biomedicina slovenica


"Handwashing" : 108

 1. Klasinc Marija; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Zdrav in odgovoren zdravstveni delavec v skrbi za zdravje drugih
  [Health and responsible health worker looking after health of the others]
  2009
 2. Kotnik-Kevorkijan Božena; Simonovič Zoran
  Epidemiologija okužb, povezanih z zdravstvom v Sloveniji: kaj vemo
  [Epidemiology of healthcare associated infections in Slovenia: what we know]
  2009
 3. Kotnik-Kevorkijan Božena; Unuk Sibila
  Prevention of HCAI (health care associated infections), infection transmission in collectives, the most common causes, hygiene and legal measures/regulations against the spread of infection
  2009
 4. Rebernik-Milić Manica; Stiplošek Silva
  Kirurško umivanje in - ali razkuževanje rok
  2010
 5. Strojan Nataša; Djekić Bernarda; Zore Anamarija
  Pomen umivanja in razkuževanja rok pred diagnostično-terapevtskimi posegi
  [Significance of handwashing and desinfection before diagnostic and therapevtic interventions]
  2009
 6. Tomič Viktorija
  Izvedljivost in dolgotrajna uspešnost programa za nadzor širjenja proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) v visokoendemskem okolju
  2008
 7. Zore Anamarija; Strojan Nataša; Djekić Bernarda
  Primerjava učinka umivanja in razkuževanja rok
  [Comparison of hand washing and desinfection]
  2008
 8. Tomič Viktorija; Uršič Viktor; Seme Katja
  Has the time come to recommend the use of alcohol-based hand rub to hospitalized patients?
  2008
 9. Vujasinović M; Kočar M; Kramer K; Bunc M; Brvar M
  Poisoning with 1-propanol and 2-propanol
  2007
 10. Vrankar Katja
  Spremljani kazalniki kakovosti na oddelku za intenzivno terapijo in nego
  [Monitored quality indicators at an intensive care and therapy unit]
  2007
 11. Svetina Petra; Markun Petra; Ziherl Gregor
  Razkuževanje rok
  2006
 12. Beović Bojana; Bufon Tatjana; Čižman Milan; Kolman Jana; Škerl Marjetica
  Isolation of patients with MRSA infection
  2005
 13. Munih Jolanda; Jarc Vesna
  Kontaktna izolacija pri MRSA
  2006
 14. Rezar Leopold; Musič Darija; Munih Jolanda
  Preprečevanje širjenja MRSA v bolnišnici
  2006
 15. Pohar Majda
  Umivanje in razkuževanje rok, uporaba rokavic, čiščenje in razkuževanje instrumentov
  2000
 16. Ratajc Darja
  Higiena rok
  2005
 17. Milharčič Mirjam
  Ovrednotenje metod za bakteriološko kontrolo snažnosti rok
  1984
 18. Poljanšek Zdenka
  Preprečevanje bolnišničnih okužb v enoti intenzivne terapije pri kritično bolnem novorojenčku
  2004
 19. Pirnat Katarina
  Kirurško umivanje in dezinfekcija rok
  2003
 20. Oštir Barbara; Šušteršič Olga
  Pomen higiene rok pri zdravstveni negi bolnika na kronični hemodializi
  [The significance of hand hygiene in nursing of a patient on chronic dialysis]
  2005
 21. Potočnik Vivijana; Pirnat Nina; Štucin Helena
  Izobraževanje za odgovorne osebe za notranji nadzor
  2004
 22. Dragaš Ana Zlata; Sušec-Michieli Majda; Kornhauser Pavle; Škerl Marjeta
  Klinische Untersuchungen eines Haendewaschmittels und eines Haendedesinfektionsmittels aus natuerlichen Stoffen in einer paediatrischen Intensivtherapieeinheit
  1985
 23. Dragaš Ana Zlata
  Uporaba razkužil in praktični napotki
  2001
 24. Dragaš Ana Zlata
  Uporaba razkužil in praktični napotki
  2002
 25. Lužnik-Bufon Tatjana
  Novejši pogledi na izolacijo bolnikov z nalezljivimi boleznimi
  1999
 26. Vukovič Peter
  Simptomatika nalezljivih bolezni v ustni votlini in obravnava nalezljivega bolnika v stomatološki ordinaciji
  1999
 27. Dragaš Ana Zlata
  Pomen umivanja rok za preprečevanje infekcij od Semmelweissa do danes
  1999
 28. Dragaš Ana Zlata
  Packi zbolevajo pogosteje
  2004
 29. Dragaš Ana Zlata; Škerl Marjeta
  Higiena in obvladovanje okužb: izbrana poglavja
  2004
 30. Golob Katja; Kobe Jasna Modrica
  Uporaba zaščitnih rokavic pri laboratorijskem delu
  [Laboratory use of protective gloves]
  2004
 31. Grilc Tjaša; Muzlovič Igor; Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Higiena rok zdravstvenega osebja v intenzivni enoti
  [Hand hygiene of healthcare workers in an intensive care unit]
  2004
 32. Žmauc Tanja
  Kirurško umivanje in razkuževanje rok
  2003
 33. Lužnik-Bufon Tatjana; Škerl Marjeta
  Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000-2003
  2003
 34. Brce Marjeta
  Problemi zdravstvene nege bolnikov z MRSA na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo
  2003
 35. Arzenšek-Pinter Rosvita; Hostnik Silva; Veljanovski-Geremia Vesna; Vombergar Blanka
  HACCP: za učne mesarske delavnice (študija primera) v sodelovanju s podjetjema Johnson Diversy Maribor in Kimi d.o.o. Trzin
  2003
 36. Tomič Viktorija; Svetina-Šorli Petra; Trinkaus Darinka; Šorli Jurij; Widmer Andreas F; Trampuž Andrej
  Comprehensive strategy to prevent nosocomial spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a highly endemic setting
  2004
 37. Pleskonjič Nada
  Umivanje in razkuževanje rok
  2003
 38. Zupanič-Slavec Zvonka
  Ko se začno tudi zdravniki umivati
  2003
 39. Štefančič Metka
  Zdravila in medicinski pripomočki pri okužbah
  2003
 40. Dolinšek Mojca
  Osnovni higienski postopki pri preprečevanju okužb
  2003
 41. Gorišek Jelka; Flis Vojko; Parač Zlatko
  Kirurgija in okužbe
  2003
 42. Jurkošek Vesna
  Pomen in uporaba razkužil pri obvladovanju bolnišničnih okužb
  2003
 43. Musič Darija
  Splošni previdnostni ukrepi za preprečevanje širjenja bolnišničnih okužb
  2003
 44. Muzlovič Igor; Grilc Tjaša; Miklavčič Vesna; Slemenjak Janja; Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Upoštevanje higiene rok na oddelku intenzivnega zdravljenja
  2003
 45. Trampuž Andrej
  Kako izkoreniniti MRSA v Sloveniji - iluzija ali realnost?
  2003
 46. Zupančič Martina
  Vloga higienika pri bolnišničnih okužbah
  2002
 47. Stare Mateja; Kersnič Petra
  Pogostost poškodb z ostrim predmetom v operacijskem bloku Kliničnega centra Ljubljana
  [Frequency of injuries with sharp objects in the operating theatre of the Clinical center in Ljubljana]
  2003
 48. Petrovec-Koščak Alenka; Ratajc Darja
  Vloga medicinske sestre in zdravstvenega tehnika pri preprečevanju bolnišničnih okužb
  2002
 49. Trampuž Andrej; Muzlovič Igor; Tomič Viktorija; Rezar Leopold
  Kako izkoreniti MRSA v Sloveniji - iluzija ali realnost? Strategija preprečevanja pojava in širjenja odpornih mikroorganizmov v bolnišnicah
  2003
 50. Lužnik-Bufon T; Grosek Š; Škerl M
  Bolnišnične okužbe pri otrocih
  [Hospital-acquired infections in children]
  2002
 51. Grilc Tjaša; Miklavčič Vesna; Slemenjak Janja; Muzlovič Igor; Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Analiza upoštevanja higiene rok na intenzivnem oddelku
  [Analysis of compliance of hand hygiene in an intensive care unit]
  2002
 52. Rezar Leopold; Trampuž Andrej
  Proti meticilinu odporen Staphylococcus aureus kot nevarna bolnišnična klica
  [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus as a dangerous nosocomial pathogen]
  2002
 53. Žura Matjaž
  Zaščitna sredstva in pripomočki pri delu reševalca
  2000
 54. Kotnik Vladimir
  Od miazme do bolezni norih krav
  2002
 55. Lotrič-Furlan Stanka; Škerl Marjeta; Lužnik-Bufon Tatjana
  Prenos in preprečevanje okužb v domovih za ostarele
  [Infection prevention and control in residential homes]
  2002
 56. Miklavčič Vesna; Slemenjak Janja; Muzlovič Igor; Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Uspešna zajezitev epidemije MRSA na intenzivnem oddelku
  [Effective control of MRSA epidemic at the intensive care unit]
  2002
 57. Lužnik-Bufon Tatjana
  Bolnišnična higiena in nadzor okužb v enotah za intenzivno terapijo: delovni zvezek
  1999
 58. Kraker-Starman Ana
  Higienski minimum: izbrana poglavja za delavce, ki so zaposleni pri živilih
  1999
 59. Trampuž Andrej
  Kakšno nevarnost predstavljajo odporne bakterije pri ambulantnih bolnikih?
  [What threat do resistant bacteria present to outpatients?]
  2001
 60. Trampuž Andrej; Miklavčič Vesna; Musič Darija; Šuligoj Zorica
  Na meticilin odporni Staphylococcus aureus (MRSA): kako preprečiti njegovo širjenje v bolnišnicah in ambulantah
  [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) - the prevention of its spreading in hospitals and clinics]
  2001
 61. Škerl Marjeta
  Obvladovanje bolnišničnih okužb v enotah za intenzivno zdravljenje
  2000
 62. Kornhauser Pavle
  Ne odkrivajmo Amerike, kjer je že odkrita
  2001
 63. Jurkošek Vesna
  Preprečevanje bolnišničnih okužb
  2000
 64. Gubina Marija
  Ohranimo čiste roke - ali kako negovati roke pri delu v stomatološki praksi
  2000
 65. Eržen Ivan
  Izbrana poglavja iz higiene in epidemiologije za zaposlene v živilski stroki
  2000
 66. Skubic Milena; Vengušt M
  Praktična uporaba razkužil v veterinarski ambulanti
  [Practical use of disinfectants in veterinary ambulance]
  1999
 67. Skubic Milena
  Priprava programov razkuževanja za preprečevanje infekcij v zdravstveni dejavnosti
  [Preparation of programs of the desinfection for prevention of infection in the health service]
  1999
 68. Jurkošek Vesna; Skubic Milena
  Razkuževanje v operacijskih prostorih
  2000
 69. Moder Biserka
  Postopki za zaščito osebja pri delu s kužnim bolnikom ali materialom
  1998
 70. Škerl Marjeta
  Bolnišnične okužbe v enotah za intenzivno zdravljenje
  1999
 71. Paardekooper JL
  Education of patients and visitors in hospital hygiene
  1998
 72. Worsley M
  The role of the infection control nurse
  1998
 73. Lesar Jana
  Kirurško umivanje in razkuževanje rok
  1998
 74. Dragaš Ana Zlata
  Razkužila in razkuževanje
  1998
 75. Lužnik-Bufon Tatjana; Poljšak-Prijatelj Mateja; Kuret Jošt; Prevec Metka
  Nozokomialni prenos rotavirusov
  1999
 76. Koller Walter
  Handwashing, handdisinfection and gloves in hospital - when and why
  [Umivanje in razkuževanje rok in rokavice v bolnišnici - kdaj in zakaj]
  1999
 77. Dragaš Ana Zlata; Marin Jožica; Škerl Marjeta; Kornhauser Pavle; Derganc Meta; Grosek Štefan; Primožič Janez
  Higiena rok v multidisciplinarni pediatrični enoti za intenzivno terapijo
  1999
 78. Lužnik-Bufon Tatjana
  Izolacija bolnikov z nalezljivimi boleznimi
  1999
 79. Parežnik Roman; Žohar-Čretnik Tjaša
  Problem bolnišničnih okužb v internistični intenzivni enoti za odrasle
  1999
 80. Dolinšek Mojca
  Osebna higiena in urejenost na delovnem mestu
  1998
 81. Dolinšek Mojca; Moder Biserka; Škerl Marjeta
  Postopek razkuževanja rok
  1998
 82. Škerl Marjeta
  Čiste roke - ključni dejavnik bolnišnične higiene
  1998
 83. Baraga Andrej
  Preprečevanje infekcij kirurške rane - higienski ukrepi v operacijskem bloku
  1998
 84. Ayliffe Graham A.J.; Hambraeus Ana; Mehtar Shaheen
  Izobraževalni program za nadzorovanje okužb: osnovni podatki za vzgojo
  1997
 85. Dragaš Ana Zlata
  Higiena rok pri preprečevanju črevesnih okužb
  1997
 86. Kavčič Martina
  Okužbe s praživalmi v bolnišnici
  [Protozoa and hospital infections]
  1997
 87. Dragaš AZ
  Hand-washing and -disinfection
  1996
 88. Baraga A
  Higienski ukrepi v operacijskem bloku
  1995
 89. Dragaš AZ
  Umivanje in razkuževanje rok
  1995
 90. Dragaš AZ
  Umivanje in razkuževanje rok
  1992
 91. Dragaš AZ
  Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah
  1993
 92. Dragaš AZ; Moder B; Rednak S; Marin J; Kornhauser P
  Kontaminirane ruke osoblja u jedinici za intenzivnu terapiju djece
  1989
 93. Dragaš AZ
  Preprečevanje infekcij v zobozdravstvu: za študente stomatologije
  1991
 94. Dragaš AZ; Marin J; Derganc M
  Ist die uebliche Haendehygiene in den paediatrischen Intensivstationen fuer die Inaktivierung von Mikroorganismen ausreichend?
  [Is the usual hand hygiene in the paediatric intensive care units for the inactivation of microorganisms sufficient?]
  1991
 95. Škerl M; Dragaš AZ; Novakovič Suzana
  Bacterial contamination of hands environment and air in high risk area
  1990
 96. Dragaš AZ; Rednak S
  The laboratory investigations of a disinfectant composed of natural substances
  1990
 97. Maraspin-Čarman V
  Vloga rok pri preprečevanju virusnih okužb
  1989
 98. Dragaš AZ
  Umivanje rok in uporaba mil v zdravstvu
  1989
 99. Irgolič Rafko
  Higienski ukrepi v zobotehničnih laboratorijih
  [Sanitary recommendations in dental laboratories]
  1990
 100. Dragaš Ana Zlata; Marin Jožica
  Preprečevanje prenosa infekcij z rokami
  1990

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics