biomedicina slovenica


"HYPOCALCEMIA" : 47

 1. Bešić Nikola; Žagar Špela; Pilko Gašper; Perić Barbara; Hočevar Marko
  Infusion of magnesium sulphate before total thyroidectomy and postoperative hypocalcemia
  2007
 2. Pfeifer Marija
  MTE: Calcium and vitamin D
  2014
 3. Jakopin Eva; Penko Meta; Bevc Sebastjan
  Elektrolitske motnje in EKG
  2011
 4. Večerić-Haler Željka; Kandus Aljoša; Bren Andrej
  Zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma z analogi vitamina D pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo: pomen selektivnosti aktivatorjev receptorjev za vitamin D
  [Vitamin D treatment of secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: the significance of vitamin D receptor activator selectivity]
  2012
 5. Gubenšek Jakob; Kovač Janko; Benedik Miha; Marn-Pernat Andreja; Knap Bojan; Ponikvar Rafael; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Long-term citrate anticoagulation in chronic hemodialysis patients
  2011
 6. Brvar Miran; Jamšek Marija; Možina Martin
  Prva in nujna medicinska pomoč pri politjih s fluorovodikovo kislino
  [First aid and emergency treatment after hydrofluoric acid splash]
  2010
 7. Gubenšek Jakob; Buturović-Ponikvar Jadranka; Škofic Nataša; Ponikvar Rafael
  Regional citrate anticoagulation for intermittent. Predilution online hemofiltration
  2009
 8. Bešić Nikola; Žagar Špela; Pilko Gašper; Perić Barbara; Hočevar Marko
  Influence of magnesium sulphate infusion before total thyroidectomy on transient hypocalcemia ‐ a randomised study
  [Vpliv infuzije magnezijevega sulfata pred totalno tiroidektomijo na prehodno hipokalcemijo ‐ randomizirana raziskava]
  2008
 9. Gubenšek J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R
  Regional citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: a prospective clinical study
  2007
 10. Žagar Špela
  Vpliv infuzije magnezijevega sulfata na pojav prehodne hipokalcemije po totalni tireidektomiji
  2006
 11. Gubenšek Jakob
  Področna antikoagulacija s citratom pri hemodializnih postopkih
  2006
 12. Bajuk-Studen Katica; Kocjan Tomaž
  Huda rezistentna hipokalemija - diagnostični izziv
  2006
 13. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: safety and efficacy
  2005
 14. Pečovnik-Balon Breda
  Kostne spremembe pri kronični ledvični bolezni
  [Osseus changes in chronic renal disease]
  2005
 15. Kocijančič Andreja; Gantar-Rott Urša
  Motnje presnove kalcija in kostne bolezni
  2005
 16. Malovrh Marko
  Kronična ledvična odpoved
  2004
 17. Malovrh Marko
  Vodenje bolnika s kronično ledvično odpovedjo
  2003
 18. Mole Helena
  Novorojenček matere s sladkorno boleznijo
  2002
 19. Urlep D; Žužej-Urlep D
  Celiakija in presnovne bolesni kosti
  2002
 20. Školiber Andreja
  Prednosti in slabosti nadomestnega zdravljenja pri bolnikih z diabetično nefropatijo
  2001
 21. Varl Janez
  Hipokalcemija
  2002
 22. Bručan Andrej; Prijon Ticijana
  Pomen 24-urne bolnišnice pri zdravljenju bolnikov z motnjami elektrolitskega ravnotežja
  2002
 23. Salobir Boštjan; Kocjan Tomaž
  Motnje v delovanju ostalih žlez z notranjim izločanjem - psihični aspekti
  2001
 24. Malovrh Marko
  Kronična ledvična insuficienca
  2001
 25. Gregorič Alojz; Bračič Katarina; Marčun-Varda Nataša
  Familial hypomagnesemia - hypercalciuria and pseudotumor cerebri
  2001
 26. Benedik Miha
  Motnje v ravnotežju kalcija
  2001
 27. Tekauc-Golob Andreja; Treiber Milena; Krampač Lidija
  Prevelik novorojenček
  1999
 28. Grubič Zoran
  Motnje v presnovi kalcija in fosfatov
  1998
 29. Benedik Miha
  Motnje v presnovi kalcija in fosfata
  1998
 30. Benedik Miha; Koselj Mira
  Etiopatogeneza sekundarnega hiperparatireoidizma
  1998
 31. Požar-Lukanovič N; Bučar-Poljanec A
  Blood replacement and component therapy in patients with liver injury
  1993
 32. Černe Manica
  Določanje količine kalcija v očesni tekočini poginulih krav molznic
  [Estimation of postmortem calcium concentration in aqueous humor in dairy cows]
  1997
 33. Benedik M; Varl J
  Paratireoidektomija - kirurška ali medikamentozna?
  1996
 34. Požar-Lukanovič N
  Kalcij, magnezij, fosfor
  1995
 35. Shah BR; Santucci K; Finberg L
  Pomanjkanje magnezija kot vzrok hipokalcemije pri skupini CHARGE okvar
  [Magnesium deficiency as a cause of hypocalcemia in the CHARGE association]
  1995
 36. Kališnik M; Zorc-Pleskovič R; Pajer Z; Pavlin K
  The effect of chronic hypercalcemia or hypocalcemia on the follicular and parafollicular cells in rat thyroid gland
  1990
 37. Logonder-Mlinšek M; Pajer Z
  The long-term effect of a calcium diet on the bone tissue, C-cells and parathyroid glands of the rat
  1993
 38. Pajer Z; Kališnik M
  Radiation sensitivity of thyroid glands in hypocalcemic and hypercalcemic rats
  1992
 39. Benedik M
  Motnje v presnovi kalcija, fosfata in magnezija
  1993
 40. Seidl K; Koršić M
  Kalcij
  1991
 41. Kališnik M; Vraspir-Porenta O; Kham-Lindtner T; Logonder-Mlinšek M; Pajer Z; Štiblar-Martinčič D; Zorc-Pleskovič R; Ilić M; Luzar A; Golouh R; Pantić V; Stanovnik L
  Endokrinij in malignomi
  1987
 42. Kališnik M; Kham-Lindtner T; Zorc-Pleskovič R
  The effect of different blood calcium levels on the follicular and parafollicular cells in the rat thyroid glands
  1988
 43. Medvešček M
  Akutna presnovna iztirjenost
  1988
 44. Kališnik M; Vraspir-Porenta O; Kham-Lindtner T; Logonder-Mlinšek M; Pajer Z; Štiblar-Martinčič D; Zorc-Pleskovič R; Trobina M
  The interdependance of the follicular, parafollicular, and mast cells in the mammalian thyroid gland: a review and a synthesis
  1988
 45. Gjuriš V
  Kalcitonin. Pregled fizioloških i farmakoloških djelovanja
  [Calcitonin. A survey of its physiological and pharmacological effects]
  1987
 46. Gantar-Rott U
  Testi za opredelitev motene presnove kalcija
  [Tests in disorders of calcium metabolism]
  1987
 47. Gantar-Rott U
  Bolezni obščitnic
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics