biomedicina slovenica


"INCINERATION" : 16

 1. Perc Andrej
  Osnove gospodarjenja z nevarnimi odpadki
  2003
 2. Dobeic Martin; Gobec Ivan
  Determinacija imisij neugodnih vonjav iz naprave za obdelavo odpadkov iz zdravstva v skladu z metodo VDI 3940
  [Determination of the odour emissions from the medical waste utilisation plant in accordance the VDI 3940 method]
  2003
 3. Družina Branko; Perc Andrej
  Procesiranje infektivnih odpadkov
  [Processing of infectious waste]
  2003
 4. Dobeic Martin
  Možnosti dezinfekcije ob pojavu bovine spongiformne encefalopatije (BSE) ali drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)
  [Possibilities of disinfection after the appearance of the bovine spongiform encephalopathy (BSE), or other transmissive encephalophathies (TSE)]
  2003
 5. Družina Branko; Rožič Andrej; Perc Andrej
  O odpadkih, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
  2003
 6. Kornhauser Aleksandra; Vrtačnik Margareta; DaSilva Edgar
  Information support for toxic waste management
  1997
 7. Vončina Ernest; Šolmajer Tomaž
  Termoliza 2-klorofenola kot primer površinsko katalizirane reakcije pri nastanku predhodnikov polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov
  1998
 8. Družina Branko
  Postopki procesiranja odpadkov in možnosti njihove uporabe na odpadkih, ki jih proizvedemo v Sloveniji
  2001
 9. Družina Branko
  Ravnanje z odpadki s poudarkom na odpadkih, ki jih proizvedemo v Sloveniji. Okoljska vzgoja v devetletni osnovni šoli - izziv za učitelje in motivacija za učence. Seminar Zavoda RS za šolstvo - medpredmetna skupina za okoljsko vzgojo; 2000 maj 25-27; Radenci
  2000
 10. Družina Branko
  Dioksini in furani v kemijski industriji
  1999
 11. Maček J; Novosel B; Družina B; Zakrajšek S
  Determination of gaseous products evolved during incineration and pyrolysis of solid wastes
  1992
 12. Družina Branko
  Sežiganje, piroliza, inceneracija
  1996
 13. Družina Branko; Zakrajšek Srečo
  Termično procesiranje posebnih odpadkov - incineracija
  1992
 14. Družina Branko; Zakrajšek Srečko
  Tipi incineratorjev in kratek opis tehničnih karakteristik
  1992
 15. Družina Branko; Zakrajšek Srečo
  Problem bolnišničnih odpadkov
  1992
 16. Berkopec Barbara; Vidic Andrej
  Ekološki problemi sterilizacije z etilenoksidom v Sloveniji
  [Ecological problems of sterilization with etylenoxide in Slovenia]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics