biomedicina slovenica


"Hipotenzija" : 33

 1. Štucin Gantar Irena
  Diagnoza in zdravljenje hipotenzije pri novorojenčku
  [Evaluation and management of hypotension in preterm infants]
  2016
 2. Poredoš Peter; Novak-Jankovič Vesna
  Vpliv višine bloka na hemodinamske spremembe med subarahnoidno anestezijo
  [The influence of block level on hemodynamic changes during subarachnoid anesthesia]
  2016
 3. Grmec Štefek
  Hipotenzija/šok v predbolnišničnem okolju
  2008
 4. Muhič Neža; Brvar Miran; Mrhar Aleš
  Napovedna vrednost podatkovnih baz za prepoznavanje neželenih učinkov zdravil zaradi interakcij
  2015
 5. Bresjanac Mara
  Hipotenzija
  2015
 6. Sketelj Janez
  Hipotenzija
  2015
 7. Šoštarič Sabina; Cornu Pieter; Dupont Alain G.; Steurbaut Stephane; Mrhar Aleš
  Analiza avtomatskega sistema za spremljanje interkacij med zdravili
  [Analysis of the automated drug-drug interaction system]
  2014
 8. Kirbiš Mojca; Grad Anton
  Napovedna vrednost hemodinamskega odgovora na ortostatski stres pri sindromu posturalne tahikardije
  [Predictive value of hemodynamic response to orthostatic stress in postural tachycardia syndrome]
  2013
 9. Prijon Ticijana; Ermenc Branko
  Primarna intrakranialna hipotenzija - prikaz primera
  [Primary intracranial hypotension - a case report]
  2011
 10. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Echocardiography in emergency medicine]
  2010
 11. Sinkovič Andreja
  Šok in arterijska hipotenzija
  [Shock and arterial hypotension]
  2009
 12. Strojnik Tadej
  Strelne poškodbe glave in možganov - mariborske izkušnje s kirurško oskrbo bolnikov od 1972 do 2008
  [Gunshot wounds to the head - Maribor experience with surgical treatment from 1972 to 2008]
  2009
 13. Golob-Gulič Tatjana
  Ultrazvok srca v urgentni medicini
  [Heart ultrasound in emergency medicine]
  2007
 14. Grad Anton
  Arterijska hipotenzija
  2006
 15. Ziegelstein Roy C
  Skorajšnja sinkopa po telesnem naporu
  [Near-syncope after exercise]
  2005
 16. Grad Anton
  Arterijska hipotenzija
  2004
 17. Cesar Franci; Kranjec Igor; Pernat Andrej
  Podaljšan večžilni spazem koronarnih arterij s klinično sliko akutnega miokardnega infarkta, kompletnega AV bloka in sinkope
  [Prolonged multiple spasms of smooth coronary arteries presenting as acute miocardial infarction, complete AV block and syncope]
  2004
 18. Sinkovič Andreja; Marinšek Martin; Završnik Matej
  Sindrom šoka pri bolnici s hipopituitarizmom zaradi tumorja hipofize
  [Shock syndrome in a patient with hypopituitarism due to brain tumor]
  2004
 19. Sketelj Janez
  Hipotenzija
  2002
 20. Lešničar Janko
  Intrakranialna hipotenzija pri akutnem meningoencefalitisu
  1969
 21. Bunta S
  HIPOTENZIJA SA STAJALIŠTA VENSKOG OPTOKA DONJIH EKSTREMITETA
  1981
 22. Bunta S
  HIPOTENZIJA SA STAJALIŠTA VENSKOG OPTOKA DONJIHEKSTREMITETA
  1981
 23. Jezeršek P; Drinovec J; Luzar S
  HIPOTENZIJA PRI AMILOIDOZI IN PRI BOLNIKIH NA HEMODIALIZI
  1976
 24. Trampuž F; Dobovišek J
  IATROGENA HIPOTENZIJA
  1976
 25. Bratanič Nevenka; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Brecelj-Kobe Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Somatske značilnosti otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo - 10 letno obdobje
  [Somatic characteristics of children and adolescents with anorexia nervosa - 10-years follow-up]
  2000
 26. Rotar-Pavlič Danica
  Ali hipotenzija v splošni/družinski medicini predstavlja pomemben problem
  [Does hypotension in general/family medicine present a significant problem?]
  1999
 27. Rotar-Pavlič Danica
  Hipotenzija
  1999
 28. Sketelj Janez
  Hipotenzija
  1999
 29. Sketelj Janez
  Hipotenzija
  1998
 30. Ažman Katja; Noč Marko; Horvat Matija
  Kardiogeni šok z normalnim arterijskim tlakom - prikaz primera
  [Cardiogenic shock with normal arterial pressure - a case report]
  1997
 31. Mesec A
  Autonomic impairment in parkinsonian syndromes
  [Motnje avtonomnega živčevja pri parkinsonskih sindromih]
  1996
 32. Rupreht J
  Vazodilatatorji in vodena hipotenzija
  1994
 33. Kranjec I
  Arterijska hipotenzija
  1994New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics