janez
  Lajšanje akutne bolečine in sedacija otroka
  2005
 14. Groleger Urban
  Medikamentozno zdravljenje nevropsihiatričnih posledic po NMP
  [Drug treatments of neurobehavioral sequels following TBI]
  2005
 15. Požar Neva; Oroszy Dominika
  Premedikacija, anestezija in nadzor bolnika za endoskopske posege
  2004
 16. Kocmur Marga
  Kdaj zares potrebujemo anksiolitike, antidepresive in hipnotike
  2003
 17. Fuerst Jurij; Peklar Jure
  Poraba psihotropnih zdravil v Sloveniji
  2003
 18. Dolenc-Grošelj Leja
  Nespečnost
  2003
 19. Fuerst Jurij; Kocmur Margareta
  Use of psychiatric drugs in Slovenia in comparison to Scandinavian countries
  2003
 20. Rebolj Klemen
  Psihiatrični vademekum
  2002
 21. Lokar Darja
  Nespečnost pri starejši populaciji in predpisovanje uspaval v ambulanti splošnega zdravnika
  [Insomnia of older population and description of sleeping draughts in the ambulance of general practice]
  2001
 22. Zorec-Karlovšek Majda
  Alkohol in droge
  2002
 23. Lukanc B; Seliškar A; Pečar J; Butinar J
  Primerjava halotanske in kombinirane intravenske anestezije z midazolamom in butorfanolom pri psih
  [Halothane anaesthesia in comparison with combined intravenous anaesthesia by midazolam and butorphanol in dogs]
  2002
 24. Zorko Nuša
  Sedativi in hipnotiki
  2002
 25. Lovrečič Mercedes; Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Maremmani Icro
  The differences between heroin addicts with and without comorbidity
  2001
 26. Kruljc P
  Nevroleptanalgezija pri konjih
  2001
 27. Car Josip; Kersnik Janko; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  A case vignette study of management of depression by Slovenian family practitioners
  2001
 28. Voga Gorazd
  Sedacija na intenzivnem oddelku
  2001
 29. Fuerst Jurij
  Poraba zdravil v Sloveniji
  [Drug consumption in Slovenia]
  2001
 30. Primožič Janez; Petrovič Minja
  Etična razmišljanja ob brezupno bolnem otroku
  [Ethical considerations in the child with hopeless disease]
  2000
 31. Kobentar Radojka
  Zdravstvena nega bolnika s stranskimi učinki zdravil
  1999
 32. Novak-Grubič Virginija; Groleger Urban
  Psihofarmakološki priročnik v slikah
  1999
 33. Hribar-Habinc Miša
  Uporaba sedativa ob analgetiku pri neintubiranem bolniku
  [Conscious sedation]
  1998
 34. Primožič Janez
  Lajšanje akutne bolečine in sedacija otroka
  [Relief of acute pain and sedation in children]
  1998
 35. Kuhar Irma
  Nespečnost in njeno zdravljenje
  1998
 36. Dolenc Leja
  Nespečnost
  1997
 37. Krčevski-Škvarč Nevenka
  Analgezija in sedacija v urgentni medicini
  1997
 38. Novak-Grubič Virginija
  Psihofarmakoterapija
  1997
 39. Seliškar Alenka
  Osnovna načela premedikacije, sedacije in analgezije
  1997
 40. Bovill James G
  Sedacija v enoti za intenzivno zdravljenje
  1997
 41. Primožič J
  Lajšanje bolečine in sedacija pri kritično bolnemu otroku
  [Analgesia and sedation in critically ill children]
  1996
 42. Vlahović D; Kosmač N
  Analgezija in sedacija med transportom
  [Analgesia and sedation during transportation]
  1996
 43. Zabavnik Z
  Sedacija na terenu
  [Sedation in prehospital setting]
  1996
 44. Beljanski-Rogan S
  Vpliv porodne analgezije in estezije ter učinkovin, ki jih dajemo bolni porodnici, na rojenca
  1996
 45. Butinar J
  Anestezija v veterinarski stomatologiji
  1996
 46. Novak-Grubič Virginija; Kores-Plesničar Blanka; Darovec Jože
  Novosti v psihofarmakologiji. II. del: novi anksiolitiki in hipnotiki
  [Novel drugs in psychiatry. Part II: novel anxiolytics and hypnotics]
  1994
 47. Frankič D; Hribovšek T; Milovanovič M; Oražem A; Pečar-Čad S
  Ambulantno predpisovanje zdravil v Sloveniji in zdravstvenih regijah v letu 1991: 2. del
  [Out-patient prescribing of drugs in Slovenia and in health regions in 1991]
  1992
 48. Anonymous ;
  Kako deluje? Zdravila
  1988
 49. Žvan V
  Osnove psihofarmakoterapije
  [Fundamentals of psychopharmacology]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics