biomedicina slovenica


"Hemoglobini" : 10

 1. Ekart Robert; Bevc Sebastjan; Hojs Nina; Stropnik-Galuf Tina; Hren Martin; Dvoršak Benjamin; Knehtl Maša; Jakopin Eva; Krajnc Igor; Hojs Radovan
  Relationship between subendocardial viability ratio and hemoglobin in patients with chronic kidney disease
  2017
 2. Skok Pavel
  Poletni meseci in porfirije
  2008
 3. Šega Marija; Bizjak Bojana; Lokar Lidija
  Neinvazivna metoda določanja hemoglobina pri krvodajalcih
  2012
 4. Stefanović Sebastian; Košir Ana Uršula; Podbregar Matej; Možina Hugon
  Ocena stopnje anemije s pomočjo neinvazivne spektroskopije blizu infrardečega spektra
  2013
 5. Pfeffer Marc A.; Navodnik-Preložnik Maja; Hojs Radovan; Saksida Silvana; Rus Igor
  #A #trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease
  2009
 6. Mravlje F
  Glikozilovani hemoglobini kod šećerne bolesti
  1982
 7. Sytkowski AJ
  Erythropoietin: from gene to clinical use
  2000
 8. Preradov-Mikić M; Jesenovec N; Kovač T
  Glikolizirani hemoglobini upoređeni s glikemijom i lipidnim parametrima dijabetičara
  [The relationship between glycosylated hemoglobin, glycaemia and lipid parameters in diabetics]
  1987
 9. Preradov-Mikić M; Kovač T; Jasenovec N
  Glikozilirani hemoglobini i diabetes
  [Glycosilated hemoglobins and diabetes]
  1987
 10. Kržišnik C
  Glikozilirani hemoglobini v frakcijah eritrocitov različne starosti - novi parameter metabolne urejenosti diabetičnih otrok in mladostnikov.
  [Glycosylated hemoglobins in fractions of erythrocytes of different age - the new parameter of metabolic control in diabetic children and adolescents]
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics