biomedicina slovenica


"Histamin" : 577

 1. Sturm Gunter; Varga Eva-Maria; Robertson Graham; Mosbech Holger; Bilò M. Beatrice; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Cichocka-Jarosz Eva; Gawlik Radoslaw; Košnik Mitja
  EAACI guidelines on allergen immunotherapy
  2017
 2. Brożek Jan L.; Bousquet Jean; Agache Ioana; Agarwal Arnav; Bachert Claus; Bosnic-Anticevitch Sinthia; Brignardello-Petersen Romina; Canonica G. Walter; Casale Thomas; Zidarn Mihaela
  Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines - 2016 revision
  2017
 3. Adamič Metka
  Najpogostejše kožne alergije
  2017
 4. Jurič Damijana Mojca; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda
  Histamine and astrocyte function
  2016
 5. Kržan Mojca; Juriševič Nika; Zorc Anže; Mavri Janez
  Deuteration affects the binding but not functional characteristic of glial histamine H[sub]2 receptor
  2016
 6. Košnik Mitja; Kopač Peter; Zidarn Mihaela
  Nove smernice kronične urtikarije in klinična pot obravnave teh bolnikov
  [New guidelines for management of chronic urticaria]
  2016
 7. Kržan Mojca; Vianello Cecilia; Maršavelski Aleksandra; Repič Matej; Zakšek Maja; Kotnik Kristina; Fijan Estera; Mavri Janez
  The quantum nature of drug-receptor interactions
  2016
 8. Košir Roman; Todd S. Rob; Selby John H.; Cocanour Christine S.; Moore Frederick A.
  Acute lower extremity compartment syndrome (ALECS) screening protocol in critically ill trauma patients
  2007
 9. Kržan Mojca; Mavri Janez
  Deuteration changes the binding of some histaminergic agonists to the histamine H2 receptor in astrocytes
  2015
 10. Ferjan Ilonka
  Vpliv fizikalno-kemijskih lastnosti psihotropnih spojin na sproščanje histamina in serotonina iz tkivnih bazofilcev podgane
  2015
 11. Košnik Mitja; Kopač Peter; Zidarn Mihaela
  Urtikarija, internistična bolezen
  [Urticaria, internal disease]
  2015
 12. Pajk Žontar Tanja
  Ribe in morski sadeži - kakovost in senzorična ocena
  2013
 13. Stegaev V.; Sillat T.; Porola P.; Hännien A.; Falus A.; Mieliauskaite D.; Buzás E.; Rotar Žiga; Mackiewicz Z.; Stark H.; Chazot P. L.; Konttinen Y.T.
  First identification of H[sub]4 histamine receptor in healthy salivary glands and in focal sialadenitis in Sjögren's syndrome
  2012
 14. Košnik Mitja; Kopač Peter; Eržen Renato; Bajrović Nisera; Adamič Katja; Lalek Nika; Korošec Peter; Zidarn Mihaela
  Omalizumab in chronic urticaria
  2014
 15. Plevnik Alja; Kobal Silvestra; Domanjko-Petrič Aleksandra; Kotnik Tina
  The efficacy of antihistamine fexofenadine versus methylprednisolone in the treatment of atopic dermatitis in dogs
  2009
 16. Mele Tina; Jurič Damijana Mojca
  Identification and pharmacological characterization of the histamine H[sub]3 receptor in cultured rat astrocytes
  2013
 17. Zorc Anže; Kržan Mojca; Mavri Janez
  Vpliv devterirane vode na vezavne in funkcionalne lastnosti astrocitnega histaminskega receptorja H [spodaj] 2
  [The influence of deuterium oxide on binding and functional characteristics of histamine H [sub] 2 receptor in astrocytes]
  2013
 18. Zakšek Maja; Kržan Mojca; Mavri Janez
  Računalniško modeliranje kvantne narave vezave histamina na histaminski H2-receptor
  [Computer modelling of quantum nature of histamine binding to histamine H2 receptor]
  2013
 19. Novak Maša; Kržan Mojca
  Vpliv telemetilhistamina na privzem in sproščanje histamina v astrocite podgane v normalnih razmerah in po odtegnitvi kisika in hraniv
  [The effect of telemethylhistamine on histamine uptake and release into rat astrocytes in normal conditions and after oxygen and glucose deprivation]
  2013
 20. Perdan-Pirkmajer Katja; Kržan Mojca
  Vloga podganjih astrocitov pri inaktivaciji histamina
  2013
 21. Mušič Ema; Korošec Peter; Šilar Mira; Adamič Katja; Košnik Mitja; Rijavec Matija
  Serum diamine oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance
  2013
 22. Zupanič-Pajnič Irena
  Molekularno genetska identifikacija skeletnih ostankov
  [Molecular genetic identification of skeletal remains]
  2013
 23. Žiberna Lovro; Jurič Damijana Mojca
  Histaminski receptor tipa 3 - od gena do terapevtske tarče
  [Histamine receptor type 3 - from gene to drug target]
  2013
 24. Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Raztresen Andreja; Kržan Mojca
  Regional characteristics of histamine uptake into neonatal rat astrocytes
  2013
 25. Lipnik-Štangelj Metoda; Surcheva Slavina; Ferjan Ilonka; Vlaskovska Mila
  Astrocytes and chronic pain mechanisms - the role of histamine, IL-1beta and NGF
  2013
 26. Terbuc Vesna; Novak Maša; Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Kržan Mojca
  Low affinity histamine uptake into neonatal rat astrocytes does not involve OCT
  2012
 27. Kržan Mojca; Novak Maša; Pirkmajer Sergej; Perdan-Pirkmajer Katja
  Characteristics of low affinity high capacity histamine uptake into neonatal rat astrocytes
  2012
 28. Ferk Polonca; Lipnik-Štangelj Metoda; Kržan Mojca; Černe Katarina
  Expression of organic cation transporter 3 (SLC22A3) and plasma membrane monoamine transporter (SLC29A4) in human umbilical vein endothelial cells and their relevance for histamine uptake
  2012
 29. Lipnik-Štangelj M; Surcheva S; Vlaskovska M
  IL-6, NGF and histamine interactions in astrocytes - modulated chronic pain
  2012
 30. Martinčič Rok; Muhič Marko; Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Kržan Mojca
  Glucose-oxygene deprivation induces changes mainly in the mechanism but not in the quantity of histamine uptake into neonatal rat astrocytes
  2011
 31. Muhič marko
  Vpliv odtegnitve kisika in hranil na lastnosti privzema histamina v astrocite podgane
  [The effect of oxygen and glucose deprivation on characteristics of histamine uptake into rat astrocytes]
  2011
 32. Anderluh Marko
  Izbrane učinkovine kemijskega izvora v terapiji vnetij nosu, obnosnih votlin, ušesa in grla
  [Selected synthetic drugs for the treatment of rhinitis, sinusitis, ear and throat inflammation]
  2012
 33. Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Černe Katarina; Kržan Mojca
  Molecular and kinetic characterization of histamine transport into adult rat cultured astrocytes
  2012
 34. Baltaci Davut; Akyazi Hikmet; Kandis Hayati; Saritas Ayhan; Mungan Sevdegul; Hamdi-Kara Ismail
  Ornidazole-induced fixed drug eruption: a case report
  [Fiksni medikamentozni eksantem, ki ga izzove ornidazol: prikaz primera]
  2012
 35. Debevc David
  Angioedem v ORL praksi
  2011
 36. Košnik Mitja; Šubic Tjaša
  Add-on montelukast in antihistamine-resistant chronic idiopathic urticaria
  2011
 37. Mele Tina; Jurič Damijana M
  Histamine H3 receptor in astrocytes: role in NT-3 synthesis
  2011
 38. Muhič Marko; Martinčič Rok; Jurgec Jaroš; Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Kržan Mojca
  Glucose-oxygene deprivation induces qualitative and quantitative changes in histamine uptake into cultured rat astrocytes
  2011
 39. Lipnik-Štangelj Metoda
  Primerjava interakcij med histaminom, IL-1 in IL-6 v astroglialnih celicah
  [Comparison of histamine, IL-1 and IL-6 interactions in astroglial cells]
  2011
 40. Kržan Mojca; Perdan-Pirkmajer Katja; Osredkar David; Mavri Janez
  Astrocytes as a site for histamine inactivation
  2009
 41. Lipnik-Štangelj Metoda
  Histamine as a regulator astrocyte function
  2009
 42. Lipnik-Štangelj Metoda
  Primerjava interakcij med histaminom, IL-1 in IL-6 v astroglialnih celicah
  [Compasion of histamine, IL-1 and IL-6 interactions in astroglial cells]
  2011
 43. Zidarn Mihaela; Geršak Ksenija; Bajrović Nisera; Lučovnik Miha; Jošt Maja; Novak Živa; Košnik Mitja
  Zdravljenje alergijskih bolezni takojšnje preobčutljivosti v nosečnosti
  [Treatment of allergic diseases during pregnancy]
  2011
 44. Šilar M; Mušič E; Korošec P; Košnik M; Rijavec M
  Serum diamino-oxidase activity as a diagnostic test for histamine intolerance
  2011
 45. Meh Alja; Sprogar Špela; Vaupotič Tomaž; Coer Andrej; Drevenšek Gorazd; Marc Janja; Drevenšek Martina
  Effect of cetirizine, a histamine (H(1)) receptor antagonist, on bone modeling during orthodontic tooth movement in rats
  2011
 46. Mušič Ema
  Histaminska intoleranca povzroča težave, podobne alergiji
  2011
 47. Jurič DM; Mele T; Čarman-Kržan M
  Histaminergic stimulation of astrocytic NT-3 synthesis: mediation via histamine H1, H2 and H3 receptors
  2010
 48. Jurič Damijana M; Mele Tina; Čarman-Kržan Marija
  Involvement of histaminergic receptor mechanisms in the stimulation of NT-3 synthesis in astrocytes
  2011
 49. Aleš Katarina
  Interakcije histamina in interlevkina-6 pri stimulaciji sproščanja živčnega rastnega dejavnika iz podganjih astrocitov
  2010
 50. Mušič E; Šilar M; Korošec P; Bešič N
  Serum DAO (sDAO) values before and after histamine free diet in cases with histamine intolerance (HIT)
  2010
 51. Perdan-Pirkmajer Katja; Mavri Janez; Kržan Mojca
  Histamine (re)uptake by astrocytes: an experimental and computational study
  2010
 52. Rajtar S; Irman-Florjanc T
  Histamine tissue uptake and metabolism can be enhanced by antidepressant amitriptyline
  2009
 53. Mele Tina; Jurič Damijana M; Čarman-Kržan Marija
  Histamine-neurotrophin-3 interactions in cultured rat astrocytes
  2009
 54. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Sertraline and amitriptyline enhance histamine metabolism in guinea-pig tissues
  2009
 55. Čarman-Kržan Marija; Zorko Matjaž
  Characterization of cardiovascular histamine H1-receptor using a new class of specific H1 agonists
  2009
 56. Perdan Katja; Lipnik-Štangelj Metoda; Kržan Mojca
  The impact of astrocytes in the clearance of neurotransmitters by uptake and inactivation
  2009
 57. Meh A; Sprogar Š; Krišnar I; Coer A; Drevenšek M
  Effect of Histamine Antagonists on Bone Modelling During Orthodontic Tooth Movement in Rats
  2009
 58. Perdan-Pirkmajer Katja; Černe Katarina; Kržan Mojca
  Histamine uptake into cultured neonatal rat astrocytes is affected by histamine metabolism
  2009
 59. Lipnik-Štangelj Metoda; Ferk Polonca; Wraber Branka
  Histamine stimulates IL-1beta mRNA expression and IL-1beta secretion from cultured astrocytes
  2009
 60. Irman-Florjanc Tatjana; Jochem Jerzy
  Histamine-induced cardiovascular effects in rats after repeated treatment with amitriptyline
  2009
 61. Jurič Damijana M; Čarman-Kržan Marija
  Regulatory role of histamine in astrocytic NT-3 synthesis
  2009
 62. Diel Friedhelm; Kalus Jasmin; Mages Jennifer
  Programme and abstracts of the 38th meeting European histamine research society; 2009 May 13-16; Fulda
  2009
 63. Glavnik Vesna
  Antihistaminiki, inverzni agonisti histamihskih receptorjev
  2009
 64. Černe K; Kržan M
  Involvement of the organic cation transporters in histamine uptake into human vascular endothelial cells
  2009
 65. Jochem J; Zak A; Rybczyk R; Irman-Florjanc T
  Interactions between the serotonergic and histaminergic systems in the central cardiovascular regulation in haemorrhage-shocked rats: involvement of 5-HT1A receptor
  2009
 66. Perdan K; Kobe Z; Kržan M
  Nature of histamine transport in neonatal rat cultured type 1 astrocytes - organic cation transporters are not involved
  2009
 67. Anonymous ;
  37th Meeting of the European Histamine Research Society; 2008 May 7-10; Stockholm
  2008
 68. Žiberna L; Zorman T; Drevenšek G
  Characterization of histamine-induced relaxation in pre-contracted rat aorta
  2009
 69. Osredkar D; Burnik-Papler T; Pečavar B; Kralj-Iglič V; Kržan M
  Kinetic and pharmacological properties of [(3)H]-histamine transport into cultured type 1 astrocytes from neonatal rats
  2009
 70. Voje M; Manohin A
  Die peridurale Anwendung von Ropivacain und Clonidin zur Schmerztherapie nach Prostatektomie
  [Peridural application of ropivacaine and clonidine for pain therapy after prostatectomy]
  2008
 71. Košnik Mitja
  Antihistaminiki
  2008
 72. Drevenšek M; Sprogar Š; Vaupotič T; Plemenitaš A; Drevenšek G
  The role of histamine H2 receptor in orthodontic tooth movement in rats
  2008
 73. Zorman Tadej; Žiberna Lovro; Drevenšek Gorazd
  Involvement of H1, H2 and H3-histamine receptors in histamine-induced relaxation of pre contracted isolated rat aorta
  2008
 74. Pavlović MD; Kamarachev J; Adamič M
  Primary cutaneous epidermotropic marginal zone B-cell lymphoma: a role for antihistamines in maintaining lymphoma cell growth?
  2008
 75. Meh A; Sprogar Š; Drevenšek G; Drevenšek M
  The involvement of histamine system in the mechanisms of orthodontic tooth movement in rats
  2008
 76. Papler Tanja; Pečavar Blaž
  Privzem in inaktivacija histamina v podganjih astrocitih
  2007
 77. Mušič E; Adamič K; Šilar M; Korošec P
  D-HIT as a diagnostic test for histamine intolerance
  2008
 78. Rajtar Simona; Černe Katarina; Kržan Mojca; Irman-Florjanc Tatjana
  The activity of histamine degrading enzymes and uptake of histamine in human vascular endothelial cells: influence of antidepressants
  2008
 79. Černe Katarina; Kržan Mojca
  Involvement of organic cation transporter in histamine uptake into human vascular endothelial cells
  2008
 80. Čarman-Kržan Marija; Jurič Damijana M
  Regulation of neurotrophin-3 synthesis in astrocytes by histamine
  2008
 81. Jochem Jerzy; Niwecka Agata; Olearska Ewa; Irman-Florjanc Tatjana
  Interactions between the serotonergic and histaminergic systems in the central cardiovascular regulation in haemorrhage-shocked rats: involvement of 5-HT1A receptors
  2008
 82. Perdan Katja; Kobe Zala; Kralj-Iglič Veronika; Kržan Mojca
  Nature of histamine transport in neonatal rat cultured astrocytes
  2008
 83. Sprogar Špela; Coer Andrej; Drevenšek Martina; Drevenšek Gorazd
  Famotodine increases bone volume in the late stage of orthodontic tooth movements in rats
  2008
 84. Žiberna Lovro; Zorman Tadej; Drevenšek Gorazd
  Characterization of histamine-induced relaxation in pre-contraceted rat aorta
  2008
 85. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Could antidepressants noticeably affect histamine degrading enzymes and consequentally inflammatory processes? A study in Guinea pig and rat
  2008
 86. Anonymous ;
  Programme and abstracts of the 37th Meeting European histamine research society EHRS; 2008 May 7-10; Stockholm
  2008
 87. Žak Agata; Irman-Florjanc Tatjana; Biedka Izabela; Žwirska-Korczala Krystyna; Jochem Jerzy
  Renal microcirculatory blood flow changes in metoprine-induced reversal of haemorrhagic hypotension in rats
  2008
 88. Rajtar Simona
  Učinek antidepresivov na presnovo histamina pri poskusnih živalih in v celični kulturi
  2008
 89. Černe K; Irman-Florjanc T; Kržan M
  Histamine uptake into human vascular endothelial cells and influence of three different antidepressant drugs
  2008
 90. Aleš K; Wraber B; Lipnik-Štangelj M
  The synergistic effect of histamine and IL-6 on NGF secretion from cultured astrocytes is evoked by histamine stimulation of IL-6 secretion via H(1)-receptor-PKC-MAPK signalling pathway
  2008
 91. Sprogar Špela; Krinar Igor; Drevenšek Martina; Drevenšek Gorazd
  Famotidine, a H2 receptor antagonist, decreases the late phase of orthodontic tooth movement in rats
  2007
 92. Sprogar Š; Križnar I; Drevenšek M; Vaupotič T; Drevenšek G
  Famotidine, a H(2) receptor antagonist, decreases the late phase of orthodontic tooth movement in rats
  2008
 93. Križnar I; Sprogar Š; Drevenšek M; Vaupotič T; Drevenšek G
  Cetirizine, a histamine H(1) receptor antagonist, decreases the first stage of orthodontic tooth movement in rats
  2008
 94. Mijailović BB; Karadaglić DM; Ninković MP; Mladenović TM; Zečević RD; Pavlović MD
  Bullous delayed pressure urticaria: pressure testing may produce a systemic reaction
  1997
 95. Papler Tanja; Pečaver Blaž; Osredkar David; Kržan Mojca
  Differences in histamine uptake by astrocytes prepared from neonatal and adult rat
  2007
 96. Rajtar Simona; Irman-Florjanc Tatjana
  Amitriptyline affects histamine-N-methyltransferase and diamine oxidase activity in rats and guinea pigs
  2007
 97. Aleš Katarina; Wraber Branka; Lipnik-Štangelj Metoda
  The synergistic effect of histamine and IL-6 on NGF secretion from cultured astrocytes is evoked by histamine stimulation of IL-6 secretion via PKC-MAPK signallnig pathway
  2007
 98. Jochem J; Irman-Florjanc T; Žwirska-Korczala K; Niwecka A; Rybczyk R
  Central serotonin-induced pressor effect in rats is mediated via the histaminergic system
  2007
 99. Černe Katarina; Irman-Florjanc Tatjana; Kržan Mojca
  Histamine uptake into human vascular endothelial cells and infkluence of some antidepressant drugs
  2007
 100. Krinar Igor; Sprogar Špela; Drevenšek Martina; Drevenšek Gorazd
  Ceirizine, H3 receptor antagonist, decreases the first stage of orthodontic tooth movement in rats
  2007

1 101 201 301 401 501  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics