biomedicina slovenica


"Hipofiza" : 25

 1. Ravnik Janez; Šmigoc Tomaž; Bunc Gorazd; Lanišnik Boštjan; Kšela Urša; Ravnik Maja; Velnar Tomaž
  Hypophyseal metastases
  2016
 2. Volavšek Metka
  Rathke cleft cyst
  2016
 3. Popović Mara; Volavšek Metka
  Adenoma pituitary, ectopic sinonasal
  2016
 4. Bajuk-Studen Katica
  Hipopituitarizem
  [Hypopituitarism]
  2013
 5. Dusatkova Petra; Pfaffle Roland; Brown Milton R; Akulevich Natallia; Arnhold Ivo JP; Kalina Maria A; Kot Karolina; Kržišnik Ciril; Lemos Manuel C; Malikova Jana
  Genesis of two most prevalent PROP1 gene variants causing combined pituitary hormone deficiency in 21 populations
  2015
 6. Kocjan Tomaž
  Pomen zgodnje diagnoze akromegalije
  2009
 7. Ravnik Janez; Lanišnik Boštjan; Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Introduction of endoscopic endonasal surgery for skull base and pituitary tumors at The university medical center Maribor
  2011
 8. Vittori Alenka; Bošnjak Roman; Benedičič Mitja; Boršoš Imre; Pfeifer Marija; Kocjan Tomaž
  Uspešnost transsfenoidne kirurgije pri zdravljenju akromegalije
  [Efficacy of transsphenoidal surgery in the treatment of acromegaly]
  2012
 9. Program & Abstracts
  2009
 10. Kšela Urša; Zemljič Eva
  Tumorji hipofize - prikaz primerov
  [Pituitary tumors - case report]
  2013
 11. Pfeifer Marija
  Hipotalamus in hipofiza
  2011
 12. Kovač Vilma; Vlaisavljević Veljko
  Ocena uspešnosti uporabe antagonistov gonadotropin sproščujočega hormona v ciklusih, stimuliranih s klomifen-citratom in gonadotropini v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
  [The use of gonadotropin releasing hormon antagonist in cycles stimulated with clomifen citrate and gonadotrophins in assisted reproduction procedures]
  2003
 13. Vugrinčič Čedomir
  Pomen osi hipofiza-skorja nadobistnice v razvoju klinične slike insuficience cirkulatornega sistema
  1955
 14. Rupnik Marjan
  Žleze z notranjim izločanjem - hipotalamus in hipofiza
  2002
 15. Raišp I
  Hipofizarni hipertireoidizem in terapija s paraoksipropiofenonom
  1958
 16. Černelč M; Kušar V
  Zanimiv primer hipofizarne insuficience
  1957
 17. Meden-Vrtovec H
  UčINEK SIMULTANE APLIKACIJE ESTROGENOV IN LH-FSH-RH NA HIPOFIZARNO GONADOTROPNO FUNKCIJO PRI žENSKI
  1977
 18. Rupnik Marjan
  Žleze z notranjim izločanjem - hipotalamus in hipofiza
  1999
 19. Pfeifer Marija
  Hipotalamus in hipofiza
  1998
 20. Oberauner Lucija
  Posebnosti anestezije pri operacijah žlez z notranjim izločanjem (hipofiza, nadobistnica, trebušna slinavka - insulinom)
  1998
 21. Pfeifer M
  Ektopični hipofizni ACTH adenom in ektopična hipofiza: prikaz primera in pregled literature
  [Ectopic pituitary ACTH adenoma and ectopic pitutary gland: case report and review of the literature]
  1995
 22. Pfeifer M
  Hipotalamus in hipofiza
  1993
 23. Sekso M; Vizner B; Čabrijan T
  Hipotalamus i hipofiza
  1991
 24. Geršak K
  Hipotalamus in hipofiza
  1989
 25. Pfeifer M
  Hipotalamus in hipofiza
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics