biomedicina slovenica


"Health" : 16625

 1. Šanc Andreja; Kaučič Boris Miha
  Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe starostnika z vidika izvajalcev zdravstvene nege
  2018
 2. Černoša Metka; Kaučič Boris Miha
  Stališča dijakov zdravstvene nege do staranja in starejših ljudi
  2018
 3. Bandelj Anita; Kaučič Boris Miha
  Posledice padcev starejših oseb v domačem okolju
  2018
 4. Pivač Sanela
  Dejavniki, povezani z uporabo tobaka pri zdravstvenih delavcih
  [Factors associated with tobacco use of health professionals]
  2018
 5. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Dojemanje dostojanstva pacientov z vidika zdravstvenih delavcev
  [Perceiving patients' dignity from the perspective of health professionals]
  2018
 6. Kaakinen Pirjo; Železnik Uroš; Kyngäs Helvi; Železnik Danica
  Self-evaluation of lifestyle and assessment of health condition by clinical measurements
  2018
 7. Sambolec Mario; Železnik Danica
  Sindrom izgaranja medicinskih sestara/tehničara u radu s infektivnim bolesnicima
  2018
 8. Ådnanes Marian; Melby L.; Cresswell-Smith J.; Westerlund H.; Rabbi L.; Dernovšek Mojca Zvezdana; Šprah Lilijana; Sfetcu Raluca; Straßmayr Christa; Donisi Valeria
  Mental health service users' experiences of psychiatric re-hospitalisation - an explorative focus group study in six European countries
  2018
 9. Verkhratsky Alexei; Zorec Robert
  Astroglial signalling in health and disease
  2018
 10. Ospelt Caroline; Russo G.; Bratus Anna; Kolling Christoph; Filer Andrew; Gay Renate E.; Michel Beat A.; Buckley Christopher D.; Gay Steffen; Frank Bertoncelj Mojca
  Comprehensive transcriptome analysis of synovial fibroblasts from healthy, RA and OA knees
  2016
 11. Šenk Barbara; Goričar Katja; Kravos Nika Aleksandra; Jensterle Sever Mojca; Janež Andrej; Dolžan Vita
  SLC6A4 5HTTLPR polymorphism affects insulin secretion in patients with polycystic ovary syndrome
  2018
 12. Napoli Nicola; Langdahl Bente; Ljunggren Östen; Lespessailles Eric; Kapetanos George; Kocjan Tomaž; Nikolic Tatjana; Eiken Pia; Petto Helmut; Moll Thomas; Lindh Erik; Marin Fernando
  Effects of teriparatide in patients with osteoporosis in clinical practice
  2016
 13. Ambrož Nana; Sotler Robert
  Vpliv zakonodaje na obravnavo pacienta v NMP
  2017
 14. Kren Aljaž; Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Obravnava nujnih stanj v zdravstvu - učenje s pomočjo simulacij
  2017
 15. Milano Giuseppe; Grasso Andrea; Calvo Angel; Brzoska Roman
  Management of failed shoulder surgery
  2018
 16. Stålberg Erik; Sanders Donald B.; Ali Sajjad; Cooray Gerald; Leonardis Lea; Löseth Sissel; Machado Flavia; Maldonado Antonio; Martinez-Aparicio Carmen; Sandberg Arne
  Reference values for jitter recorded by concentric needle electrodes in healthy controls
  2016
 17. Detiček Andreja; Janžič Andrej; Locatelli Igor; Kos Mitja
  Decision-making criteria for medicine reimbursement in Slovenia
  2018
 18. The journal of healthcare ethics & administration
  2015
 19. Goljar Nika; Bizovičar Nataša; Adlešič Barbara; Čanč Tanja
  Ali novi načini zdravljenja v akutnem obdobju možganske kapi prinašajo spremembe pri rehabilitaciji bolnikov?
  [Are new treatment methods in the acute phase of stroke bringing changes in the rehabilitation of those patients?]
  2018
 20. Esteban Eva; Coenen Michaela; Ito Elizabeth; Gruber Sonja; Scaratti Chiara; Leonardi Matilde; Roka Olga; Vasilou Evdokia; Muñoz-Murillo Amalia; Ávila Carolina C.; Kovačič Dare; Ivandic Ivana; Sabariego Carla
  Views and experiences of persons with chronic diseases about strategies that aim to integrate and re-integrate them into work
  2018
 21. Abstract supplement
  2012
 22. Brcic Luka; Vlačić Gregor; Quehenberger Franz; Kern Izidor
  Reproducibility of malignant pleural mesothelioma histopathologic subtyping
  2018
 23. Božič Aljaž; Karnjuš Igor
  Stališča reševalcev do uporabe mehanskih naprav za zunanjo masažo srca
  2018
 24. Kacjan Žgajnar Katarina; Starc Andrej; Amon Mojca; Beštek Mate; Kvas Andreja; Milavec Kapun Marija; Rajkovič Uroš; Šimenc Jana; Poljšak Borut; Pušenjak Nika
  Aktivna vloga pacienta v digitalni dobi
  [Patient engagement in the digital era]
  2018
 25. Hočevar Posavec Bojana; Skela-Savič Brigita
  Pomen med poklicnega sodelovanja za kakovost in varnost zdravstvene obravnave
  2018
 26. Zadnikar Monika
  Ocenjevalno orodje v luči celostne ocene uporabnika
  2018
 27. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita; Gradišek Primož; Zaletel-Kragelj Lijana
  Pomen izobraževanja otrok o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja za prosocialno in socialno vedenje otrok
  2018
 28. Rojko Franc; Skela-Savič Brigita
  Medpoklicno sodelovanje v zobozdravstvu - pripovedna integrativna analiza
  2018
 29. Skok Meta; Skela-Savič Brigita
  Pomen uporabe informacijskih tehnologij na rezultate obvladovanja kroničnih bolezni
  2018
 30. Slapšak Alenka; Skela-Savič Brigita
  Poznavanje pomena preventive raka dojk pri mladostnicah - pilotna raziskava
  2018
 31. Ačko Tina; Zidanšek Maša; Skela-Savič Brigita
  Uživanje pijač pri triletnih otrocih
  2018
 32. Mikuletič Samanta; Skela-Savič Brigita
  Informacijska varnostna kultura v zdravstvu
  2018
 33. Kalender Smajlović Sedina; Zaletel-Kragelj Lijana
  Povezava med znanjem in upoštevanjem ergonomskih načel pri poklicnem delu medicinskih sester
  2018
 34. Agović Amar; Kalender Smajlović Sedina
  Pomen izboljšav v kliničnem okolju
  2018
 35. Bahun Mateja; Kalender Smajlović Sedina
  Izobraževalni programi na področju z dokazi podprte zdravstvene nege v Sloveniji
  2018
 36. Zadnikar Monika
  Demenca in telesna aktivnost
  2018
 37. Skela-Savič Brigita
  Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni, starosti in odnos do dela s starostniki med zaposlenimi v domovih za starejše v Sloveniji
  2018
 38. Pesjak Katja; Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita; Kadivec Saša; Macur Mirna; Tomič Viktorija; Selič Polona; Logar Marjeta; Jeriček Klanšček Helena; Poplas-Susič Tonka; Zadnikar Monika; Grmek-Košnik Irena; Robida Andrej; Murphy Fiona; Kiger Alice M.; Palese Alvisa; Sermeus Walter; Bregar Branko; Ramšak-Pajk Jožica
  Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
  [Inter-professional integration at different levels of healthcare: trends, needs and challenges]
  2018
 39. Kalender Smajlović Sedina; Pivač Sanela; Smodiš Marta; Bahun Mateja; Pesjak Katja; Kocijančič Marjetka; Mlakar Saša
  Zbornik predavanj z recenzijo
  [Proceedings of lectures with peer review]
  2018
 40. Skela-Savič Brigita
  Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi
  2017
 41. Rožman Primož
  The potential of non-myeloablative heterochronous autologous hematopoietic stem cell transplantation for extending a healthy life span
  2018
 42. Mackenbach Johan P; Valverde José Rubio; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Brønnum-Hansen Henrik; Deboosere Patrick; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka
  Trends in health inequalities in 27 European countries
  2018
 43. Zupančič Katja; Tomšič Marija
  Elderly and their attitude towards telecare technology
  2018
 44. Tomšič Marija
  Technologies vs. older people's quality of life
  [Tehnologije vs. kvaliteta življenja starostnika]
  2018
 45. Šajn Lekše Saša; Lončar Bernarda; Milavec Kapun Marija
  Using moodle in the health education of patients with diabetes
  [Uporaba moodle platforme v zdravstveni vzgoji]
  2018
 46. Rojko Franc
  Approaches to modern implementation of dental restorations using digital technologies and the importance of the necessary competencies of manufacturers
  [Pristopi pri sodobni izvedbi zobnih restavracij z uporabo digitalnih tehnologij in pomen potrebnih kompetenc izvajalcev]
  2018
 47. Plesec Špela; Rajkovič Uroš
  A model for telemonitoring patients with diabetes in model practices
  [Model spremljanja zdravstvenega stanja sladkornih bolnikov v referenčnih ambulantah v Sloveniji]
  2018
 48. Plemelj Mohorič Alenka
  Reducing sedentary time
  [Zmanjševanje časa sedenja]
  2018
 49. Peterlin Judita; Jukić Tomislav; Starc Andrej
  Patient empowerment in the digital era through the eyes of healthcare students
  2018
 50. Ivanc Blaž
  The right to e-health?
  [Pravica do e-zdravja?]
  2018
 51. Gričar Nevenka; Bartolac Andreja; Sangster Jokić Claire
  The exposure of preschool children to technology and its relationship to children's play
  [Izpostavljenost predšolskih otrok sodobni tehnologiji in povezanost z otrokovo igro]
  2018
 52. Gogova Tina; Milavec Kapun Marija; Kvas Andreja; Parreira Pedro; Graveto João; Ferreira Paulo; Costa Paulo; Kokko Raija; Vesa Pirjo; Vandenhoudt Hilde
  Patient empowerment with mhealth apps
  [Mobilne aplikacije in skrb za zdravje]
  2018
 53. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Virtual reality in healthcare
  [Virtualna resničnost v zdravstvu]
  2018
 54. Dovjak Mateja; Shukuya Masanori; Krainer Aleš
  Active role of the users in designing hospital environment
  [Aktivna vloga uporabnika prostora pri načrtovanju bolnišničnega okolja]
  2018
 55. Dolenc Eva; Slabe Damjan; Kovačič Uroš
  Comparison of mobile first aid applications and user satisfaction assessment using netnography
  [Primerjava mobilnih aplikacij prve pomoči in ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov z uporabo netnografije]
  2018
 56. Štuhec Matej
  Psihiatrični neželeni učinki dermatološke terapije, uvedba psihofarmakov in dermatološki neželeni učinki psihofarmakov
  [Psychiatric adverse reactions of dermatologic pharmacotherapy, dermatological adverse reaction of psychopharmaceuticals and psychiatric treatment of dermatological patients]
  2013
 57. Georgakis Marios K.; Dessypris Nick; Baka Margarita; Moschovi Maria; Papadakis Vassilios; Polychronopoulou Sophia; Kourti Maria; Hatzipantelis Emmanuel; Stiakaki Eftichia; Dana Helen; Žagar Tina
  Neuroblastoma among children in Southern and Eastern European cancer registries
  2018
 58. Tušek-Bunc Ksenija
  Bolesnik sa srčanom insuficijencijom
  2017
 59. LAHA
  2010
 60. Feyaerts D.; Kuret Tadeja; Cranenbroek B. van; Zeeuw-Hingrez S. van der; Van der Heijden O.W.H.; Van der Meer A.; Joosten I.; Van der Molen R.G.
  Endometrial natural killer (NK) cells reveal a tissue-specific receptor repertoire
  2018
 61. Kuret Tadeja; Lakota Katja; Mali Polonca; Čučnik Saša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna
  Naturally occurring antibodies against serum amyloid A reduce IL-6 release from peripheral blood mononuclear cells
  2018
 62. Markota Mladen; Lubec Roman; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Grobelnik Jurjevič Polona; Videnović Saša; Babić Admir
  Promocija zdravja na delovnem mestu - nov zakonski institut
  2018
 63. Ihan Alojz
  Role of miRNA and nutrition in the pathogenesis and susceptibility of diabetes mellitus
  2018
 64. Ihan Alojz
  Challenges posed by novel vaccines in a hyperlinked society both to doctors and the health of their patients
  2018
 65. Pal Emil; Korva Miša; Resman Rus Katarina; Kejžar Nataša; Bogovič Petra; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Relationship between circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptor in patients with hemorrhagic fever with renal syndrome
  2018
 66. Rotar-Pavlič Danica
  The family physician and frail older patient
  2018
 67. Gašpirc Boris
  Frenectomy - different treatment techniques
  2015
 68. Gašpirc Boris
  Laser-assisted periodontal plastic surgery
  2014
 69. Jovanova K.; Gašpirc Boris
  Periodontal health in the population of rural Pomurje region
  2015
 70. Ghasemian Ehsan; Inic-Kanada Aleksandra; Collingro Astrid; Tagini Florian; Stein Elisabeth; Alchalabi Hadeel; Schuerer Nadine; Keše Darja; Babiker Balgesa Elkheir; Borel Nicole; Greub Gilbert; Barisani-Asenbauer Talin
  Detection of Chlamydiaceae and Chlamydia-like organisms on the ocular surface of children and adults from a trachoma-endemic region
  2018
 71. Fister Petja; Robek Domen; Paro Panjan Darja; Mazić Uroš; Lenasi Helena
  Decreased tissue oxygenation in newborns with congenital heart defects
  2018
 72. Škodlar Borut
  Meditation, yoga, and mental health
  2018
 73. Haddock Elaine; Feldmann Friederike; Hawman Dawid W.; Zivcec Marko; Hanley Patrick W.; Saturday Greg; Scott Dana P.; Thomas Tina; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  A cynomolgus macaque model for Crimean-Congo haemorrhagic fever
  2018
 74. Petek Tadej; Hertiš Tjaša; Marčun-Varda Nataša
  Health-related quality of life in paediatric arterial hypertension
  2018
 75. Kanič Vojko; Vollrath Maja; Tapajner Alojz; Sinkovič Andreja
  Sex-related 30-day and long-term mortality in acute myocardial infarction patients treated with percutaneous coronary intervention
  2017
 76. Jakopin Žiga
  Vpliv kajenja na zdravilne učinkovine
  [The effect of smoking on drugs]
  2018
 77. Stanimirović Dalibor
  Modelling the health information system in Slovenia - operative, construction and implementation aspects
  2017
 78. Kopilović Boris; Jug Petra; Fafangel Mario; Tavčar Vujanić Milka; Prinčič Dragica
  Incidenčna stopnja lymske borelioze v zdravstvenih regijah Koper in Nova Gorica od leta 2007 do 2016
  [Incidence rate of lyme borelloze in the health region Koper and health region Nova Gorica, from year 2007 to 2016]
  2018
 79. Kime Nicky Helen; Waldron Sheridan; Webster Elizabeth; Lange Karin; Zinken Katarzyna; Danne Thomas; Aschmeier Bärbel; Sumnik Zdenek; Cinek Ondrej; Bratina Nataša
  Pediatric diabetes training for healthcare professionals in Europe
  2018
 80. Gabrovec Branko
  Prevalence of violence toward community nurses
  2017
 81. Gutenbrunner Christoph; Tederko Piotr; Grabljevec Klemen; Nugraha Boya
  Responding to the World Health Organization Gobal Disability Action Plan in Ukraine
  2018
 82. Škrgat Sabina; Korošec Peter; Kern Izidor; Šilar Mira; Šelb Julij; Fležar Matjaž; Marčun Robert
  Systemic and airway oxidative stress in competitive swimmers
  2018
 83. Vasiljević Blagojević Milica; Neuberg Marijana; Kregar-Velikonja Nevenka
  Stavovi studenata zdravstvenih studija o odlasku iz zemlje
  2018
 84. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Kako ogroženi so naši zdravstveni podatki in kako izboljšati njihovo varnost
  2018
 85. Mustafai Drita; Lešer Vladka
  Preprečevanje okužb v enoti intenzivne terapije
  2018
 86. Leskovic Ljiljana; Bratuša Simona
  Prednosti timskega vodenja v zdravstveni negi
  2018
 87. Laznik Gorazd; Rodica Barbara
  Digitalizacija zdravstvene nege z avtomatsko določitvijo kategorizacije
  2018
 88. Kregar-Velikonja Nevenka; Vizlar Polona
  Zdravstveni delavci v sistemu zagotavljanja biobančništva popkovnične krvi
  2018
 89. Kop Martina; Draginc Andreja
  Vloga medicinske sestre pri hranjenju pacienta po možganski kapi
  2018
 90. Koler Kristina; Rodica Barbara
  Z raziskovanjem opozarjati na kakovost življenja bolnikov s psoriazo
  2018
 91. Grivec Malči
  Trg zdravil in izdatki za zdravila
  2018
 92. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Jezikovne ovire v zdravstvu
  2018
 93. Leskovic Ljiljana
  Uspešnost uvajanja in izvajanja dolgotrajne oskrbe starih oseb v domačem okolju
  2018
 94. Kregar-Velikonja Nevenka; Čampa Jožica
  Povezanost razvoja študijskih programov in razvoja stroke zdravstvene nege
  2018
 95. Kregar-Velikonja Nevenka; Draginc Andreja; Erjavec Karmen; Filej Bojana; Laznik Gorazd; Leskovic Ljiljana; Lešer Vladka; Murati Teuta; Rodica Barbara; Starc Jasmina
  Celostna obravnava pacienta
  [Holistic approach to the patient]
  2018
 96. Leskovic Ljiljana; Volf Simona
  Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov
  2018
 97. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 98. Kavšek Marta; Bogataj David
  Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj
  2018
 99. Peterlin Ana; Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Screening for rare genetic variants associated with atherosclerosis
  2018
 100. Kukec Andreja; Jutraž Nika; Uršič Simona; Otorepec Peter
  Vpliv kakovosti notranjega zraka na zdravje otrok
  [Effects of indoor air pollution on children's health]
  2018

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics