biomedicina slovenica


"Health" : 16568

 1. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolesnik sa srčanom insuficijencijom
  2017
 2. LAHA
  2010
 3. Feyaerts D.; Kuret Tadeja; Cranenbroek B. van; Zeeuw-Hingrez S. van der; Van der Heijden O.W.H.; Van der Meer A.; Joosten I.; Van der Molen R.G.
  Endometrial natural killer (NK) cells reveal a tissue-specific receptor repertoire
  2018
 4. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Mali Polonca; Čučnik Saša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Naturally occurring antibodies against serum amyloid A reduce IL-6 release from peripheral blood mononuclear cells
  2018
 5. Markota Mladen; Lubec Roman; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Grobelnik Jurjevič Polona; Videnović Saša; Babić Admir
  Promocija zdravja na delovnem mestu - nov zakonski institut
  2018
 6. Ihan Alojz
  Role of miRNA and nutrition in the pathogenesis and susceptibility of diabetes mellitus
  2018
 7. Ihan Alojz
  Challenges posed by novel vaccines in a hyperlinked society both to doctors and the health of their patients
  2018
 8. Pal Emil; Korva Miša; Resman Rus Katarina; Kejžar Nataša; Bogovič Petra; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Relationship between circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptor in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome
  2018
 9. Rotar-Pavlič Danica
  The family physician and frail older patient
  2018
 10. Gašpirc Boris
  Frenectomy - different treatment techniques
  2015
 11. Gašpirc Boris
  Laser-assisted periodontal plastic surgery
  2014
 12. Jovanova K.; Gašpirc Boris
  Periodontal health in the population of rural Pomurje region
  2015
 13. Ghasemian Ehsan; Inic-Kanada Aleksandra; Collingro Astrid; Tagini Florian; Stein Elisabeth; Alchalabi Hadeel; Schuerer Nadine; Keše Darja; Babiker Balgesa Elkheir; Borel Nicole; Greub Gilbert; Barisani-Asenbauer Talin
  Detection of Chlamydiaceae and Chlamydia-like organisms on the ocular surface of children and adults from a trachoma-endemic region
  2018
 14. Fister Petja; Robek Domen; Paro Panjan Darja; Mazić Uroš; Lenasi Helena
  Decreased tissue oxygenation in newborns with congenital heart defects
  2018
 15. Škodlar Borut
  Meditation, yoga, and mental health
  2018
 16. Haddock Elaine; Feldmann Friederike; Hawman Dawid W.; Zivcec Marko; Hanley Patrick W.; Saturday Greg; Scott Dana P.; Thomas Tina; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  A cynomolgus macaque model for Crimean-Congo haemorrhagic fever
  2018
 17. Petek Tadej; Hertiš Tjaša; Marčun-Varda Nataša
  Health-related quality of life in paediatric arterial hypertension
  2018
 18. Kanič Vojko; Vollrath Maja; Tapajner Alojz; Sinkovič Andreja
  Sex-related 30-day and long-term mortality in acute myocardial infarction patients treated with percutaneous coronary intervention
  2017
 19. Jakopin Žiga
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine
  [The effect of smoking on drugs]
  2018
 20. Stanimirović Dalibor
  Modelling the health information system in Slovenia - operative, construction and implementation aspects
  2017
 21. Kopilović Boris; Jug Petra; Fafangel Mario; Tavčar Vujanić Milka; Prinčič Dragica
  Incidenčna stopnja lymske borelioze v zdravstvenih regijah Koper in Nova Gorica od leta 2007 do 2016
  [Incidence rate of lyme borelloze in the health region Koper and health region Nova Gorica, from year 2007 to 2016]
  2018
 22. Kime Nicky Helen; Waldron Sheridan; Webster Elizabeth; Lange Karin; Zinken Katarzyna; Danne Thomas; Aschmeier Bärbel; Sumnik Zdenek; Cinek Ondrej; Bratina Nataša
  Pediatric diabetes training for healthcare professionals in Europe
  2018
 23. Gabrovec Branko
  Prevalence of violence toward community nurses
  2017
 24. Gutenbrunner Christoph; Tederko Piotr; Grabljevec Klemen; Nugraha Boya
  Responding to the World Health Organization Gobal Disability Action Plan in Ukraine
  2018
 25. Škrgat Sabina; Korošec Peter; Kern Izidor; Šilar Mira; Šelb Julij; Fležar Matjaž; Marčun Robert
  Systemic and airway oxidative stress in competitive swimmers
  2018
 26. Vasiljević Blagojević Milica; Neuberg Marijana; Kregar-Velikonja Nevenka
  Stavovi studenata zdravstvenih studija o odlasku iz zemlje
  2018
 27. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost
  2018
 28. Mustafai Drita; Lešer Vladka
  Preprečevanje okužb v enoti intenzivne terapije
  2018
 29. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 30. Laznik Gorazd; Rodica Barbara
  Digitalizacija zdravstvene nege z avtomatsko določitvijo kategorizacije
  2018
 31. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 32. Kop Martina; Draginc Andreja
  Vloga medicinske sestre pri hranjenju pacienta po možganski kapi
  2018
 33. Koler Kristina; Rodica Barbara
  Z raziskovanjem opozarjati na kakovost življenja bolnikov s psoriazo
  2018
 34. Grivec Malči
  Trg zdravil in izdatki za zdravila
  2018
 35. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Jezikovne ovire v zdravstvu
  2018
 36. Leskovic Ljiljana
  Uspešnost uvajanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe starih oseb v domačem okolju
  2018
 37. Kregar-Velikonja Nevenka; Čampa Jožica
  Povezanost razvoja študijskih programov in razvoja stroke zdravstvene nege
  2018
 38. Kregar-Velikonja Nevenka; Draginc Andreja; Erjavec Karmen; Filej Bojana; Laznik Gorazd; Leskovic Ljiljana; Lešer Vladka; Murati Teuta; Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2018
 39. Leskovic Ljiljana; Volf Simona
  Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov
  2018
 40. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 41. Kavšek Marta; Bogataj David
  Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj
  2018
 42. Peterlin Ana; Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Screening for rare genetic variants associated with atherosclerosis
  2018
 43. Kukec Andreja; Jutraž Nika; Uršič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv kakovosti notranjega zraka na zdravje otrok
  [Effects of indoor air pollution on children's health]
  2018
 44. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina
  Management of patients with coronary heart disease in family medicine
  2018
 45. Zorec Robert; Vardjan Nina; Verkhratsky Alexei
  Locus coeruleus noradrenergic neurons and astroglia in health and disease
  2017
 46. Matarazzo Lorenza; Nider Silvia; Battelino Saba; Muzzi Enrico; Orzan Eva; Ventura Alessandro; Barbi Egidio
  Meningitis as a consequence of otitis media in a child referred from the newborn hearing screening programme
  2018
 47. Kukec Andreja; Dovjak Mateja; Tajnikar Sara; Krulec Aleš; Eržen Ivan; Zaletel-Kragelj Lijana
  Effect of atmospheric air pollution on children's health
  2018
 48. Dovjak Mateja; Možina Nika; Prislan Rok; Kukec Andreja; Tajnikar Sara; Kunič Roman
  Holistic mastering the problems related to inadequate room acoustics in daycare centers
  2018
 49. Klepac Petra; Korošec Sara; Locatelli Igor; Kukec Andreja
  Meta-analysis of effect of atmospheric pollution on birth outcomes
  2018
 50. Janc Matevž; Schara Rok; Tomažič Marjeta; Skalerič Uroš
  Periodontal status of type 1 diabetes mellitus and healthy pregnant women
  2015
 51. Janc Matevž; Schara Rok; Tomažič Marjeta; Skalerič Uroš
  Periodontal status and pregnancy or delivery complications of type 1 diabetes mellitus and healthy pregnant women
  2015
 52. Kebe Maruša; Sazonov Amalija; Zore Anamarija
  Preprečevanje tetanusa ob poškodbi s cepljenjem v Sloveniji
  2018
 53. Kacjan Žgajnar Katarina; Hajdu Robert; Oder Martina
  Analiza ergonomskih obremenitev pri delu v diagnostičnem laboratoriju
  2018
 54. Osvald Ines; Bizjak Martina
  Družina in družinska terapija pri mladostnici z anoreksijo
  2018
 55. Oprčkal Urška; Thaler Darja
  Meditacija s čuječnostjo in empatija v zdravstveni negi
  2018
 56. Jevšnik Mojca; Mlakar Tjaša; Mihelič Zajec Andreja
  Učinkovitost orodja za spodbujanje higiene rok v domu starejših občanov
  2018
 57. Ambrož Nana; Sotler Robert
  Vpliv zakonodaje na obravnavo pacienta v NMP
  2018
 58. Slabe Damjan; Dolenc Eva; Ferfila Nevenka
  Ravnanje voznikov motornih vozil s kompletom prve pomoči po preteku roka uporabe
  2018
 59. Lazarus Jeffrey V.; Stumo Samya R.; Harris Magdalena; Hendrickx Greet; Hetherington Kristina L.; Matičič Mojca; Jauffret-Roustide Marie; Tallada Joan; Simojoki Kaarlo; Reic Tatjana; Safreed-Harmon Kelly
  Hep-CORE
  2018
 60. Kovanda Anja; Leonardis Lea; Zidar Janez; Koritnik Blaž; Dolenc-Grošelj Leja; Ristić Kovačič Stanislava; Curk Tomaž; Rogelj Boris
  Differential expression of microRNAs and other small RNAs in muscle tissue of patients with ALS and healthy age-matched controls
  2018
 61. Draksler Katja; Dernovšček Hafner Nataša; Arnerić Niko; Dodič-Fikfak Metoda
  Restructuring of a textile manufacturing company and workers' health
  2018
 62. Hertiš Tjaša; Petek Tadej; Marčun-Varda Nataša
  The prevalence of elevated blood pressure in a sample of Slovene children and adolescents
  [Prevalenca visokega krvnega tlaka na vzorcu slovenskih otrok in mladostnikov]
  2018
 63. Petek Šter Marija; Cvejanov Kezunović Ljiljana; Cojić Milena; Petek Davorina; Švab Igor
  Specialty training in family medicine in Montenegro - an evaluation of the programme by the first generation of trainees
  [Specializacija iz družinske medicine v Črni gori - ocena prve generacije specializantov družinske medicine]
  2018
 64. Zadnik Vesna; Guillaume Elodie; Lokar Katarina; Žagar Tina; Primic-Žakelj Maja; Launoy Guy; Launay Ludivine
  Slovenian version of the European Deprivation Index at municipal level
  [Slovenska različica evropskega kazalnika primanjkljaja na ravni občin]
  2018
 65. Jelenc Marjetka; Gabrovec Branko
  Pomen pravilne polifarmakoterapije pri obvladovanju starostne krhkosti
  2018
 66. Gabrovec Branko; Jelenc Marjetka
  Menedžment krhkosti in projekt skupnega ukrepanja Advantage
  2018
 67. Šömen Joksić Agnes; Kukec Andreja; Golja Viviana; Lešnik Uroš; Gobec Matevž; Eržen Ivan; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena potencialne izpostavljenosti prebivalcev zaradi ognjemetov
  [Air pollution with ultrafine particles and potential exposure assessment due to fireworks]
  2018
 68. Galičič An; Šömen Joksić Agnes; Golja Viviana; Kirinčič Stanislava; Otorepec Peter; Eržen Ivan; Blaznik Urška
  Pristop k določitvi prizadetega območja in vzorčenja segmentov okolja za oceno dolgoročnega vpliva požara v podjetju Kemis d.o.o. na Vrhniki na zdravje ljudi
  [The approach to the sampling of environment for assessing the long - term impact on human health due to fire in the Kemis d.o.o. company in Vrhnika]
  2018
 69. Panagopoulou Paraskevi; Georgakis Marios K.; Baka Margarita; Moschovi Maria; Papadakis Vassilios; Polychronopoulou Sophia; Kourti Maria; Hatzipantelis Emmanuel; Stiakaki Eftichia; Dana Helen; Žagar Tina
  Persisting inequalities in survival patterns of childhood neuroblastoma in Southern and Eastern Europe and the effect of socio-economic development compared with those of the US
  2018
 70. Zdravstveni razvojni forum
  2018
 71. Slapar Majda
  Redke bolezni
  2018
 72. Scaratti Chiara; Leonardi Matilde; Silvaggi Fabiola; Ávila Carolina C.; Muñoz-Murillo Amalia; Stavroussi Panayiota; Roka Olga; Burger Helena; Fheodoroff Klemens; Tobiasz-Adamczyk Beata; Sabariego Carla; Esteban Eva; Gruber Sonja; Švestkova Olga; Halvorsen Rune; Kadyrbaeva Asel; Ferraina Sabrina
  Mapping European welfare models
  2018
 73. Vlachou Anastasia; Stavroussi Panayiota; Roka Olga; Vasilou Evdokia; Papadimitriou Dimitra; Scaratti Chiara; Kadyrbaeva Asel; Fheodoroff Klemens; Brecelj Valentina; Švestkova Olga; Tobiasz-Adamczyk Beata; Finnvold Jon Erik; Gruber Sonja; Leonardi Matilde
  Policy guidelines for effective inclusion and reintegration of people with chronic diseases in the workplace
  2018
 74. Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda; Klanjšek Petra
  Zmanjševanje prekomerne telesne mase pri otrocih
  [Reducing childhood overweight]
  2018
 75. Štiglic Gregor; Kocbek Primož; Cilar Leona; Fijačko Nino; Stožer Andraž; Zaletel Jelka; Sheikh Aziz; Povalej Bržan Petra
  Development of a screening tool using electronic health records for undiagnosed Type 2 diabetes mellitus and impaired fasting glucose detection in the Slovenian population
  2018
 76. Dovgan Patricija; Štemberger Kolnik Tamara; Ravnik David
  Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah
  [Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women]
  2018
 77. Ahačič Maruša; Kadivec Saša; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
  [Documenting lifestyle and disease self-management recommendations for chronic obstructive pulmonary disease patients]
  2018
 78. Vogrin Bernarda; Rupnik Marjan; Mičetić-Turk Dušanka
  Increased augmentation index and central systolic arterial pressure are associated with lower school and motor performance in young adolescents
  2017
 79. Zupanič Slavec Zvonka; Jaunig Senta; Simončič Vlastja; Krek Anja; Papež Dean; Dolenc Vinko V.; Geršak Borut; Lukanovič Adolf
  Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
  [The history of healthcare and medicine in the Slovene lands]
  2018
 80. Kraljić Suzana; Reberšek Gorišek Jelka; Rijavec Vesna; Gadžijev Eldar; Toplak Jurij
  Sodobni izzivi in dileme
  2018
 81. Drobnič Radobuljac Maja; Pintar Babič Matejka
  Samomorilno vedenje in samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena v otroštvu in mladostništvu
  2017
 82. Abstract book
  2017
 83. Resman Rus Katarina; Korva Miša; Bogovič Petra; Pal Emil; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Delayed interferon type 1-induced antiviral state is a potential factor for hemorrhagic fever with renal syndrome severity
  2018
 84. Kovačević Irena; Majerić-Kogler Višnja; Magdić Turković Tihana; Fumić Dunkić Lidija; Ivanec Željko; Petek Davorina
  Self-care of chronic musculoskeletal pain - experiences and attitudes of patients and health care providers
  2018
 85. Strah Darija M.; Ružić Gorenjec Nina
  Cell - free DNA testing
  2017
 86. Congress program & abstracts
  2017
 87. Haluzi Martin; Kretowski Adam; Strojek Krzysztof; Czupryniak Leszek; Janež Andrej; Kempler Peter; Andel Michal; Tankova Tsvetalina; Boyanov Mihail; Smircic Duvnjak Lea
  Perspectives of patients with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes on hypoglycemia
  2018
 88. Lionis Christos; Petelos Elena; Mechili Enkeleint Aggelos; Sifaki-Pistolla Dimitra; Chatzea Vasiliki-Eirini; Angelaki Agapi; Rurik Imre; Rotar-Pavlič Danica
  Assessing refugee healthcare needs in Europe and implementing educational interventions in primary care
  2018
 89. Uršič Katarina; Zupanc Tomaž; Videtič Paska Alja
  Analysis of promoter polymorphism in monoamine oxidase A (MAOA) gene in completed suicide on Slovenian population
  2018
 90. Šket Robert; Debevec Tadej; Kublik Susanne; Schloter Michael; Schoeller Anne; Murovec Boštjan; Vogel-Mikuš Katarina; Makuc Vladimir; Pečnik Klemen; Plavec Janez; Mekjavić Igor B.; Eiken Ola; Prevoršek Zala; Stres Blaž
  Intestinal metagenomes and metabolomes in healthy young males
  2018
 91. Pirc Eva; Pecchia Leandro; Reberšek Matej; Serša Gregor; Snoj Marko; Grošelj Aleš; Miklavčič Damijan
  Study design of a medical device pre-market assessment
  [Zasnova študije vrednotenja novih tehnologij v medicini]
  2018
 92. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 93. Plemenitaš Anja
  Prehrana in prehranska dopolnila v psihiatriji
  [Nutrition and dietary supplements in psychiatric diseases]
  2018
 94. Uter Wolfgang; Amario-Hita J. C.; Balato A.; Ballmer-Weber B.; Bauer A.; Belloni Fortina A.; Bircher Andreas J.; Chowdhury M. M. U.; Cooper S. M.; Vučinič Dugonik Aleksandra; Kmecl Tanja
  European surveillance system on contact allergies (ESSCA)
  2017
 95. Pavel Nastja; Stanek Zidarič Tita
  Izbrani aspekti kakovosti in varnosti v babištvu
  [Selected aspects of quality and safety in midwifery]
  2015
 96. Oder Martina; Arlič Mateja; Bohinc Klemen; Fink Rok
  Escherichia coli biofilm formation and dispersion under hydrodynamic conditions on metal surfaces
  2018
 97. Horvat Martina
  Krepitev vloge patronažnega varstva v javnem zdravju
  [Strengthening of the role of community nursing in public health]
  2017
 98. Sacchetto L.; Zanetti Roberto; Comber Harry; Bouchardy Christine; Brewster DH; Broganelli P.; Chirlaque M. D.; Coza Daniela; Galceran Josep; Zadnik Vesna
  Trends in incidence of thick, thin and in situ melanoma in Europe
  2018
 99. Foitzek Nicole; Ávila Carolina C.; Ivandic Ivana; Bitenc Črtomir; Cabello Ana Maria; Gruber Sonja; Leonardi Matilde; Muñoz-Murillo Amalia; Scaratti Chiara; Tobiasz-Adamczyk Beata; Vlachou Anastasia; Esteban Eva; Sabariego Carla; Coenen Michaela
  What persons with chronic health conditions need to maintain or return to work
  2018
 100. Sabariego Carla; Coenen Michaela; Ito Elizabeth; Fheodoroff Klemens; Scaratti Chiara; Leonardi Matilde; Vlachou Anastasia; Stavroussi Panayiota; Brecelj Valentina; Kovačič Dare; Esteban Eva
  Effectiveness of integration and re-integration into work strategies for persons with chronic conditions
  2018

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics