biomedicina slovenica


"Hospital" : 6960

 1. Leskovic Ljiljana; Kregar-Velikonja Nevenka; Lešer Vladka
  Preprečevanje razjed zaradi pritiska pri dolgotrajno hospitaliziranih pacientih
  [Prevention of pressure ulcers in long-term hospitalised patients]
  2017
 2. Erjavec Karmen; Krope Katja
  Informacije na spletnih straneh slovenskih bolnišnic
  [Information on the websites of Slovene hospitals]
  2017
 3. Fajfar Nataša; Lužnik Dane; Tomič Viktorija
  Prevalence of MRSA and ESBL-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in a tertiary care, teaching hospital in a five-year period
  2017
 4. Kastelic Andrej
  Okužba z virusom HCV in obravnava le-te pri intravenskih uporabnikih drog na hospitalnem zdravljenju odvisnosti
  2017
 5. Glinšek Urška; Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Petrovec Miroslav
  Genotypisation of adenovirus in simultaneusly collected nasopharyngeal swabs and stool samples from children hospitalized for acute bronchiolitis, acute gastroenteritis, and febrile seizures
  2017
 6. Oblak Teja; Lindič Jelka; Gubenšek Jakob; Kveder Radoslav; Aleš Andreja; Škoberne Andrej; Večerić-Haler Željka; Borštnar Špela; Avguštin Nuša; Ponikvar Rafael; Mlinšek Gregor; Ferluga Dušan; Kojc Nika; Godnov Uroš; Kovač Damjan
  Treatment of antibody-mediated rejection of kidney grafts with bortezomib and/or rituximab compared to standard regimen
  2017
 7. Oblak Tina; Skela-Savič Brigita
  The attitude of employees in perioperative nursing to training new employees in the workplace
  [Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu]
  2017
 8. Drobnič Radobuljac Maja
  Non-suicidal self-injurious behavior on a general adolescent inpatient unit
  2017
 9. Prugger Christoff; Wellmann Jürgen; Heidrich Jan; De Bacquer Dirk; De Smedt Delphine; De Backer Guy; Reiner Željko; Empana Jean-Philippe; Fras Zlatko
  Regular exercise behaviour and intention and symptoms of anxiety and depression in coronary heart disease patients across Europe
  2017
 10. Kotseva Kornelia; Wood David; De Bacquer Dirk; De Backer Guy; Rydén Lars; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko
  EUROASPIRE IV
  2016
 11. Kotseva Kornelia; De Bacquer Dirk; Jennings Catriona S.; Gyberg Viveca; De Backer Guy; Rydén Lars; Amouyel Philippe; Bruthans Jan; Fras Zlatko; Keber Irena
  Time trends in lifestyle, risk factor control, and use of evidence-based medications in patients with coronary heart disease in Europe
  2016
 12. Janžič Urška; Kern Izidor; Janžič Andrej; Čavka Luka; Čufer Tanja
  PD-L1 expression in squamous-cell carcinoma and adenocarcinoma of the lung
  2017
 13. Štuhec Matej
  Trimethoprim-sulfamethoxazole-related hallucinations
  2014
 14. Germ Julija; Stankovič Elesini Urška; Dolenc Mateja; Seme Katja
  Antimicrobial activity of essential oils selected for potential use in textile finishing industries
  2014
 15. Rus Prelog Polona; Kokalj Anja; Kores-Plesničar Blanka
  Involuntary admission to psychiatric hospitals
  2016
 16. Dežman Katarina; Korošec Peter; Rupnik Helena; Rijavec Matija
  SPINK5 is associated with early-onset and CHI3L1 with late-onset atopic dermatitis
  2017
 17. Tomič Viktorija
  A tale of microbes and men
  2017
 18. Pelcl Tine; Borovnik Lesjak Vesna; Vujanović Vitka; Strnad Matej
  Impact of prehospital rapid sequence intubation and mechanical ventilation on prehospital vital signs and outcome in trauma patients
  2017
 19. Butenko Tita; Jeverica Samo; Orel Rok; Homan Matjaž
  Antibacterial resistance and the success of tailored triple therapy in Helicobacter pylori strains isolated from Slovenian children
  2015
 20. Furlani Petra; Drobnič Valič Magda; Grošel Alenka
  External quality assessment of the preanalytical phase of blood sample collection in regional general hospital
  2017
 21. Kovačevič Mina; Sonc Monika; Rožman Samo; Virant Igor; Eberl Andreja; Fortuna Lužar Marijana; Tavčar Petra
  Closed system transfer device evaluation
  2017
 22. Ribnikar Domen; Ratoša Ivica; Perhavec Andraž; Amir Eitan
  General overview and treatment recommendations for young women with breast cancer
  2017
 23. Flaker Vito
  Duševno zdravje in socialno delo
  1993
 24. Baruca Mateja; Štrumbelj Erik; Grad Anton
  Obravnava novoodkritih bolnikov z miastenijo gravis v regionalni bolnišnici med leti 2003-2013
  [Treatment of newly diagnosed patients with myasthenia gravis at a regional hospitals in years 2003-2013]
  2017
 25. Novak Anja; Šenk Irena; Bahun Mateja; Bijol Alenka
  Kakovost dokumentiranja pri pacientih po vstavljenem stalnem srčnem spodbujevalniku v Splošni bolnišnici Jesenice
  [The quality of documentation for patients after implanted permanent cardiac pacemaker in Jesenice General Hospital]
  2017
 26. Avsenek Herta; Bahun Mateja; Lavrinec Pavla
  Znanje medicinskih sester za ocenjevanje in zmanjševanje tveganja za nastanek podhranjenosti v bolnišnici
  [Nurse's knowledge for assessing and reducing the risk of hospital undernutrition]
  2017
 27. Bahun Mateja; Skela-Savič Brigita
  Mnenja zdravstvenih delavcev o zagotavljanju dostojanstva pacientom med hospitalizacijo
  [Health care workers' opinions on ensuring patients' dignity during hospitalization]
  2017
 28. Avberšek-Lužnik Ivica; Janša Karmen
  Določanje plazemske aktivnosti anti Xa pri terapiji z nizkomolekularnimi heparini v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Measuring anti-factor Xa activity to monitor therapy with low-molecular-weight heparin in General Hospital Jesenice]
  2017
 29. Smodiš Marta; Skela-Savič Brigita
  Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti
  [The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations]
  2017
 30. Muminović Samir; Bregar Branko
  Predbolnišnično okolje in uporaba prisilnih ukrepov
  [Prehospital setting and use of the coercive measures]
  2017
 31. Muminović Samir; Bregar Branko
  Odnos reševalcev do uporabe različnih oblik prisilnih ukrepov
  [The attitudes of paramedics to different forms of coercive measures]
  2017
 32. Brlogar Simon; Lužnik Urška; Gašperlin Lenka; Avberšek-Lužnik Ivica
  Kakovost bioloških vzorcev za laboratorijske preiskave v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 2012 do 2015
  [Quality of biological samples for laboratory testing in Hospital Jesenice from 2012 to 2015]
  2016
 33. Sedlovski Goran; Smolej Ksenija; Olip Lara; Rutar Dunja; Požek Mateja; Avberšek-Lužnik Ivica
  Merjenje PČ-INR pri pacientih na oralni antikoagulantni terapiji v Splošni bolnišnici Jesenice
  [Prothrombine time (INR) measurement in patients on oral anticoagulant therapy in Hospital Jesenice]
  2016
 34. Lanzinger Stefanie; Schneider Alexandra; Breitner Susanne; Stafoggia Massimo; Eržen Ivan; Dostál Miroslav; Pastorkova Anna; Bastian Susanne; Cyrys Josef; Zscheppang Anja; Kolodnitska Tetiana; Peters Annette
  Ultrafine and fine particles and hospital admissions in Central Europe, results from the UFIREG Study
  2016
 35. Vrtek Stanka; Puzić Nataša; Majdič Neža
  Ocena težavnosti bolnikov glede na kategorijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače
  [Assessment of patient's demandigness in relation to the work complexity classification of hospital nursing at the department for rehabilitation of patients with spinal cord lesion]
  2017
 36. Mulalić Sabina; Rems Miran
  Vloga koordinatorja zdravstvene oskrbe pri celostni obravnavi pacienta
  [The role of the healthcare coordinator in holistic approach to the patient]
  2016
 37. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Perković-Benedik Mirjana
  Incidence of tonic spasms as the initial presentation of pediatric multiple sclerosis in Slovenia
  2017
 38. Winkler Petr; Krupchanka Dzmitry; Roberts Tessa; Kondratova Lucie; Machů Vendula; Höschl Cyril; Sartorius Norman; Voren Robert van; Aizberg Oleg; Novak Šarotar Brigita
  A blind spot on the global mental health map
  2017
 39. Jeverica Samo; Kolenc Urša; Müller-Premru Manica; Papst Lea
  Evaluation of the routine antimicrobial susceptibility testing results of clinically significant anaerobic bacteria in a Slovenian tertiary-care hospital in 2015
  2017
 40. Mavsar-Najdenov Brigita
  Antimicrobial Stewardship Program - implementacija v regionalni bolnišnici
  [Antimicrobial Stewardship Program - implementation in a regional hospital]
  2016
 41. Lamb Thomas; Haro Luc; Lonati Davide; Brvar Miran; Eddleston Michael
  Antivenom for European Vipera species envenoming
  2017
 42. Nemec Urška; Čuček-Trifkovič Klavdija
  Stress among employees in psychiatric nursing
  [Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege]
  2017
 43. Šoba Barbara; Skvarč Miha
  Programme and abstract book
  2016
 44. Solero Natalija; Železnik Danica
  Obravnava hospitaliziranih otrok z astmo s poudarkom na zdravstveni negi
  2016
 45. Grmek-Košnik Irena; Dermota Urška; Ribič Helena; Eberl-Gregorič Edita
  Pomen okolja v prenosu bolnišničnih okužb
  [Correlation between the environment and the transmission of nosocomial infections]
  2017
 46. Meško Meglič Karmen; Koren Srečko; Ambrožič Jerneja
  Karakterizacija plazmidov in klonov bakterije Klebsiella pneumoniae, ki so odgovorni za širjenje ESBL v slovenskih bolnišnicah
  [Characterisation of plasmid and clones of Klebsiella pneumoniae responsible for the spread of ESBLs ib Slovenian hospitals]
  2017
 47. Skvarč Miha; Šoba Barbara
  Diagnostic accuracy of adjusted low IgG avidity index to predict acute Toxoplasma gondii infection in the first trimester of pregnancy
  2016
 48. Petrovic Marija; Zhao Bihong; Thangam Manoj; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Ewing sarcoma in the right ventricle
  2016
 49. Thangam Manoj; Nathan Sriram; Kar Biswajit; Petrovic Marija; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Gregorič Igor
  Primary cardiac sarcoidosis with syncope and refractory atrial arrhythmia
  2016
 50. Loyalka Pranav; Schechter Michael; Nascimbene Angelo; Sundara Raman Ajay; Ilieascu Cezar A.; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Transcatheter pulmonary valve replacement in a carcinoid heart
  2016
 51. Akkanti Bindu; Hussain Rahat; Nathan Sriram; Brandon Gentry; Young Alisha; Raissi Farshad; Nascimbene Angelo; Rajapreyar Indranee; Banjac Igor; Gregorič Igor
  Prolonged venovenous extracorporeal membrane oxygenation in a patient with acute respiratory distress syndrome
  2016
 52. Kennedy E.; Vanichanan J.; Rajapreyar I.; Gonzalez B.; Nathan Sriram; Gregorič Igor; Kar Biswajit; Loyalka Pranav; Weeks P.; Chavez V.; Wanger A.; Ostrosky Zeichner L.
  A pseudo-outbreak of disseminated cryptococcal disease after orthotopic heart transplantation
  2016
 53. Briceño David F.; Fernando Rajeev; Nathan Sriram; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  TandemHeart as a bridge to recovery in legionella myocarditis
  2015
 54. Banjac Igor; Petrovic Marija; Akay Mehmet H.; Janowiak Lisa M.; Radovancevic Rajko; Nathan Sriram; Patel Manish; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Extracorporeal membrane oxygenation as a procedural rescue strategy for transcatheter aortic valve replacement cardiac complications
  2016
 55. Premuš Marušič Alenka; Petrovič Danijel; Mrhar Aleš; Locatelli Igor
  Polypharmacotherapy and blood products as risk factors for venous thromboembolism in postsurgical patients
  2017
 56. Majc Dejan; Tepeš Bojan
  Vpliv načina obravnave bolnikov z alkoholno jetrno cirozo na preživetje
  2016
 57. Rello Jordi; Kmet Lunaček Nina; Souto Jessica; Poulakou Garyphallia
  Pneumonia due to methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  2012
 58. Logar Mateja; Lejko-Zupanc Tatjana
  Posebne zahteve za domače in bolnišnično okolje, v katerem bivajo imunsko oslabele osebe
  [Special requirements for hospital and home environment for immune compromised patients]
  2014
 59. Steblovnik Klemen; Blinc Aleš; Božič Mojca; Fister Miša; Mikuž Urša; Noč Marko
  Ticagrelor versus clopidogrel in comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest undergoing percutaneous coronary intervention and hypothermia
  2016
 60. Strnad Matej; Borovnik Lesjak Vesna; Vujanović Vitka; Križmarić Miljenko
  Predictors of mortality in patients with isolated severe traumatic brain injury
  2017
 61. Vujasinović Miroslav; Kunst Gregor; Breznikar Brane; Rožej Barbara; Tepeš Bojan; Rudolf Saša; Godec Kušter Andreja
  Is pancreatic exocrine insufficiency a cause of malabsorption in patients after bariatric surgery?
  2016
 62. Pokorn Nina; Mohor Mitja; Klemenc-Ketiš Zalika; Petek Šter Marija
  Analiza reanimacij nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi v letih 2005-2015
  2017
 63. Krel Cvetka; Rajkovič Vladislav; Benedik Peter; Bevc Sebastjan
  Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction
  2016
 64. Berce Vojko; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  CTLA4 expression in childhood asthma and the effect of treatment with inhaled corticosteroid and leukotriene receptor antagonist
  2016
 65. Bačar Cvetka; Pišlar Mitja; Šen Metka; Tavčar Rok; Mrhar Aleš
  Switching antipsychotics
  2017
 66. Georgiev Dejan; Kojović Maja; Klanjšček Gorazd; Dolenc-Grošelj Leja
  Hashimoto encephalopathy associated rapid onset narcolepsy type 1
  2017
 67. Šprah Lilijana; Dernovšek Mojca Zvezdana; Wahlbeck Kristian; Haaramo Peija
  Psychiatric readmissions and their association with physical comorbidity
  2017
 68. Premuš Marušič Alenka; Locatelli Igor; Mrhar Aleš; Caprnda Martin; Gaspar Ludovit; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Petrovič Danijel
  Influence of prescribed blood products on the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in surgical patients
  2017
 69. Eržen Renato; Rebolj Luka; Tomič Viktorija
  Zunajbolnišnične pljučnice pri odraslih - izkušnje Klinike Golnik
  [Community-acquired in adults - experience from Golnik Hospital]
  2016
 70. Fileković Ribarič Suada; Turel Matjaž; Knafelj Rihard; Gorjup Vojka; Stanič Rade; Gradišek Primož; Cerović Ognjen; Mirković Tomislav; Noč Marko
  Prophylactic versus clinically-driven antibiotics in comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest
  2017
 71. Delić Ratko; Štefanović Mario; Krivec Štefka; Weber Vladimir; Koren Jakob
  Comparison of HE4 and CA125 levels in women with benign gynecologic disorders
  2016
 72. Kocuvan Samo; Brilej Drago; Stropnik Domen; Lefering Rolf; Komadina Radko
  Evaluation of major trauma in elderly patients - a single trauma center analysis
  2016
 73. Krušič Dejan; Brilej Drago; Currie Colin; Komadina Radko
  Audit of geriatric hip fracture care - a Slovenian trauma center analysis
  2016
 74. Babič Mateja; Lipovec Aljoša; Us Irena; Bregar Branko
  The importance of violent behaviour assessment at admission of psychiatric patient to the University Psychiatric Hospital Ljubljana
  2016
 75. Cvetinović Nataša; Lončar Goran; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Heart failure management in the elderly - a public health challenge
  2016
 76. Omersa Daniel; Lainščak Mitja; Eržen Ivan; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Nacionalni trendi stopenj hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja in umrljivosti
  [National trends in heart failure hospizalizations and mortality]
  2016
 77. Omersa Daniel; Lainščak Mitja; Eržen Ivan; Farkaš-Lainščak Jerneja
  Mortality and readmissions in heart failure
  2016
 78. Fister Petja; Grosek Štefan
  Non-pulmonary management of newborns with respiratory distress
  2016
 79. Strojnik Ksenija; Mahkovic-Hergouth Ksenija; Jezeršek Novaković Barbara; Šeruga Boštjan
  Outcome of severe infections in afebrile neutropenic cancer patients
  2016
 80. Gams Polona; Brvar Miran
  Mladi in zastrupitev z drogami - od terena do hospitalizacije
  [Recreational drugs in young users - from mild symptoms to hospitalisation]
  2016
 81. Uršič Tina; Kozjek Marko; Sagadin Martin; Jevšnik Monika; Krivec Uroš; Pokorn Marko; Petrovec Miroslav
  Kako pomemben je virus parainfluence 4 pri otrocih v Sloveniji?
  [How important is parainfluenza virus 4 in Slovene children?]
  2016
 82. Ribič Helena; Grmek-Košnik Irena; Eberl-Gregorič Edita; Dolenc Matej; Sivec Gordana; Petrovec Miroslav
  Primer izbruha gripi podobne bolezni v regionalni bolnišnici
  [Outbreak of an influenza-like disease in a regional hospital]
  2016
 83. Grundmann Hajo; Glasner Corinna; Albiger Barbara; Aanensen David M; Tomlinson Chris T; Tambić Andrasević Arjana; Cantón Rafael; Carmeli Yehuda; Friedrich Alexander W; Giske Christian G; Pirš Mateja; Cerar Kišek Tjaša
  Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)
  2016
 84. Zagorc Ana; Švajger Helena; Blagojević Štembergar Sandra
  Obvladovanje akutne pooperativne bolečine v Splošni bolnišnici Novo Mesto
  [Management of acute post - operative pain at the General hospital Novo Mesto]
  2016
 85. Nemeš Marjetka; Kocet Ritlop Sabina
  Obvladovanje akutne pooperativne bolečine (APSA) v SB Murska Sobota
  [Control of acute postoperative pain (APSA) in general hospital Murska Sobota]
  2016
 86. Kanič Zlatka; Puklavec Evelin; Osterc Koprivšek Andreja; Miksić Mirjana; Štelcar Andreja
  Zastrupitev z vodo pri otrocih in prikaz primera
  [Water intoxication in children and case report]
  2013
 87. Omersa Daniel; Farkaš-Lainščak Jerneja; Eržen Ivan; Lainščak Mitja
  National trends in heart failure hospitalization rates in Slovenia 2004-2012
  2016
 88. Schindler Karin; Themessl-Huber Michael; Hiesmayr Michael; Kosak Sigrid; Lainščak Mitja; Laviano Alessandro; Ljungqvist Olle; Mouhieddine Mohamed; Schneider Stephane; Schueren Marian de van der; Schütz Tatjana; Schuh Christian; Singer Pierre; Bauer Peter; Pichard Claude
  To eat or not to eat? Indicators for reduced food intake in 91,245 patients hospitalized on nutritionDays 2006-2014 in 56 countries worldwide: a descriptive analysis
  2016
 89. Lainščak Mitja; Anker Stefan D.
  Heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma: numbers, facts, and challenges
  2015
 90. Schefold Joerg C.; Lainščak Mitja; Hodošček-Majc Lea; Blöchlinger Stefan; Doehner Wolfram; Haehling Stephan
  Single baseline serum creatinine measurements predict mortality in critically ill patients hospitalized for acute heart failure
  2015
 91. Broberg E; Hungnes Olav; Schweiger B; Prosenc Katarina; Daniels R; Guiomar R; Ikonen N; Kossyvakis A.; Pozo F; Puzelli S
  Improving influenza virological surveillance in Europe
  2016
 92. Vrdoljak Eduard; Bodoky Gyorgy; Jassem Jacek; Popescu Razvan A.; Mardiak Jozef; Pirker Robert; Čufer Tanja; Beslija Semir; Eniu Alexsandru; Todorović Vladimir
  Cancer Control in Central and Eastern Europe
  2016
 93. Ilovar Saša; Križnar Tomaž; Battelino Saba
  Presejalno testiranje sluha pri novorojenčkih v Porodnišnici Ljubljana in zgodnje zdravljenje okvar sluha
  [Hearing screening of neonates in Ljubljana Maternity Hospital and early management of hearing impairment]
  2016
 94. Vodišek Laura; Jagodič Mihela; Podsedenšek Matej; Mekiš Nejc
  Primerjalna analiza prejetih doz pri izbranih CT preiskavah v Splošni bolnišnici Celje
  [Comparative analysis in received doses at selected CT examinations in Celje General Hospital]
  2016
 95. Čižman Milan; Beović Bojana
  Antibiotic hospital conumption expressed in defined daily doses (DDD)/100 bed-days
  2014
 96. Rozman Urška; Mentges Manfred; Mathis Beat; Šostar-Turk Sonja
  Implementing the Morapex A device for evaluating hygiene of hospital textiles
  [Vpeljava naprave Morapex A za oceno higiene bolnišničnih tekstilij]
  2016
 97. Ežbegović Viktorija; Marček Ivana; Pope-Gajić Ozana; Pajnkihar Majda; Vrbnjak Dominika
  Theory of postpartum depression
  2016
 98. Fink Andrej
  Vaja množične nesreče Stožice 2016 - prehospitalni del
  [Mass casualty incident drill Stožice 2016 - prehospital environment]
  2016
 99. Kerber Romy; Krumkamp Ralf; Diallo Boubacar; Jaeger Anna; Rudolf Martin; Lanini Simone; Bore Joseph A.; Koundouno Fara Raymond; Korva Miša; Avšič-Županc Tatjana
  Analysis of diagnostic findings from the European mobile laboratory in Guéckédou, Guinea, March 2014 through March 2015
  2016
 100. Rudel Drago; Balorda Zdravko; Slemenik-Pušnik Cirila; Pušnik Stanislav; Lavre Janez; Kladnik Majda
  Reducing Hospitalisation Providing telemedicine support to CHF patients at home in Slovenia
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics