biomedicina slovenica


"Hipogonadizem" : 53

 1. Jensterle Sever Mojca
  Endkrini vzroki utrujenosti
  [Endocrine causes of fatigue syndrome]
  2015
 2. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Kost pri bolniku z rakom prostate
  [Bone health in patients with prostate cancer]
  2013
 3. Kovačič Borut
  Priprava semena za oploditev z biomedicinsko pomočjo
  2014
 4. Vlaisavljević Veljko; Knez Jure
  ICSI, metoda izbora za zdravljenje moške neplodnosti
  2014
 5. Reljič Milan
  Intrauterina inseminacija in moške indikacije
  2014
 6. Majdič Gregor
  Okolje in moška reprodukcija
  2014
 7. Vrtačnik-Bokal Eda
  Okužbe moškega urogenitalnega trakta
  2014
 8. Zorn Branko
  Nov pogled in drugačna oskrba moškega
  2014
 9. Štrus Bojan
  Motnje spolnosti
  2014
 10. Zorn Branko; Drobnič Sašo
  Moški prispevek kontracepciji
  2014
 11. Pinter Bojana
  Spolno vedenje moških
  2014
 12. Tomaževič Tomaž
  Pravni vidiki zdravljenja moške neplodnosti v Sloveniji
  2014
 13. Grošelj Urh
  Etika v andrologiji
  2014
 14. Virant-Klun Irma; Knez Katja; Zorn Branko
  Neposredni vnos morfološko izbrane semenčice v citoplazmo jajčne celice v postopku zunajtelesne oploditve
  2014
 15. Zorn Branko; Šalamun Vesna
  Zdravljenje moške neplodnosti z zdravili
  2014
 16. Sedlar Aleš
  Kronični prostatitis
  2014
 17. Sedlar Aleš
  Aktualnosti v urologiji
  2014
 18. Smrkolj Tomaž
  Kirurško zdravljenje moške neplodnosti (razen orhidopeksije)
  2014
 19. Zorn Branko; Kolbezen-Simoniti Mojca
  Krioprezervacija semena-semenska banka
  2014
 20. Tršinar Bojan
  Slabo spuščeno modo
  2014
 21. Drobnič Sašo
  Azoospermija
  2014
 22. Šinkovec Jasna; Ovčak Zdenka
  Histologija mod
  2014
 23. Peterlin Borut; Hodžić Alenka
  Citogenetske in molekularnogenetske preiskave pri neplodnem moškem
  2014
 24. Zorn Branko
  Značilnosti ženske plodnosti, ki jih mora poznati androlog, preden zdravi par z moško neplodnostjo
  2014
 25. Zorn Branko
  Klinična obravnava neplodnega moškega
  2014
 26. Zorn Branko
  Moška neplodnost
  2014
 27. Pfeifer Marija
  Pozno nastali hipogonadizem
  2014
 28. Zorn Branko
  Temeljna analiza in nadstandardno testiranje semena
  2014
 29. Avbelj Magdalena; Battelino Tadej
  Puberteta pri dečkih
  2014
 30. Kotnik Primož; Battelino Tadej
  Motnje razvoja spola
  2014
 31. Borko Elko; Vlaisavljević Veljko; Zorn Branko
  Andrologija skozi čas na Slovenskem
  2014
 32. Jensterle Sever Mojca
  O varnosti nadomeščanja testosterona pri poznonastalem hipogonadizmu
  [Testosteron safety]
  2014
 33. Pfeifer Marija
  Hipogonadizem pri moškem
  2012
 34. Jensterle Sever Mojca
  Obravnava poznonastalega hipogonadizma
  [Management of late onset hypogonadism]
  2012
 35. Pfeifer Marija; Petavs Lucija B.
  Z debelostjo je upad testosterona še večji
  2013
 36. Zagorac Andreja; Blatnik Ana; Zemljič Eva; Kokalj-Vokač Nadja
  Clinical and molecular characterization of the Xq27.1-q28 duplication in a male with hypogonadotropic hypogonadism, short stature and obesity
  2013
 37. Čokolič Miro
  Hypogonadism in the morbidly obese male
  2011
 38. Zorn Branko; Hajdarević Sara; Kobal Geja; Turk Škraba Mira; Meden-Vrtovec Helena; Kmetec Andrej
  Andrologija
  2014
 39. Čebašek Vita; Hribernik Marija
  Anatomija moških spolnih organov
  2014
 40. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Rak prostate in zdravje kosti
  2013
 41. Alibegović Armin; Haring Gregor; Volavšek Metka
  Testicular morphology in hypogonadotropic hypogonadism after abuse of anabolic steroids. A case report
  [Morfologija testisov pri hipogonadotropnem hipogonadizmu po zlorabi anabolnih steroidov. Prikaz primera]
  2013
 42. Sabati-Rajić Antonela
  Moški hipogonadizem
  2011
 43. Resman Anže; Dežman Rok
  Hipogonadizem pri bolnikih z metaboličnim sindromom in sladkorno boleznijo tipa 2: učinki nadomestnega zdravljenja s testosteronom
  2009
 44. Resman Anže; Dežman Rok
  Hipogonadizem pri bolnikih z metaboličnim sindromom in sladkorno boleznijo tipa 2
  2009
 45. Pfeifer Marija
  Andropavza ali pozno nastali hipogonadizem
  2009
 46. Zavratnik Andrej
  Moški hipogonadizem
  [Male hypogonadism]
  2009
 47. Krajnc Mitja; Čokolič Miro
  Moški hipogonadizem: prikaz primera
  [Male hypogonadism: a case report]
  2009
 48. Kocjan Tomaž
  Pozno nastali hipogonadizem pri moških
  [Late onset hypogonadism in males]
  2008
 49. Zadravec-Zaletel L; Bratanič N
  Hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu
  2006
 50. Zadravec-Zaletel Lorna
  Dejavniki tveganja za hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu
  [The risk factors for hypogonadism after childhood cancer treatment]
  2006
 51. Pušenjak Tomaž; Košuta Srečko; Ferluga Dušan
  Hipogonadizem pri hemokromatozi
  1970
 52. Meden-Vrtovec Helena
  Hipogonadizem
  2001
 53. Bratanič Nina
  Rast in otrokovo zdravje
  [Growth and the child's health]
  1998New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics