biomedicina slovenica


"Health" : 16331

 1. Paulin Alois; Thümmler Christoph
  Dynamic fine-grained access control in e-health using: the secure SQL server system as an enabler of the future internet
  2016
 2. Thümmler Christoph; Mival Oli; Benyon David; Buchanan William; Paulin Alois; Fricker Samuel A.; Fiedler Markus
  Norms and standards in modular medical architectures
  2013
 3. Rodrigues Joel José P. C.
  2013 IEEE 15th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom 2013), 09 Oct - 12 Oct 2013, Lisbon, Portugal
  2013
 4. Laznik Gorazd
  Kompetence posameznika v zdravstveni negi
  [Competences an individual in nursing care]
  2017
 5. Rožanec Alenka; Lahajnar Sebastian
  Uporaba mobilne tehnologije v zdravstvu
  [Secure use of mobile technology in health care]
  2017
 6. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 7. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 8. Blažič Mojca
  Individualizacija kariere v zdravstveni negi
  [Individualisation of career in nursing care]
  2017
 9. Zupančič Vesna
  Integrirana skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju
  2017
 10. Zurc Joca
  Skrb za zdravje, počitek in redna gibalna aktivnost - ključni dejavniki v razvoju mladih glasbenikov
  2017
 11. Jug Došler Anita
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikuluma v zdravstvenovzgojnem delu
  2017
 12. Starc Jasmina
  Mnenje medicinskih sester o upravljanju z raznolikostjo pacientov
  [Opinion of nurses on patient diversity management]
  2017
 13. Petelin Ana; Šarabon Nejc; Prosen Mirko; Žvanut Boštjan
  Zdravje delovno aktivne populacije
  [Health of the working-age population]
  2017
 14. Vidovič Maruška; Schmitt Lincoln Heinze; Albreht Tit
  Anthropology and public health
  2016
 15. Kukec Andreja; Xiong Kairong; Rumrich Isabell; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health impact assessment in industrial contaminated sites
  2017
 16. Rumrich Isabell; Kukec Andreja; Xiong Kairong; Pasetto Roberto; Hänninen Otto
  Health risk and health impact of European industrially contaminated sites
  2017
 17. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 18. Ilešič Andreja; Iljaž Rade; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Iskanje zdravstvenih informacij na internetu pri obiskovalcih ambilant družinske medicine
  2017
 19. Štern Biljana; Hojs-Fabjan Tanja; Rener-Sitar Ksenija; Zaletel-Kragelj Lijana
  Validation of the Slovenian version of multiple sclerosis quality of life (MSQOL-54) instrument
  [Potrditev slovenske verzije vprašalnika o kakovosti življenja pri multipli sklerozi (MSQOL-54)]
  2017
 20. Rotar-Pavlič Danica; Vičič Eva
  Komunikacija liječnika s migrantima i izbjeglicama
  [Communication of doctor with migrants and refugees]
  2013
 21. Kocjan Boštjan; Hošnjak Lea; Račnik Joško; Zadravec Marko; Bakovnik Nejc; Cigler Blaž; Ummelen Monique; Hopman Anton N. H.; Gale Nina; Švara Tanja; Gombač Mitja; Poljak Mario
  Molecular characterization, prevalence and clinical relevance of Phodopus sungorus papillomavirus type 1 (PsuPV1) naturally infecting Siberian hamsters (Phodopus sungorus)
  2017
 22. Markota Mladen; Cmrečnjak Pelicon Tanja; Videnović S.; Babić Admir; Grobelnik Jurjovič P.; Lubec Roman
  Psihosocialni faktori rizika na radnom mestu i njihovo smanljivanje putem promocije zdravlja - iskustva Inspektorata RS za delo
  [Psychosocial risk factors in the workplace and their elimination by means of health promotion in the workplace - labour Inspectorate of the Republic of Slovenia experience]
  2017
 23. Rožman Primož; Bart Thomas
  Method of providing cellular based immune enhancement for restoring immunity and preventing age related diseases
  2015
 24. Zafošnik Uroš; Benkovič Robertina
  Learning with simulation in health
  2017
 25. Poplas-Susič Tonka; Benkovič Robertina; Dolšak Rudi
  Improving quality and safety of patients management in the Community Health Centre (CHC) Ljubljana
  2017
 26. Poplas-Susič Tonka; Aarendonk Diederik
  ACOPC - Community Health Centres-its definition and their feasibility in praxis
  2017
 27. The citizen voice in primary care a social commitment to 'health for all'!
  2017
 28. Al Rabbat Maha; Kastelic Andrej
  Feasibility study, operationplan for opioid substitution treatment in Egypt & synthesis report
  2013
 29. Kastelic Andrej
  Možnosti uporabe naloksona v Republiki Sloveniji
  2016
 30. Delić Mirjana; Kastelic Andrej
  Zdravljenje mladih uživalcev drog v CZOPD UPK Ljubljana
  2016
 31. Kastelic Andrej
  Priročnik za samopomoč pri prenehanju jemanja marihuane
  2016
 32. Sirnik Kristijan; Kastelic Andrej
  Programi zdravljenja odvisnosti od kanabinouidov pri nas in v svetu
  2016
 33. Kastelic Andrej
  Uporaba in zloraba psihofarmakov v programih z agonisti podprtega zdravljenja odvisnosti od opioidov
  2017
 34. Stöver Heino; Kastelic Andrej
  Drug treatment and harm reduction in prisons
  2014
 35. Enggist Stefan; Møller Lars; Galea Gauden; Udesen Caroline
  Prisons in health
  2014
 36. Vidovič Maruška
  Nutrition and health in the population of mountain villages under the Rakitovec
  2017
 37. Anthropology in the service of global health
  2017
 38. Vidovič Maruška
  Dietary habits as an indicator of isolation
  2016
 39. Abagiu Adrian; Cavar Zrinka; Dannon Pinhas; George Philip; Habrat Boguslaw; Mahomedy Zubeida; Popov Petr; Sarasvita Riza; Utami Diah Setia; Kastelic Andrej; Baldacchino Alex
  Outcomes from the International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment (INSIGHT) project
  2014
 40. Vidovič Maruška
  Anthropology and public health
  2016
 41. Vidovič Maruška
  Perface
  2016
 42. Hudler Petra; Komel Radovan
  Clinical implications of molecular heterogeneity of gastric cancer
  2017
 43. Tajnikar Sara; Jevšnik Mojca; Kukec Andreja; Ovca Andrej; Krulec Aleš
  Implementation of innovative model of public and environmental health profession promotion on the local and global level
  2017
 44. Kocić Branislava
  Book of abstracts
  [Zbornik rezimea]
  2017
 45. Jereb Gregor; Poljšak Borut; Eržen Ivan
  Contribution of drinking water softeners to daily phosphate intake in Slovenia
  2017
 46. Jeretina Brigita; Krt Katja; Starc Andrej
  Absenteeism due to mental problems among employees in nursing
  2017
 47. Drnovšek Rok; Milavec Kapun Marija
  Critical review of viewership and contents of official healthcare organization websites
  2017
 48. Bavcon Kralj Mojca; Podražka Marcin; Krawczyk Barbara; Pandel Mikuš Ruža; Jarni Kristjan; Trebše Polonca
  ʺRaw foodʺ diet
  2017
 49. Fink Rok; Okanovič Denis; Dražić Goran; Abram Anže; Oder Martina; Jevšnik Mojca; Bohinc Klemen
  Bacterial adhesion capacity on food service contact surfaces
  2017
 50. Leskošek Vesna; Lučovnik Miha; Pavše Lucija; Premru-Sršen Tanja; Krajnc Megie; Verdenik Ivan; Globevnik Velikonja Vislava
  The role of health services in encouraging disclosure of violence against women
  [Vloga zdravstvenih ustanov pri spodbujanju razkritja nasilja nad ženskami]
  2017
 51. Kneppers Anita E. M.; Langen Ramon C. J.; Gosker Harry Reinier; Verdijk Lex B.; Čebron Lipovec Nanča; Leermakers Pieter A.; Kelders Marco C. J. M.; Theije Chiel C. de; Omersa Daniel; Lainščak Mitja; Schols Annemie M. W. J.
  Increased myogenic and protein turnover signaling in skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients with sarcopenia
  2017
 52. Klemenc-Ketiš Zalika; Švab Igor; Poplas-Susič Tonka
  Implementing quality indicators for diabetes and hypertension in family medicine in Slovenia
  [Uvajanje kazalnikov kakovosti za sladkorno bolezen in arterijsko hipertenzijo v družinski medicini v Sloveniji]
  2017
 53. Klemenc-Ketiš Zalika; Tveter Deilkås Ellen; Hofoss Dag; Tschudi Bondevik Gunnar
  Patient safety culture in Slovenian out-of-hours primary care clinics
  [Kultura varnosti v slovenskih dežurnih ambulantah na primarni ravni]
  2017
 54. Poredoš Peter; Novak-Jankovič Vesna
  Comparison of haemodynamic parameters between the high and low spinal block in young healthy patients
  2017
 55. Sedlar Nataša; Dovč Alenka; Backović Juričan Andrea; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Association between perceived stress, self-rated health, work productivity and stress management interventions - a study of employees in the Slovenian processing industry
  2017
 56. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 57. Kostnapfel Rihtar Tatja
  Poraba ambulantno predpisanih psihofarmakov v RS
  2017
 58. Kasparian Nadine A.; Bränström Richard; Chang Yu-Mei; Affleck Paul; Aspinwall Lisa G.; Tibben Aad; Azizi Esther; Bergman Wilma; Hočevar Marko; Perić Barbara
  Skin examination behavior
  2012
 59. Petrovec-Koščak Alenka
  Uspešnost izvajanja dekolonizacije pri bolnikih z MRSA, odvzem nadzornih brisov
  [Efficiency of decolonization in patients with MRSA, active screening]
  2017
 60. Obreza Klavdija; Verdenik Ivan; Mivšek Ana Polona
  Analiza vodenja poterminske nosečnosti v Sloveniji v letu 2012
  [Analysis of post-term pregnancy management in Slovenia in 2012]
  2017
 61. Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration
  2013
 62. Streit Sven; Verschoor Marjolein; Rodondi Nicolas; Bonfim Daiana; Burman Robert A.; Collins Claire; Gerasimovska-Kitanovska Biljana; Gintere Sandra; Gómez Bravo Raquel; Petek Šter Marija
  Variation in GP decisions on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals across 29 countries
  2017
 63. Cedilnik-Gorup Eva; Petek Šter Marija
  Number of medications or number of diseases
  2017
 64. Omejec Janja; Stepišnik Ana; Selič Polona; Petek Šter Marija
  Razlogi za študij medicine in dentalne medicine pri študentih prvega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani
  [Reasons for the study of medicine and dental medicine in the first year students of the Faculty of medicine in Ljubljana]
  2017
 65. Domić Anto; Tahirović Husref; Čižek-Sajko Mojca; Ðulabić Borislav
  Marijuana smoking among school-aged adolescents in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
  2017
 66. Yusuf E.; Ong D. S. Y.; Martin-Quiros A.; Skevaki C.; Cortez J.; Dedić K.; Maraolo A. E.; Dušek D.; Maver Vodičar Polona
  A large survey among European trainees in clinical microbiology and infectious disease on training systems and training adequacy
  2017
 67. Abstract book
  2017
 68. Poster presentations
  2017
 69. De Smedt Delphine; Clays Els; Prugger Christoff; De Sutter Johan De; Fras Zlatko; De Backer Guy; Lovic Dragan; Baert Anneleen; Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk
  Physical activity status in patients with coronary heart disease
  2016
 70. Kotseva Kornelia; Wood David; De Bacquer Dirk; De Backer Guy; Rydén Lars; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko
  EUROASPIRE IV
  2016
 71. Journal of physical activity and health
  2004
 72. Drobnič Radobuljac Maja; Hudoklin Mateja; Potočnik Dajčman Nataša; Gregorič Kumperščak Hojka
  Architecture and functioning of child and adolescent mental health services
  2017
 73. Tomšič Marija; Rugelj Darja; Sevšek France
  Travelling habits and perceived limitations of older city bus users
  2017
 74. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 75. Peklar Jure; Kos Mitja; O'Dwyer Máire; McCarron Mary; McCallion Philip; Kenny Rose Anne; Henman Martin C.
  Medication and supplement use in older people with and without intellectual disability
  2017
 76. Backović Juričan Andrea; Rostohar Katja; Rožič Mirjam
  Povezava med gibanjem, počutjem in bolečino v križu v okviru raziskave na projektu Zdravi na kvadrat 2
  [Relationship between physical activity, wellbeing and low back pain within the survey of the project Healthy on the Square 2]
  2017
 77. 12th International Congress on Noise as a Public Health Problem, 18-22 June 2017, Zurich
  2017
 78. Ranfl Martin; Zadnik Vesna
  Epidemiologija rakov glave in vratu v Sloveniji 1983-2012
  [Epidemiology of head and neck cancer in Slovenia 1983-2012]
  2017
 79. Adam Roman; Díez-González Laura; Ocaña Alberto; Šeruga Boštjan; Amir Eitan; Templeton Arnoud J.
  Prognostic role of telomere length in malignancies
  2017
 80. Velenik Vaneja; Šečerov Ermenc Ajra; But-Hadžić Jasna; Zadnik Vesna
  Health-related quality of life assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire in the general Slovenian population
  2017
 81. Zadravec Matjaž; Olenšek Andrej; Matjačić Zlatko
  The comparison of stepping responses following perturbations applied to pelvis during overground and treadmill walking
  2017
 82. Burns Anthony S.; Lanig Indira S.; Grabljevec Klemen; New Peter; Bensmail Djamel; Ertzgaard Per; Nene Anand
  Optimizing the management of disabling spasticity following spinal cord damage
  2016
 83. Šikić Pogačar Maja; Mičetić-Turk Dušanka
  Vitamin D in human health
  [Pomen vitamina D za zdravje ljudi]
  2017
 84. Košnik Mitja; Triller Nadja; Šelb Julij Gyula
  Mnenje pulmologov o pomenu vdihovalnikov pri bolnikih z astmo ali KOPB
  [Opinion of pneumologists on the importance of inhalers in patients with asthma or COPD]
  2017
 85. Klemenc-Ketiš Zalika
  Slovenia - WONCA Europe executive member
  2017
 86. Švab Vesna
  Community mental health in Slovenia - present data and recommendations
  2016
 87. Mackenbach Johan P; Looman Caspar W. N.; Artnik Barbara; Bopp Matthias; Deboosere Patrick; Dibben Chris; Kalediene Ramune; Kovács Katalin; Leinsalu Mall; Martikainen Pekka; Regidor Enrique; Rychtarikova Jitka; Gelder Rianne
  'Fundamental causes' of inequalities in mortality
  2017
 88. Bousquet Jean; Bewick Mike; Cano A.; Eklund Patrik; Fico G.; Goswami Nandu; Guldemond N. A.; Henderson D.; Hinkema M. J.; Zidarn Mihaela
  Building bridges for innovation in ageing
  2017
 89. Bousquet Jean; Farrell J.; Crooks G.; Hellings Peter W.; Bel Elisabeth; Bewick Mike; Chavannes Niels H.; Correia de Sousa J.; Cruz Alvaro A.; Zidarn Mihaela
  Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5)
  2016
 90. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 91. Bousquet Jean; Barbara Cristina; Bateman Eric; Bel Elisabeth; Bewick Mike; Chavannes Niels H.; Cruz Alvaro A.; Haahtela Tari; Hellings Peter W.; Khaltaev Nikolai; Zidarn Mihaela
  AIRWAYS-ICPs (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) from concept to implementation
  2016
 92. Bousquet Jean; Schünemann Holger J.; Hellings Peter W.; Arnavielhe Sylvie; Bachert Claus; Bedbrook Anna; Bergmann Karl-Christian; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brozek Jan; Calderon Moises; Zidarn Mihaela
  MACVIA clinical decision algorithm in adolescents and adults with allergic rhinitis
  2016
 93. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 94. Popa Elena; Toni Janez
  Public health campaign workshop
  2017
 95. Korošec Peter; Turner Paul J.; Šilar Mira; Kopač Peter; Košnik Mitja; Gibbs Bernhard F.; Shamji Mohamed H.; Custovic Adnan; Rijavec Matija
  Basophils, high-affinity IgE receptors, and CCL2 in human anaphylaxis
  2017
 96. Dežman Katarina; Korošec Peter; Rupnik Helena; Rijavec Matija
  SPINK5 is associated with early-onset and CHI3L1 with late-onset atopic dermatitis
  2017
 97. Poljak Mario
  Vaccination against HPV
  [Cijepljenje protiv HPV]
  2017
 98. Bučar Pajek Maja; Čuk Ivan; Mlinšek Gregor; Osredkar Joško; Pajek Jernej
  Physical function and 25-hydroxyvitamin D in dialysis patients - lessons learned from the Slovenian DIAGIB study
  2017
 99. Cotič Jasna; Ferran Monika; Karišik Jasmina; Jerin Aleš; Pussinen Pirkko J.; Nemec Ana; Pavlica Zlatko; Buturović-Ponikvar Jadranka; Petelin Milan
  Oral health and systemic inflammatory, cardiac and nitroxid biomarkers in hemodialysis patients
  2017
 100. Piepoli Massimo Francesco; Hoes Arno W.; Agewall Stefan; Albus Christian; Brotons Carlos; Sundvall Jouko; Jug Borut
  2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics