biomedicina slovenica


"IMMUNOSUPPRESSION" : 118

 1. Kersnik-Levart Tanja; Ferluga Dušan; Vizjak Alenka; Mraz Jerica; Kojc Nika
  Severe active C3 glomerulonephritis triggered by immune complexes and inactivated after eculizumab therapy
  2016
 2. Polak Jure; Poljšak Borut; Dahmane Raja; Starc Andrej
  Nicotinamide adenine dinucleotide
  2017
 3. Čurić Katarina; Poljak Mario; Ihan Alojz; Tomažič Janez
  Very recent HIV infection accompanied by Pneumocystis jirovecii pneumonia and Mycobacterium avium complex immune reconstitution inflammatory syndrome
  2016
 4. Dolenc-Voljč Mateja; Starbek Zorko Mateja
  Kožne spremembe po presaditvi
  [Skin changes after transplantation]
  2015
 5. Grbič Aleksandra; Krajnc Polona
  Oskrba ran pri bolniku z imunosupresijo kostnega mozga
  2010
 6. Stiller Charles; Primic-Žakelj Maja
  Descriptive epidemiology of Kaposi sarcoma in Europe
  2014
 7. Konttinen Yrjö T.; Rotar Žiga; Pettersson Tom; Nordström Dan C.; Bacon Paul; Petersen Jörgen
  Roadmap to vasculitis
  2006
 8. Švajger Urban; Gobec Martina; Obreza Aleš; Mlinarič-Raščan Irena
  Novel N-amidinopiperidine-based proteasome inhibitor preserves dendritic cell functionality and rescues their Th1-polarizing capacity in Ramos-conditioned tumor environment
  2014
 9. Zorman-Rojs Olga; Krapež Uroš; Slavec Brigita; Zadravec Marko; Barlič-Maganja Darja
  Imunosupresivne neonkogene virusne bolezni pri perutnini v Sloveniji
  2011
 10. Mihalič Rene; Topolovec Matevž
  Risk factors for prosthetic joint infections
  2012
 11. Karamehuć J; Lorber M; Ihan A; Formica R; Izetbegović S
  Imunosupresicni lijekovi
  [Immunosuppression drugs]
  2012
 12. Pintar Tadeja; Alessiani Mario; Pleskovič Alojz; Pleskovič Aleš; Zorc-Pleskovič Ruda; Milutinović Aleksandra
  Skin and kidney histological changes in graftversus-host disease after kidney transplantation
  2011
 13. Svenšek Franc; Marinšek Martin; Sinkovič Andreja
  Septični šok in večorganska odpoved pri bolnici z revmatoidnim artritisom
  [Septic shock and multiorgan failure in patients with rheumatoid arthritis]
  2011
 14. Kandus Aljoša; Arnol Miha; Omahen Katarina; Oblak Manca; Vidan-Jeras Blanka; Kmetec Andrej; Bren Andrej F
  Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal transplantation: a prospective, randomized study
  2010
 15. Wollina U; Schoenlebe J
  Giant keratoacanthoma-like cutaneous horn of the upper leg: a case report
  2010
 16. Regvat Jurij; Osrajnik Ilonka
  Latentna tuberkuloza - prikaz primerov
  [Latent tuberculosis infection - case reports]
  2010
 17. Martinuč Maja; Jeras Matjaž
  Imunoregulacijsko delovanje matičnih celic iz kostnega mozga in njihova možna uporaba pri transplantaciji organov
  [Immunoregulatory properties of bone marrow stem cells and their potential use in solid organ transplantation]
  2010
 18. Kandus Aljoša; Arnol Miha; Omahen Katarina; Oblak Manca; Vidan-Jeras Blanka; Kmetec Andrej; Bren Andrej F
  Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal transplantation: a prospective, randomized study
  2010
 19. Szekeres-Bartho J; Varga P; Kinsky R; Kapović M; Chaouat G
  Progesterone dependent immunomodulation during pregnancy
  1991
 20. Kandus Ajoša; Arnol Miha; Bren Andrej F
  Survey of renal transplantation in Slovenia
  2009
 21. Kovač J; Arnol M; Vidan-Jeras B; Bren AF; Kandus A
  Does pretransplant soluble CD30 serum concentration affect deceased-donor kidney graft function 3 years after transplantation?
  2008
 22. Arnol Miha; Prather Jonathan C; Mittalhenkle Anuja; Barry John M; Norman Douglas J
  Long-term kidney regraft survival from deceased donors: risk factors and outcomes in a single center
  2008
 23. Fernandes NF; Malliah R; Stitik TP; Rozdeba P; Lambert WC; Schwartz RA
  Herpes zoster following intra-articular corticosteroid injection
  2009
 24. Majerović Mate; Župančić Božidar; Babič Živorad; Košutić Damir
  Experimental small intestine transplantation
  1998
 25. Osrajnik Ilonka
  Etiopatogeneza in klinična slika tuberkuloze
  2008
 26. Grego K; Arnol M; Bren AF; Kmetec A; Tomažič J; Kandus A
  Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal graft recipients
  2007
 27. Kandus Aljoša; Arnol Miha; Bren Andrej F
  Renal transplantation in Slovenia after joining Eurotransplant
  2006
 28. Sinkovič Andreja; Pahor Artur
  Fulminant Wegener's granulomatosis with multiorgan dysfunction
  2008
 29. Gadžijev Eldar
  Eksplantacija in transplantacija jeter
  2007
 30. Pintar T; Zorc-Pleskovič R; Alessiani M; Milutinovič A; Pleskovič A
  Prognostic value of skin histology in GVHD after intestinal transplantation
  2007
 31. Pintar Tadeja; Pleskovič A; Alessiani M; Abbiati Francesca; Milutinović Aleksandra; Petrovič D; Pogačnik M; Zorc-Pleskovič Ruda
  Skin biopsies predict acute graft-versus-host disease after small bowel transplantation in pigs
  2007
 32. Ruiz Carlos E; Iemura Motofumi; Medie Sibyl; Varga Peter; Van Alstine William G; Mack Susan; Deligio Anna; Fearnot Neal; Beier Ulf H; Pavčnik Dušan
  Transcatheter placement of a low-profile biodegradable pulmonary valve made of small intestinal submucosa: a long-term study in a swine model
  2005
 33. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Buturović J; Ponikvar R; Bren AF
  Effecrive immunoprophylaxis with basilixomab plus triple therapy in renal transplantation: five-year single-center experience
  2007
 34. Lipnik-Štangelj Metoda
  Zdravila in imunski odziv
  [Drugs and the immune response]
  2007
 35. Grego K; Bren AF; Kandus A
  Immunoprophylaxis with anti-interleukin-2 receptor monoclonal antibodies and triple immunosuppression in deceased donor renal allograft recipients
  2006
 36. Grego K; Bren AF; Kandus A
  Immunoprophylaxis with anti-interleukin-2 receptor monoclonal antibodies and triple immunosuppression in deceased donor renal allograft recipients
  2006
 37. Sočan Maja; Novak-Mlakar Dominika; Ogrin-Rehberger Petra
  Pasavec - dostopni epidemiološki podatki v Sloveniji
  [Herpes zoster - available epidemiological data in Slovenia]
  2006
 38. Rozman Branka; Gašperlin Mirjana; Kristl Julijana
  Preventivno delovanje naravnih antioksidantov na nastanek kožnega raka pod vplivom ultravijoličnih žarkov
  [Preventive effects of natural antioxidants on ultraviolet-induced skin cancer]
  2006
 39. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Logar Mateja; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Erythema migrans in solid-organ transplant recipients
  2006
 40. Kovač D; Kotnik V; Kandus A
  Basiliximab and mycophenolate mofetil in combination with low-dose cyclosporine and methylprednisolone effectively prevent acute rejection in kidney transplant recipients
  2005
 41. Grubič Z
  Fiziologija zdravljenja s kortikosteroidi
  [Physiology of corticosteroid therapy]
  2005
 42. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Kovač J; Lindič J; Bren A
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 43. Kandus Aljoša; Grego Katarina; Bren Andrej F
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2005
 44. Ahčan Jerneja; Čižman Milan; Novljan Gregor; Rus Rina; Sedmak Marjeta; Maček Vasilija; Kopriva Silvester
  Okužbe po presaditvi čvrstih organov pri otrocih
  [Infections after solid organ transplantation in children]
  2005
 45. Grego K; Kandus A; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Bren AF
  Prevention of early acute rejection with daclizumab and triple immunosuppression
  2005
 46. Markovič Saša
  Disease recurrence after liver transplantation due to viral hepatitis
  2004
 47. Kandus A; Grego K; Arnol M; Kovač D; Lindič J; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Bren AF
  Prevention of early acute rejection with basiliximab and triple immunosuppression in cadaveric renal allograft recipients
  2004
 48. Bren Andrej
  Ambulantno vodenje bolnikov po presaditvi ledvic
  [Outpatient magement of kidney graft recipients]
  2004
 49. Jereb Matjaž; Trampuž Andrej
  Novosti v patogenezi in zdravljenju sepse
  [New developments in the pathogenesis and treatment of sepsis]
  2003
 50. Koselj Miha
  Posttransplantacijski diabetes mellitus pri prejemnikih transplantirane ledvice
  2003
 51. Arnol Miha; Kandus Aljoša
  Rezultati zdravljenja z novejšo imunosupresijo pri transplantaciji ledvic
  2003
 52. Šifrer F; Drinovec I; Trinkaus-Leiler D
  Immediate diagnosis and immunosuppression rapidly improves immune-mediated acute lung injury
  2003
 53. Škrgat-Kristan Sabina; Kern Izidor; Mušič Ema
  Invasive pulmonary aspergillosis
  2001
 54. Beović Bojana
  Preprečevanje glivičnih okužb na oddelkih za intenzivno zdravljenje
  [Prophylaxis of fungal infections in intensive care units]
  2003
 55. Tomažič Janez
  Sepsa po presaditvi organov
  [Sepsis after organ transplantation]
  2003
 56. Kovač Damjan
  Monoklonska protitelesa proti receptorjem CD25 pri transplantaciji ledvice
  2003
 57. Kandus A
  Preventing acute rejection with basiliximab and triple immunosuppression after renal transplantation
  2002
 58. Koselj M; Koselj-Kajtna M; Kveder R; Kandus A
  Posttransplant diabetes mellitus: a serious complication of immunosuppression in renal allograft recipients
  2002
 59. Jeras Matjaž
  Transplantacijska imunologija
  2003
 60. Kandus Aljoša
  Induction immunosuppression with basiliximab in renal transplantation
  2002
 61. Koselj Miha; Koselj Mira; Kandus Aljoša; Bren Andrej
  Infectious complications of immunosuppressive treatment for Anca-related vasculitis
  2002
 62. Bren Andrej; Kandus Aljoša; Kovač Damjan; Koselj Mira; Buturović Jadranka; Lindič Jelka; Vizjak Alenka; Ferluga Dušan
  Outcome and prognosis of cyclosporine (CS) related hemolytic-uremic syndrome (HUS) in kidney graft recipients - clinical and histopathologic study of 13 cases
  2002
 63. Bren Andrej; Koselj Mira; Kandus Aljoša; Kovač Damjan; Lindič Jelka; Črnej Alja; Grego Katarina
  Severe fungal infections in kidney graft recipients
  2002
 64. Ponikvar Rafael R; Kandus Aljoša S; Bren Andrej F; Buturovič-Ponikvar Jadranka
  Side effects of protein a immunoadsorption and plasma exchange therapy in renal allograft recipients
  2002
 65. Buturovič-Ponikvar Jadranka; Novljan Gregor; Ponikvar Rafael
  Cosmetic side effects of immunosuppressive therapy in children and adolescents with renal graft
  2002
 66. Koselj Mira; Kandus Aljoša; Bren Andrej
  Posttransplant diabetes mellitus - a serious complication of immunosuppression in renal allograft recipients
  2002
 67. Černelč Peter
  Maintenance treatment of primary plasma cell leukemia with interferon alpha
  2002
 68. Preložnik-Zupan Irena; Zver Samo; Pretnar Jože
  Immunosuppresive treatment of severe acute graft versus host disease after allogeneic haematopoetic stem cell transplantation
  2002
 69. Kandus Aljoša
  Prevention of acute rejection with basiliximab and triple immunosuppression after renal transplantation
  2002
 70. Modic Mojca; Černelč Peter; Zver Samo
  Should be splenectomy really the last option of immunosupressive therapy in patients with chronic or relapsing idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura
  2002
 71. Anonymous ;
  Final program and abstracts of the 5th international conference on new trends in clinical and experimental immunosuppression; 2002 Feb 7-10; Geneva
  2002
 72. Kandus A; Kovač D; Buturović-Ponikvar J; Ponikvar R; Koselj M; Lindič J; Kmetec A; Bren AF
  Absence of acute rejection using basiliximab with triple immunosuppression in cadaveric kidney recipients in first three months
  2001
 73. Kandus A; Kovač D; Buturovič-Ponikvar J; Ponikvar R; Koselj M; Lindič J
  Absence of acute rejection using basiliximab with triple immunosuppression in cadaveric kidney recipients in first 3 months
  2001
 74. Škrgat-Kristan Sabina; Kern Izidor; Debeljak Andrej
  Invazivna aspergiloza pljuč pri bolnici s sarkoidozo: primer iz klinične prakse
  [Invasive lung aspergillosis in patient with sarcoidosis: case report]
  2001
 75. Gorjanc Matija
  Antibiotična profilaksa pri zobozdravniških posegih
  2000
 76. Kandus A; Bren AF
  Basiliximab with triple immunosuppression in renal transplantation
  2000
 77. Kandus Aljoša; Bren Andrej F
  Basiliximab with triple immunosuppression in renal transplantation
  2000
 78. Bren Andrej F; Kandus Aljoša; Kveder Rado
  The survey of renal transplantation in Slovenia
  2000
 79. Rychlik I; Tesar V; Stejskalova A; Žabka J; Merta M; Bartunkova J
  Repeated renal biopsy in patients with Wegener's granulomatosis and microscopic polyangiitis - contribution to prognosis and treatment
  2000
 80. Fleischmann W Robert Jr; Koren Srečko
  Systemic effects of orally administered interferons and interleukin-2
  1999
 81. Kovač Damjan
  Zdravljenje hiperlipidemije z lovastatinom pri bolnikih s presajeno ledvico in ciklosporinsko imunosupresijo
  1994
 82. Šinkovec-Vičič Alenka; Drnovšek-Olup Brigita; Perković Tatjana
  Wegenerjeva granulomatoza kot orbitalni pseudotumor
  1999
 83. Dolenc-Voljč Mateja
  Sodobni pogledi na onihomikoze
  [Current aspects on onychomycoses]
  1999
 84. Pintar Tadeja
  Presaditev tankega črevesa: PMCKM kot metoda indukcije imunološke tolerance: model na prašiču
  1999
 85. Kansky Aleksej
  Fotokarcinogeneza
  [Photocarcinogenesis]
  1999
 86. Reberšek-Gorišek Jelka; Baklan Zvonko; Kotnik-Kevorkijan Božena
  Klinični potek okužbe z virusom Epstein-Barr
  1999
 87. Bach Nancy; Thung Swan N; Schaffner Fenton
  The histological features of chronic hepatitis C and autoimmune chronic hepatitis: a comparative analysis
  1993
 88. Cosyns Jean-Pierre; Malaise Jacques; Hanique Genevive; Mourad Michel; Baldi Alessandra; Goebbels Rose-Marie; Squifflet Jean-Paul
  Lesions in donor kidneys: nature, incidence and influence on graft function
  1998
 89. Kandus A; Kovač D; Černe D; Koselj M; Kaplan-Pavlovčič S; Buturović J; Ponikvar R; Kveder R; Lindič J; Bren AF
  Therapy of hyperlipidemia with lovastatin in kidney transplant patients on cyclosporine A immunosuppression: 3-year experience
  1998
 90. Scully Crispian
  Oral pathology of HIV infection and treatment
  [Patologija ustne votline in zdravljenje pacientov okuženih z virusom HIV]
  1998
 91. Hornhuber HH; Mauch E
  Imunosupresivno in simptomatično zdravljenje MS
  1996
 92. Kotnik Vladimir
  Delovanje imunskega sistema
  1998
 93. Bresjanac M; Sagen J; Seigel G; Paino CL; Kordower J; Gash DM
  Xenogeneic adrenal medulla graft rejection rather than survival leads to increased rat striatal tyrosine hydroxylase immunoreactivity
  1997
 94. Rogl-Butina Mirjam; Dolenc-Voljč Mateja; Potočnik Marko; Bartenjev Igor
  Kožne spremembe pri bolnikih, okuženih s HIV
  [Skin manifestations in HIV infected patients]
  1997
 95. Koren Srečko; Poljak Mario
  Molekularna biologija in patogenetski mehanizmi virusa človeške imunske pomanjkljivosti
  [Molecular biology and pathogenetic mechanisms of the human immunodeficiency virus]
  1997
 96. Skralovnik-Štern A
  Pljučnica pri imunsko oslabelih
  1996
 97. Kotnik V; Štalc A
  Potential therapeutic indications for synthetic desmuramyl MDP analogue (LK-409)
  1996
 98. Zorman Darko
  Spremljanje bolnika po presaditvi srca
  [Monitoring of patient after heart transplantation]
  1996
 99. Matičič M; Tomažič J; Vidmar L
  AIDS in the context of sexually transmitted diseases
  1995
 100. Pleskovič A
  Presaditev organov
  1995

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics