biomedicina slovenica


"Hrustanec" : 30

 1. Salapura Vladka
  Diagnostika in zdravljenje poškodb kolena in šola ultrazvočnega pregleda kolena
  2013
 2. Snoj Žiga; Salapura Vladka
  Hrustanec in morfološka degeneracija kolena 6 let po rekonstrukciji sprednje križne vezi
  [Cartilage and morphological degeneration of the knee at 6-years after ACL reconstruction]
  2016
 3. Naseri Narges; Poirier Jean-Michel; Girandon Lenart; Fröhlich Mirjam; Oksman Niska Kristiina; Mathew Aji P.
  3-Dimensional porous nanocomposite scaffolds based on cellulose nanofibers for cartilage tissue engineering
  2016
 4. Kregar-Velikonja Nevenka; Martinčič David; Drobnič Matej
  Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov z metodo EQ-5D
  2015
 5. Turk Zmago
  Starost in gibala
  2010
 6. Brecelj Janez
  Skelet pri otroku in mladostniku
  [Characteristics of growing bone]
  2014
 7. Zupan Janja; Marc Janja
  Osteoimunologija in osteorevmatologija: prepletenost skeletnega in imunskega sistema
  [Osteoimmunology and osteorheumatology: interconnection between skeletal and immune system]
  2013
 8. Jeklar Katarina; Marc Janja; Zupan Janja
  Izražanje genov za antioksidativne encime v vzorcih hrustanca
  [Antioxidative enzymes' gene expression in cartilage samples]
  2014
 9. Ravnihar Klemen; Barlič Ariana; Drobnič Matej
  Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee
  2014
 10. Jež Mojca; Girandon Lenart
  Obrabljen hrustanec zdravimo z bolnikovimi lastnimi hrustančnimi celicami
  2014
 11. Drobnič Matej; Radosavljevič Damjan; Cör Andrej; Brittberg M.; Stražar Klemen
  Debridement of cartilage lesions before autologous chondrocyte implantation byopen or transarthroscopic techniques
  2010
 12. Paučič Jošt; Župevc Avgust; Šereg Bahar Maja
  Primer bolnice s hondrosarkomom grla
  [Case report of a patient with chondrosarcoma of the larynx]
  2012
 13. Filardo G.; Drobnič Matej; Perdisa F.; Hribernik Marija; Marcacci Maurilio
  Fibrin glue improves osteochondral scaffold fixation
  2014
 14. Naranđa Jakob; Vogrin Matjaž
  Operativno zdravljenje hrustančnih poškodb
  2012
 15. Vogrin Matjaž; Naranđa Jakob
  Uporaba zarodnih celic v ortopediji
  2013
 16. Kregar-Velikonja Nevenka; Barlič Ariana; Fröhlich Mirjam; Knežević Miomir
  Gojenje hondrocitov za zdravljenje poškodb sklepnega hrustanca
  2013
 17. Drobnič Matej; Martinčič David
  Zdravljenje poškodb sklepnega hrustanca z gojenimi avtolognimi hondrociti
  2013
 18. Kelc Robi; Naranda Jakob; Kuhta Matevž; Vogrin Matjaž
  Novel therapies for the management of sports injuries
  2013
 19. Friedrich Tomaž; Kljajić Milka; Rupreht Mitja
  Vloga računalniške tomografije in magnetnoresonančne tomografije v slikovni diagnostiki kostnomišičnih bolezni
  [The role of computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnostics of musculoskeletal diseases]
  2011
 20. Blazina Jerca; Kern Izidor; Požek Igor; Vidmar Stanko
  Pljučni hamartom
  [Pulmonary hamartoma]
  2006
 21. Friedrich MJ
  Skupni napori znanstvenikov pri prizadevanju, kako obnoviti poškodovani hrustanec
  [Joint effort: scientists engineer solution for repairing demanged cartilage]
  2004
 22. Markota Jelena
  Unusual radiographic changes of a gout patient
  [Nenavadne radiografske spremembe pri bolnici s putiko]
  2004
 23. Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej; Gorenšek Miro; Koritnik Branko; Kregar-Velikonja Nevenka; Maličev Elvira; Jeras Matjaž; Knežević Miomir
  Operativno zdravljenje okvar sklepnega hrustanca v kolenu
  [Surgical treatment of the knee catilage lesions]
  2003
 24. Michaels Leslie
  Pathology of elastic cartilage in the epiglottis and auricle
  [Patologija elastičnega hrustanca poklopca in uhlja]
  2002
 25. Radosavljevič Damjan; Drobnič Matej; Koritnik Branko; Gorenšek Miro; Maličev Elvira; Jeras Matjaž; Knežević Miomir
  Novosti v terapiji obolenj in poškodb sklepov: mozaična plastika in avtologna transplantacija hondrocitov
  [New approach to the diseases and injuries of the joints: mosaic-plasty and autologous chondrocytes transplantation]
  2001
 26. Grošelj Mojca; Veselko Matjaž
  Posledice imobilizacije kolena
  [Consequences of knee joint immobilisation]
  2000
 27. Srakar Franc
  Sklepni hrustanec in njegov metabolizem
  1995
 28. Demšar Franci; Lestan Boris; Ivanuša Teodora
  The application of macromolecular contrast media to define the abnormal microvascular permeability in the temporomandibular joint by MRI
  [Uporaba makromolekularnih kontrastnih sredstev za določanje nenormalne prepustnosti malih žil v čeljustnem sklepu pri slikanju z magnetno resonanco]
  1998
 29. Savković A
  Krikoidni hrustanec kot rizično mesto ob intubaciji otrok v prvem letu življenja
  [Cricoid cartilage as the critical site at the endotracheal intubation in infants up to one year of age]
  1995
 30. Herman Srečko
  Presaditev kosti
  [Transplantation of bone]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics