biomedicina slovenica


"Hyperbilirubinemia" : 62

 1. Lozar Krivec Jana; Bratanič Borut; Paro Panjan Darja
  The role of carboxyhemoglobin measured with CO-oximetry in the detection of hemolysis in newborns with ABO alloimmunization
  2016
 2. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  2008
 3. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  Hiperbilirubinemija i hipoglikemija
  Prirođene greške, neurološke povrede i porođajna ozljeda
  Sporo dobivanje na težini / nenapredovanje
  2007
 4. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca
  2010
 5. Ostanek Barbara
  Genetika in farmakogenetika Gilbertovega sindroma
  [Genetics and pharmacogenetics of Gilbert's syndrome]
  2009
 6. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca, hiperbilirubinemija i hipoglikemija, prirođene greške, neurološke ozljede i porođajna ozljeda
  2012
 7. Furlan Danijela
  Unconjugated hyperbilirubinemia in Slovenian newborns
  2012
 8. Ostanek Barbara; Furlan Danijela; Bratanič Borut; Zupančič Mirjana; Lukač-Bajalo Jana
  Identification of UGT1A1(TA)5 and (TA)8 alleles in Slovenian newborns with pathological unconjugated hyperbilirubinemia
  2009
 9. Gavranić Vinko; Grosek Štefan
  Hyperbilirubiema [!] in critically ill infants
  2014
 10. Furlan Danijela; Žalec Lidija; Pavlin Tatjana; Gradecki Mirjam; Oštir Mevželj Darinka; Bratanič Borut
  Napoved razvoja hiperbilirubinemije pri donošenih novorojenčkih z neinvazivnimi metodami
  [Prediction of hyperbilirubinemia by noninvasive methods in full-term newborns]
  2013
 11. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca: hiperbilirubinemija i hipoglikemija
  2011
 12. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Ostanek Barbara; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Patološka zlatenica donošenih novorojenčkov in Gilbertov sindrom
  [Pathological jaundice in full-term newborns and Gilbert's syndrome]
  2011
 13. Furlan Danijela; Ilijaš-Trofenik Ana; Weber Vladimir; Felc Zlata; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Bilirubin v popkovnični krvi kot napovednik neonatalne hiperbilirubinemije
  [Cord blood bilirubin as a predictor of neonatal hyperbilirubinemia]
  2010
 14. Tiribelli Claudio
  Predicting bilirubin encephalopathy from the cord blood: it that feasible?
  2010
 15. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca: hiperbilirubinemija i hipoglikemija
  2009
 16. Felc Zlata; Jereb-Kosi Mojca
  Absolutne in relativne kontraindikacije za dojenje pri otroku
  [Absolute and relative infant contraindications to breastfeeding]
  2007
 17. Grčar Rok; Marin Aleksander
  Ugotavljanje funkcionalne prizadetosti slušnega živca s testom zaznavanja vrzeli pri otrocih, ki so preboleli hiperbilirubinemijo
  2005
 18. Cetin-Lovšin Irena
  Najpogostejša vprašanja in odgovori pri zlatenici novorojenčka
  2005
 19. Markovič Saša; Štabuc Borut; Štepec Srečko; Ribnikar Marija; Hafner Matjaž; Kovačič Erika
  Bolezni trebušne slinavke, jeter in žolčnika
  2005
 20. Babnik Janez
  Novorojenček s problemi
  2004
 21. Bratanič Borut
  Novosti in klinična obravnava neonatalne nekonjugirane hiperbilirubinemije
  [Update on and clinical management of neonatal unconjugated hyperbilirubinemia]
  2004
 22. Vučajnk Lidija; Meštrovič Ana
  Vzroki obravnave otrok zaradi težav pri dojenju na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Celje
  [The reasons for admissions of children at Pediatric department of general hospital in Celje because of brestfeeding difficulties]
  2004
 23. Paro-Panjan Darja
  Zlatenica pri novorojenčku
  2003
 24. Toplak Nataša
  Pomen zlatenice v zgodnjem neonatalnem obdobju
  2003
 25. Felc Z
  Haemolytic disease of the newborn caused by rhesus isoimmunization (anti-c)
  2001
 26. Vetrugno L; Poldini F; Tissino F; Tricarico E; Giordano F
  Postoperative hyperbilirubinemia after open heart surgery
  2003
 27. Kitanovski Lidija; Benedik-Dolničar Majda
  Indikacije in nevarnosti uporabe sveže zmrznjene plazme in koncentratov faktorjev strjevanja krvi
  2002
 28. Bratanič Borut
  Izmenjalna transfuzija krvi pri zlateničnih novorojencih
  2002
 29. Sedmak Marjeta
  Neonatalna konjugirana hiperbilirubinemija
  2002
 30. Mičetić-Turk Dušica
  Nekonjugirana hiperbilirubinemija v otroški dobi
  [Unconjugeted hyperbilirubinemia in childhood]
  2002
 31. Mozetič-Wedam Breda; Kocijančič-Besednjak Lilijana; Iljič-Brecelj Vlasta
  Spremljanje otrok s hiperbilirubinemijo
  2002
 32. Felc Zlata; Ilijaš-Trofenik Ana; Bovha Katja
  Zgodnja klinična diagnostika neonatalne hiperbilirubinemije
  [Early clinical assessment of neonatal hyperbilirubinemia]
  2002
 33. Lukač-Bajalo Jana
  Stopenjska biokemijska diagnostika hiperbilirubinemij
  2002
 34. Bratanič Borut
  Neonatalna hiperbilirubinemija danes
  2002
 35. Bratanič Borut
  Predgovor
  2002
 36. Korman-Frangeš Matilda; Lajtner Spomenka
  Bilirubin: (metabolizem in analitske tehnike)
  2000
 37. Sketelj Janez
  Zlatenica
  2002
 38. Stirn-Kranjc Branka; Kornhauser-Cerar Lilijana
  Vid nedonošenčkov: analiza nedonošenčkov, rojenih v ljubljanski porodnišnici 1990-1999
  [Visual outcome in preterm infants: analysis of preterm infants born in Ljubljana 1990-1999]
  2002
 39. Macedoni-Lukšič Marta; Frelih Jana; Kopač Štefan; Neubauer David
  Follow-up of otherwise healthy, term new-borns with hyperbilirubinemia
  2001
 40. Felc Zlata
  Usefulness of transcutaneous bilirubinometry in the assessment of neonatal nespecific hyperbilirubinemia during phototherapy or without it
  2001
 41. Felc Zlata
  Usefulness of transcutaneous bilirubinometry in the assessment of neonatal nonspecific hyperbilirubinemia during phototherapy or without it
  2000
 42. Gabršček Lucija; Štepec Srečko; Markovič Saša
  Akutni medikamentozni hepatitis - prikaz primera
  [Acute medicamentous hepatitis - case report]
  2000
 43. Felc Zlata
  Korisnost transkutanog mjerjenja bilirubina u novorođenčadi s ikterusom za vrijeme bilifototerapije i bez nje
  1998
 44. Schmid Rudi
  Genetic disorders of bilirubin metabolism
  1998
 45. Schaffner Fenton
  Approach to the patient with liver disease
  1993
 46. Groleger Katja; Bratanič Borut; Veličković-Perat Milivoj
  Nekonjugirana hiperbilirubinemija pri novorojenčku
  [Unconjugated hyperbibirubinemia in term newborns]
  1998
 47. Sketelj Janez
  Zlatenica
  1998
 48. Markovič Saša
  Hiperbilirubinemije
  1998
 49. Lešničar G
  A prospective study of viral hepatitis A and the question of chronicity
  1988
 50. Bratanič B
  Na eritrocite vezani bilirubin pri hiperbilirubinemičnih novorojencih
  1995
 51. Pajntar M; Verdenik I; Pestevšek M
  Cesarean section in breech by birth weight
  1994
 52. Markovič S
  Hiperbilirubinemije
  1993
 53. Vucelić B
  Poremećaji metabolizma bilirubina
  1991
 54. Jesenovec N; Malešič I
  Izbor postupaka na području koncentracije bilirubina u krvnom serumu
  1988
 55. Nikolić Lj; Pavlović A; Mitrović M; Ćurčić O; Frenkel A
  Značaj i mesto direktnog antiglobulinskog testa u dijagnostici ABO hemolitične bolesti novorodjenčeta
  1990
 56. Kopač Š; Bratanič B; Sever Marjeta
  Slušni vzbujeni potencial možganskega debla pri neonatalni hiperbilirubinemiji
  [Auditory brainstem evoked potentials and neonatal hyperbilirubinemia]
  1989
 57. Bratanič B; Lukač-Bajalo J
  Klinični pomen določanja na eritrocite vezanega bilirubina pri ikteričnih novorojencih
  [Importance of erythrocyte bound bilirubin determination in jaundiced newborn infants]
  1989
 58. Bratanič B
  Fototerapija hiperbilirubinemije v neonatalnem obdobju
  [Phototherapy of hyperbilirubinemia in neonatal period]
  1988
 59. Felc Zlata
  Vpliv kontinuirane in intermitentne fototerapije na specifično hiperbilirubinemijo novorojencev
  [Effect of continuous and intermittent phototherapy on hyperbilirubinemia of newborns]
  1988
 60. Strlič M
  Prehodna bilirubinemija v prvem tednu po holecistektomiji: raziskava serumskih vrednosti
  1987
 61. Logar-Car G
  Prolongirana konjugirana hiperbilirubinemija pri otroku. (Prolonged conjugated hyperbilirubinemia in infant)
  1986
 62. Terzić N
  Vpliv stopnje onesnaženega zraka na gibanje natalitete in incidenco rojevanja nedonošenčkov in zahirancev v Zasavju.
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics