biomedicina slovenica


"Hidrocefalus" : 53

 1. Miksić Mirjana; Dukić Vuković Tanja; Taso Sunčica; Križmarić Miljenko; Ravnik Janez; Šmigoc Tomaž; Korpar Bojan
  The treatment of posthaemorrhagic hydrocephalus
  2017
 2. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 3. Tudor Ivana Katarina; Tudor Mario; McCleery Jenny; Car Josip
  Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH)
  2015
 4. Velnar Tomaž; Jagrič Tomaž; Jelenc Franc; Bošnjak Roman; Pregelj Rado; Koršič Marjan; Benedičič Mitja; Jugović Domagoj; Ravnik Janez; Bunc Gorazd
  Laparoscopic ventriculoperitoneal shunt placement in normotensive hydrocephalus
  2015
 5. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Velnar Tomaž
  Displacement of lumboperitoneal shunt from the lumbar spine to the ambient cistern
  2011
 6. Babnik Janez
  Možganska krvavitev nedonošenčkov
  [Intercranial hemorrhage in preterm infants]
  2014
 7. Ravnik Janez; Bunc Gorazd; Grčar Anja; Žunić Miodrag; Velnar Tomaž
  Colloid cysts of the third ventricle exhibit various clinical presentation
  2014
 8. Velnar Tomaž; Jelenc Franc; Koršič Marjan
  Laparoskopska vstavitev ventrikularne drenaže zaradi normotenzivnega hidrocefalusa. Prikaz primera in nove operacijske tehnike
  [Laparoscopically guided ventriculoperitoneal drainage placement for the treatment of normal pressure hydrocephalus - a report of a case and surgical tecnique]
  2012
 9. Roškar Zdravko
  Ultrazvončno spremljanje hidrocefalusa
  2007
 10. Koršič Marjan
  Nevroendoskopija pri bolnikih z intraventrikelnim možganskim tumorjem: prikaz dveh primerov
  [Neuroendoscopic approach to intraventricular brain tumors: two case reports]
  2007
 11. Roškar Z
  Ultrazvočna obravnava hidrocefalusa
  [Sonographic examination of hydrocephalus]
  2005
 12. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 13. Peterlin Borut
  Genetsko svetovanje pri epilepsiji in drugih nevroloških boleznih
  [Genetic counseling for epilepsy and other neurological diseases]
  2005
 14. Kunčnik Vesna; Bunc Gorazd
  Normotenzivni hidrocefalus
  [Normal-pressure hydrocephalus]
  2005
 15. Strojnik Tadej
  Odloženi operativni posegi pri poškodbah glave in možganov
  [Delayed neurosurgical procedure in traumatic brain injury patients]
  2003
 16. Koršič Marjan; Grosek Štefan
  Zapleti in razpoznava nenadnih sprememb pri otroku po operaciji hidrocefalusa
  2001
 17. Klun Boris; Sever Marko
  Današnje možnosti v operativni terapiji hidrocefalusa
  1973
 18. Kopač Š; Frelih J
  Medikamentozna terapija hidrocefalusa
  1983
 19. Demšar M; Derganc M; Kopriva S; Istinič V; Perovič A
  Dijagnostika posthemoragičnog hidrocefalusa pomoću ultrazvuka kod novorođenčadi i dojenčadi
  1983
 20. Kopač Štefan; Krajnc Natalija
  Hidrocefalus v otroškem obdobju
  [Hydrocephalus in childhood]
  1998
 21. Brecelj Jelka
  Elektrofiziološko vrednotenje vida pri otrocih
  [Electrophysiological evaluation of the visual system in children]
  1998
 22. Koršič Marjan
  Kirurški zapleti in zdravljenje zapletov po operacijah otrok s hidrocefalusom
  1998
 23. Koršič Marjan
  Kirurško zdravljenje otrok s hidrocefalusom
  1998
 24. Gričar Marko; Možina Martin
  Akutne zastrupitve z drogami pri otrocih
  1997
 25. Primožič Janez; Možina Martin; Gostiša Andreja
  Hude zastrupitve z organofosfornimi insekticidi pri otrocih
  1997
 26. Možina Martin; Gričar Marko
  Stalna informativno-konzultativna služba centra za zastrupitve
  1997
 27. Porenta-Bešić Vlasta; Žerjav-Tanšek Mojca; Kržišnik Ciril
  Epidemiologija akutnih zastrupitev na Pediatrični kliniki
  1997
 28. Mazić Uroš
  Profilaksa infektivnega endokarditisa v pediatriji
  1997
 29. Kenig Anton; Jereb Simona; Zupančič Živa
  Radiološka diagnostika pri pilorični stenozi
  1997
 30. Orel Rok
  Hipertrofična stenoza pilorusa
  1997
 31. Sedmak Marjeta
  Akutna krvavitev iz prebavil
  1997
 32. Logar-Car Gordana
  Akutna jetrna odpoved pri otroku
  1997
 33. Jones Dianne; Ahčin Brigita; Fidler Anka
  Šoloobvezni otroci s hidrocefalusom in mielomeningokelo v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
  1997
 34. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka; Burja Silva; Žic Ljubica; Rošker Zdravko; Bračič Katarina; Lipovšek Matej
  Naše izkušnje pri zdravljenju pohemoragičnega hidrocefalusa
  1997
 35. Rener-Primec Zvonka; Kopač Štefan
  Epilepsija pri otrocih s hidrocefalusom
  1997
 36. Grosek Štefan; Koršič Marjan; Sterle Igor; Moder Biserka; Škerl Marjeta; Jankovič Velimir; Petrovčič Natalija; Primožič Janez; Derganc Meta
  Okužbe obvodov cerebrospinalnega likvorja iz osrednjega živčevja pri bolnikih s hidrocefalusom
  1997
 37. Koršič Marjan; Janković Velimir; Grosek Štefan; Sterle Igor; Kremesec-Meško Milena
  Kirurški zapleti in zdravljenje zapletov po operacijah otrok s hidrocefalusom
  1997
 38. Babnik Janez; Pestevšek Maja; Koršič Marjan
  Pohemoragični hidrocefalus pri nedonošenčkih z zelo nizko porodno težo
  1997
 39. Lipovšek Matej
  Zadrege pri nevrokirurškem zdravljenju pohemoragičnega hidrocefalusa pri novorojencih
  1997
 40. Koršič Marjan; Kremesec-Meško Milena; Janković Velimir
  Kirurško zdravljenje otrok s hidrocefalusom
  1997
 41. Derganc Metka; Kopač Štefan
  Nekirurško zdravljenje hidrocefalusa
  1997
 42. Burja Silva; Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka
  Vloga ultrazvoka glave in merjenja intrakranialnega tlaka preko mečave pri odločanju o aktivnem zdravljenju pohemoragične ventrikularne dilatacije
  1997
 43. Knific Jernej; Pečarič-Meglič Nuška; Čerk Martin
  Nevroradialoška diagnostika otrok s hidrocefalusom
  1997
 44. Zupančič Živa
  Ultrazvočna diagnostika hidrocefalusa
  1997
 45. Macedoni-Lukšič Marta; Župančič Neža
  Hidrocefalus pri možganskih tumorjih
  1997
 46. Krajnc Natalija; Kopač Štefan
  Hidrocefalus v otroškem obdobju
  1997
 47. Klun Boris
  Kratek zgodovinski pregled zdravljenja otrok s hidrocefalusom
  1997
 48. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej; Grosek Štefan
  Izbrana poglavja iz pediatrije 9: hidrocefalus, nujna stanja v otroški dobi
  1997
 49. Strojnik Tadej
  Razširitev ventriklov po poškodbi: prikaz primerov
  [Posttraumatic ventriculomegaly: case reports]
  1997
 50. Grosek Š; Koršič M; Primožič J; Moder B
  Zapleti po premostitvenih operacijah hidrocefalusa in naše izkušnje pri njihovem zdravljenju
  [Complications after shunt operations of hydrocephalus - our experience]
  1991
 51. Koršič M; Grosek Š; Denišlič M; Matičič M
  Hidrocefalus - kirurško zdravljenje
  [Hydrocephalus - surgical treatment]
  1991
 52. Janković S; Devčić S
  Opstruktivni hidrocefalus uzrokovan ektopičnom bazilarnom arterijom i gigantskom aneurizmom bazilarne arterije
  [Obstructive hydrocephalus caused by the ectopic basilar artery and a gigantic aneurysm of the basilar artery]
  1990
 53. Derganc M; Prezelj M; Vreča I; Grosek Š; Neubauer D; Frelih J; Zupančič Ž
  Hipoksantin u likvoru novorođenčadi kod hipoksije mozga i hidrocefalusa
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics