biomedicina slovenica


"Hiperkalcemija" : 16

 1. Jensterle Sever Mojca
  Endkrini vzroki utrujenosti
  [Endocrine causes of fatigue syndrome]
  2015
 2. Završnik Matej
  Hypercalcaemia with protracted course of acute pancreatitis
  2010
 3. Pfeifer Marija
  Hypercalcemia
  2013
 4. Jakopin Eva; Penko Meta; Bevc Sebastjan
  Elektrolitske motnje in EKG
  2011
 5. Jensterle-Sever Mojca
  Hiperkalcemija - primarni hiperparatiroidizem
  2011
 6. Volčanšek Špela; Jensterle-Sever Mojca
  Družinska hipokalciurična hiperkalcemija - hiperkalcemija s povišanim parathormonom, ki je ni potrebno zdraviti
  2011
 7. Matos Erika; Pajk Bojana
  Hiperkalcemija pri bolniku z rakom
  2009
 8. Borštnar Simona; Červek Jožica
  Kostni zasevki in hiperkalcemija: možnosti zdravljenja
  [Skeletal metastases and hypercalcemia: treatment options]
  2005
 9. Glaser Marjana
  Hiperkalcemija - redek in nevaren zaplet pri bolnikih z limfomom
  2002
 10. Benedik Miha
  Hiperkalcemija
  2002
 11. Pirc Bojan; Majdič-Strojnik Elga
  Hiperkalcemija kot nujno stanje: rezultat študije hiperkalcemij pri rakavih bolnikih v Onkološkem inštitutu v Ljubljani
  1976
 12. Mazić U; Bidovec M; Kokalj-Vokač N
  Pomen genetske diagnostike Williams-Beurenovega sindroma
  [The significance of gene diagnostics in Williams-Beuren syndrome]
  2000
 13. Červek Jožica
  Hiperkalcemija - najpogostejša metabolična motnja raka
  1999
 14. Glaser Marjana
  Hiperkalcemija pri kronični limfocitni levkemiji
  [Hypercalcaemia in chronic lymphocytic leukemia]
  1999
 15. Gantar-Rott U; Červek J
  Hiperkalcemija
  1993
 16. Ranđelović S; Kušić R; Joksović D; Jandrić D; Todorović V
  Hiperkalcemija u akutnoj uremiji
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics