biomedicina slovenica


"Hydrocephalus" : 91

 1. Miksić Mirjana; Dukić Vuković Tanja; Taso Sunčica; Križmarić Miljenko; Ravnik Janez; Šmigoc Tomaž; Korpar Bojan
  The treatment of posthaemorrhagic hydrocephalus
  2017
 2. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 3. Tudor Ivana Katarina; Tudor Mario; McCleery Jenny; Car Josip
  Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH)
  2015
 4. Mlakar Jernej; Korva Miša; Tul Nataša; Popović Mara; Poljšak-Prijatelj Mateja; Mraz Jerica; Kolenc Marko; Resman Rus Katarina; Vipotnik-Vesnaver Tina; Fabjan-Vodušek Vesna; Vizjak Alenka; Pižem Jože; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  Zika virus associated with microcephaly
  2016
 5. Velnar Tomaž; Jagrič Tomaž; Jelenc Franc; Bošnjak Roman; Pregelj Rado; Koršič Marjan; Benedičič Mitja; Jugović Domagoj; Ravnik Janez; Bunc Gorazd
  Laparoscopic ventriculoperitoneal shunt placement in normotensive hydrocephalus
  2015
 6. Bunc Gorazd; Ravnik Janez; Voršič Matjaž; Velnar Tomaž
  Displacement of lumboperitoneal shunt from the lumbar spine to the ambient cistern
  2011
 7. Ravnik Janez; Bunc Gorazd; Grčar Anja; Žunić Miodrag; Velnar Tomaž
  Colloid cysts of the third ventricle exhibit various clinical presentation
  2014
 8. Velnar Tomaž; Jelenc Franc; Koršič Marjan
  Laparoskopska vstavitev ventrikularne drenaže zaradi normotenzivnega hidrocefalusa. Prikaz primera in nove operacijske tehnike
  [Laparoscopically guided ventriculoperitoneal drainage placement for the treatment of normal pressure hydrocephalus - a report of a case and surgical tecnique]
  2012
 9. Koršič Marjan; Jugović Domagoj; Tul Nataša; Porčnik Andrej
  In utero detected cyst of cisterna ambiens causing hydrocephalus succesfully treated with planned caesarian section and neuroendoscopy
  2012
 10. Šmigoc Tomaž; Rink Nina; Beović Bojana; Bošnjak Roman
  Dejavniki tveganja za okužbo pri bolnikih z zunanjo ventrikularno drenažo
  [Risk factors for infections related to external ventricular drainage]
  2012
 11. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž; Ravnik Janez; Velnar Tomaž
  Proximal migration of a lumboperitoneal shunt into the prepontine and ambiens cisterns
  2011
 12. Koršič Marjan
  Metabolism and ICP in injured brain
  2007
 13. Anonymous ;
  Abstract book, final programme of the 4th international hydrocephalus workshop Progress & controversies in hydrocephalus, 2007 May 17-20; Rhodes
  2007
 14. Limbaeck-Stokin Clara; Glavač Damjan; Popović Mara
  A case of haemangioblastoma of the fourth ventricle presenting with depression
  2009
 15. Jugovič D; Koršič M
  Endoscopic third ventriculostomy vs. ventriculoperitoneal shunt for tumor related hydrocephalus: case report
  2009
 16. Koršič Marjan
  Vodenoglavost kot resen akutni problem v nevrokirurgiji
  [Hydrocephalus as a serious acute problem in neurosurgery]
  2008
 17. Roškar Zdravko
  Ultrazvončno spremljanje hidrocefalusa
  2007
 18. Koršič Marjan
  Nevroendoskopija pri bolnikih z intraventrikelnim možganskim tumorjem: prikaz dveh primerov
  [Neuroendoscopic approach to intraventricular brain tumors: two case reports]
  2007
 19. Koršič Marjan; Denišlič Miro; Jugović Domagoj
  Somatosensory evoked potentials in children with brain ventricular dilatation
  2006
 20. Koršič M; Denišlič M
  Evaluation of short somatosensory evoked potentials in children with hydrocephalus
  1999
 21. Koršič M; Grosek Š; Sterle I; Primožič J; Petrovčič N; Jankovič V; Moder B; Kremesec M
  Complications after shunt opeartions of hydrocephalus: 10 years survey (1986-1995)
  1997
 22. Koršič M; Grosek Š; Sterle I; Moder B; Jankovič V; Primožič J
  Complications after shunt operations of hydrocephalus - 10-year survey
  1996
 23. Vrecl R; Car J; Trafler F; Sippel C
  Diagnosing a potentially reversible form of dementia: normal pressure hydrocephalus (case report)
  2003
 24. Skerbinjek-Kavalar Maja; Kavalar Rajko; Strojnik Tadej
  A colloid cyst of the third ventricle - the cause of episodic headache and sudden unexpected death in an adolescent girl
  2005
 25. Roškar Z
  Ultrazvočni pregled možganov skozi zadnjo in mastoidno fontanelo
  [Sonographic examination of the brain through the posterior and mastoid fontanelle]
  2005
 26. Roškar Z
  Ultrazvočna obravnava hidrocefalusa
  [Sonographic examination of hydrocephalus]
  2005
 27. Tekauc-Golob A
  Dopplerjeva preiskava možganskega žilja novorojenčka
  [Doppler investigation of cerebral vessels in the neonate]
  2005
 28. Zaletel Marjan
  Glavobol v nosečnosti
  [Headache in pregnancy]
  2005
 29. Kunčnik Vesna; Bunc Gorazd
  Normotenzivni hidrocefalus
  [Normal-pressure hydrocephalus]
  2005
 30. Bošnjak Roman
  Nevrokirurški ukrepi za preprečevanje sekundarne možganske poškodbe
  [Neurosurgical prevention of secondary complications after brain injury]
  2005
 31. Koršič Marjan
  Nevroendoskopija: razvoj in sedanja uporabnost
  2005
 32. Koršič M; Denišlič M; Dolenc VV
  SsEP in children with hydrocephalus
  2004
 33. Pečarič-Meglič Nuška
  Nevroradiološke preiskave pri obravnavi urgentnega bolnika
  2003
 34. Macedoni-Lukšič Marta; Jereb Berta; Todorovski Ljupco
  Long-term sequelae in children treated for brain tumors: impairments, disability, and handicap
  2003
 35. Strojnik Tadej; Lipovšek Matej
  Nevrokirurgija
  2003
 36. Strojnik Tadej
  Odloženi operativni posegi pri poškodbah glave in možganov
  [Delayed neurosurgical procedure in traumatic brain injury patients]
  2003
 37. Strojnik T
  Neuroendoscopy for hydrocephalus and arachnoid's cysts
  2003
 38. Žumer Milan
  Hydrocephalus communicans in subarahnoidalna lumbalno-peritonealna drenaža
  1962
 39. Jones Dianne
  Mielomeningokela
  [Myelomeningocoele]
  2002
 40. Verdenik Ivan
  Večplastni napovedni model prezgodnjega poroda
  [Multilayer prediction model for preterm delivery]
  2002
 41. Stirn-Kranjc B
  Oftalmološki pristop pri glavobolu
  [Ophthalmological approach in headaches]
  2002
 42. Rener-Primec Z; Župančič N
  Intrakranialni vzroki glavobola pri otrocih in mladostnikih
  [Intracranial causes of head headache in children and adolescents]
  2002
 43. Rakuša Martin
  Humana cisticerkoza v Sloveniji
  2000
 44. Bunc Gorazd; Voršič Matjaž
  Long-term survival following treatment of multiple supra- and infratentorial aspergillus brain abscesses
  2001
 45. Kornhauser-Cerar Lilijana; Stojanović Erika; Stirn-Kranjc Branka; Globevnik-Velikonja Vislava
  Spemljanje razvoja pri otrocih rojenih z nizko porodno težo
  [Developmental outcome in low-birth-weight infants]
  2001
 46. Krivec Uroš; Lozar Jana
  Rast glave pri otrocih z infantilnimi spazmi
  2000
 47. Koršič Marjan; Grosek Štefan
  Zapleti in razpoznava nenadnih sprememb pri otroku po operaciji hidrocefalusa
  2001
 48. Babnik Janez; Tonin Tatjana; Talan Tanja
  10 let Enote intenzivne nege in terapije novorojenčkov: uspehi in neuspehi zdravljenja
  1998
 49. Meglič Bernard; Švigelj Viktor; Grad Anton
  Akutna možganska kap v malih možganih in v področju možganskega debla - potek in zapleti
  [Acute brainstem and cerebellar stroke - clinical course and complications]
  1999
 50. Macedoni-Lukšič Marta
  Kasne nevrološke posledice pri otrocih, zdravljenih zaradi možganskega tumorja
  1999
 51. Al Othman Najeeb O; Neubauer David; Karaguiosov Kostadin L
  Case of tuberculous meningitis complicated by multiple basal ganglia tuberculomas
  1998
 52. Popadic A; Witzmann A; Krasznai L
  Normal pressure hydrocephalus of the elderly
  1998
 53. Kopač Štefan; Krajnc Natalija
  Hidrocefalus v otroškem obdobju
  [Hydrocephalus in childhood]
  1998
 54. Brecelj Jelka
  Elektrofiziološko vrednotenje vida pri otrocih
  [Electrophysiological evaluation of the visual system in children]
  1998
 55. Klun B
  Brief historical survey of methods for treating children with hydrocephalus
  1998
 56. Koršič M; Grosek Š; Sterle I; Primožič J; Petrovčič N; Jankovič V; Moder B; Kremes M
  Complications after shunt operations of hydrocephalus: 10-year survey (1986-1995)
  1997
 57. Anonymous ;
  Complex hydrocephalus and hydrocephalus complications: program and abstracts of the consensus conference on pediatric neurosurgery; 1997 Apr 27-30; Assisi
  1997
 58. Neubauer David; Kopač Štefan
  A case of congenitalmyotonic dystrophy with hydrocephalus and infantile spasms
  1996
 59. Koršič Marjan
  Kirurški zapleti in zdravljenje zapletov po operacijah otrok s hidrocefalusom
  1998
 60. Koršič Marjan
  Kirurško zdravljenje otrok s hidrocefalusom
  1998
 61. Jones Dianne; Ahčin Brigita; Fidler Anka
  Šoloobvezni otroci s hidrocefalusom in mielomeningokelo v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
  1997
 62. Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka; Burja Silva; Žic Ljubica; Rošker Zdravko; Bračič Katarina; Lipovšek Matej
  Naše izkušnje pri zdravljenju pohemoragičnega hidrocefalusa
  1997
 63. Rener-Primec Zvonka; Kopač Štefan
  Epilepsija pri otrocih s hidrocefalusom
  1997
 64. Grosek Štefan; Koršič Marjan; Sterle Igor; Moder Biserka; Škerl Marjeta; Jankovič Velimir; Petrovčič Natalija; Primožič Janez; Derganc Meta
  Okužbe obvodov cerebrospinalnega likvorja iz osrednjega živčevja pri bolnikih s hidrocefalusom
  1997
 65. Koršič Marjan; Janković Velimir; Grosek Štefan; Sterle Igor; Kremesec-Meško Milena
  Kirurški zapleti in zdravljenje zapletov po operacijah otrok s hidrocefalusom
  1997
 66. Babnik Janez; Pestevšek Maja; Koršič Marjan
  Pohemoragični hidrocefalus pri nedonošenčkih z zelo nizko porodno težo
  1997
 67. Lipovšek Matej
  Zadrege pri nevrokirurškem zdravljenju pohemoragičnega hidrocefalusa pri novorojencih
  1997
 68. Koršič Marjan; Kremesec-Meško Milena; Janković Velimir
  Kirurško zdravljenje otrok s hidrocefalusom
  1997
 69. Derganc Metka; Kopač Štefan
  Nekirurško zdravljenje hidrocefalusa
  1997
 70. Burja Silva; Todorovič-Guid Mirjana; Kanič Zlatka
  Vloga ultrazvoka glave in merjenja intrakranialnega tlaka preko mečave pri odločanju o aktivnem zdravljenju pohemoragične ventrikularne dilatacije
  1997
 71. Knific Jernej; Pečarič-Meglič Nuška; Čerk Martin
  Nevroradialoška diagnostika otrok s hidrocefalusom
  1997
 72. Zupančič Živa
  Ultrazvočna diagnostika hidrocefalusa
  1997
 73. Macedoni-Lukšič Marta; Župančič Neža
  Hidrocefalus pri možganskih tumorjih
  1997
 74. Krajnc Natalija; Kopač Štefan
  Hidrocefalus v otroškem obdobju
  1997
 75. Klun Boris
  Kratek zgodovinski pregled zdravljenja otrok s hidrocefalusom
  1997
 76. Kržišnik Ciril; Battelino Tadej; Grosek Štefan
  Izbrana poglavja iz pediatrije 9: hidrocefalus, nujna stanja v otroški dobi
  1997
 77. Strojnik Tadej
  Razširitev ventriklov po poškodbi: prikaz primerov
  [Posttraumatic ventriculomegaly: case reports]
  1997
 78. Neubauer D; Kopač Š
  A case of congenital myotonic dystrophy with hydrocephalus and infantile spasms
  1996
 79. Cerar V
  Razvojne nepravilnosti plodove glavice in plodove hrbtenice
  1996
 80. Koršič M
  Razvojne nepravilnosti
  1995
 81. Stirn-Kranjc B; Brecelj J
  Electrophysiology as a diagnostic aid in pediatric ophthalmology
  [Elektrofiziologija kot pomoč pri diagnostiki v otroški oftalmologiji]
  1993
 82. Bošnjak V; Bešenski N; Marušić-Della Marina B; Kogler A
  Cranial ultrasonography in the evaluation of macrocrania in infancy
  1989
 83. Grosek Š; Koršič M; Primožič J; Moder B
  Zapleti po premostitvenih operacijah hidrocefalusa in naše izkušnje pri njihovem zdravljenju
  [Complications after shunt operations of hydrocephalus - our experience]
  1991
 84. Koršič M; Grosek Š; Denišlič M; Matičič M
  Hidrocefalus - kirurško zdravljenje
  [Hydrocephalus - surgical treatment]
  1991
 85. Janković S; Devčić S
  Opstruktivni hidrocefalus uzrokovan ektopičnom bazilarnom arterijom i gigantskom aneurizmom bazilarne arterije
  [Obstructive hydrocephalus caused by the ectopic basilar artery and a gigantic aneurysm of the basilar artery]
  1990
 86. Mejaški-Bošnjak V; Polak J; Ligutić I; Bešenski N; Lujić L
  Ultrasonografija u dijagnostici intrakranijalnih malformacija u novorođenčadi i dojenčadi
  1990
 87. Pilić Ž; Radunović N
  Antenatalna dijagnostika urođenih poremećaja u perinatologiji
  1990
 88. Derganc M; Prezelj M; Vreča I; Grosek Š; Neubauer D; Frelih J; Zupančič Ž
  Hipoksantin u likvoru novorođenčadi kod hipoksije mozga i hidrocefalusa
  1990
 89. Novak-Antolič Ž; Sketelj A
  The significance of ultrasound in detection of fetal anomalies
  1990
 90. Peters Helmut; Weitzel Dieter
  Sonografski znaki patoloških sprememb glave
  [Sonographic signs of pathologic head findigs]
  1988
 91. Pregelj B
  Duševna manjrazvitost
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics