biomedicina slovenica


"Hydrotherapy" : 56

 1. Berčič Herman
  Pomembnost hidroterapije za ohranjanje kakovosti življenja oseb v starejšem življenjskem obdobju
  2012
 2. Groleger Katja; Vidmar Gaj; Pikl Maša; Vrečar Irena; Burja Cirila; Krušec Klavdija
  Content validity and inter-rater reliability of the Halliwick-concept-based instrument Swimming with Independent Measure
  2012
 3. Ravnak Branko; Fidler Alenka
  Koristi terapevtskega potapljanja v moderni hidroterapiji
  [The benefits of therapeutic scuba diving in modern hydrotherapy]
  2013
 4. Klar Nuša; Divjak Mojca
  Program stopnjevane vadbe v vodi pri poskusni multidisciplinarni obravnavi sindroma fibromialgije - poročilo o primeru
  [Progressive programme of hidrotherapy in first trial multidisciplinary approach of fibromyalgia syndrome - a case report]
  2013
 5. Plevnik Matej; Retar Iztok; Zupan Anton
  Evaluation of hydrotherapy in the rehabilitation programme for people with muscular dystrophy
  2014
 6. Jakovljević Miroljub; Vauhnik Renata
  Aquatic exercises versus land based exercises for elderly patients after a total hip replacement
  [Hidrokinezioterapija v primerjavi s kinezioterapijo pri starejših osebah po vstavitvi totalne endoproteze kolčnega sklepa]
  2011
 7. Arnež ZM; Papa G; Pangos M
  Utilizzo di Versajet hydrosurgery system nella ricostruzione post traumatica dell'arto inferiore
  2008
 8. Ivanišević Goran
  Lječilišna medicina, hidroterapija, aromaterapija: knjiga izlaganja na znanstvenom skupu; 2008 ruj 5-7; Veli Lošinj
  2008
 9. Novak Primož; Žlebič Jože; Huzjan Barbka
  Nefarmakološko zdravljenje osteoartroze
  2006
 10. Hoefferle-Felc Alenka
  Rehabilitacija po konservativno zdravljenih zlomih
  [Rehabilitation after conservatively treated fractures]
  2006
 11. Žemva Aleš
  Sebastian Kneipp in Arnold Rikli danes
  2004
 12. Turk Zmago
  Fizikalna medicina in rehabilitacija
  2004
 13. Krelj Silvester
  Rehabilitacija bolnikov z možganskožilno boleznijo v zdravilišču
  2004
 14. Maganja Vladimir
  Utrjevanje zdravja po Kneippu
  2004
 15. Baraga Andrej
  Rehabilitacija po zlomih
  2003
 16. Horvat Branka
  Hidroterapija
  2003
 17. Lonzarič Dragan; Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago
  Rehabilitacija poškodovancev z zlomi skočnice
  [Rehabilitation of talus fractures]
  2003
 18. Sedej Bogdana
  Rehabilitacija po konservativnem in operativnem zdravljenju maleolarnih zlomov
  [Rehabilitation after conservative and operative treatment of malleolar fractures]
  2003
 19. Pršin Nadja
  Rehabilitacija po operativnih posegih na mehkih tkivih rame v Zdravilišču Dolenjske Toplice
  2002
 20. Zupanc Urška; Burger Helena
  Učinkovitost fizikalnega zdravljenja in pomen aktivnosti pri bolnikih z nespecifično bolečino v križu
  2002
 21. Hajewska-Kosi Jadwiga
  Naravne metode aktivnega oddiha pri starostnikih
  2002
 22. Klopčič-Spevak Milica
  Ramenski sklep - poškodbena stanja, degenerativne okvare
  [Shoulder joint - injuries and degenerative changes]
  2002
 23. Turk Zmago; Barovič Jože; Lonzarić Dragan
  Sudeckov sindrom i magnetoterapija
  2001
 24. Prunk-Franetič Breda
  Klimatsko zdravljenje otrok v Mladinskem zdravilišču Debeli Rtič
  2001
 25. Lukšič-Gorjanc Mateja; Sokolić Zdenka
  Rehabilitacija bolnikov po kirurških posegih na ledveni hrbtenici
  2002
 26. Lonzarić Dragan; Turk Zmago; Jesenšek-Papež Breda
  Kompleksni regionalni bolečinski sindrom (KRBS) - fizikalna terapija in rehabilitacija
  2002
 27. Jakovljević M
  Problematične rane pri starostnikih
  [Problem wounds by adult people]
  2001
 28. Turk Z; Barovič J; Čelan D; Lonzarič D
  Klinička upotreba MIOMED signala kod praćenja uspjeha hidroterapeutskih procedura u tretmanu lumbalnog bolnog sindroma
  [Clinical use of MIOMED signals while examining hydrotherapeutic procedure results in lumbal sore syndrome treatment]
  1991
 29. Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago
  Možnosti fizikalne terapije za zdravljenje ishemične bolečine
  2001
 30. Magajna Vladimir
  Terapija po Kneippu
  2000
 31. Ivašković Daroslav
  Hidroterapija v rehabilitaciji
  [Hydrotherapy in rehabilitation]
  2000
 32. Damjan Hermina
  Limfedem - zdravljenje in rehabilitacija oseb z limfedemom
  2000
 33. Turk Zmago; Čelan Dušan
  Pomen bolečine v medicinski in profesionalni rehabilitaciji
  2000
 34. Šuler Ivica
  Kinezioterapija in obravnava limfedema
  1999
 35. Bregar Martina
  Artroza, rehabilitacija, zdraviliško zdravljenje
  1999
 36. Mach O
  Wassertherapie fuer Tetraplegiker - eine multidisziplinaere Aufgabe
  [Hidroterapija za tetraplegike - multidisciplinarna naloga]
  1998
 37. Kozina Dragica
  Naravni faktor pri zdravljenju bolečinskih sindromov hrbtenice
  1998
 38. Škerl Marjeta
  Voda v bolnišnici
  1998
 39. Krajnc I; Turk Z
  Vergleichende Untersuchung zur Wirksamkeit der Behandlung von Kreuzschmerzen in den Kuranstalten von Radenci und Banovci
  1993
 40. Horvat Branka
  Hidrogimnastika
  1996
 41. Boban A
  Voda - pripomoček pri obravnavi oseb s cerebralno paralizo
  [The water - a resource in the treatment of persons with cerebral palsy]
  1995
 42. Horvat B
  Hidroterapija
  1995
 43. Kljajić N
  Fizioterapija degenerativno obolelih sklepov spodnjih udov
  1995
 44. Erjavec T
  Vpliv fizikalne terapije na motnje arterijske prekrvitve udov
  1994
 45. Krajnc I; Bohar F; Nikolić-Kopsa I; Barovič J; Turk Z; Bagar-Povše M; Drinovec J
  Acute and chronic effects of thermomineral water from Banovci on patients with spinal disorders
  [Akutni in kronični učinki termomineralne vode v Banovcih pri bolnikih s prizadetostjo hrbtenice]
  1993
 46. Bevillacqua C
  De thermis apud insulas claras
  1991
 47. Gažić M
  Balneorehabilitacija vnetnih revmatičnih bolezni
  1989
 48. Krajnc I; Hanžekovič-Šiftar M
  Zdravljenje bolečine v lumbalnem delu hrbtenice v Zdravilišču Moravske Toplice
  [Treatment of low-back pain in the SPA Moravske Toplice]
  1991
 49. Tratnik M
  Sanitarni nadzor pitne vode v bolnišnici in bazenov za fizikalno terapijo
  1989
 50. Brčić A
  Opeklinske brazgotine in rehabilitacija opečenega bolnika
  1989
 51. Tiegl-Cankar B; Gregorič M; Vodovnik L; Vučković-Zeljić V; Reberšek S; Krajnik J; Tomšič I; Klemen A
  Vrednotenje učinkov hidrogimnastike na mišični tonus in posturalne funkcije s spastično cerebralno paralizo
  1987
 52. Aleksijev I; Savić G
  Naše iskustvo u liječenju myositis ossificans progressiva (multiplex) - prikaz slučaja
  1987
 53. Kostić O; Stanković A; Stošić R
  Rezultati lečenja Bechterewljeve bolesti primenom hidro, peloido i kineziterapije
  1987
 54. Dika L; Disha A; Kazandjievski K
  Liječenje i rehabilitacija koksartroza prirodnim faktorima - hidroterapijom i peloidoterapijom
  1987
 55. Radović S; Bećirović E
  Fizikalno tretiranje oboljelih od tromboangiitisa obliteransa
  1987
 56. Primožič A
  Fizikalna terapija pri bolniku z multiplo sklerozo
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics