biomedicina slovenica


"HYPOPROTEINEMIA" : 6

 1. Bevc Sebastjan
  Nefrotski sindrom
  [The nephrotic syndrome]
  2011
 2. Mahkovic-Hergouth Ksenija
  Vpliv hipoalbuminemije na pojav pooperativnih komplikacij pri bolnikih, operiranih zaradi tumorja v trebuhu
  2006
 3. Sedmak Marjeta
  Atipična celiakija
  2002
 4. Rakarić-Poznanović M; Šnur I
  Acute phase proteins in trauma patients
  1996
 5. Bratanič Nevenka; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Brecelj-Kobe Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Somatske značilnosti otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo - 10 letno obdobje
  [Somatic characteristics of children and adolescents with anorexia nervosa - 10-years follow-up]
  2000
 6. Smrkolj Vladimir
  Patofiziologija celjenja anastomoz na abdominalnih organih
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics