biomedicina slovenica


"Hiperparatiroidizem" : 23

 1. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda
  Mineralne in kostne nepravilnosti v sklopu kronične ledvične bolezni
  [Mineral and bone disorder in chronic kidney disease]
  2015
 2. Lončar Goran; Božić Biljana; Cvetinović Nataša; Düngen Hans-Dirk; Lainščak Mitja; Von Haehling Stephan; Doehner Wolfram; Radojičić Zoran; Putniković Biljana; Trippel Tobias D.; Popović V.
  Secondary hyperparathyroidism prevalence and prognostic role in elderly males with heart failure
  2016
 3. Krokter Kogoj Tina; Božič Vladimir; Sabati Rajić Antonela; Epšek Lenart Metka; Kocjan Tomaž
  Nosečnica s primarnim hiperparatiroidizmom - prikaz kliničnega primera
  2017
 4. Ahac Valentina; Jensterle Sever Mojca; Kocjan Tomaž
  Hiperparatiroidizem in celiakija-izzivi v diagnstiki
  [Hyperparathyroidism and celiac disease-challenges in diagnosis]
  2017
 5. Jensterle Sever Mojca
  Endokrini vzroki utrujenosti
  2016
 6. Jensterle Sever Mojca
  Primarni hiperparatiroidizem
  2016
 7. Naranđa Jakob; Pečovnik-Balon Breda
  Total parathyroidectomy with forearm autotransplantation as the treatment of choice for secondary hyperparathyroidism
  2009
 8. Glogovšek Martin; Puklavec Ludvik; Topalovič Mitja
  Detection of parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism: are adenomas in primary hyperparathyroidism mostly localized on the right side of the neck?
  2007
 9. Jensterle Sever Mojca
  Primarni hiperparatiroidizem
  2012
 10. Jensterle-Sever Mojca
  Hiperkalcemija - primarni hiperparatiroidizem
  2011
 11. Pečovnik-Balon Breda; Hojs Radovan; Jakopin Eva; Rupreht Mitja
  Srčnožilne kalcifikacije in ateroskleroza pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo
  [Cardiovascular calcifications and atherosclerosis in patients with end stage disease]
  2009
 12. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda
  Vitamin D in kronična ledvična bolezen
  2008
 13. Gantar-Rott Urška
  Primarni hiperparatiroidizem
  2006
 14. Salobir Boštjan
  Primarni hiperparatiroidizem z blago hiperkalciemijo
  2005
 15. Gantar-Rott Uršula
  Primarni hiperparatiroidizem
  2004
 16. Gantar-Rott Urška
  Primarni hiperparatiroidizem
  2000
 17. Gantar-Rott U
  Primarni hiperparatiroidizem
  1998
 18. Koselj Mira; Jevtič Vladimir
  Sekundarni hiperparatiroidizem
  1998
 19. Koselj Mira; Benedik Miha
  Sekundarni hiperparatiroidizem - diagnostika in zdravljenje
  1998
 20. Lukman K; Bačetić Z
  Sekundarni (renalni) hiperparatiroidizem
  [Secondary (renal) hyperparathyroidism]
  1996
 21. Gantar-Rott U; Perovič A; Budihna N; Brenčič E; Eržen J; Rott T
  Primarni hiperparatiroidizem (PHPT) - predoperativna lokalizacija povečanih obščitnic in primerjava s patološkimi spremembami
  [Primary hyperparathyroidism (PHPT) - preoperative localisation of the enlarged parathyroid glands and comparison with pathologic changes]
  1995
 22. Kajtna-Koselj M
  Sekundarni hiperparatiroidizem
  1993
 23. Gantar-Rott U
  Primarni hiperparatiroidizem
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics