biomedicina slovenica


"Holekalciferol" : 8

 1. Pečovnik-Balon Breda; Jakopin Eva; Bevc Sebastjan; Knehtl Maša; Gorenjak Maksimiljan
  High-dose cholecalciferol supplementation for vitamin D deficiency in haemodialysis patients
  2009
 2. Pečovnik-Balon Breda; Jakopin Eva; Bevc Sebastjan; Knehtl Maša; Gorenjak Maksimiljan
  High-dose cholecalciferol supplementation for vitamin D deficiency in haemolysis patients
  2009
 3. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Gorenjak Maksimiljan
  High-dose cholecalciferol supplementation for vitamin D deficiency in haemodialysis patients
  2010
 4. Homšak Evgenija
  Vitamin D
  [Vitamin D]
  2013
 5. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda; Ekart Robert; Gorenjak Maksimiljan
  High-dose cholecalciferol supplementation for vitamin D deficiency in haemodialysis patients
  2012
 6. Jakopin Eva; Pečovnik-Balon Breda
  Vitamin D in kronična ledvična bolezen
  2008
 7. Završnik Matej
  Učinek vitamina D za kosti in njegovi drugi učinki
  [Significance of vitamin D for bones and its other effects]
  2007
 8. Kocijančič A; Ravnik-Oblak M
  Lečenje hipoparatiroidizma 1,25-dihidroksiholekalciferolom
  1983New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics