biomedicina slovenica


"Hypercholesterolemia" : 209

 1. Marčun-Varda Nataša; Nikolić Sara; Močnik Mirjam
  Subendocardial viability ratio and ejection duration as parameters of early cardiovascular risk in children
  2017
 2. Anžič Ajda; Grošelj Urh; Skarlovnik Ajda
  Ocenjevanje tveganja za srčno-žilna obolenja pri osebah z družinsko hiperholesterolemijo
  [Cardiovascular risk assessment in individuals with familial hypercholesterolemia]
  2017
 3. Marazzi Giuseppe; Pelliccia Francesco; Campolongo Giuseppe; Cacciotti Luca; Poggi Sara; Tanzilli Alessandra; Di Iorio Martina; Volterrani Maurizio; Lainščak Mitja; Rosano Giuseppe M.
  Greater cardiovascular risk reduction with once-daily fixed combination of three antihypertensive agents and statin versus free-drug combination: The ALL-IN-ONE trial
  2016
 4. Klančar Gašper; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Genetske značilnosti hiperholesterolemij pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji
  [Genetic charateristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia]
  2016
 5. Atanasijević-Kunc Maja; Drinovec Jože; Ručigaj Simona; Mrhar Aleš
  Matematični model vpliva bolezni in dejavnikov tveganja na razvoj možganske kapi
  2007
 6. Mičetić-Turk Dušanka; Šikić Pogačar Maja; Marčun-Varda Nataša; Dolinšek Jernej; Urlep Žužej Darja
  The impact of overweight and obesity on health-related quality-of-life among children and adolescents in Slovenia
  2008
 7. Obesity, familial hypercholesterolemia
  2008
 8. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Kovač Jernej; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Implementation of next generation sequencing in national universal hypercholesterolemia screening
  2015
 9. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Kovač Jernej; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Universal screening for familial hypercholesterolemia in children
  2015
 10. Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Opredelitev genskih vzrokov hiperholesterolemij
  [Determination of genetic causes of hypercholesterolemia]
  2014
 11. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  The LDLR gene analysis in the slovene familial hypercholesterolemia (fh) population
  2012
 12. Grošelj Urh; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Some characteristics of the Slovene familial hypercholesterolemia (FH) pediatric population
  2012
 13. Kovač Urša; Košir Rok; Fužir Natalija; Lewinska Monika; Kovač Jernej; Klančar Gašper; Trebušak Podkrajšek Katarina; Kotnik Primož; Battelino Tadej; Rozman Damjana
  PNPLA3 as a potential marker for non-alcoholic fatty liver disease in children with familial hypercholesterolemia?
  2015
 14. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Bratina Nataša; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  LDLR and APOB gene analysis in the Slovene population of the children and adolescents with hypercholesteromia
  2013
 15. Klančar Gašper; Malovrh Petra; Grošelj Urh; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Božič Mojca; Cevc Matija; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Familial defective apolipoprotein B-100
  2014
 16. Klančar Gašper; Grošelj Urh; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Genetic characteristics of hypercholesterolemia in children and adolescents in Slovenia
  2013
 17. Grošelj Urh; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Bratanič Nevenka; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej
  Clinical and genetic characteristics of the paediatric heterozygous familial hypercholesterolaemia population in Slovenia: a preliminary report
  2013
 18. Ponikvar Rafael; Žugić Ratko; Dedić Hasan; Gaber Liljana; Buturović-Ponikvar Jadranka; Kovač Janko; Premru Vladimir; Benedik Miha; Marn-Pernat Andreja; Gubenšek Jakob; Poljančič A; Knap Bojan
  22 years of LDL apheresis in a patient with familial homozigous hypercholesterolemia
  2012
 19. Kusters DM; de Beaufort C; Widhalm K; Guardamagna O; Bratina N; Ose L; Wiegman A
  Paediatric screening for hypercholesterolaemia in Europe
  2012
 20. Poredoš Pavel; Ježovnik Mateja Kaja
  Dyslipidemia, statins, and venous thromboembolism
  2011
 21. Režen Tadeja
  The impact of cholesterol and its metabolites on drug metabolism
  2011
 22. Lunder Mojca; Žiberna Lovro; Drevenšek Gorazd; Šabovič Mišo
  Zaščitni pleiotropni učinki statinov
  [Beneficial pleiotropic effects of statins]
  2011
 23. Tušek-Bunc Ksenija; Kersnik Janko; Petek-Šter Marija; Petek Davorina; Klemenc-Ketiš Zalika
  Explanatory model of prescribing behavior in prescription of statins in family practice
  2010
 24. Pietroleonardo L; Ruzicka T
  Skin manifestations in familial heterozygous hypercholesterolemia
  2009
 25. Premru V; Ponikvar R
  LDL apheresis in two children with homozygous familiar hypercholesterolemia
  2009
 26. Bregar U; Poredoš P; Šabovič M; Jug B; Šebeštjen M
  The influence of atorvastatin on walking performance in peripheral arterial disease
  2009
 27. Kuzman Drago; Fon Tacer Klementina; Černe M; Režen Tadeja; Ačimovič Jure; Čegovnik Urška; Kocjan Darko; Urleb Uroš; Rozman Damjana
  Modulation of hepatic transcriptomein the poloxamer P-407 hyperlipidemia mouse model
  2009
 28. Bregar Urška
  Hemodinamski učinki statinov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo: magistrsko delo
  2008
 29. Premru V; Ponikvar R
  LDL apheresis in two children with homozygous familiar hypercholesterolemia
  2008
 30. Atanasijević-Kunc Maja; Drinovec Jože; Ručigaj Simona; Mrhar Aleš
  Modelling of the risk factors and chronic diseases that influence the development of serious health complications
  [Modeliranje dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni, ki vplivajo na razvoj hujših zdravstvenih zapletov]
  2008
 31. Barbič-Žagar Breda; Kos Jernej; Grošelj Mateja
  Klinične izkušnje z atorvastatinom v visokih odmerkih
  [Clinical experience with high doses of atorvastatin]
  2007
 32. Kohalmy Krisztina; Rozman Damjana; Pascussi Jean-Marc; Sarvary Eniko; Monostory Katalin
  A koleszterinhomeosztazis es a gyogyszer-metabolizmus kapcsolata
  [Crosstalk between cholesterol homeostasis and drug metabolism]
  2008
 33. Pregelj Peter
  Involvement of cholesterol in the pathogenesis of Alzheimer's disease: role of statins
  2008
 34. Vrtovec B; Okrajšek R; Goličnik A; Ferjan M; Starc V; Schlegel TT; Radovancevic B
  Atorvastatin therapy may reduce the incidence of sudden cardiac death in patients with advanced chronic heart failure
  2008
 35. Poredoš P
  Secondary prevention of peripheral arterial disease with drugs
  2007
 36. Nicholls Stephen J; Tuzcu E Murat; Sipahi Ilke; Grasso Adam W; Schoenhagen Paul; Hu Tingfei; Wolski Kathy; Crowe Tim; Desai Milind Y; Hazen Stanley L
  Statini, holesterol v lipoproteinih velike gostote in regresija koronarne ateroskleroze
  [Statins, high-density lipoprotein cholesterol, and regression of coronary atherosclerosis]
  2007
 37. Fras Zlatko
  Je mogoče s statini zavreti ali celo (o)zdraviti aterosklerozo?
  2007
 38. Kenda Miran F.; Fras Zlatko
  25. Radenski dnevi. Program in zbornik prispevkov: jubilejno tradicionalno letno strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije; 2007 maj 24-26; Radenci
  2007
 39. Lainščak Mitja; von Haehling Stephan; Springer Jochen; Anker Stefan D
  Biomarkers for chronic heart failure
  2007
 40. Fras Zlatko
  Preventivni ukrepi in zdravljenje dislipidemij pri bolniku po prebolelem srčnem infarktu
  2007
 41. Bulc Mateja
  Why men?
  2001
 42. Bedernjak-Bajuk Nataša
  Sladkorna bolezen - tveganje za nastanek akutnega infarkta srca
  2000
 43. Žemva Aleš; Benca Maja
  From endothelial dysfunction to hypertension
  [Od endotelijske disfunkcije do hipertenzije]
  2006
 44. Gomez MI; Perez B; Contreras JA; de Las Heras MH; Rocamora A; Ledo A
  Xanthoma disseminatum associated with hypocholesterolemia and hypolipoproteinemia
  1994
 45. Del Rio M; Chulia T; Merchan-Perez A; Remezal M; Valor S; Gonzalez J; Gutierrez JA; Contreras JA; Lasuncion MA; Tejerina T
  Effects of indapamide on atherosclerosis development in cholesterol-fed rabbits
  1995
 46. Eržen Barbara; Gradišek Primož; Poredoš Pavel; Šabovič Mišo
  Treatment of essential arterial hypertension with enalapril does not result in normalization of endothelial dysfunction of the conduit arteries
  2006
 47. Dajčman Davorin
  Bolnik z mešano hiperlipidemijo, periferno okluzivno arterijsko boleznijo in prsno bolečino - prikaz primera
  [Patient with mixed hyperlipidemia, peripheral occlusive arterial disease and chest pain - case report]
  2006
 48. Završnik Matej
  Motnje v presnovi maščob
  [Dyslipidemia]
  2006
 49. Lainščak Mitja; Fras Zlatko
  Ali je nefarmakološka obravnava hiperholesterolemije lahko učinkovita? Rezultati raziskave Becel Pro.Activ v Sloveniji
  2006
 50. Cevc Matija
  Farmakoekonomika zdravljenja dislipedemij pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
  [Pharmacoeconomics of dyslipidemia treatment in patients with acute coronary syndrome]
  2006
 51. Fras Zlatko
  Učinkovitost kombiniranega zdravljenja hiperholesterolemije s statini in ezetimibom - prikaz rezultatov raziskave SI-SPECT
  [Effectiveness of combined statin plus ezetimibe treatment of hypercholesterolemia - presentation of SI-SPECT programme results]
  2006
 52. Lainščak Mitja; Fras Zlatko
  Nefarmakološki ukrepi ob hiperholesterolemiji - ali imamo nove možnosti?
  2006
 53. Šabovič Mišo
  Zdravljenje stabilne angine pektoris s statini
  2006
 54. Binbrek Azan S; Elis Avishay; Al-Zaibag Muayed; Eha Jaan; Keber Irena; Cuevas Ada M; Mukherjee Swati; Miller Thomas R
  Rosuvastatin versus atorvastatin in achieving lipid goals in patients at high risk for cardiovascular disease in clinical practice: a randomized, open-label, parallel-group, multicenter study (DISCOVERY alpha study)
  2006
 55. Fras Zlatko
  Kako obravnavamo dislipidemije v Sloveniji?
  2006
 56. Cevc Matija
  Farmakoekonomske osnove zdravljenja dislipidemij
  2006
 57. Černe Andreja
  Maščobe v krvi
  2005
 58. Fras Zlatko
  Obravnava dislipidemije pri metaboličnem sindromu
  2005
 59. Bešlić Šerif; Dalagija Faruk
  Coronary artery calcium scoring in myocardial infarction
  [Ugotavljanje koronarne kalcifikacije pri miokardnem infarktu]
  2005
 60. Štubler Mira
  Zdravstvena nega po operaciji in svetovanje glede zdravega načina življenja
  2005
 61. Černe Andreja; Kranjec Igor; Peterlin Borut
  Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and acute coronary syndrome
  [Polimorfizmi gena za encim angiotenzinsko konvertazo pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom]
  2005
 62. Medvešček Marko
  Sladkorna bolezen tipa 2 - pandemija 21. stoletja
  2004
 63. Tasič Janez
  Zniževanje holesterola - dieta namesto zdravil!
  2003
 64. Hlastan-Ribič Cirila
  Tudi rastlinske maščobe so lahko škodljive
  2003
 65. Uršič-Bratina Nataša; Bratanič Nina; Battelino Tadej
  Nevarne povišane maščobe v krvi otroka
  2003
 66. Blinc Aleš
  Sistematično izmišljanje novih bolezni?
  2003
 67. Bombek Mirko
  Koliko smo naredili za preprečevanje bolezni srca in ožilja?
  2002
 68. Pavčič Maruša
  S fitosteroli nad holesterol
  2001
 69. Cevc Matija
  Povišana raven holesterola v krvi v poznejših letih
  2005
 70. Bratanič Nevenka; Vesel Samo; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Sedmak Marjeta; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Familiarna hiperholesterolemija
  2005
 71. Šebeštjen Miran
  Novi dejavniki tveganja za aterosklerozo: pomen in možnosti zdravljenja
  2005
 72. Pintar Tatjana
  Vpliv statinov na pooperativne zaplete pri bolnikih po kirurški revaskularizaciji venčnih arterij
  2005
 73. Grad Anton; Žvan Bojana
  Možganska kap v Sloveniji upada
  2001
 74. Rotovnik-Kozjek Nada
  Prehrana, gibanje in zdravje
  2005
 75. Zaletel-Kragelj Lijana; Fras Zlatko
  Stanje gibanja za zdravje pri odraslih prebivalcih v Sloveniji. Rezultati skupne raziskave CINDI Slovenije in projekta CRP Gibalna/športna aktivnost za zdravje
  2005
 76. Goličnik Alenka; Ferjan Mateja
  Vpliv atorvastatina na trajanje intervala QTC pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  2004
 77. Tomažič Janez; Silič Anja; Karner Primož; Vidmar Ludvik; Matičič Mojca; Poljak Mario; Ihan Alojz; Janež Andrej
  Lipodystrophy and metabolic abnormalities in Slovenian HIV-infected patients
  2004
 78. Poredoš Pavel
  Involvement of endothelial dysfunction in atherogenesis
  2004
 79. Poredoš Pavel; Blinc Aleš
  What is new in angiology?
  2005
 80. Strasser Thomas
  Epidemiologija hipertenzije
  2004
 81. Dolenc Ester
  Razširjenost dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni v vzorcu odraslih oskrbovancev Splošne ambulante Miren-Kostanjevica na Krasu v letu 2002
  2004
 82. Poredoš Pavel
  Periferna arterijska bolezen in hiperlipidemija
  [Peripheral artery disease and dyslipidemia]
  2004
 83. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Možganskožilne bolezni pri ženskah
  2004
 84. Barbič-Žagar Breda
  Učinkovitost in varnost Vasilipa pri bolnikih s hiperholesterolemijo
  [The efficacy and safety of Vasilip in patients with hypercholesterolemia]
  2002
 85. Reiner Željko; Tedeschi-Reiner Eugenia
  Vloga statinov v preprečevanju srčno-žilnih bolezni
  [The role of statins in the prevention of cardiovascular diseases]
  2002
 86. Barbič-Žagar Breda; Drinovec Jože
  Predgovor
  2002
 87. Marušič Andrej
  Osebnostni profil in izpostavljenost stresu pri koronarografiranih bolnikih z angino pektoris
  1992
 88. Vrečer M; Turk S; Drinovec J; Mrhar A
  Use of statins in primary and secondary prevention of coronary heart disease and ischemic stroke: meta-analysis of randomized trials
  2003
 89. Eržen Barbara
  Endotelijska disfunkcija pri mladih moških po prebolelem srčnem infarktu
  2003
 90. Uršič-Bratina Nataša; Bratanič Nina; Žerjav-Tanšek Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  The results of the screening for hypercholesterolemia in 5 year old children in Slovenia
  2002
 91. Oguchi S; Dimayuga P; Chyu K-Y; Zhu J; Shah PK; Nilsson J; Čerček B
  VCAM-1 regulation after arterial wall injury
  2000
 92. Naqvi T; Shah PK; Ivey PA; Molloy MD; Thomas AM; Panicker S; Ahmed A; Čerček B; Kaul S
  Evidence that HDL is an independent predictor of acute platelet-dependent thrombus formation
  1999
 93. Dimayuga P; Zhu J; Oguchi S; Chyu KY; Yano J; Shah PK; Nilsson J; Čerček B
  Reconstituted HDL containing human apolipoprotein A-1 reduces VCAM-1 expression and neointima formation following periadventitial cuff induced carotid injury in apoE null mice
  1999
 94. Nilsson J; Calara R; Regnstrom JR; Hultgardh-Nilsson A; Ameli S; Čerček B; Shah PK
  Immunization with homologous oxidized low density lipoprotein reduces neointima formation following balloon-injury in hypercholesterolemic rabbits
  1997
 95. Ameli S; Hultgardh-Nilsoon A; Regnstrom J; Calara F; Čerček B; Shah PK; Nilsson J
  Effect of immunization with homologous unmodified and oxidized low density lipoprotein on early atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits
  1996
 96. Ameli S; Hultgardh-Nilsson A; Čerček B; Shah PK; Forrester JS; Ageland H; Nilsson J
  Recombinant apolipoprotein A-I Milano reduces intimal thickening following balloon-injury in hypercholesterolemic rabbits
  1994
 97. Dugonik A; Belič M; Miljković J
  Eosinophilic fasciitis
  2003
 98. Eidelman Rachel S; Lamas Gervasio A; Hennekens Charles H
  Nov državni program za izobraževanje o holesterolu: klinični izziv za bolj razširjeno uveljavitev protilipidnega zdravljenja in preprečevanja koronarne srčne bolezni
  [The new national cholesterol education program guidelines: clinical challenges for more widespread therapy of lipids to treat and prevent coronary heart disease]
  2003
 99. Osredkar Joško
  Stopenjska laboratorijska diagnostika kardiovaskularnih bolezni
  [Stes in laboratory diagnostic of cardiovascular diseases]
  2003
 100. Hojs Radovan; Hojs-Fabjan Tanja; Pečovnik-Balon Breda
  Atherosclerosis in patients with end-stage renal failure prior to initiation of hemodialysis
  2003

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics