biomedicina slovenica


"Hemangioma" : 97

 1. Miličić Branislava; Velnar Tomaž; Pregelj Rado; Limbäck-Stokin Clara
  Multiple epithelioid hemangiomas with orbital involvement
  2015
 2. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroid-therapie eines kapillären Hämangioms der Orbita bei 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroidtherapy of capillary hemangioma of the orbit by a 6 month old female infant]
  2008
 3. Dolinšek Tanja; Markelc Boštjan; Kranjc Simona; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effect of siRNA molecules targeting endoglin on tube formation of human endothelial cells HMEC-1 in vitro
  2011
 4. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja; Krković Danijela
  Hemangiom v jetrih - prikaz primera
  [Liver hemangioma - case report]
  2013
 5. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 6. Battelino S; Bošnjak R; Božani N
  Small intraneural hemangioma in the internal auditory canal; causing deafness and facial palsy
  2011
 7. Vesnaver Aleš; Višnar-Perovič Alenka; Černelč Bojana
  Treatment of deep vascular lesions using ultrasound-guided Intralesional laser photocoagulation
  2010
 8. Ključevšek D
  Ultrazvočna diagnostika hemangiomov
  [Ultrasound diagnosis of hemangiomas]
  2010
 9. Preveden R; Bizjak M
  Infantilni hemangiomi
  [Infantile hemangiomas]
  2010
 10. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 11. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of large vascular lesions in the orofacial region with the Nd:YAG laser
  2009
 12. Rep Sebastjan
  Dokazovanje hemangiomov v jetrih: primerjava med morfološko UZ in CT metodo ter SPECT scintigrafijo z označenimi eritrociti
  [Identification of liver hemangiomas: comparison between morphological US and CT methods and SPECT using labeled red blood cells]
  2008
 13. Gračner Bojan; Gračner Tomaž; Vrhovec Levin; Pahor Dušica
  Perorale Kortikosteroidtherapie eines kapillaeren Haemangiomas der Orbita bei einem 6 Monate alten Mädchen
  [Oral corticosteroid therapy for capillary hemangioma of the orbit in a 6-month-old female infant]
  2008
 14. Pukmeister B; Borinc-Beden A
  Hemangiomi obraza in mediastinuma - prikaz primera
  [Facial and mediastinal haemangiomas - case report]
  2007
 15. Skok Pavel
  Ultrazvok in benigni tumorji jeter
  [Ultrasound and benign liver tumors]
  2006
 16. Prestor Borut
  Kirurško zdravljenje spontanih možganskih krvavitev
  2006
 17. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Treatment of vascular lesions in the head and neck using Nd:YAG laser
  2006
 18. Ahčan Uroš
  Laser in chirurgia plastica e dermatologia
  2004
 19. Flis Vojko; Mrđa Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Kirurško zdravljenje tumorjev velikih žil
  2006
 20. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemangioma of the breast: case report
  2005
 21. Dragoš V
  Kortikosteroidi pri zdravljenju kožnih bolezni otrok
  [Corticosteroids in the treatment of skin disease in children]
  2005
 22. Rajić V; Jazbec J; Anžič J; Benedik-Dolničar M; Kitanovski L; Velenšek-Prestor V
  Kortikosteroidi v hematologiji in onkologiji
  [Corticosteroids in haematology and oncology]
  2005
 23. Flis Vojko
  Arteriovenske fistule - vzroki in ugotavljanje
  2005
 24. Ahčan Uroš; Zorman Peter
  Lasersko zdravljenje kožnih sprememb
  2005
 25. Dourmishev LA; Dourmishev AL
  Craniofacial cavernous hemangioma: succesful treatment with methylprednisolone
  2005
 26. Geršak B; Šoštarič M; Dolenc-Stražar Z; Starič F; Koželj M
  Cavernous hemangioma in the junction between the left atrium and the aorta: case report
  2005
 27. Samardziski Milan; Zafiroski George; Janevska Vesna; Miladinova Daniela; Popeska Žaneta
  Computer assisted diagnosis of benig tumours
  [Diagnosticiranje benignih kostnih tumorjev s pomočjo računalnika]
  2004
 28. Škerjanec J; Žagar I; Vidergar-Kralj B; Malinar M
  Hemagiom dojke
  [Hemangioma of the breast]
  2004
 29. Dovšak David A; Vesnaver Aleš
  Treatment of leukoplakias and vascular malformations of the oral cavity using laser
  2003
 30. Dovšak D; Vesnaver A
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd: YAG laser
  2003
 31. Štabuc Borut
  Diagnostika in zdravljenje bolnikov z jetrnimi tumorji
  2004
 32. Ivančič Olga; Grošelj Ciril; Rep Sebastjan; Tatalovič Branka
  Dokazovanje hemangiomov jeter s scintigrafijo z označnimi eritrociti
  [Diagnostics of liver haemangiomas with marked eritrocites scintigraphy]
  2004
 33. Sedmak Marjeta; Kenig Anton; Orel Rok; Arnež Maja; Berden Pavel; Stanisavljevič Dragan
  Jetrne žilne anomalije pri otroku
  [Pediatric hepatic vascular anomalies]
  2004
 34. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 35. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Marinšek Marko
  Uporaba laserja v plastični kirurgiji in dermatologiji
  [Laser in plastic surgery and dermatology]
  2004
 36. Skok Pavel
  Ultrazvočne preiskave jeter in slučajne najdbe v jetrih
  [Ultrasound of the liver and focal liver lesions]
  2004
 37. Adamič Metka
  Žilne spremembe na koži
  2002
 38. Rems Dušan
  Pogoste kozmetično moteče kožne spremembe in njihova terapija
  2001
 39. Kern Izidor
  Redki pljučni tumorji, tumorjem podobne spremembe in prekanceroze
  2004
 40. Gadžijev Eldar M; Potrč Stojan
  Resekcijsko zdravljenje jetrnih tumorjev
  2003
 41. Grmek Marko
  Evalvacija jetrnih tumorjev s pomočjo nuklearno-medicinskih preiskav
  2003
 42. Popovič Peter; Brenčič Erika; Šurlan Miloš; Glušič Mojca
  Slikovna diagnostika jetrnih tumorjev
  2003
 43. Jereb Janez
  Ultrazvočne značilnosti okroglih lezij v jetrih
  2003
 44. Ferlan-Marolt Vera; Luzar Boštjan
  Patomorfološka opredelitev benignih tumorjev jeter
  2003
 45. Mrevlje Živa; Štabuc Borut
  Benigni jetrni tumorji
  2003
 46. Štabuc Borut; Mrevlje Živa
  Tumorji jeter
  2003
 47. Bošnjak Roman
  Intrakranialne arteriovenske malformacije
  2003
 48. Jereb Janez
  Ultrasonographic features of focal liver lesions
  2003
 49. Calonje Eduardo
  Update in cutaneous vascular tumours
  2003
 50. Hart John
  Divergent differentiation in hepatic and colon tumors
  2003
 51. Krag-Jacobsen G
  Benign epithelial tumours of the lung
  2003
 52. Dolenc-Stražar Z; Geršak B; Koželj M
  Cardiac hemangioma
  2003
 53. Bruder Elisabeth; Kozakewich Harry
  Angiomatous lesions of bone in children
  2003
 54. Miljković Jovan
  Benigni tumorji kože
  2002
 55. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Zdravljenje hemangiomov z laserjem Nd:YAG - nova metoda
  [Hemangioma treatment using the Nd:YAG laser - a new method]
  2002
 56. Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy: potentiation of local antitumor effectiveness of cisplatin in dogs and cats
  2001
 57. Volavšek Metka
  Patohistološka diagnostika benignih sprememb na vratu
  [Benign lesions of the neck - patohistological diagnosis]
  2001
 58. Vesnaver Aleš; Dovšak David
  Treatment of large hemangiomas of the oral cavity using Nd -YAG laser
  2001
 59. Dovšak David; Vesnaver Aleš; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of leukoplakia and hemangiomas using the combined Er:YAG / Nd:YAG laser
  2000
 60. Vesnaver Aleš; Dovšak David A
  Oral hemangioma treatment using the Nd:Yag laser
  2000
 61. Jančar B; Novak-Andrejčič K; Logar P; Brovet-Zupančič I
  Ocular haemangiomas treated by brachytherapy with ruthenium (106 Ru) plaques
  1999
 62. Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Capillary hemangioma of the retina. A 4-year-follow up after laser therapy
  1998
 63. Stopar Simon; Podboj Jernej
  Žilni tumorji nosu in obnosnih votlin
  [Vascular tumours of the nose and paranasal sinuses]
  2000
 64. Podboj Jernej; Boršoš Imre; Kurent Zoran
  Endoskopski posegi v očnicah
  [Endoscopic surgery of the orbits]
  2000
 65. Miloševič Zoran
  Computed tomographic angiography in intracranial vascular diseases
  [Rančunalniško tomografska angiografija pri intrakranialnih žilnih boleznih]
  2000
 66. Flis Vojko; Pavlovič Milan; Matela Jože
  Kronična venska insuficienca in kongenitalne anomalije
  [Chronic venous insufficiency and congenital anomalies]
  2000
 67. Fischinger Janez
  Benigni tumorji vratu
  2000
 68. Bartenjev Igor
  Clinical applications of the skinlight plus KTP laser
  1999
 69. Kavalar R; Hutter S; Kramberger-Gornik K
  Hobnail hemangioma. A case report
  1999
 70. Groell Reinhard; Reinmueller Rainer; Uggowitzer MM; Kugler Christian; Stauber RE; Fickert Peter
  When do heterogeneous splenic enhancement patterns occur in contrast-enhanced CT studies of abdomen?
  [Kdaj se pri slikanju trebušne votline s kontrastom pri računalniški tomografiji ojačijo heterogeni vzorci v vranici?]
  1999
 71. Vujasinovič Slobodan
  Novotvorbe (tumorji) lasišča in kože
  1997
 72. Stritar Bine
  Žilne malformacije
  1999
 73. Ahčan Uroš
  Tumorji kože
  1999
 74. Markovič Saša
  How to approach a focal liver lesion
  1998
 75. Mazziotti A; Gozzetti G
  Intraoperative ultrasonography in liver surgery
  1993
 76. Marotti Miljenko
  Imaging techniques - US, CT and MRI
  1993
 77. Markovič Saša
  Focal liver lesions - what to do and when
  1997
 78. Anonymous ;
  Application handbook: skin plus Er:YAG/green Nd:YAG laser system
  1998
 79. Lamovec J; Bračko M
  Epithelioid hemangioma of the bone and its association with pregnancy
  1995
 80. Markovič Saša
  Jetrni tumorji
  1998
 81. Dolenc Vinko V
  Approaches to and techniques of surgery within the cavernous sinus
  1997
 82. Stirn-Kranjc B
  Periocular haemangioma
  1996
 83. Sotošek Borut
  Bolezni in stanja z nevarnostjo hude krvavitve v področju obraza, ust, čeljusti in vratu
  1997
 84. Lamovec J; Bračko M
  Epithelioid hemangioma of small tubular bones: a report of three cases, two of them associated with pregnancy
  1996
 85. Tetičkovič E
  Tumorji centralnega živčevja
  1997
 86. Bratanič B; Budihna N
  Neonatalni hemangiomi, žilne anomalije in scintigrafske preiskave
  1994
 87. Gračner B
  Argon laserska fotokoagulacija kapilarnega hemangioma mrežnice. (Prikaz primera)
  1995
 88. Žajdela Z; Čerk M
  Interdisciplinarno zdravljenjen hemangiomov maksilofacialne regije
  [Interdisciplinary treatment of haemangiomas in the maxillofacial region]
  1995
 89. Šmid L; Žargi M
  Cowden's disease - its importance for otolaryngologists
  1993
 90. Markovič S
  Tumorji jeter
  1993
 91. Plavšić B; Jereb-Prović B
  Radiologic and endoscopic diagnosis of duodenal angioma
  1987
 92. Eder E
  Sodobno zdravljenje hemangiomov
  [Modern treatment of vascular lesions]
  1991
 93. Pejovnik-Pustinek A; Planinšič I
  Angioma sarpiginosum
  1989
 94. Betetto M
  Hemangiomi, pomembno področje dermatoonkologije
  [Hemangiomas, important sphere of dermatooncology]
  1989
 95. Drndarski B; Radojković S; Perović M; Nadj G
  Dinamička kompjuterizovana tomografija kavernoznog hemangioma jetre
  [Dynamic computed tomography of liver cavernous hemangioma]
  1988
 96. Gadžijev Eldar; Jelenc Franc; Repše Stane; Pegan Vladislav
  Sodobno zdravljenje primarnih in sekundarnih jetrnih tumorjev
  [Current management of primary and secondary hepatic tumours]
  1988
 97. Kambič V; Fischinger J; Gale N; Šmid L; Vovk M; Žargi M; Župevc A
  Otekline na vratu
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics