biomedicina slovenica


"IGM" : 1233

 1. Daidone Maria Grazia; Foekens John A.; Harbeck Nadia; Martens John; Brunner Nils; Kos Janko
  Identification, validation and clinical implementation of cancer biomarkers
  2012
 2. Roškar Saška; Bračič Mark Floyd; Kolar Urška; Lekić Ksenija; Konec Juričič Nuša; Tančič Grum Alenka; Dobnik Bogdan; Poštuvan Vita; Vatovec Mojca
  Attitudes within the general population towards seeking professional help in cases of mental distress
  2017
 3. Recek Tina; Škodlar Borut
  Enkrat demoni, drugič angeli
  2017
 4. Salihu Naser; Pustina Belinda; Drnovšek-Olup Brigita; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of conjunctival malignant melanoma with topical interferon alpha-2a
  2015
 5. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 6. Horvat Rauter Barbara
  Koncepti transakcijsko analitičnega pristopa pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino
  [The concepts of Transactional Analysis in the treatment of patients with chronic widespread non-maligmant pain]
  2017
 7. Andjelić Sofija; Drašlar Kazimir; Hvala Anastazija; Hawlina Marko
  Anterior lens epithelium in cataract patients with retinitis pigmentosa
  2017
 8. Švab Vesna
  Experience of stigma and discrimination in people with schizophrenia in 17 countries
  2012
 9. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 10. Lotrič-Furlan Stanka; Bogovič Petra; Avšič-Županc Tatjana; Jelovšek Mateja; Lusa Lara; Strle Franc
  Tick-borne encephalitis in patients vaccinated against this disease
  2017
 11. Krnel Tilen Tej; Skela-Savič Brigita
  Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom
  [Experience of homosexuals with health care system]
  2017
 12. Cikajlo Imre; Čižman Štaba Urša; Vrhovac Suzana; Larkin Frances; Roddy Mark
  A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service
  2017
 13. Winkler Petr; Krupchanka Dzmitry; Roberts Tessa; Kondratova Lucie; Machů Vendula; Höschl Cyril; Sartorius Norman; Voren Robert van; Aizberg Oleg; Novak Šarotar Brigita
  A blind spot on the global mental health map
  2017
 14. Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Kreft Marko; Guček Alenka; Mothet Jean-Pierre; Zorec Robert
  Astrocytic vesicle-based exocytosis in cultures and acutely isolated hippocampal rodent slices
  2017
 15. Železnik Danica; Kokol Peter; Blažun Helena
  Adapting nurse competence to future patient needs using Checkland's Soft Systems Methodology
  2017
 16. Kern Izidor
  Paradigm shift in lung cancer pathology
  2016
 17. Šegrec Nuša; Švab Vesna
  Stigma pri bolnikih z dvojno diagnozo
  2016
 18. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Implementing semantics-based cross-domain collaboration recommendation in biomedicine with a graph database
  2016
 19. Battelino Saba
  Stigmatizacija slaboslišnih in glihih oseb v družbi
  2016
 20. Blagojevič Stanka; Bregar Branko; Peterka-Novak Jožica
  Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober Z edukacijo k preventivi Destigmatiziraj se
  2016
 21. Kocijančič Saša; Plot Anja; Švab Vesna
  Sprememba v odnosu srednješolcev do ljudi z duševno motnjo po delavnici projekta V odsevu
  2016
 22. Kocijančič Saša; Plot Anja; Pregelj Peter; Švab Vesna
  In reflection woekshops impact on high schoolers?
  2016
 23. Beldie Alina; Brain Cecilia; Figueira Maria Luisa; Filipčić Igor; Jakovljević Miro; Jarema Marek; Karamustafalioglu Oguz; König Daniel; Kores-Plesničar Blanka; Marksteiner Josef
  Stigma in midsize European countries
  2017
 24. Gaebel Wolfgang; Rössler Wulf; Sartorius Norman
  The stigma of mental illness
  2017
 25. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 26. Arnež Maja; Avšič-Županc Tatjana; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Human herpesvirus 6 infection presenting as an acute febrile illness associated with thrombocytopenia and leukopenia
  2016
 27. Jelen Mateja; Hošnjak Lea; Štunf Špela; Zagožen Anja; Fujs Komloš Kristina; Markočič Petra; Poljak Mario; Seme Katja
  Hepatitis D virus infection in Slovenian patients with chronic hepatitis B virus infection
  2016
 28. Rozman Damjana; Ačimovič Jure; Goyal Sandeep; Goličnik Marko; Perše Martina; Belič Aleš; Urlep Žiga; Guengerich F. Peter
  Cytochrome P450 metabolism of the post-lanosterol intermediates explains enigmas of cholesterol synthesis
  2016
 29. Blazina Štefan; Ihan Alojz; Lovrečić Luca; Hovnik Tinka
  11q terminal deletion and combined immunodeficiency (Jacobsen syndrome)
  2016
 30. Soltirovska Šalamon Aneta; Lichtenbelt Klaske; Cowan Frances; Casaer Alexandra; Dudink Jeroen; Dereymaeker Anneleen; Paro Panjan Darja; Groenendaal Floris; de Vries Linda S.
  Clinical presentation and spectrum of neuroimaging findings in newborn infants with incontinentia pigmenti
  2016
 31. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 32. Kavčič Anamarija; Vodušek David B.
  A historical perspective on cerebral palsy as a concept and a diagnosis
  2005
 33. Ačimovič Jure; Goyal Sandeep; Košir Rok; Goličnik Marko; Perše Martina; Belič Aleš; Urlep Žiga; Guengerich F. Peter; Rozman Damjana
  Cytochrome P450 metabolism of the post-lanosterol intermediates explains enigmas of cholesterol synthesis
  2016
 34. Švab Vesna; Cotič Živa
  Stigmatization of people with mental health problems
  2016
 35. Kramberger Ksenija
  Opazovanje kožnih znamenj in zdravstvena vzgoja pacienta
  2009
 36. Vučinič Dugonik Aleksandra
  Dermoskopija - diagnostična preiskava malignih lezij na koži
  2009
 37. Trčko Katarina
  Vplivi sonca na kožo
  2009
 38. Čokolič Miro
  Male patients with idiopathic osteoporosis and long term alendronate care
  2009
 39. Impact of new paradigms on skeletal assessment: are you prepared?
  2009
 40. Obermajer Nataša; Dahlke Marc H.
  (Compl)Ex-Th17-Treg cell inter-relationship
  2016
 41. Gračner Tomaž; Naji Mateja; Hudovernik Mojca; Gračner Bojan; Pahor Dušica
  Die Vorhersagefaktoren einer erfolgreichen selektiven Lasertrabekuloplastik bei Offenwinkelglaukom
  [Predictive factors of successful selective laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma]
  2007
 42. Opačić Dalibor; Miljak Snježana; Ćuruvija-Opačić Ksenija; Štabuc-Šilih Mirna
  The level of improvement of visual acuity in high corneal astigmatism with rigid gas in high corneal astigmatism with rigid gas permeable contact lenses
  2015
 43. Lainščak Mitja; Coats Andrew J.
  The PARADIGM of ARNI's: Assessing reasons for non-implementation in heart failure
  2016
 44. Falconieri Giovanni; Bonazza Deborah; Pinamonti Maurizio; Luzar Boštjan
  Multinucleate cell angiohistiocytoma
  2016
 45. Pak Vladimir; Eifler Tristan T.; Jäger Stefanie; Krogan Nevan J.; Fujinaga Koh; Peterlin Matija Boris
  CDK11 in TREX/THOC regulates HIV mRNA 3' end processing
  2015
 46. Rožman Primož
  Changes of the classical transfusion medicine paradigm
  2012
 47. Kearsley-Fleet Lianne; Závada Jakub; Lund Hetland Merete; Nordström Dan C.; Aaltonen Kalle J.; Listing Joachim; Zink Angela; Gati Tamas; Rojkovich Bernadette; Rotar Žiga
  The EULAR Study Group for Registers and Observational Drug Studies
  2015
 48. Andjelić Sofija; Drašlar Kazimir; Hvala Anastazija; Hawlina Marko
  Anterior lens epithelium in cataract patients with retinitis pigmentosa
  2015
 49. Mesti Tanja; Rink Saša; Počivavšek Karolina; Ocvirk Janja
  Isolated metastases in the elbow as the first presentation of metastatic colorectal cancer
  2015
 50. Ocvirk Janja; Reberšek Martina
  Temozolomide in the treatment of patients with multiple melanoma brain metastases after whole brain radiotherapy
  2007
 51. Voljč Božidar
  Zmanjševanje socialne stigme inkontinence
  2015
 52. Tomažič Janez; Klavs Irena; Balažic Jože; Pleterski-Rigler Dušica; Lobnik Miha
  Ali je po 30 letih HIV/aidsa odpraviti stigmatizacijo v zdravstvu še vedno izziv?
  2015
 53. Grebenc Stanka; Henigman Urška; Kirbiš Andrej; Biasizzo Majda
  Okolje in hrana kot vir okužbe
  [Environment and food as a source of infection]
  2015
 54. Žigon Polona; Božič Mojca; Frank Mojca; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Hočevar Alojzija; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna; Kveder Tanja; Čučnik Saša
  Laboratory methodology important in the diagnosis and prognosis of antiphospholipid syndrome
  2015
 55. V'lčkova-Laškoska Marija T.
  Da nas ne bo pokopal kožni rak
  2009
 56. Ažman Renata; Švab Vesna
  Mental health in the community
  2015
 57. Ažman Renata; Švab Vesna
  Obravnava v skupnosti
  2015
 58. Švab Vesna
  Stigma
  2015
 59. Bizjak Mojca; Selmi Carlo; Praprotnik Sonja; Bruck Or; Perricone Carlo; Ehrenfeld Michael; Shoenfeld Yehuda
  Silicone implants and lymphoma
  2015
 60. Petrič Primož; Dimopoulos Johannes Carl Athanasios
  Morbidity
  2009
 61. Lipar Tina
  Stigmatizacija demence
  2013
 62. De Pellegrin Alessandro; Luzar Boštjan; Suster Saul; Falconieri Giovanni
  Selected cases from the Arkadi M. Rywlin international pathology slide series
  2015
 63. Martinčič Rok; Mravljak Janez; Švajger Urban; Perdih Andrej; Anderluh Marko; Novič Marjana
  In silico discovery of novel potent antioxidants on the basis of pulvinic acid and coumarine derivatives and their experimental evaluation
  2015
 64. Djurdjevič Ida; Erdani-Kreft Mateja; Furmanek Tomasz; Sušnik Bajec Simona
  New insights into cellular and molecular mechanisms contributing to the labyrinthine pigment pattern of marble trout skin
  2015
 65. Gönc Vida; Lorber Mateja; Nerat Jasmina
  Zadovoljstvo študentov zdravstvene nege s problemskim učenjem
  [Nursing student satisfaction with problem-based learning]
  2015
 66. Svetina Saša; Žekš Boštjan; Eskelinen Sinikka
  Layered structure of red blood cell membrane and osmotic hemolysis
  1988
 67. Gros Marjan; Vrhovec Sonja; Brumen Milan; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Transmembrane electric potential and the shape of human erythrocytes
  1988
 68. Šmigoc Karel; Brumen Milan; Svetina Saša
  The effect of competitive binding of CO2 and Cl- on the binding of oxygen to human hemoglobin described by the generalized Adair equation
  1988
 69. Zbornik sažetaka
  [Book of abstracts]
  1988
 70. Sevšek France; Brumen Milan; Heinrich Reinhart; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Thermal fluctuations of lipid vesicles - theoretical analysis
  1988
 71. Bešić Nikola; Dremelj Marta; Schwarzbartl-Pevec Andreja A.; Gazić Barbara
  Neoadjuvant chemotherapy in 13 patients with locally advanced poorly differentiated thyroid carcinoma based on Turin proposal
  2015
 72. Audrey Hay Y; Andjelić Sofija; Badr Sammy; Lambolez Bertrand
  Orexin-dependent activation of layer VIb enhances cortical network activity and integration of non-specific thalamocortical inputs
  2015
 73. Delić Mirjana; Švab Vesna
  The stigma of drug addicted persons in Slovenian internet media
  2013
 74. Bregant Tina; Dragoš Vlasta
  Blaschkove linije
  [Blaschko's lines]
  2012
 75. Komadina Radko
  Kostna čvrstost
  [Bone strength]
  2011
 76. Delić Mirjana; Švab Vesna
  Stigmatizacijska in destimagizacijska medijska sporočila po osebah, ki so odvisne od prepovedanih drog v Sloveniji v obdobju 2005 do 2010
  2012
 77. Coskun H. Hakan; Medina Jesus E.; Robbins K. Thomas; Silver Carl E.; Strojan Primož; Teymoortash Afshin; Pellitteri Phillip K.; Rodrigo Juan P.; Stoeckli Sandro J.; Shaha Ashok R.; Suárez Carlos; Hartl Dana M.; De Bree Remco; Takes Robert P.; Hamoir Marc; Pitman Karen T.; Rinaldo Alessandra; Ferlito Alfio
  Current philosophy in the surgical management of neck metastases for head and neck squamous cell carcinoma
  2015
 78. Pavšič Gerenčer Dragica; Podgornik Nevenka
  Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje
  2014
 79. Govednik Krasková Zuzanna; Podgornik Nevenka
  Psihosocialna pomoč osebam po prestani zaporni kazni
  2014
 80. Hovnik Tinka; Kovač Jernej; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Volk Marija; Lovrečić Luca; Neubauer David; Battelino Tadej
  Inverted triplication of 7q11.22 embedded within the 7q11.21q11.23 duplication segment in a child with stigmata dysplastica, developmental and speech delay
  2014
 81. Maksimović Nina; Pajnkihar Majda; Križmarić Miljenko
  Odnos medicinskih sester do pacientov okuženih z virusom HIV in stigmatizacija pacientov
  2014
 82. Šešok Sanja; Vodušek David B.; Bucik Valentin
  Opredelitev kognitivnih funkcij v predklinični in zgodnji klinični fazi Huntingtonove bolezni
  2015
 83. Gilchrist Gail; Moskalewicz Jacek; Nutt Rachel; Love John; Germeni Evi; Valkova Ivana; Kantchelov Alexsander; Stoykova Tsvetana; Bujalski Michal; Poplas-Susič Tonka; Baldacchino Alex
  Understanding access to drug and alcohol treatment services in Europe
  2014
 84. Žiberna Lovro; Passamonti Sabina
  The enigma of flavonoids and bilitranslocase activity in the cardiovascular system
  2014
 85. Locatelli Igor; Mrhar Aleš
  Odmerjanje zdravil za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni
  [Dosage regimens of drugs used in the treatment of Alzheimer's and Parkinson's disease]
  2008
 86. Lenassi Eva; Saihan Zubin; Bitner-Glindzicz Maria; Webster Andrew R.
  The effect of the common c.2299delG mutation in USH2A on RNA splicing
  2014
 87. Bergant Aleksandra; Dragoš Vlasta
  Epidermolysis bullosa simplex with mottled pigmentation
  2014
 88. Vintar Spreitzer Mateja; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan; Kenda Rajko; Kersnik-Levart Tanja
  Do C1q or IgM nephropathies predict disease severity in children with minimal change nephrotic syndrome?
  2014
 89. Mahkovic-Hergouth Ksenija; Brecelj Erik
  Hitro pooperativno okrevanje
  2005
 90. Salmikangas Paula; Menezes-Ferreira Margarida; Reischl Ilona; Tsiftsoglou Asterios; Kyselovic Jan; Borg John Joseph; Ruiz Sol; Flory Egbert; Trouvin Jean-Hugues; Lipnik-Štangelj Metoda
  Manufacturing, characterization and control of cell-based medicinal products
  2015
 91. Hoenigman Bojan
  Zlomi nosu
  2009
 92. Kandolf Sekulović Lidija; Mijušković Željko P; Pavlović Miloš; Jovanovic Dragana; Mikuličić Višnja; Zečević Radoš
  Preciznost teledermoskopije putem teledermatološkog servisa u dijagnostici i tretmanu pigmentnih promena
  2009
 93. Mekiš Dušan
  Sugammadex versus neostigmine/atropine in different clinical situations
  2012
 94. Biasizzo Majda; Grebenc Stanka; Henigman Urška; Kirbiš Andrej
  Contamination of dried meat products with Listeria monocytogenes
  2011
 95. Flander Putrle Vesna
  Examples of high performance liquid chromatography (HPLC) application in marine ecology studies in the northern Adriatic
  2010
 96. Meretoja Tuomo J.; Žgajnar Janez; Perhavec Andraž; Gazić Barbara
  A predictive tool to estimate the risk of axillary metastases in breast cancer patients with negative axillary ultrasound
  2014
 97. Hoenigman Bojan
  Tonzilotomije 2006-2011 na otorinolaringološkem oddelku Splošne bolnišnice Nova Gorica
  [Tonsillotomies 2006-2011 at the ear, nose and throat department of General hospital Nova Gorica]
  2012
 98. Benčina Katja; Adamič Metka
  Manekenka razkrila, s čim se spopada
  2014
 99. Jurčić Vesna
  Malignant melanoma
  [(Melanoma melignum)]
  2013
 100. Pižem Jože
  Dermatofibroma - benign fibrous histiocytoma
  [(Dermatofibroma - histiocytoma fibrosum benignum)]
  2013

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics