biomedicina slovenica


"ILLUSIONS" : 15

 1. Horvat-Jezeršek Lilijana; Žmitek Andrej
  Motnje slušnega zaznavanja
  [Disturbances of auditory perception]
  2010
 2. Kavčič-Kumer Ana
  Mostovi med brezupom in upanjem: kazuistika na temo "upanje"
  2002
 3. Ilin Biserka
  Upanje kot pomembni dejavnik terapevtske investicije: (prikaz kliničnega primera)
  2002
 4. Brinšek Brane
  Kot bi čez šipo lizal torto
  2002
 5. Rojšek Janez
  Upanje - psihosomatika in smrt
  2002
 6. Lunaček Matjaž
  Od upanja do brezupa in ... (nazaj?): prihoanalitični esej o upanju v Prešernovi poeziji
  2002
 7. Vegelj-Pirc Marija
  Upanje v življenju bolnika z rakom
  2002
 8. Rus-Makovec Maja
  Konstrukt upanja
  2002
 9. Bizjak Jurij
  Svetopisemski izviri upanja
  2002
 10. Hopper Earl
  On the nature of hope in psychoanalysis and group analysis
  2002
 11. Kores-Plesničar Blanka; Razinger-Mihovec Barbara
  Uporaba zdravilnih rastlin v psihiatriji
  [Use of herbal medicines in psychiatry]
  2001
 12. Pišljar Marko
  Psihiatrični simptomi pri Alzheimerjevi bolezni
  [Psychiatric symptoms in Alzheimer's disease]
  2001
 13. Žolnir-Dovč Manca; Poljak Mario; Seme Katja
  Molekularna diagnostika tuberkuloze - upanje ali iluzija?
  [Molecular diagnosis of tuberculosis - hope or illusion?]
  1996
 14. Bregant L
  Psihodinamična teorija nevroz
  1986
 15. Milčinski L
  Znamenja duševne abnormnosti
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics