biomedicina slovenica


"HYPOPHARYNX" : 41

 1. Zidar Nina; Gale Nina; Cardesa Antonio; Ortega Lluís
  Larynx and hypopharynx
  2016
 2. Gale Nina; Poljak Mario; Zidar Nina
  Update from the 4th edition of the World Health Organization classification of head and neck tumours
  2017
 3. Hribernik Marija; Volavšek Metka
  Larynx and hypopharynx
  2016
 4. Bisdas S; Mack MG; Glavina G; Šurlan-Popović K; Vogl TJ; Rumboldt DE
  Outcome prediction after surgery and chemoradiation of squamous cell carcinoma in the oral cavity, oropharynx and hypopharynx: perfusion CT parameters versus tumor volume
  2008
 5. Gale Nina; Cardesa Antonio; Zidar Nina
  Larynx und hypopharynx
  2009
 6. Gale Nina; Zidar Nina
  Tumors of the Larynx and hypopharynx
  2007
 7. Volavšek M; Glavač D; Gale N
  FHIT, Rassf1A and VHL in squamous cell carcinoma of larynx and hypopharynx
  2006
 8. Volavšek M; Podpečnik D; Glavač D; Gale N
  Rassf1A, VHL and FHIT gene in squamous cell carcinoma of larynx and hypopharynx
  2005
 9. Gale Nina
  Benign neoplasms of the larynx, hypopharynx, and trachea
  2006
 10. Gale N; Cardesa A; Zidar N
  Larynx and hypopharynx
  2006
 11. Barnes L; Tse LLY; Brandwein-Gensler M; Urken M; Slootweg P; Gale N; Cardesa A; Zidar N; Boffetta P
  Tumours of the hypopharynx, larynx and trachea: introduction
  2005
 12. Kojc Nika; Zidar Nina; Vodopivec Boris; Gale Nina
  Expression of CD34, alpha-smooth muscle actin, and transforming growth factor beta1 in squamous intraepithelial lesions and squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  2005
 13. Luzar Boštjan; Poljak Mario; Fischinger Janez; Klopčič Ulrika; Gale Nina
  Telomerase catalytic subunit gene expression does not influence survival of patients with squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx: a case-control study
  2005
 14. Volavšek Metka; Glavač Damjan; Gale Nina
  Chromosome 3p alterations in squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  [Spremembe kromosoma 3p pri ploščatoceličnem karcinomu grla in spodnjega žrela]
  2005
 15. Strojan P; Oblak I; Svetič B; Šmid L; Kos J
  Cysteine proteinase inhibitor cystatin C in squamous cell carcinoma of the head and neck: relation to prognosis
  2004
 16. Kravos Alenka
  Vloga alergije pri nastanku Reinkejeva edema glasilk
  2004
 17. Ećimović Patricija
  Drugi primarni raki pri bolnikih s kadilskimi raki v Sloveniji v obdobju 1961-2000 ter njihov vpliv na preživetje
  2004
 18. Kopač Štefan; Jereb Berta
  Medulloblastoma in children 0-3 years old: forty years' experience in Slovenia
  2004
 19. Šurlan Katarina; Koren Aleš; Kocijančič Igor
  Slikovna diagnostika grla in hipofarinksa
  [Imaging of larynx and hipopharynx]
  2004
 20. Šereg-Bahar Maja; Hočevar-Boltežar Irena; Jarc Ana; Miklavčič Tatjana; Soklič Tanja; Aničin Aleksandar; Fajdiga Igor; Trček Ciril; Šmid Lojze; Župevc Avgust; Žargi Miha
  Dejavniki, ki vplivajo na učenje ezofagealnega govora
  [Factors influencing the learning of esophageal speech]
  2004
 21. Žargi Miha; Fajdiga Igor; Župevc Avgust; Šmid Lojze
  Dileme pri zdravljenju napredovalega raka spodnjega dela žrela
  [Advanced cancer of hypopharynx: treatment dilemmas]
  2004
 22. Volavšek M; Glavač D; Gale N
  FHIT gene alterations in squamous cell carcinoma of larynx and hypopharynx
  2003
 23. Luzar Boštjan; Poljak Mario; Gale Nina
  Telomerase catalytic subunit in the carcinogenesis of squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  2003
 24. Volavšek Metka; Bračko Matej; Gale Nina
  Distribution and prognostic significance of cell cycle proteins in squamous carcinoma of the larynx, hypopharynx and adjacent epithelial hyperplastic lesions
  2003
 25. Volavšek M; Podpečnik D; Glavač D; Gale N
  New p53 mutations in squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  2003
 26. Volavšek Metka
  Spremembe genov in proteinov celičnega ciklusa pri ploščatoceličnem karcinomu grla in spodnjega žrela
  2003
 27. Župevc A; Žargi M; Arnež Z; Eržen J; Fajdiga I
  Le transplant libre jejunal revascularise pour la reconstruction du pharynx et de l'oesophage cervical
  1999
 28. Volavšek Metka; Glavač Damjan; Gale Nina
  Cell cycle regulating genes and their protein expression in squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  [Spremembe genov in proteinov celičnega ciklusa pri ploščatoceličnem karcinomu grla in spodnjega žrela]
  2002
 29. Hribernik Marija; Sok Miha
  Kirurška anatomija vratu
  [Surgical anatomy of the neck]
  2001
 30. Babnik Janez
  Temeljni in dodatni postopki oživljanja neposredno po rojstvu
  [Guidelines for resuscitation of the newly born infant]
  2001
 31. Župevc Avgust; Žargi Miha; Arnež Zoran; Eržen Janez; Fajdiga Igor; Sok Miha
  Prosti jejunalni reženj za rekonstrukcijo žrela
  [Free jejunal flap in pharyngeal reconstruction]
  2000
 32. Eckel Hans Edmund
  Current concepts in the surgical treatment of larynx and hypopharynx carcinoma
  2000
 33. Zidar Nina; Gale Nina; Kambič Vinko
  Stromalne spremembe pri epitelijski hiperplaziji in ploščatoceličnem karcinomu grla in spodnjega dela žrela
  2000
 34. Volavšek Metka; Gale Nina
  p53, p21, Rb and cyclin D1 expression in squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
  2000
 35. Župevc Avgust; Žargi Miha; Arnež Zoran; Eržen Janez; Fajdiga Igor; Sok Miha
  Prosti jejunalni reženj za rekonstrukcijo žrela
  [Free jejunal flap in pharyngeal reconstruction]
  2000
 36. Klepetko W; Taghavi S; Birsan T; Kupilik N; Artemiou O
  Free jejunal autografts for reconstucion of the hypopharynx, larynx and cervical esophagus
  1998
 37. Arnež Zoran M
  Onkološka rekonstrukcijska kirurgija na glavi in vratu s prostim prenosom tkiva
  1999
 38. Eloe Janos; Balatoni Zsusza; Tar Tibor
  Early piriform sinus cancer - results of treatment with partial vertical pharyngectomy
  [Operacija zgodnjega raka piriformnega sinusa z vertikalno delno odstranitvijo žrela]
  1997
 39. Čizmarevič Bogdan; Munda Anton; Didanovič Vojko; Grošeta Tomislav; Becner Drago; Cundrič France; Berčič Janko
  Področni zasevki pri tumorjih ustne votline, spodnjega dela žrela in grla
  [Cervical lymp node metastasis from squamous cell carcinoma of the upper respiratory and digestive tracts]
  1996
 40. Pompe-Kirn V
  Incidenca raka ustne votline, orofarinksa in hipofarinksa ter grla v Sloveniji močno narašča
  [The incidence of oral, oropharyngeal, hypopharyngeal and laryngeal cancer in Slovenia is rapidly increasing]
  1992
 41. Vračko-Tuševljak Marjeta; Kambič Vinko
  Pomen psiholoških dejavnikov za zgodnjo spoznavo raka v grlu in grlnem delu žrela
  [The role of psychologic factors in early detection of cancer of the larynx and hypopharynx]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics