biomedicina slovenica


"Hipokalcemija" : 6

 1. Jakopin Eva; Penko Meta; Bevc Sebastjan
  Elektrolitske motnje in EKG
  2011
 2. Demšar Ana; Zakotnik Branko
  Hipokalcemija kot zaplet zdravljenja z denosumabom
  2014
 3. Mlekuš-Kozamernik Katarina
  Hipokalcemija
  2011
 4. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda
  Vitamin D in kronična ledvična bolezen
  2008
 5. Varl Janez
  Hipokalcemija
  2002
 6. Zadnik T; Mesarič M; Reichel P
  A review of abomasal displacement - clinical and laboratory experiences at the Clinic for ruminants in Ljubljana
  [Pregled dislokacij siriščnika - klinične in laboratorijske izkušnje na Kliniki za prežvekovalce v Ljubljani]
  2001New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics