biomedicina slovenica


"Hipermetrija" : 1

  1. Srednik Damjana; Lenasi Helena
    Vplivi nekaterih manevrov na pookluzivno reaktivno hiperemijo v mikrocirkulaciji kože in razjasnitev nekaterih mehanizmov
    2015New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics